Αρχείο ετικέτας ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ

«ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ…» ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

,

,

«Αἱ γενεαὶ πᾶσαι…»
Εγκώμια Επιτάφιου Θρήνου Μεγάλης Παρασκευής, στάση γ΄

,

Εισαγωγή, μετάφραση και σχολιασμός :

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης

Θεολόγος – Φιλόλογος

.

Αφιερώνεται στην ιερή μνήμη 

Αθανασίου και Ολυμπίας,

Κωνσταντίνου και Παναγιώτας, 

των πεφιλημένων προπατόρων.

,

Εισαγωγή:

……….Μεταξύ των εγκωμίων, που ψάλλονται το βράδυ τής Μεγάλης Παρασκευής από την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, λίγο πριν και κατά την εκφορά τού Επιταφίου, συμπεριλαμβάνονται και τα 52 τροπάρια τής τρίτης στάσης, γνωστά ως «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι», ονομασία που προέρχεται από τον πρώτο στίχο τού πρώτου εξ αυτών. Συνέχεια ανάγνωσης «ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ…» ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ