ΙΕΡΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ – ΙΕΡΟΜ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΥΤΣΗΣ (+6/1/1943)

.

martirisantes-ieris

.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ

.

Ἱερομ. Γεράσιμος Καλούτσης

 .

…….... π. Γεράσιμος Καλούτσης ἦταν ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μελάτων Ἄρτης. Τὸ Μοναστήρι, 21 χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν Ἄρτα, εἶναι ἀρκετὰ πλούσιο, ὥστε ἐπέτρεψε στὸν π. Γεράσιμο ν’ ἀναπτύξῃ ἀξιόλογη κοινωνικὴ καὶ φιλανθρωπικὴ δράσι.

……….Αὐτὸς ἦταν ὁ λόγος ποὺ τὸν ἔπιασαν οἱ ΕΛΑΣίτες. Μαζὶ μὲ ἄλλους κλείσθηκε στὸ Μοναστήρι Μυροφύλλου Τρικάλων. Ὅταν ὅμως ὁ ΕΔΕΣ ἀνάγκασε τὸν ΕΛΑΣ νὰ ὑποχωρήσῃ πρὸς τὴν Θεσσαλία, οἱ κομμουνισταὶ μετέφεραν τοὺς κρατουμένους τους μαζὶ τους. Δύο-δύο καὶ τέσσερες- τέσσερες καὶ δέκα-δέκα δεμένοι οἱ δυστυχισμένοι, τραβοῦσαν τὴν μαρτυρικὴ τους πορεία.

……….Ὁ π. Γεράσιμος ἀνίκανος ἀπὸ τὰ βασανιστήρια ν’ ἀκολουθήσῃ, βραδυποροῦσε καὶ οἱ συγκρατούμενοί του δὲν τὸν εἶδαν ἐκεῖ ποὺ σταμάτησαν καὶ συγκεντρώθηκαν ὅλοι. Φαίνεται πὼς οἱ ΕΛΑΣσίτες ποὺ τὸν συνώδευαν τὸν σκότωσαν στὸν δρόμο.

……….Στὸ βιβλίο: «Ἐκτελεσθέντες Κληρικοί», ὁ συγγραφέας Κων. Βαστάκης ἀναφέρει ὅτι ὁ ἱερέας ρίφθηκε ζωντανὸς σὲ χαράδρα πρὸς τὸ Μυρόφυλλο τῆς Θεσσαλίας, ὅπου βρῆκε μαρτυρικὸ θάνατο στὶς 6 Ἰανουαρίου 1943.

***

Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας :  « λληνικ μερολόγιο »

Πηγή: Το έργο τού Μητροπολίτου Λήμνου Διονυσίου, «Εκτελεσθέντες και μαρτυρήσαντες κληρικοί 1942-1949.»

Γι' αὐτό, τῶν ἱερέων ποὺ ἐμαρτύρησαν γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος τους,  ἄς εναι  μνήμη αωνίᾳ.

Αφήστε μια απάντηση