Αρχείο ετικέτας ΜΟΥΡΑΤ Β

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΜΟΥΡΑΤ Β΄

, ..

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΜΟΥΡΑΤ Β΄ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΒΑΡΒΕΡΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ 111 ΤΗΣ ΒΑΤΙΚΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
,

, Γεωργίου Θ. Ζῶρα Τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Μεσαιωνικῆς καὶ Νεωτέρας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, Διευθυντοῦ τοῦ Σπουδαστηρίου Βυζαντινῆς καὶ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας.

,

……….[ ]Καὶ τὴν ἄλλη μερέα ὁ γαρδενάλες τοῦ βασιλέως τῆς Ἀλαμανίας τοῦ ἰμπεραδόρου, ὁπού ἤτονε ἀπεσταλμένος ἀπό τὸν Πάπα εἰς τὴν Οὑγγαρία λεγᾶτος εἰς τοὺς 1444, τὸν ἐπαρακαλέσανε πολλὰ οἱ Οὕγγαροι μὲ τὰ δάκρυα, ὅτι νὰ σηκωθῇ νὰ πάγῃ μὲ τὰ φουσᾶτα καταπάνω τοῦ τούρκου, ὡς καθὼς ἐδιάβη καὶ ὁ Λουνυάδης καὶ τὸν ἐπολέμησε καὶ ἐνίκησε τοὺς τούρκους.

Συνέχεια ανάγνωσης Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΜΟΥΡΑΤ Β΄

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΝΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗ (1444 μ.Χ.)

,

.

……….Μὲ τὰ ἑλληνικὰ ἐδάφη τῆς Ἠπείρου καὶ Μακεδονίας νὰ ἔχουν καταληφθῇ ἀπὸ τοὺς ὀθωμανούς, ὁ Μουρὰτ Β’ κινήθηκε δυτικὰ γιὰ νὰ πολιορκήσῃ τὸ Βελιγράδι, τοῦ ὁποίου ὅμως ὁ ἡγεμόνας Οὐνιάδης ἀντιστάθηκε ἐπιτυχῶς. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΝΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗ (1444 μ.Χ.)

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ

,

.

Τὸ 1463, ὁ πάπας Πίος ὁ Β’ μὲ ἐπιστολές του καλοῦσε τὶς χριστιανικὲς ἐθνότητες νὰ λάβουν μέρος στὸν ἀγώνα γιὰ ἀνάκτηση ἐδαφῶν ποὺ περιῆλθαν στὰ χέρια τῶν ὀθωμανῶν. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ