ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ-ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (+16/3/1956)

.

,.

Τσιάρτας Χρίστος (+16/3/1956)

.

……….Γεννήθηκε στο χωριό Πολύστυπος, τής επαρχίας Λευκωσίας, το 1931. Έπεσε μαχόμενος εναντίον των Άγγλων στις 16 Μαρτίου 1956 κοντά στο χωριό Χανδριά. Σύζυγος: Ευγενία Τσιάρτα. Παιδιά: Μαρία και Στέφανος. Γονείς: Μιχάλης και Πολυξένη Τσιάρτα. Αδέλφια: Ηλιού, Ανδρέας, Σταυρούλα, Ουρανία, Νίκος.

……….Ο Χρίστος Τσιάρτας τελείωσε το δημοτικό σχολείο Πολυστύπου και εργαζόταν στην Μόρφου, όπου και εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ. Τον Ιούλιο τού 1955 εγκαταστάθηκε στο χωριό του και ανέλαβε, μαζί με άλλους, την οργάνωση ομάδων κατόπιν εντολής τού τομεάρχη τής περιοχής. Στο σπίτι του γινόταν η ορκωμοσία των μελών και η εκπαίδευσή τους στην χρήση των όπλων. Ο ίδιος τέθηκε επικεφαλής ομάδας δολιοφθορέων.

……….Εργάστηκε μαζί με άλλους γιά την κατασκευή των λημεριών τής ΕΟΚΑ στα βουνά των Σπηλιών και, ως μέλος τής ανταρτικής ομάδας Αμιάντου – Πιτσιλιάς, υπήρξε σύνδεσμος τής περιοχής του με τον Αρχηγό Διγενή που διέμενε σ’ αυτά.

……….Συνεργάστηκε με τον Κυριάκο Μάτση στην μεταφορά και διανομή οπλισμού, με τον Γρηγόρη Αυξεντίου, τον Πολύκαρπο Γιωρκάτζη και άλλα ηγετικά στελέχη τής ΕΟΚΑ, στην οργάνωση των κατοίκων των χωριών τού τομέα τού Αυξεντίου σε ολόκληρη την περιοχή Πιτσιλιάς.

……….Μεταξύ των σοβαρών αποστολών που τού ανατέθηκαν, ήταν και η κάλυψη με την ομάδα του τής οδού Κακοπετριάς προς Σπήλια, γιά την στήριξη των ανταρτικών ομάδων στα υψώματα βορείως των Σπηλιών. Στις 20 Ιανουαρίου 1956 καταζητήθηκε από τους Άγγλους, οπότε κατέφυγε μόνιμα στο αντάρτικο και συνενώθηκε με την ομάδα τού Γρηγόρη Αυξεντίου στα κρησφύγετα τής Παπούτσας στο Παλαιχώρι.

……….Στις 16 Μαρτίου 1956 η πολυμελής ομάδα τού Αυξεντίου έστησε επιτυχή ενέδρα εναντίον των Άγγλων στον δρόμο μεταξύ Αγρού – Χανδριών. Το τίμημα τής ενέδρας αυτής ήταν ο θάνατος τού ήρωα Χρίστου Τσιάρτα.

……….Αξιοσημείωτο είναι το σθένος το οποίο επέδειξε η νεαρή σύζυγός του Ευγενία. Ούτε ένα δάκρυ δεν έχυσε μπροστά στους Άγγλους όταν τής έδειξαν τον νεκρό άντρα της τον οποίο είχαν μεταφέρει στο χωριό του. Τιμώντας την θυσία του συνέχισε την προσφορά της μέχρι το τέλος τού Αγώνα.

Η Ενέδρα τής ΕΟΚΑ στον δρόμο Χανδριών - Αγρού και ο θάνατος τού Χρίστου Τσιάρτα

……….Στις 16 Μαρτίου 1956, η πολυμελής ανταρτική ομάδα τής Παπούτσας, με επί κεφαλής τον Γρηγόρη Αυξεντίου, έστησε ενέδρα σε δύο στρατιωτικά αυτοκίνητα των Άγγλων στον δρόμο Χανδριών – Αγρού. Ο Σάββας Κουλλαπής, που έλαβε μέρος στην ενέδρα, αφηγείται:

……….«Ἡ τοποθεσία, εἰς τὴν ὁποίαν ἐστήθη ἡ ἐνέδρα, ἦτο μία ἀπότομη στροφὴ κυκλικὴ και μεγάλη. Τὸ ἔδαφος ἦτο πετρῶδες. [ ]Τὰ αὐτοκίνητα ἦσαν δύο, ἕνα τζιπ γεμάτο στρατιῶτες κι’ ἕνα ταξὶ μὲ ἀνακριτή, ὡς ἐξηκριβώθη βραδύτερον. Τὸ σχέδιον ἦτο νὰ ἀφήσωμεν καὶ τὰ δύο αὐτοκίνητα νὰ εἰσέλθουν στὸν κύκλο τῆς στροφῆς καὶ μετὰ ὁ ἀρχηγὸς νὰ δώσῃ τὸ σύνθημα ἐπιθέσεως.

……….Σὲ λίγο ἔφθασε τὸ πρῶτο αὐτοκίνητο στὴν στροφή, ἐπειδὴ ὅμως τὸ δεύτερον ἦτο μακρυὰ καὶ ὑπῆρχε ἐνδεχόμενον νὰ μᾶς ξεφύγῃ ἐὰν δὲν τὸ κτυπήσωμεν ἀπὸ τὸ πιὸ πέρα σημεῖον, μόλις ἔκαμε στροφὴ τοῦ κύκλου, τὸ κτυπήσαμεν μὲ ὅλα τὰ ὅπλα.

……….Παρὰ τὰς ἀπωλείας ποὺ εἶχεν, μᾶς διέφυγε. Ἐπληροφορήθημεν ὅτι τέσσερεις ἐτραυματίσθησαν, εἷς δὲ ἐξέπνευσε στὸ Νοσοκομεῖον Ἀγροῦ.

……….Μόλις πλησίασε τὸ δεύτερον αὐτοκίνητον, τὸ κτυπήσαμεν καὶ τὸ ἀκινητοποιήσαμεν βάλλοντες συνεχῶς καὶ μὲ χειροβομβίδες. Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐπιβαίνοντας κατόρθωσε νὰ κατέβῃ, νὰ λάβῃ θέσιν ἀμύνης καὶ νὰ πυροβολῇ».

……….Από τους πυροβολισμούς τού Άγγλου σκοτώθηκε ο Χρίστος Τσιάρτας κατά την αποχώρηση τής ομάδας του. Ο Διγενής, που γνώριζε προσωπικά τον ήρωα, έγραψε γι’ αυτόν.

……….«Ὁ Χρίστος Τσιάρτας ἦτο ἄριστος ἀνιχνευτὴς καὶ πολὺ ἔμπιστον πρόσωπον. Εἶχε τὴν ἀποθήκην τοῦ ὑλικοῦ καὶ τὸν ῥουχισμὸν τῶν ἀνταρτῶν. Ἦτο σεμνὸς πατριώτης, μὲ ἠθικὰς ἀρχὰς καὶ ἐκ τῶν πρώτων οἱ ὁποῖοι προσέτρεξαν εἰς τὰς ἀνταρτικὰς ὁμάδας τῆς Πιτσιλιᾶς. Μεταξὺ τῶν σοβαρῶν ἀποστολῶν ποὺ τοῦ ἀνετέθησαν, ἦτο ἡ κάλυψις διὰ τῆς ὁμάδος του τῆς ὁδοῦ Κακοπετριᾶς πρὸς Σπήλια, τῶν ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Β. Σπηλιῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων τοῦ Ῥένου Κυριακίδη. Οὐδέποτε ἐδυστρόπει, ὁσονδήποτε ἐπικίνδυνος καὶ ἄν ἦτο ἡ ἀποστολὴ ἡ ὁποία τοῦ ἀνετίθετο. Ἡ ἀπώλειά του, ἄφησε δυσαναπλήρωτον κενὸν στὴν περιοχὴν τῆς Πιτσιλιᾶς».


Τὴν ἴδια ἡμέρα σκοτώθηκε σὲ βομβιστικὴ κατὰ τῶν Ἄγγλων ἐπίθεση καὶ ὁ ἥρωας τῆς ΕΟΚΑ Μιχαὴλ Χαράλαμπος ἤ Χαραλάμπους 


Αφήστε μια απάντηση