ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 21 ΜΑΪΟΥ

Η γερμανική εισβολή στην Κρήτη
21 Μαΐου

428 π. Χ..—Η σημερινή ημέρα φέρεται ως ημερομηνία γεννήσεως τού μεγάλου φιλόσοφου Πλάτωνα. Είναι ο πλέον γνωστός μαθητής τού Σωκράτη, τον οποίο γνώρισε σε νεαρή ηλικία και έμεινε μαζί του μέχρι τον θάνατό του. Ίδρυσε την φιλοσοφική σχολή Ακαδημία, ενώ προσπάθησε ανεπιτυχώς να υλοποιήσει την Ιδανική του Πολιτεία στις Συρακούσες. Μετά από αυτό, επέστρεψε στην Αθήνα και μέχρι το θάνατό του ασχολήθηκε με την διδασκαλία και την συγγραφή φιλοσοφικών έργων. Η επίδραση τού έργου του στην αρχαιότητα, την ελληνική μεσαιωνική περίοδο, και την δυτική αναγέννηση, είναι σημαντική.

763.—Καθαιρείται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωαννίκιος ο Γ΄.

878.—Οι Άραβες έπειτα από δίμηνη πολιορκία κυριεύουν τις Συρακούσες. Οι εσωτερικές διαμάχες είχαν αποδυναμώσει την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, με αποτέλεσμα οι Άραβες να εισβάλλουν στην Σικελία και την Κρήτη. 

1295.—Ο Μιχαήλ Θ΄ Παλαιολόγος, αναγορεύεται συναυτοκράτορας τού πατέρα του, Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου, και θα παραμείνει στον θρόνο μέχρι τις 12 Οκτωβρίου τού 1320. Κατά την διάρκεια τής βασιλείας, ο Ανδρόνικος προσπάθησε (ανεπιτυχώς) ν’ αντιμετωπίσει την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική κατάσταση τής Αυτοκρατορίας, εφαρμόζοντας αύξηση των εισφορών σε είδος με ένα νέο νόμο, το λεγόμενο «σιτόκριθον» και ελαχιστοποιώντας δραματικά τις στρατιωτικές δαπάνες, με την μείωση τού στρατού ξηράς και την κατάργηση τού στόλου το 1284.

1453.—Κατά την ημέραν αυτήν, ο Μωάμεθ ο Β΄ έθεσεν εις εφαρμογήν το τελευταίον από τα σχέδιά του διά την εκπόρθησιν τής Κωνσταντινουπόλεως. Σανιδωτή οδός, κατακευασθείσα εις μίαν μόνην νύκτα, ετοποθετήθη επί των ύπερθεν τού Διπλοκιονίου, Γαλατά και Πέραν υψωμάτων. Διά τής οδού ταύτης, ήτις ηλείφθη με λιπαράς ουσίας, εβδομήκοντα τουρκικά πλοία μετεφέρθησαν από τού Βοσπόρου εις τον Κεράτιον κόλπον, ούτω δε η Κωνσταντινούπολις απεκλείσθη και από θαλάσσης.

1571.—Ενόσω διαρκούσε η πολιορκία τής Κύπρου, μωαμεθανοί και κουρσάροι πειρατές κατέστρεφαν ανενόχλητοι τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά. Πειρατικά από την Μπαρμπαριά αποβίβασαν τα στίφη τους στα νησιά των Στροφάδων, έκλεψαν τα πάντα, σέρνοντας ταυτόχρονα όλους τους κατοίκους μαζί με είκοσι πέντε ιερομόναχους και δέκα δόκιμους τής Ιεράς Μονής σαν σκλάβους.

1583.—Ιππότες πειρατές τής Μάλτας, ήρθαν σε συμβιβασμό με τους Βενετούς τής Κρήτης, επιστρέφοντάς τους καράβι το οποίο κούρσεψαν κοντά στο ακρωτήριο Σαλμόνι. Είχαν σαλπάρει γιά Μάλτα με την λεία τους, αλλά ένας αντίθετος άνεμος τους οδήγησε πίσω.

1611.—Ο στολίσκος των κουρσάρικων τής Φλωρεντίας πιάνει ένα μικρό καραμουζάλ (είδος πλοίου) με φορτίο σταφίδας, στον κάβο Καραμπουρνού (Μέλαινα άκρα). Οι περισσότεροι τούρκοι πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, γι’ αυτό και οι Δυτικοί έπιασαν μόνον τρείς, τους οποίους κράτησαν ως σκλάβους.

.—Την ίδια ημέρα, κοντά στο Σίγρι τής Μυτιλήνης, αιχμαλώτισαν ακόμη ένα παρόμοιο σκάφος αλλά σε αυτό οι τούρκοι αιχμάλωτοι έφτασαν τους 34.

.—Επί πλέον αργότερα την ίδια ημέρα, τα πειρατικά των Μεδίκων κούρσεψαν και άλλα δύο εμπορικά πλοιάρια κοντά στην Τένεδο, σκλαβώνοντας 18 ανθρώπους οι οποίοι επέβαιναν σε αυτά.

1640.—Η Ιερά Μονή Καμίνου (ή Κάμενας), στην Βόρειο Ήπειρο, γίνεται Σταυροπήγια. Το ιστορικότατο μοναστήρι χτίστηκε το έτος 1032, επί Αυτοκράτορα Ρωμανού τού Αργυρού και Πατριάρχη Αλέξιου Στουδίτη, διακρινόμενο ιδιαίτερα τόσο γιά την θρησκευτική του αποστολή, όσο επίσης την εκπαιδευτική, καθ’ ότι διατηρούσε σχολή στην διάρκεια των ετών 1275 – 1627 (!!).

1732.—Ὁ Ὁσιομάρτυς Παχώμιος, ἀπεκεφαλίσθη γιά τήν πίστη.

1797.—Υπό τις πιέσεις των Γάλλων τού μεγάλου Ναπολέοντα, καταργείται το Αριστοκρατικό Πολίτευμα τής Βενετίας στην Κέρκυρα. Οι Γάλλοι, επέβαλαν δικό τους Δημοκρατικό Πολίτευμα/σύστημα και κατάργησαν τις τάξεις που είχαν δημιουργήσει οι Βενετοί στο νησί.

1821.—Η νήσος Σέριφος υψώνει την σημαία τής Επαναστάσεως.

.—Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απελευθερώνει την Ζαράκοβα Αρκαδίας, την οποία κάνει κέντρο εφοδιασμού τής επαρχίας. Ο Δημήτριος Πλαπούτας οδηγεί τα σώματα τού Χρυσοβιτσίου και τής Πιάνας στα Τρίκορφα Αρκαδίας.

.—Ο Δημήτριος Μακρής υψώνει την Σημαία τής Επαναστάσεως στο Αιτωλικό (βλ.και 20/5). Στις 21 Μαΐου, οι τούρκοι τού Ανατολικού (Αιτωλικού) παρέδωσαν τα όπλα τους στον Μακρή, εγκατέλειψαν την πόλη τους και κατέφυγαν στο Βραχώρι (Αγρίνιο). Η εύκολη κατάληψη τού Μεσολογγίου και τού Αιτωλικού (Ανατολικού), έπεισε και τον διστακτικό Βαρνακιώτη να σηκώσει την σημαία τής ελευθερίας. Ο Γεώργιος Βαρνακιώτης ήταν ο σημαντικότερος οπλαρχηγός τής Δυτικής Ρούμελης και η απόφασή του ήταν το σύνθημα γιά τον γενικό ξεσηκωμό των Ρωμιών τής περιοχής.

.—Ο Ελληνικός στόλος υπό τους Μιαούλη, Μπόταση κανονιοβολεί το φρούριο τού Ρίου και στην συνέχεια ναυμαχεί χωρίς σοβαρές επιτυχίες με τον τουρκικό. «Ὁ Ἑλληνικὸς στόλος ἐν Ῥίῳ τῶν Πατρῶν. Κανονιοβολισμὸς τοῦ φρουρίου. Ναυμαχία ἀμφίρροπος ὑπὸ τοὺς Νικόλαον Γκίκαν Μπότασην, Ἀναστ. Κολανδροῦτσον καὶ Ἀ. Κριεμάδην.»

.—Δεύτερη σύσκεψη κρητικών οπλαρχηγών και προκρίτων στα Γλυκά Νερά Σφακίων γιά τον Αγώνα. Συγκροτείται η Καγκελαρία. Συνήλθον στο Λουτρό όλοι οι πρόκριτοι των Σφακίων και εξέλεξαν εκ των πλέον ευκατάστατων και συνετών, έξι άνδρες. Τους Πρωτόπαπα Γεώργιον, Χατζηπώλιον, Παπαδάκη Σήφη, Βουρδουμπά Στρατή, Κριαρά Ανδρέα και Ψαρουδάκη Αντώνη, ίνα ούτοι διευθύνουσι πολιτικώς και οικονομικώς τον Αγώνα, και ονόμασαν την επιτροπή “Καγκελαρία Σφακιών”· Γραμματέας ορίσθη ο πρόσφυγας Φλαμπουριάρης Δημήτρης εξ Ηράκλειου, ως σφραγίδα δε εχρησιμοποίουν μία εικόνα της Πανάγιας τού Λουτρού.  Οι πλείστοι τούτοι ήσαν εμποροπλοίαρχοι γνωστοί σε όλας τας εμπορικάς πόλεις τής Μεσογείου και τού Ευξείνου Πόντου. 

.—Αφού ο Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκου διαχώρισε την θέση του από τις υπόλοιπες επαναστατικές δυνάμεις, ο Γεωργάκης Ολύμπιος τον συνέλαβε και κατόπιν τον οδήγησε στο Τιργοβίστι όπου βρισκόταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης.

1823.—Αρχίζει η πολιορκία Κισσάμου Κρήτης από τους επαναστατημένους Έλληνες. Η άφιξη τού Αρμοστή Τομπάζη στην Κρήτη με πέντε πολεμικά και τρία φορτηγά, καθώς και 600 άνδρες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Ηπειρώτες, βοήθησε στην πολιορκία Κισσάμου. Οι τούρκοι με έντιμη συνθήκη που τους πρότεινε ο Αρμοστής, δέχτηκαν τελικά να αναχωρήσουν με τα όπλα τους γιά τα Χανιά στις 25 Μαΐου 1823. Ο Τομπάζης είχε φτάσει στην μεγαλόνησο στις 19 Μαΐου (κατ’ άλλες πηγές στις 21/5), όπου αφού πέτυχε με συστηματικές επιχειρήσεις την παράδοση τού φρουρίου τού Κισσάμου, κατέβαλε προσπάθειες γιά την συμφιλίωση των Κρητών οπλαρχηγών. Συγκάλεσε συνέλευση στα Σφακιά γιά έγκριση νέου πολιτεύματος, βάσει τού οποίου ο Αρμοστής συγκέντρωνε στα χέρια του την ανώτατη στρατιωτική και πολιτική διοίκηση τής νήσου, η δε εξουσία του δεν θα πήγαζε από τις τοπικές συνελεύσεις, αλλά από την Ελληνική Κυβέρνηση στην οποία μόνο ήταν υπόλογος

1825.—Οι τούρκοι κανονιοβολούν το Μεσολόγγι και καταστρέφουν τον Προμαχώνα Μπότσαρη. «Κανονιοβολισμὸς Μεσολογγίου ὑπὸ Μεχμὲτ Ῥεσὶτ πασᾶ Κιουταχῆ, ἐξ οὗ κατέπεσεν μέρος τοῦ προμαχῶνος Μπότσαρη καὶ ἐφονεύθη ὁ ἀρχιπυροβολητὴς Δ.Σιδέρης.»

.—«Ὁ Ἰμπραὴμ πασᾶς ἐκυρίευσε τὴν Κυπαρισσίαν.» Ο Ιμβραήμ πασάς κυρίευσε την Κυπαρισσία και την κατέστρεψε.

1828.—«Ἀφίχθησαν εἰς Αἴγιναν οἱ παρὰ τῆς Μ. Ἐκκλησίας σταλέντες Ἀρχιερεῖς καὶ ἐνεχείρισαν εἰς τὸν Κυβερνήτην συνοδικὴν ἐπιστολὴν προτρέπουσαν τοὺς Ἕλληναν εἰς ὑποταγὴν πρὸς τὸν Σουλτάνον.» Κατόπιν εξαναγκασμού από την Υψηλή Πύλη, ένας από τους πλέον μορφωμένους Οικουμενικούς Πατριάρχες, από την Θράκη, ο Αγαθάγγελος, απέστειλε μήνυμα στον Καποδίστρια ζητώντας του κατάπαυση των εχθροπραξιών με τους τούρκους και συναίνεση μετ’ αυτών.  Οι απεσταλμένοι τού Αγαθάγγελου, μητροπολίτες Νίκαιας, Χαλκηδόνος, Λαρίσης και Ιωαννίνων, αφού πρώτα συνάντησαν τον αιμοβόρο Ιμπραήμ δείχνοντάς του την χειρόγραφη επιστολή τού Πατριάρχη σε μία προσπάθεια να κατευνάσουν το μένος των σφαγών του στην Πελοπόννησο, κατόπιν έφθασαν στον Κυβερνήτη. Βεβαίως, ο Καποδίστριας αρνήθηκε.

1829.—Μεταξύ Θηβών και Πυρίου έγινε μάχη  Ελλήνων, με αρχηγό τον Μαυροβουνιώτη και τούρκων. Η μάχη ήταν ισόπαλη. «Μάχη μεταξὺ τῆς πόλεως Θηβῶν καὶ τοῦ χωρίου Πυρίου ἀμφίρροπος ἐν ᾖ ἀρχηγοὶ τῶν μὲν Ἑλλήνων ἦσαν οἱ Δημ. Ὑψηλάντης, Βάσσος Μαυροβουνιώτης, Κομνᾶς Τράκας, Δημ. Εὐμορφόπουλος, τῶν δὲ τούρκων Ἰσμαΐλμπεης  Ἀγάτζας καὶ Ὀμὲρ πασᾶς τῆς Καρύστου.»

1830.—Ο Λεοπόλδος τού Σαξ Κόμπουργκ απηύθυνε προς τους πληρεξούσιους των Μεγάλων Δυνάμεων την τελευταία του διακοίνωση σε επιτιμητικό ύφος, αιτιολογώντας τους την απόφασή του να αποποιηθεί τού Ελληνικού θρόνου. Εφ’ όσον η Ελληνική Γερουσία και το Έθνος αντιτίθεντο στις συμμαχικές αποφάσεις τού Πρωτοκόλλου τού Λονδίνου γιά τον καθορισμό των ορίων τού ελληνικού κράτους, ο ίδιος, όπως ανέφερε, δεν μπορούσε να αναλάβει την ηγεμονία ενός λαού και να τον βιάσει να παραχωρήσει τα υπάρχοντα και την ιδιοκτησία του στους εχθρούς του. Στην αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να ενωθεί με την απόφαση των υπηκόων του και να εναντιωθεί στην εκπλήρωση των όρων τής Συνθήκης. Ορισμένοι ιστορικοί θεωρούν ως αίτιο αρνήσεώς του το γεγονός ότι ως θείος τής ανήλικης πριγκίπισσας Βικτωρίας, θα προεβάλλετο από το κόμμα των Ουίγων ως κηδεμόνας και αντιβασιλέας τής Μεγάλης Βρετανίας.

1835.—Αμέσως μετά από την ενηλικίωσή του, ο Όθωνας ανέλαβε προσωπικά την διακυβέρνηση τής χώρας εφαρμόζοντας νέα μέτρα.

1859.—Οι τούρκοι αρχίζουν υποχρεωτικές στρατεύσεις Ελλήνων σε περιοχές τής Μακεδονίας. Η διάρκεια τής θητείας τους στον στρατό ήταν τρία έτη.

1864.—Ένωση των Επτανήσων με την μητέρα Ελλάδα. Ο Θρασύβουλος Ζαΐμης, ως επίτροπος τού Βασιλέως τής Ελλάδος Γεωργίου τού Α΄, παραλαμβάνει τας υπό τής Αγγλίας παραχωρηθείσας Ιονίους νήσους στο ανάκτορο τού Αρμοστού Ερρίκου Στόρξ. Η Αυτής Μεγαλειώτης Βασίλισσα τού Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρετανίας, συνήνεσεν να παραιτήση την προστασίαν των Επτανήσων μετά των προσαρτημάτων αυτών.

1865.—Νικητής των εκλογών αναδεικνύεται ο Α. Κουμουνδούρος. Κατά την διάρκεια τής θητείας τής κυβερνήσεως Κουμουνδούρου, διεξήχθησαν βουλευτικές εκλογές στις 4 Μαΐου τού 1865. Αν και δεν εξασφάλισε παρά σχετική μόνο πλειοψηφία, η κυβέρνηση διατηρήθηκε και μετά τις εκλογές, καθώς ο Κουμουνδούρος ζήτησε άμεσα έκφραση εμπιστοσύνης από το νέο Κοινοβούλιο, την οποία και έλαβε.

1867.—Ήττα των Κρητών επαναστατών στο Λασίθι.

1880.—(π.ημ.) Ἡ ἄγνωστη Ἑλληνικὴ ἐξέγερση μὲ στόχο τὴν Ἕνωση τῆς Μακεδονίας μὲ τὸ Ἑλληνικὸ Βασίλειο καὶ ἡ παραποίηση ἱστορικῶν στοιχείων ἀπὸ τὴν σκοπιανὴ προπαγάνδα. Σὰν σήμερα συγκεντρώθηκαν στὸν Γράμμο οἱ προσωρινὰ ἐκλεγμένοι ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ, σλαβικοῦ καὶ ἀλβανικοῦ στοιχείου τῆς Μακεδονίας, γιὰ νὰ ἐξετάσουν ἀπὸ κοινοῦ τὴν πολιτικὴ τους θέση, δεδομένου ὅτι ἡ Ὑψηλὴ Πύλη δὲν παραχωροῦσε αὐτόνομο καθεστώς στὴν Μακεδονία. Ἤδη στὴν περιοχὴ Ὀλύμπου-Πιερίων, εἶχε συσταθεῖ «Ἡ Προσωρινὴ κυβέρνηση τῆς Μακεδονίας», τὸ κίνημα τῆς ὁποίας γρήγορα ἐπεκτάθηκε στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μακεδονίας, ἀπ’ τὴν Κοζάνη καὶ τὴν Καστοριᾶ μέχρι τὴν Φλώρινα καὶ τὸ Μοναστήρι. Παρ’ ὅλη τὴν συνεργασία μὲ σλαβικὰ καὶ ἀλβανικὰ στοιχεῖα, ὁ ἔλεγχος παρέμενε σὲ ἑλληνικὰ χέρια καὶ σκοπὸς ἦταν ἡ Ἕνωση τῆς Μακεδονίας μὲ τὸ Ἑλληνικὸ Βασίλειο.

1892.—Απεβίωσε στην Γαλλία ο  εθνικός ευεργέτης, Κωνσταντίνος Ζάππας, από το  Λάμποβο τής Β. Ηπείρου. Ήταν εξάδελφος τού Ευάγγελου Ζάππα και γεννήθηκε το 1814. Διαδραμάτισε κύριο ρόλο, μαζί με τον εξάδελφό του στην αναβίωση των Ολυμπιακών αγώνων και μερίμνησε γιά την ανέγερση (1874-1888) τού καλλιμάρμαρου Ζαππείου Μεγάρου στην Αθήνα. Με επιδοτήσεις από την προσωπική περιουσία του, χτίστηκαν τα πρότυπα Ζάππεια παρθεναγωγεία στην Κωνσταντινούπολη καθώς και πολλά άλλα εκπαιδευτήρια σε πολλές πόλεις και κωμοπόλεις τής Ηπείρου και τής Θράκης, ενώ συστήθηκαν υποτροφίες γιά την μετεκπαίδευση σπουδαστών στις γεωργικές σχολές τής Δυτικής Ευρώπης.

1901.—Εγκαίνια τού ‘’Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου’’ στον Πύργο Ηλείας.

1905.—Το σώμα τού Πελοποννήσιου καπετάν Ρέμπελου, συνοδευόμενο από τον Μοναστηριώτη Μακεδονομάχο  Αντώνιο Ζώη, φθάνει κοντά στο χωριό Μπέτσιστα (περιοχή Μοριχόβου). Γύρω στα μεσάνυκτα μπήκαν στο χωριό και διέμειναν στην κατοικία τού βουργαρόφρονα ιερέα. Την επόμενη ημέρα μετέβησαν στα καλύβια τού Σαλτσογιάννη όπου παρέμειναν αρκετό διάστημα.

.—Οι φονιάδες βούργαροι συνεχίζουν το αιματοβαμμένο έργο τους στην Μακεδονία. Δολοφόνησαν τον Δημήτριο Γκουλέ από το χωριό Ραπές τού Μοναστηρίου.

.—Την ίδια ημέρα, φονεύουν επίσης αγρίως και έναν άλλο συντοπίτη τού Δημήτριου Γκουλέ, τον Ιωάννη Μπόϊο.

.—Σε παρακείμενο χωριό, την Οψίρινα Μοναστηρίου, άλλη συμμορία βούργαρων δολοφονεί τον Έλληνα Αβραάμ Μποζίνου και τον μόλις δύο ετών γυιό του. Ο άτυχος Έλληνας κρατούσε το παιδί του στην αγκαλιά, και η σφαίρα διαπέρασε τα σώματά τους. Οι βούργαροι συνεχίζουν την τρομοκρατία στην Μακεδονία με ανηλεείς σφαγές αμάχων.

1906.—Αντιδράσεις, γιουχαϊσμοί και παρ’ ολίγον έκτροπα σε βούργαρους δασκάλους στην πόλη των Σερρών.

1907.—Μακεδονομάχοι καταφέρνουν να εξουδετερώσουν βούργαρο προεστό στο Ερνίκιοϊ ( ; ).

1908.—Το σώμα τού Κρήτα Μακεδονομάχου Εμμ. Γ. Σκουντρή, αποτελούμενο από είκοσι επτά άνδρες, λημεριάζει χαράματα απέναντι από το χωριό Κουσμάτ των Γρεβενών. Καθόσον η θέση τους ανακαλύφτηκε, αναχώρησαν και την επόμενη κιόλας ημέρα έφτασαν στο λημέρι Ανδάνα κοντά στο χωριό Μαυρονόρο, αλλά έφυγαν κι’ από εκεί το απόγευμα γιά να καταλήξουν μετά από ημέρες στο λημέρι Μέγα κοντά στην Ι. Μονή Αγίας Τριάδος. Το σώμα τού Σκουντρή υπήρξε εξαιρετικά σκληρό απέναντι στους εχθρούς. Εκινείτο συνεχώς καλύπτοντας μία μεγάλη περιοχή προς αναζήτησή τους.

1911.—Τερματίζονται στην ελληνική Βουλή οι εργασίες γιά την αναθεώρηση τού Συντάγματος, το οποίο ψηφίζεται στο σύνολό του.

1912.—Υπογράφεται μεταξύ Σερβίας και βουργαρίας στρατιωτική σύμβαση ως συνέχεια τής Συνθήκης Αμυντικής Συμμαχίας (βλ.29/2).

1913.—«Ημέρα τής εορτής τού βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ και μετάβασίς του εις την εν Χανίοις “Τριμάρτυρα” διά την δοξολογίαν.»

1915.—Η οπερέτα τού Σπυρίδωνα Σαμάρα, με τίτλο «Η πριγκίπισσα τής Σάσωνος». Με την νήσο Σάσωνα ήδη υπό αλβανική κατοχή, και πιθανόν υπό την επίδραση τού γεγονότος, ανέβηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών από το Γ΄ Ελληνικό Μελόδραμα η τρίπρακτη οπερέτα τού Σπυρίδωνα Σαμάρα, με τίτλο: «Η Πριγκίπισσα τής Σάσωνος» σε κείμενο Ν. Λάσκαρη και Π. Δημητρακόπουλου. Η νήσος Σάσων βρίσκεται στην είσοδο τού κόλπου τού Αυλώνα και ενσωματώθηκε με την Ελλάδα τον Μάρτιο τού 1864 μαζί με τα Επτάνησα. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, με τον νόμο 272 που κυρώθηκε στις 9/5/1914, παραχώρησε Ελληνικό έδαφος στην αλβανία υπό την «συμμαχική» πίεση.

1919.—Ο Ελληνικός Στρατός στην Μικρά Ασία συνεχίζει την προέλασή του προς την περιοχή Οδεμισίου.

.—Η Ακαδημία των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών τού Παρισιού, εκλέγει ως μέλος της τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο.

1920.—Η παράσταση τού ήρωα Κατσαντώνη, τα σχέδια δολοφονίας τού Βενιζέλου και η λογοκρισία. Στην «Καθημερινή» τής 21ης Μαΐου, αναφέρεται η διακοπή παραστάσεως θεάτρου σκιών στην Πάτρα, με θέμα τον ήρωα οπλαρχηγό Κατσαντώνη  και η σύλληψη τού καραγκιοζοπαίχτη και των βοηθών του. Σύμφωνα με την ανταπόκριση, «[…] ο φόβος τού αντιδραστισμού και τού Κωνσταντινισμού εξάπτει τόσον την φαντασίαν των εφαρμοζόντων τον περίφημον Νόμον 755, ώστε να περιλάβουν εις την δικαιοδοσίαν των, τον αθώον Καραγκιόζην. Εις τους χαρτίνους ήρωας τού θιάσου του, ανεκάλυψαν σχέδια ανατρεπτικά τού καθεστώτος, δολοφονίας τού κ. Βενιζέλου, συνωμοσίας περί επαναφοράς τού Κωνσταντίνου και όλα τα σχέδια περί των οποίων ωμίλησε τον τελευταίον καιρόν ο κ. Βενιζέλος εις την Βουλήν.» Αφορμή τού περιστατικού ήταν μία σκηνή τού έργου, όπου ο Καραγκιόζης προσπαθεί να προκαλέσει την οργή τού θείου του, τού Μπάρμπα Γιώργου εναντίον τού Βεληγκέκα, ώστε να προκύψει ο καθιερωμένος ξυλοδαρμός τού τελευταίου. Ο Μπάρμπα Γιώργος πείθεται και αναθέτει στον Καραγκιόζη να τον ειδοποιήσει όταν θα περνούσε ο Βεληγκέκας. Στην φράση τού Καραγκιόζη : «Μπάρμπα έρχεται. Το νου σου να τον λιανίσεις», η παράσταση διακόπηκε από τον Ανθυπασπιστή τής Αστυνομίας και οι συντελεστές της οδηγήθηκαν στο τμήμα…

.—Στο μέτωπο τής Μικράς Ασίας γίνεται δράση περιπόλων.

1921.—Η Ελληνική Στρατιά δρα με περιπόλους.

1922.—Ο αντιπρόσωπος τής Αρμενίας, Xαρονιάν, αποσαφηνίζοντας τους όρους τής Ποντο-αρμενικής συνεννοήσεως, «[…] υπέδειξεν ανάγκην όπως Έλληνες Πόντου ενώσωσι ενεργείας των μετ’ Αρμενίων προς διατήρησιν ορίων Συνθήκης Σεβρών με οιουσδήποτε όρους εν προσεχεί μέλλοντι αποχής αυτών από Αρμενικού Κράτους και εγγυήσεις αυτονομίας κατά το διάμεσο διάστημα.»

.—Σε ολόκληρο το Μέτωπο τής Μικράς Ασίας επικρατεί ηρεμία.

1930.—Ο υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου, υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται πάνω στην αναμόρφωση τού δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού.

1932.—Μετά τα απεργιακά κύματα και τις πανελλήνιες διαδηλώσεις, λόγω των εξαιρετικά αυξημένων τιμών σε βασικά είδη, η κυβέρνηση Βενιζέλου, απαντά με… έκτακτα στρατιωτικά μέτρα (!).

1938.—«Εδώ Αθήναι». Με τον τίτλο αυτό βγήκε στον αέρα η πρώτη επίσημη εκπομπή τής τότε Υ.Ρ.Ε. (Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών Εκπομπών) από τους ραδιοθαλάμους Ζαππείου στην Αθήνα.

1939.—Γίνονται στην Κέρκυρα τα αποκαλυπτήρια των προτομών τού Σολωμού και τού Μάντζαρου, παρουσία αρχών και πολιτών.

1941.—Στο αεροδρόμιο Ρεθύμνου, οι συμμαχικές δυνάμεις εκκαθαρίζουν τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές που το απειλούσαν. Στο Ρέθυμνο, το Τάγμα Χωροφυλακής αποκρούει γερμανική επίθεση και ενεργεί αντεπίθεση.

.—Το Ηράκλειο βομβαρδίζεται σφοδρότατα. Οι Γερμανοί εισβάλουν στην πόλη, αλλά μετά από αντεπίθεση, στην οποία συμμετέχουν και ένοπλοι πολίτες, απωθούνται.

.—Οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές, αφού ενισχύθηκαν, καταλαμβάνουν το αεροδρόμιο τού Μάλεμε και, παρά τα πυκνά πυρά πυροβολικού τής 2ης νεοζηλανδικής μεραρχίας, κατορθώνουν να μεταφέρουν με κανονική προσγείωση, ένα ακόμη τάγμα.

.—Την νύχτα 21/22 Μαΐου, μοίρα τού Αγγλικού Στόλου βυθίζει ολόκληρη νηοπομπή από πλωτά μέσα γεμάτα από γερμανικά στρατεύματα, τα οποία κατευθύνονταν από την ηπειρωτική Ελλάδα γιά να επέμβουν στην Μάχη τής Κρήτης. Ανάλογη τύχη είχε και άλλη παρόμοια νηοπομπή, την νύχτα 22 προς 23 Μαΐου.

1944.—Οι Γερμανοί προβαίνουν σε εκτελέσεις με απαγχονισμό στην πόλη τού Βόλου.

1949.—Μία σεισμική δόνηση μεταξύ Χίου και Οινουσσών, είναι ο προπομπός τού μεγάλου κακού το οποίο θα επέλθει στις 23 Ιουλίου.

1954.—Ελλάδα και βουργαρία αποκαθιστούν τις διπλωματικές τους σχέσεις, οι οποίες είχαν διακοπεί από τον Απρίλιο τού 1941.

1956.—Οι δύο πρώτες γυναίκες ειρηνοδίκες, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό, αναλαμβάνουν υπηρεσία.

.—Συνεχίζουν οι διαδηλώσεις και οι βίαιες συγκρούσεις στην Κύπρο, μεταξύ Ελλήνων και κατοχικών Βρετανών.

.—Ὁ ἀγωνιστὴς τῆς ΕΟΚΑ Ἀρτέμος Φραντζέσκου μαζὶ μὲ τὴν ὁμάδα του ἔστησαν καὶ δεύτερη ἐνέδρα ἐναντίον τῶν Ἄγγλων, στὸν δρόμο Ἀθιένου-Πυρογίου, στὴν ὁποία χρησιμοποίησαν καὶ βόμβες δικῆς τους κατασκευῆς.

1960.—Ημερομηνία θανάτου τού Μακεδονομάχου Ιωάννη (Νάκη) Κούλα τού Μιχαήλ. Δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή τής Κεντρικής Μακεδονίας.

1971.—Η ποδοσφαιρική ομάδα τής Αγγλίας “Τσέλσι”, κατέκτησε στο γήπεδο «Καραϊσκάκη» το Κύπελλο Κυπελλούχων Ομάδων Ευρώπης, νικώντας στον επαναληπτικό τελικό την “Ρεάλ” με 2-1. Στα προκριματικά η “Τσέλσι” είχε αποκλείσει τον “Άρη” με 1-1 και 5-1.

1973.—Οι αρχές συλλαμβάνουν τα μέλη τής οργανώσεως Ε.Α.Ν. (Ελληνική Αντιδικτατορική Νεολαία). Στην δίκη που ακολούθησε στις 9-11 Αυγούστου 1973, καταδικάστηκε σε  δυόμισι χρόνια φυλακίσεως ο υποπλοίαρχος Λ. Βασιλικόπουλος, μέλος σε αρκετές οργανώσεις τής εποχής.

1988.—Τρεις βόμβες στον Πειραιά, μία σε αστυνομικό τμήμα, μία στην «ντίσκο Βικτόρια» και άλλη σε καφετέρια στην Αμφιάλη, είναι τα κτυπήματα τής τρομοκρατικής οργανώσεως ΕΛΑ.

1990.—Η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αναγνωρίζει διπλωματικά το κράτος τού Ισραήλ και αναβαθμίζει τις σχέσεις της με τους Παλαιστίνιους. Είχε προηγηθεί η ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Το επόμενο βήμα τού Ισραήλ ήταν να προσεγγίσει την τουρκία…

.—Το περιοδικό «Time» δημοσιεύει φωτογραφίες Ιερών Ναών στην Βόρειο Ήπειρο, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τους αλβανούς ως αθλητικά κέντρα, κινηματογράφοι, αποθήκες, παιδικές χαρές, μέχρι και στάβλοι, όπως καταγγέλλει ο Μητροπολίτης Σεβαστιανός και άλλοι. Σύμφωνα με το άρθρο τού περιοδικού, τα ανοσιουργήματα έγιναν «διά να μειώσουν την επιρροή τής θρησκείας και να εξευτελίσουν την λατρεία».

1992.—Ελλάδα και βουργαρία επικυρώνουν το μεταξύ τους Σύμφωνο φιλίας.

1995.—Πραγματοποιείται στην Ελλάδα η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στο 15ώροφο και επί τριάντα χρόνια… ημιτελές κτήριο τού Ερυθρού Σταυρού, στην συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλήμαν.

1999.—Απεβίωσε ο συγγραφέας, δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιαστής, Φρέντυ Γερμανός. Στην τηλεόραση ξεκίνησε εκφωνώντας τις ειδήσεις στην «Ηχώ των Γεγονότων». Η επιτυχία όμως ήρθε το 1970, με την τηλεοπτική εκπομπή «Αλάτι και Πιπέρι». Από αυτήν πέρασαν σχεδόν όλοι οι σημαντικοί Έλληνες τής εποχής αλλά και ορισμένοι αλλοδαποί. Συνέχισε με τα τηλεοπτικά προγράμματα, «Πορτρέτο τής Πέμπτης», «Φλας Μπακ», «Εκπομπές που αγάπησα», και την «Ώρα τής αλήθειας» στο ΜΕΓΚΑ (MEGA). Όλα αυτά τα χρόνια από το 1964, δεν σταμάτησε να εκδίδει βιβλία με τα ευθυμογραφήματά του. Η τελευταία μεγάλη του αγάπη ήταν η μυθιστορηματική βιογραφία.

2014.—Το σχέδιο δημογραφικής αλλοιώσεως τής Βορείου Ηπείρου. Δημοσιεύματα τού αλβανικού τύπου με τίτλο «Η Χιμάρα ΟΧΙ μειονοτική περιοχή», αναφέρουν ότι στον νέο νόμο που κατατέθηκε προς ψήφιση γιά τον χάρτη τής εδαφικής διοικητικής διαιρέσεως τής αλβανίας, η πατρίδα τού Αετού τής Χιμάρας, Σπυρομήλιου, εντάσσεται σε περιοχές  οι οποίες αποτελούνται από αλβανικό πληθυσμό. Σαφής στόχος τού νόμου είναι ο πολιτικός εκμηδενισμός τού βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Εν τω μεταξύ, ενώ ο Υπ. Εξ. τής ελληνικής κυβερνήσεως, Ευάγγελος Βενιζέλος, κατέβαλε υπερπροσπάθειες γιά την ένταξη τής αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν τόλμησε να θέση το θέμα, έλαβε την εξής απάντηση από τον αλβανό πρωθυπουργό: «Η νέα διοικητική διαίρεση είναι εσωτερικό θέμα τής αλβανίας».

2015.—Η Ελληνιστική Παλμύρα έπεσε στα χέρια των φανατικών Ισλαμιστών. Οι καταστροφές που προξένησαν οι βάρβαροι στα μνημεία πολιτισμού τής Παλμύρας, είναι ανυπολόγιστη. Τα αγάλματα κατακρημνίσθηκαν, η Βιβλιοθήκη με τα 112.000 χειρόγραφα και τα 8.000 βιβλία, έγινε στάχτη. Χιλιάδες αντικείμενα μακραίωνου πολιτισμού, όσα γλύτωσαν από τις βαριοπούλες και τους δυναμίτες, ξεπουλήθηκαν μέσω των διεθνών διαδρόμων αρχαιοκαπηλείας, γιά να αποκτήσουν τα πλαστά πιστοποιητικά νομιμότητας και να εμφανιστούν στα παζάρια τής Ευρώπης και κυρίως των Η.Π.Α.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση