Αρχείο ετικέτας ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ Ο ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΣ

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

,

Δημιουργία τοῦ Λουδοβίκου Λιπαρίνι. «Έλληνας αγωνιστής».
Δημιουργία τοῦ Λουδοβίκου Λιπαρίνι. «Ἕλλην ἀγωνιστής».

,

……….Μετὰ ἀπὸ τὰ γεγονότα τῆς 26ης Ἰουλίου 1822 στὰ Δερβενάκια, τὸ μισὸ τῆς στρατιᾶς τοῦ Δράμαλη, ποὺ διάβηκε τὸ στενὸ τοῦ Ἁγίου Σώστη, δὲν μποροῦσε πλέον νὰ λογαριάζεται. Σὲ τέσσερεις χιλιάδες ὑπολογίσθηκαν οἱ νεκροὶ τοῦρκοι ἐκείνης τῆς μάχης, ἐνῶ ὁ Φραντζῆς τοὺς ἀνεβάζει σὲ ὀκτὼ χιλιάδες. Οἱ ὑπόλοιποι ἀπὸ τοὺς δεκεπέντε χιλιάδες ποὺ ἀποτελούσαν τὸ σῶμα ἐκεῖνο καὶ ποὺ κατώρθωσαν νὰ περάσουν στὴν Κουρτέσα φτάνοντας στὴν Κόρινθο, ἦταν σὲ ἀχρηστία. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ