Αρχείο ετικέτας ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

ΒΑΡΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟΣ (920-6/3/991 μ.Χ.)

 

Βάρδας Σκληρός (920-6/3/991 μ.Χ.)

……….Ο Βάρδας Σκληρός ήταν βυζαντινός στρατηγός και στασιαστής κατά τού Αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄ Βουλγαροκτόνου, επιφανές μέλος τής μικρασιατικής οικογένειας των Σκληρών με αρμενικές ρίζες. Υπήρξε συγγενής εξ αγχιστείας (κουνιάδος) τού Αυτοκράτορα Ιωάννη Α΄ Τζιμισκή, τον οποίο βοήθησε να αποκρούσει τούς Ρώσους επιδρομείς τού Σβιατοσλαύου ή Σφενδοσλαύου στην Θράκη το 970-971. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΑΡΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟΣ (920-6/3/991 μ.Χ.)

Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 960 μ.Χ.

,

……….

,,,,,,,,,,Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης ἀπὸ τοὺς Ἀγαρηνοὺς ἦταν θέμα ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴν κυριαρχία τῆς αὐτοκρατορίας στὸ Αἰγαῖο καὶ τὰ παράλια τῆς περιοχῆς. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 960 μ.Χ.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (ΦΛΑΒΙΟΥΣ ΜΠΕΛΙΣΑΡΙΟΥΣ) ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ (500/4 – 565 Μ.Χ.)

,

.

Βελισ(σ)άριος (Φλάβιους Μπελισάριους 500/4 – 565 μ.Χ.)

 

……….Ίσως ο πλέον διάσημος στρατηγός τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στενός συνεργάτης τού Ιουστινιανού Α΄ τού Μεγάλου και βασικός συντελεστής στην επίτευξη τού έργου ανακατάληψης των παλαιών εδαφών τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Δύση εκ μέρους τού τελευταίου. Συνέχεια ανάγνωσης ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (ΦΛΑΒΙΟΥΣ ΜΠΕΛΙΣΑΡΙΟΥΣ) ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ (500/4 – 565 Μ.Χ.)