ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ – ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

,,

shrivers-meets-athenagoras-jan-1964-2
Ιανουάριος 1964. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας καθισμένος στο γραφείο του στην Κωνσταντινούπολη, διαβάζει μία επιστολή τού Προέδρου των Η.Π.Α. Λίντον Τζόνσον, η οποία τού παραδόθηκε μέσω τού διευθύνοντος τα εθελοντικά σώματα ειρήνης, Σάρτζεντ Σράϊβερ (εξ αγχιστείας συγγενή των Κέννεντυ και πεθερού του Α.Σβράρτζενέγκερ).

.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ  – ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

.

……….Ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α., Χάρυ Τρούμαν, στὸ πλαίσιο εἰδικῶν συμφωνιῶν, βοήθησε τὸν Ἑλληνοορθόδοξο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Ἀθηναγόρα, νὰ γίνῃ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, μὲ στόχο νὰ ὑπονομεύσῃ τὸ Σοβιετικὸ καθεστὼς ἔχοντας ὡς ὄχημα τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη.

……….Ὁ Ἀθηναγόρας συμφώνησε τότε νὰ ἐντάξῃ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως σὲ μία Οἰκουμενιστικὴ Διαχριστιανικὴ μετεξελισσόμενη ἀργότερα καὶ σὲ Διαθρησκιακὴ Συμμαχία, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῶν Η.Π.Α. εἰς βάρος τῆς Σοβ. Ἑνώσεως καὶ πρὸς ἐξυπηρέτηση τῆς διεθνοῦς στρατηγικῆς τοῦ Ἀμερικανικοῦ «Στέιτ Ντιπάρτμεντ». Ἀντιλαμβανόμενος ὁ Στάλιν τὸ σχέδιο τῶν Η.Π.Α., ἀνταπάντησε μὲ παύση τῶν μεγάλων διωγμῶν σὲ βάρος τῶν Χριστιανῶν τῆς Σοβ. Ἑνώσεως κι ἐνσωμάτωσε τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας στὸ καθεστὼς του, γιὰ νὰ τὸ χρησιμοποιήσῃ ὡς θρησκευτικοπολιτικὴ ἀσπίδα πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως.

……….Ἀποτυγχάνοντας ἔτσι στὴν ἀρχικὴ ἀποστολὴ του, ὁ Ἀθηναγόρας Α΄ athinagoras-k-papasστράφηκε στὸ Βατικανό, πρὸς ἀπόκτηση νέων πολιτικῶν ἐρισμάτων, μὲ τὴν πολιτικὴ συμφιλιώσεως ποὺ προώθησε μεταξὺ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ῥωμαιοκαθολικισμοῦ, κατὰ βάσει κοσμικῶν κριτηρίων. Συνέπεια αὐτῆς τῆς προσπάθειας πολιτικῆς καὶ ὄχι θεολογικῆς συμφιλιώσεως, ἦταν ἡ συνάντηση τὸ 1964 στὴν Ἰερουσαλήμ, μὲ τὸν Πάπα Παῦλο Δ΄ ὅπου ἔγινε ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων τοῦ 1054, τὰ ὁποῖα εἶχαν σηματοδοτήσει τὸ «Μέγα Σχίσμα» μεταξὺ τῆς Δυτικῆς καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι ἐξυπηρετεῖτο ἡ Δυτικὴ Συμμαχία στὸ πλαίσιο τῶν ἀναγκῶν θρησκευτικῆς διπλωματίας τοῦ ΝΑΤΟ.

……….Παρατηροῦμε λοιπὸν ὅτι μὲ τὴν κλιμάκωση τοῦ ψυχροῦ πολέμου στὶς δεκαετίες τοῦ 1950 καὶ 1960, τὰ Πατριαρχεῖα Μόσχας καὶ Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ καὶ ἄλλες τοπικὲς ἐκκλησίες, πολιτικοποιοῦνται σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε οἱ πολιτικὲς σκοπιμότητες  κατέλαβαν τὰ πρωτεῖα ἔναντι τῆς θεολογίας.

***

Πηγή: Ἀλέξανδρος Κύρου, «Σάλεμ Στέιτ Γιουνιβέρσιτυ», καθηγητὴς
Ἱστορίας.

Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο  

Αφήστε μια απάντηση