ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ίων Δραγούμης
Ανδρέας Ζυγομαλάς

 

31 Ιουλίου

326 π.Χ..—Μάχη τοῦ Ὑδάσπη. Σὲ μία ἀπὸ τὶς δυσκολότερες μάχες, ὁ Ἀλέξανδρος μὲ τοὺς Μακεδόνες, Θρᾷκες, καὶ ἄλλους Ἕλληνες, κατανικᾶ τὰ στρατεύματα τοῦ γενναίου Ἰνδοῦ βασιλιᾶ Πώρου. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετώπισε στὴν διάβαση τοῦ ποταμοῦ, ὁ ὁποῖος λόγῳ τῶν καλοκαιρινῶν μουσώνων εἶχε ὑπερχυλίσει καὶ τὴν ἀριθμητικὴ ὑπεροχὴ τῶν Ἰνδῶν,  οἱ Μακεδόνες εἶχαν ν’ ἀντιμετωπίσουν στὸ πεδίο τῆς μάχης καὶ πολεμικοὺς ἐλέφαντες. Χάρις ὅμως στὴν ἱκανότητα τοῦ Μεγάλου Στρατηλάτη Ἀλέξανδρου νὰ ἐκτιμᾶ γρήγορα τὶς καταστάσεις καὶ νὰ παίρνῃ γρήγορα ἀποφάσεις, ἡ μάχη κατέληξε σὲ συντριπτική ἧττα τῶν Ἰνδῶν. Θαυμάζοντας ὅμως καὶ σεβόμενος τὸ θάρρος τοῦ βασιλέα Πώρου, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος τοῦ φέρθηκε ὅπως τοῦ ζήτησε· βασιλικά!

.—Ὁ Βουκεφάλας, τὸ ἄλογο ποὺ συντρόφευσε τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο ἀπό τὰ παιδικὰ του χρόνια ἔως τὰ ἔνδοξα πεδία τῶν μαχῶν, μὴ ἔχοντας πλέον τὸ σφρύγος τῆς νιότης του, πεθαίνει ἀπό ἐξάντληση, μετὰ τὸ νικηφόρο τέλος τῆς μάχης τοῦ Ὑδάσπη.  «Ὁ Ἀλέξανδρος ἀφοῦ ἡ μάχη κρίθηκε καὶ ὁ ἰνδικός στρατὸς νικήθηκε, θέλοντας νὰ σώσῃ τὸν βασιλιᾶ Πῶρο, ποὺ θαύμασε καὶ ἐκτίμησε τὸ θάρρος του, ἔτρεξε ξοπίσω του, ἀλλά τότε σωριάστηκε κάτω ἀπ’ τὰ πόδια του, ὁ γέρο πιστὸς του Βουκεφάλας, τὸ πολεμικὸ του ἄλογο, κατάκοπος καὶ μὲ τὸ κάμμα τῆς ἡμέρας.»

626.—Συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά τής Κωνσταντινουπόλεως οι Άβαρες και οι σλάβοι που την πολιορκούν.

786.—Αρχίζει στον Ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη τις εργασίες της, η Οικουμενική Σύνοδος, με κύριο έργο της την ακύρωση των αποφάσεων τής Συνόδου τού 754. Διαλύεται βίαια από εικονομαχικά στρατεύματα.

.—Η Αυτοκράτειρα Ειρήνη, με το πρόσχημα τού αραβικού κινδύνου, στέλνει τα εικονομαχικά στρατεύματα στην νότια Μικρά Ασία και συγχρόνως φέρνει από την Θράκη εικονόφιλα, στα οποία αναθέτει την φύλαξη τής Κωνσταντινουπόλεως.

904.—Σαρακηνοί πειρατές υπό τον εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, κυριεύουν την Θεσσαλονίκη, λεηλατούν τις οικίες και τους ναούς και προβαίνουν σε άγριες σφαγές των κατοίκων. Φεύγοντας, έσυραν μαζί τους γύρω στους 20.000 αιχμαλώτους. «Το 904 Άραβες πειρατές με αρχηγό έναν Έλληνα εξωμότη τον Λέοντα Τριπολίτη έπλευσαν κατά της Κωνσταντινουπόλεως. Έξω από την Άβυδο και αφού αντιλήφθηκαν ότι η επίθεση κατά τής Κωνσταντινουπόλεως δεν θα ήταν αποτελεσματική, στράφηκαν προς την Θεσσαλονίκη. Στις 31 Ιουλίου τού 904 μετά από τριήμερη μάχη εισέβαλαν στην πόλη την λεηλάτησαν και αποχώρησαν παίρνοντας μαζί τους λάφυρα και αιχμαλώτους.» 

1014.—Ο αρχηγός των σφαγέων βούργαρων Σαμουήλ, μετά από το φρικτό θέαμα που αντίκρισε (βλ. 29/7), πεθαίνει από καρδιακό επεισόδιο. «Ὁ Βασίλειος ὁ Β΄, ὁ ἐπονομασθείς ἀπό τότε βουργαροκτόνος, γιὰ νὰ τιμωρήσῃ τὶς σφαγές, δηώσεις καὶ ἐπιδρομές τὶς ὁποῖες οἱ βούργαροι διέπρατταν ἐπί χρόνια στὶς ἐπαρχίες, ἰδιαιτέρως τῆς Θρᾲκης,  διέταξε μετὰ τὴν ἧττα τους στὸ Κλειδί, νὰ παραταχτοῦν οἱ 15.000 αἰχμάλωτοι βούργαροι σὲ λόχους τῶν 100 ἀνδρῶν καὶ νὰ τυφλώνονται οἱ 99. Τὸν ἑκατοστό, τύφλωναν μόνο ἀπό τὸ ἕνα μάτι γιὰ νὰ ὁδηγήσῃ ὁ μονόφθαλμος τοὺς ὑπόλοιπους στὰ ὑπό βουργαρικὴ κατοχὴ ἐδάφη. Ὁ Σαμουήλ, ὅταν ἀντίκρυσε αὐτό τὸ θέαμα ὑπέστη ἱσχυρό κλωνισμὸ (καρδιαγμοῦ  ὅπως γράφουν οἱ χρονογράφοι) καὶ πέθανε μετὰ ἀπό σύντομο χρονικὸ διάστημα.»

1477.—Με κατεπείγουσα επιστολή του, ο Μέγας Μάγιστρος τής Ρόδου Πέτρος Ντ’ Ομπουσόν, καλεί ιππότες από όλες τις χώρες να σπεύσουν στο νησί το οποίο κινδυνεύει από τους οθωμανούς.

1571.—Στις 29, 30 και 31 Ιουλίου οι οθωμανοί μετά από την σχεδόν ενός έτους πολιορκία τής Αμμοχώστου, εξαπολύουν τρείς αλλεπάλληλες άγριες επιθέσεις κατά τής πόλεως, τις οποίες όμως αποκρούουν οι πολιορκούμενοι με βαριές απώλειες γιά τον εχθρό. Αλλά και αυτοί βρίσκονται πλέον στο όριο των προσπαθειών τους. Τρόφιμα και πολεμοφόδια έχουν τελειώσει.

1818 ἤ 1819.—(τέλη Ιουλίου) «Ετελεύτησεν εν Κωνσταντινουπόλει ο ιδρυτής τής Φιλικής Εταιρείας Νικόλαος Σκουφάς». Απεβίωσε στην Κωνσταντινούπολη ο Νικόλαος Σκουφάς ένας από τους ιδρυτές και κυριώτερους εμψυχωτές τής Φιλικής Εταιρείας, με καταγωγή από το Κομπότι τής Άρτας. Ο Σκουφάς μαζί με τον  Αθανάσιο Τσακάλωφ συνέλαβαν πρώτοι την ιδέα τής αναστάσεως τού Έθνους. Αργότερα μύησαν τους Εμμανουήλ Ξάνθο και Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο.

1821.—(30-31) Έγινε μάχη μεταξύ Ελλήνων και τούρκων στις θέσεις Μαύρη Πούλια και Κόρμου Ασπροποτάμου. «Μάχαι εν Μαύρη Πούλια και Κόρμπου τού Ασπροποτάμου και νίκη τούρκων. Κατ’ αυτάς των μεν Ελλήνων στρατηγοί ήσαν οι Ν. Στουρνάρας, Χριστοδ. Χατζή Πέτρος, Γρηγόριος.»

.—(τέλη Ιουλίου) «Μάχη εν τοις χωρίοις Αχούρια και Πιαλί τού Δήμου Τεγέας τής Επαρχίας Μαντινείας αμφίρροπος. Ενταύθα εστρατήγουν των μεν Ελλήνων οι Θ. Κολοκοτρώνης, Αναγνώστης Παπαγεωργίου (Αναγνωσταράς), Γιατράκος, Ζαφειρόπουλος, Κονδάκης, των δε τούρκων ο κεχαγιάς τού Χουρσίτ πασά Μουστάμπεης.»

.—Οι τούρκοι απαγχονίζουν Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη.

1824.—Έξω από την Σάμο, ο Ελληνικός στόλος συνάπτει δύο ναυμαχίες με τον τουρκικό. «Δύο ναυμαχίαι έξω τής Σάμου (πορθμόν Δαρμπογάζι) αμφίρροποι. Εν αυταίς αρχηγός των Ελλήνων ήτο ο Γ. Σαχτούρης, των τούρκων δε ο καπετάν Τοπάλ πασάς.»

.—Το Βουλευτικό, αποφασίζει την σύναψη και νέου δανείου, λίγες εβδομάδες μετά την καταστροφή τής Κάσου και των Ψαρών και ενώ η Επανάσταση βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο. Το δεύτερο δάνειο ανέλαβε ο Τραπεζιτικός Οίκος των αδελφών Ρικάρδο, με ονομαστικό κεφάλαιο 2.000.000 λιρών (26 Ιανουαρίου 1825). Την διαπραγματευτική ομάδα αποτελούσαν και πάλι οι Λουριώτης και Ορλάνδος. Όπως και στο πρώτο δάνειο, το καθαρό ποσό περιορίστηκε στις 816.000 λίρες, αφού το παραχωρούμενο δάνειο είχε οριστεί στο 55% τού ονομαστικού (1.100.000) και από αυτό παρακρατήθηκαν 284.000 λίρες γιά προκαταβολή τόκων δύο ετών, χρεολύσια, προμήθεια και άλλες δαπάνες. Ενώ, όμως, το ποσό τού πρώτου δανείου το διαχειρίστηκε η Ελληνική κυβέρνηση, έστω και με σκανδαλώδη τρόπο, την διαχείριση τού δεύτερου δανείου ανέλαβαν οι Άγγλοι τραπεζίτες και τα μέλη τού Φιλελληνικού Κομιτάτου, παραγκωνίζοντας τους Έλληνες εκπροσώπους. Από το δάνειο διατέθηκαν: 212.000 λίρες γιά την αναχρηματοδότηση τού πρώτου, 77.000 γιά την αγορά όπλων και πυροβόλων, από τα οποία λίγα έφτασαν στην Ελλάδα, 160.000 γιά την παραγγελία 6 ατμοκίνητων πλοίων, από τα οποία μόνο τρία έφτασαν στην Ελλάδα («Καρτερία», «Επιχείρηση», «Ερμής») και 155.000 γιά την ναυπήγηση δύο φρεγατών σε ναυπηγεία τής Νέας Υόρκης, από τις οποίες μόνο η μία («Ελλάς») ήλθε στην Ελλάδα, ενώ η δεύτερη πουλήθηκε γιά να χρηματοδοτηθεί η πρώτη. Τελικά, στην Ελλάδα έφτασε μόνο το ποσό των 232.558 στερλινών, δηλαδή λιγότερο από εκείνο που έλαβε κατά το πρώτο δάνειο, αν και το δεύτερο είχε συναφθεί σε υπερδιπλάσιο ύψος. Και τα δύο δάνεια προβλεπόταν ότι θα ενίσχυαν τον Αγώνα, τον οποίον όχι μόνο δεν ωφέλησαν, αλλά υπήρξαν αφετηρία εξαρτήσεως τής χώρας από την Αγγλία. Επί Βαυαροκρατίας, ο υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Σπανιολάκης (1838), κατηγόρησε τους δύο διαπραγματευτές ότι ιδιοποιήθηκαν χρήματα από τις αγοροπωλησίες μετοχών των δανείων και επιπλέον τον Ορλάνδο, ότι παρακράτησε ποσό 5.900 λιρών από τα δύο δάνεια. Μάλιστα το Ελεγκτικό Συνέδριο προχώρησε σε προσημείωση των περιουσιακών τους στοιχείων.

1825.—Περίπου εννιακόσιοι Κρήτες επαναστάτες αποβιβάζονται σε διάφορα σημεία τής Γραμβούσας και καταλαμβάνουν το φρούριο. «Αφίκοντο εις Κρήτην εκ Μονεμβασίας προς κυρίευσιν του φρουρίου Γραμβούσης οι Παύλος Κριαράς, Ι. Ρούκουνας, Νικηφ. Βερικάκης, Αν. Παχωνάκης, Ι. Καράς, Μήνοιος Κουλέτος, Αναγ. Ψαρουδάκης, Γ. Γερτουλικάκης, Α. Τούμπας, Α. Παναγιωτάκης, Εμ. Βρατσάλης.»

1834.—Νέα επίθεση των κινηματιών στην κωμόπολη Ανδρίτσαινα, μετά από αυτήν τής Κυριακής τής 29ης, με τους επαναστάτες αυτή την φορά να είναι ενισχυμένοι με πολλούς κατοίκους από την Ολυμπία. Η πολιορκία τής Ανδρίτσαινας στα πλαίσια τής γνωστής ως «Μεσσηνιακής Επανάστασης» με κανονικές μάχες μέσα σε αυτήν, θα διαρκέσει γιά ημέρες, με την πόλη να υπερασπίζουν οι αρχές και οι κάτοικοι οι οποίοι την πρώτη κιόλας ημέρα αναγκάστηκαν να περιοριστούν σε ένα μικρό τμήμα της.

.—Την ίδια μέρα, στην Κυπαρισσία, οι κινηματίες έχοντας καταλάβει την πόλη, καταφέρνουν να συλλάβουν και τον αρχηγό τής Χωροφυλακής τής πόλεως, Μοίραρχο Αντ. Μαυρομιχάλη. Τον Μαυρομιχάλη θα απελευθερώσουν το απόγευμα τής 10ης Αυγούστου.

1856.—Σαν σήμερα με Βασιλικό Διάταγμα απαγορεύτηκε το κάπνισμα «[ …] εἰς πάντας ἐν γένει τοὺς ὑπαλλήλους καὶ ὑπηρέτας τοῦ Κράτους, ἐντὸς τῶν δημοσίων γραφείων καὶ καταστημάτων» καθώς και σε οποιονδήποτε πολίτη επισκεπτόταν τις δημόσιες υπηρεσίες γιά υπόθεσή του.

1867.—Οι προσπάθειες των τούρκων με αρχηγούς τους Σαρχό πασά και Αλή Ριζά να ειβάλλουν στον Ομαλό και να καταλάβουν το φαράγγι τής Σαμαριάς αποτυγχάνουν.

1884.—Αρχίζουν οι επισκευές στα Ανάκτορα, μετά από την πυρκαγιά τής 24ης Ιουλίου.

1896.—Οι τούρκοι σφάζουν 70 μοναχούς και άλλους Έλληνες στην Κρήτη.

.—Την ίδια ημέρα, πάλι στην Κρήτη, υπό την πίεση των Μεγάλων Δυνάμεων παραχωρήθηκε από την Υψηλή Πύλη νέος Οργανικός νόμος, ο οποίος προέβλεπε τον διορισμό χριστιανού Διοικητή με την έγκριση των Μ. Δυνάμεων, την συγκρότηση Κρητικής Χωροφυλακής με Ευρωπαίους οργανωτές και την κατάληψη των δημοσίων αξιωμάτων από ντόπιους χριστιανούς και μουσουλμάνους σε αναλογία 2 προς 1. Παράλληλα, χορηγούνταν εγγυήσεις δικαστικής και οικονομικής ανεξαρτησίας. Λίγο αργότερα, οι αδιάλλακτοι μουσουλμάνοι τής νήσου, σε συνεργασία με σκληροπυρηνικούς κύκλους τής οθωμανικής κυβερνήσεως, υπονόμευσαν το νέο καθεστώς. Δημιούργησαν ένα κλίμα τρομοκρατίας που επιδεινώθηκε ραγδαία από τις μαζικές σφαγές τού χριστιανικού πληθυσμού των πόλεων και τις πυρπολήσεις χριστιανικών συνοικιών, καθώς και τις μεμονωμένες δολοφονίες χριστιανών παραγόντων.

1909.—Οι τούρκοι δολοφονούν τον Μακεδονομάχο και γραμματέα τού Ελληνικού Προξενείου Σερρών, Λάζαρο Κιούση (ή Κούση). Ο ίδιος δεν πίστεψε τις προοδευτικές εξαγγελίες των νεότουρκων και συνέχισε τον Αγώνα.

1911.—Η κυβέρνηση Βενιζέλου απαγόρευσε τις εξώσεις των κολίγων (νόμος ΓΩΝΣ’/31 Ιουλίου 1911) καταργώντας το νόμο τού 1899 (βλ.9/7). Στην αναθεώρηση τού Συντάγματος, επέβαλλε ρυθμίσεις (όπως το άρθρο 17 που προέβλεπε την δυνατότητα απαλλοτριώσεως ιδιοκτησιών όχι μόνον γιά λόγους «δημοσίας ἀνάγκης» αλλά και γιά λόγους «δημοσίας ὡφελείας»), οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο γιά την απαλλοτρίωση των μεγάλων γαιοκτησιών.

1913.—Ο Αρχιερατικός Επίτροπος περιφέρειας Γευγελής Μ. Οικ. Ιωακείμ Ανανιάδης, έγραψε προς τον τότε Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, Στέφανο Δραγούμη σχετικά με τούς Ρουμάνους και την συνεργασία τους με τους βούργαρους: «Διατελούντες εν μυστική συνενοήσει μετά των βουλγάρων Γευγελής, μεθ’ ων διά των οργάνων αυτών εγκατεστημένων εν Γευγελή: Πέτρο Γιόφι, Ναούμ Νικολάου και Γεωργίου Λιόκκου, αδιαλείπτως ευρίσκοντο εις συνεργασίαν και σχέσεις κομιτατζηδιστικάς. Εσχάτως δε, μετά τας τελευταίας εχθροπραξίας και εισήλασιν τού βουλγαρικού στρατού εις Γευγελήν, ως διά συνθήματος εσηκώθησαν, εν προμελετημένω σχέδιω, ένοπλοι, και διηυκόλυναν την προέλασιν των βουλγάρων κομιτατζήδων εις τα χωρία ταύτα… Εν Λουβνίτση δε κρεουργήσαντες τον ατυχή διδάσκαλον Χαράλαμπον Γκαρτζιάν, ελθόντα εκείσε εκ Λειβαδίου, μετά την απομάκρισιν τού στρατού μας.»

1914.—Οἱ γονεῖς τοῦ Ἀνδρέα Ζυγομαλᾶ, ἥρωα τοῦ Μπιζανίου στὸν Α΄ Βαλκανικὸ Πόλεμο, ἐνημερώθηκαν γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ μοναδικοῦ παιδιοῦ τους, ποὺ πέφτοντας σὲ ἐχθρική ἐνέδρα στὴν Νίβιτσα τῆς Βορείου Ἠπείρου στις 29 Ἰουλίου, ἀποκεφαλίστηκε. Ὁ Ζυγομαλᾶς,  μὲ Ἡπειρωτικὴ καταγωγὴ ἀπό τὴν μεριὰ τῆς μητέρας του, μὲ τὴν λήξη τοῦ Α΄ Βαλκανικοῦ Πολέμου ὅπου εἶχε καταταγεῖ ἐθελοντικά καὶ διακριθεῖ γιὰ τὸν ἡρωισμὸ του, ἀποφάσισε νὰ παραμείνει στὴν Βόρειο Ἤπειρο θέλοντας νὰ συμμετάσχῃ στὸν ἀγῶνα αὐτονομίας της. Ἀνήγγειλε τὴν ἀπόφασή του στοὺς γονεῖς του, παρακαλῶντας παράλληλα τὸν πατέρα του νὰ στρατολογήσῃ παλληκάρια καὶ νὰ τοῦ στείλῃ χρήματα. Ἐνῶ ὁ πατέρας του εἶχε ἀρχίσει τὶς ἐνέργειες στρατολόγησης, ἔφτασε τὸ θλιβερὸ μήνυμα τῆς δολοφονίας τοῦ μοναδικοῦ παιδιοῦ του.

1916.—Τα  στρατεύματα τής ΑΝΤΑΝΤ στην Μακεδονία, υπερβαίνουν τις 500.000.

.—Οι βούργαροι απαγχονίζουν στην Μακεδονία τον Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως, Γερμανό.

1919.—Στο Μέτωπο στην Μ. Ασία γίνεται δράση περιπόλων.

1920.—Μετὰ τὴν ἀναγγελία τῆς  δολοφονικῆς ἀπόπειρας μὲ στόχο τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο στὸ Παρίσι, ὁ Ἴων Δραγούμης, σπουδαῖος πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἀπήχθη ἀπό ἄνδρες τῶν “εἰδικῶν λόχων ἀσφαλείας” τοῦ Παύλου Γύπαρη καὶ ἐκτελέστηκε ἐν ψυχρῷ στὴν μέση τοῦ δρόμου. Ἕτσι σίγησε ἡ σάλπιγγα τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα.

.—Ο Ελληνικός Στρατός Μ. Ασίας δρα με περιπόλους.

1921.—Η Ελληνική Στρατιά Μικράς Ασίας ολοκληρώσασα τις προετοιμασίες διά την μάχη Σαγγαρίου, σε πλήρεις παρατάξεις των δυνάμεων τής Α΄ Β΄ και Γ΄ Στρατού, πορεύεται προς τις εχθρικές θέσεις.

1922.—Η Ελληνική Στρατιά στην Μ. Ασία δέχεται επιθέσεις από τούς τούρκους.

1929.—Η κυβέρνηση Ελευθέριου Βενιζέλου, λαμβάνει έκτακτα στρατιωτικά μέτρα σε όλες τις μεγαλουπόλεις. Αθρόες είναι οι συλλήψεις αντιφρονούντων, χαρακτηριζόμενων ως κομμουνιστών. Μετά την ψήφιση τού λεγόμενου «ιδιώνυμου» από την κυβέρνηση Βενιζέλου, εντάθηκαν οι συλλήψεις, οι φυλακίσεις, οι εκτοπίσεις, οι ξυλοδαρμοί και οι τραυματισμοί, ακόμα και οι δολοφονίες πολιτών. Στην πρωτεύουσα Αθήνα και τον Πειραιά κηρύσσονται στρατιωτικά μέτρα, ενώ η Θεσσαλονίκη ήδη στρατοκρατείται.

1938.—Ο Ι. Μεταξάς, ως Πρόεδρος τού Διαρκούς Συμβουλίου τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως,  υπέγραψε στην Θεσσαλονίκη το «Σύμφωνο μη Επιθέσεως».  Οι χώρες τού Βαλκανικού Συμφώνου, ήταν, από την μία μεριά οι Ελλάδα, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία και τουρκία, οι οποίες υπέγραψαν Σύμφωνο με την βουργαρία. Απέσπασαν μεν την υπόσχεση τής βουργαρίας μη επιθέσεως προς κάποια από αυτές, όμως, από πλευράς βουργαρίας επετεύχθη η άρση των διατάξεων τής Συνθήκης Νεϊγύ (27/11/1919) περί αφοπλισμού της, καθόσον το Σύμφωνο τής επιτρέπει τον επανεξοπλισμό της (…) Επί πλέον, συμφωνήθηκε η άρση αφοπλισμού τής συνοριακής ζώνης στα Θρακικά σύνορα, η οποία ίσχυε εκατέρωθεν, με βάθος 30 χιλιομέτρων.

1941.—Το μακελειό τού χωριού Πρασέ στην Κρήτη. Κατόπιν προδοσίας μίας Ιταλίδας κατασκόπου, Γερμανοί επέδραμαν στο χωριό όπου συνέλαβαν και κατόπιν τουφέκισαν τον άτυχο ιερέα του, Εμμανουήλ Κουκουράκη, μαζί με άλλους 26 ενορίτες του. Το φονικό των άτυχων και αθώων ανθρώπων, έγινε την νύχτα προς 1/8ου στο χωριό Αλικιανό.

1943.—Τεράστια κλοπή αρχαιολογικής συλλογής στο Καστέλλι Κισσάμου Κρήτης από Γερμανούς.

1944.—Απεβίωσε από υπερβολική δόση ηρωίνης κατά την διάρκεια τής Κατοχής, ένας σημαντικός μουσικός τού ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, ο Ανέστος Δελιάς (πραγματικό όνομα Αναστάσιος Δέλλιος). Ήταν συνεργάτης με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Στράτο Παγιουμτζή και τον Γιώργο Μπάτη, αλλά και ο μοναδικός ρεμπέτης που απεβίωσε από ναρκωτικά.

.—Μετά από το χτύπημα των κομμουνιστών σε γερμανικό όχημα (βλ. 29/6ου) το οποίο ήλεγχε τμήμα τής τηλεγραφικής γραμμής Σταθμού Αγγελοκάστρου – Αγρινίου, σε αντίποινα οι Γερμανοί θα εκτελέσουν 59 αθώους πολίτες στα Καλύβια Αγρινίου.

1953.—Εξαγοράζεται από το ελληνικό Δημόσιο η περιοχή τής Κωπαΐδας, από μία αγγλική εταιρία η οποία την κατείχε.

1955.—Ἀπεβίωσε στὴν Ἀθήνα, ὁ καπετὰν Ἀπίκραντος τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα, κατὰ κόσμον Ναοῦμ Σπανός.  Ἀπὸ τὸ 1931, ὁ καπετάνιος εἶχε ἐγκατασταθεῖ στὴν Νέα Σμύρνη, ὅπου διετέλεσε καὶ δημοτικὸς σύμβουλος μεταξὺ 1934-1951. Ὅσοι τὸν θυμοῦνται ἀπὸ παλαιότερα χρόνια, ὅλοι τους μιλᾶνε γιὰ τὸν ἔντιμο οἰκογενειακὸ του βίο, τὴν ἐμπορικὴ του ἀξιοσύνη, τὴν πονετικὴ του φύση, μὰ καὶ γιά τὸ κουράγιο του καὶ τὴν λεβεντιά του. Γεννήθηκε στὸ Ἄργος Ὁρεστικὸ (τότε Χρούπιστα) τῆς Μακεδονίας. Ἡ οἰκογένειά του εἶχε συμμετοχὴ στὸν ἀγῶνα τοῦ 1821, ἐνῷ ὁ ἴδιος πῆρε τὰ βουνά ἀπὸ πολὺ νέος δημιουργῶντας δικὸ του ἀντάρτικο σῶμα, ἐπειδὴ σκότωσε κάποιον τοῦρκο. Θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς πρώτους Μακεδονομάχους. Φρόντιζε νὰ κρατάῃ σημειώσεις ἔπειτα ἀπὸ κάθε περιστατικὸ τὸ ὁποῖο θεωροῦσε ἀξιόλογο, καὶ βάσει αὐτῶν τῶν σημειώσεών του, ἔχουμε πληροφορίες γιὰ πλῆθος γεγονότων τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα, πρὶν ἀρχίσει ἀκόμα συστηματικὰ ἡ ἔνοπλη ἀντίσταση ἐναντίον τῶν βούργαρων τὸ 1902. Ἐπίσης, περιγράφει λεπτομερῶς τὸ πῶς δροῦσε ἡ βουργάρικη προπαγάνδα ἀκόμα καὶ στὴν Ἀθήνα, καθὼς καὶ  τὶς ἐνέργειες βούργαρων νὰ τὸν προσεταιριστοῦν.

1956.—Γίνεται γνωστό ότι, ο Αριστοτέλης Ωνάσης εξαγόρασε από το ελληνικό Δημόσιο τις ελληνικές αεροσυγκοινωνίες. Λίγους μήνες αργότερα, ίδρυσε την «Ολυμπιακή Αεροπορία» η οποία ξεκίνησε την δραστηριότητά της στις 6/4/1957.

1958.—Εντελώς τυχαία, ανακαλύπτεται από το ζεύγος Πετροχείλου ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα σπήλαια τού Διρού, στην περιοχή τής Μάνης. Οι ανασκαφικές έρευνες έφεραν στο φως σημαντικότατα ευρήματα, στον τόπο ο οποίος αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια τής ‘’Νεότερης και Τελικής Νεολιθικής’’ περιόδου (4.800-3.200 π.Χ.)

.—Ὁ ἀγωνιστὴς τῆς ΕΟΚΑ, Ἠλίας Παπακυριακοῦ κι’ ἕνας συναγωνιστὴς του, ἔπεσαν σὲ ἐνέδρα ἀγγλικῆς περιπόλου κατὰ τὴν διάρκεια μετακινήσεώς τους ἀπὸ τὸ χωριό Μουσουλίτα πρὸς τὸν Μαραθόβουνο· ἀνταλλάχθηκαν πυροβολισμοί, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ Παπακυριακοῦ πληγώθηκε στὸ πόδι. Οἱ Ἄγγλοι δὲν κατάφεραν νὰ τὸν ἐντοπίσουν  καὶ αὐτός, ἄν καὶ πληγωμένος, κρύφτηκε μὲ ἄλλον συναγωνιστὴ του, ἐπίσης καταζητούμενο, σὲ ἀχυρῶνα στὴν Ἄσκεια, ὑπὸ τὴν προστασία δύο κοριτσιῶν.

1960.—Εκλογές γιά την ανάδειξη τής πρώτης Βουλής των αντιπροσώπων τής Κυπριακής Πολιτείας.

.—Παράδοση τής Ελληνικής σημαίας στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛ.ΔΥΚ.), εν όψει τής αναχωρήσεώς της γιά το νησί, κατά την διάρκεια επίσημης τελετής στο αεροδρόμιο τής Ελευσίνας.

1961.—Γίνονται τα εγκαίνια τής λειτουργίας τού πρώτου ελληνικού (πειραματικού) ατομικού αντιδραστήρα, στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος» στην Αγία Παρασκευή. Ακολούθησε δωρεά τής κυβερνήσεως των Η.Π.Α. γιά τις ανάγκες τού «Δημόκριτου», ύψους 350.000 δολαρίων.

1964.—Το Συμβούλιο τής Επικρατείας αναστέλλει την ποινή που επέβαλε η κυβέρνηση στον Κ. Κόλλια, δημιουργώντας μείζον πολιτικό ζήτημα.

1968.—Ο Μπόμπι Φίσερ δίνει στην Αθήνα ταυτόχρονα αγώνες σκακιού χάντικαπ εναντίον πέντε Ελλήνων πρωταθλητών· οι Αναστασόπουλος, Κόκκορης, Ορνιθόπουλος, και Βυζαντιάδης χάνουν και μόνο ο Τρικαλιώτης κατόρθωσε να αποσπάσει ισοπαλία. Ο Φίσερ δυσαρέστησε τους πάντες με την συμπεριφορά του.

1969.—Αρχίζει η συνταξιοδότηση από το κράτος, διακεκριμένων λογοτεχνών και καλλιτεχνών.

1971.—Ημερομηνία θανάτου τού πολιτικού αλλά και δήμαρχου Ηρακλείου Κρήτης, Νικόλαου Κρασαδάκη.

1972.—Σκοτώθηκαν στην Νεραϊδοράχη Ηλείας, ο Επισμηναγός Δαμιανίδης Αλέξανδρος, μαζί με το Σμηναγό Φιλίππου Χρήστο, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης εκπαιδευτικής πτήσεως, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε κατά την φάση εκτελέσεως ασκήσεως ακροβατικών.  http://www.pasoipa.org.gr/

1976.—Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο τής Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, λόρδο Κιλάνιν, προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα, χωρίς όμως να βρει ανταπόκριση.

1979.—Ιδρύεται η Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης.

1980.—Δολοφονική επίθεση με στόχο τον τούρκο διπλωμάτη τής πρεσβείας στην Αθήνα, Γκαλίπ Οσμάν και τής οικογένειάς του σημειώνεται στο Παγκράτι. Νεκροί ο Γκαλίπ Οσμάν και η κόρη του Νεσκίν. Την επίθεση εκτέλεσε η οργάνωση «ASALA» (Αρμενικός Μυστικός Στρατός γιά την Απελευθέρωση τής Αρμενίας).

1982.—Έκρηξη βόμβας στα γραφεία τής ‘’Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών’’, είναι η νέα ενέργεια τής τρομοκρατικής οργανώσεως ΕΛΑ.

1984.—Η κυβέρνηση ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών “Μιράζ -2000” (Mirage-2000) και “Εφ-16” (F-16) γιά την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία (η λεγόμενη αγορά τού αιώνα). Είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή της 1,5 χρόνο πριν.

1989.—Ο Συνασπισμός τής Αριστεράς και τής Προόδου, αποφασίζει να υποστηρίξει την συγκρότηση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής γιά την έρευνα τής “αγοράς τού αιώνα”, των γαλλικών Μιράζ 2000.

1991.—Η Ελλάδα καταγγέλλει την διαδικασία καταργήσεως των διαβατηρίων μεταξύ τουρκίας και ψευδοκράτους.

1992.—Ο Πύρρος Δήμας κερδίζει το πρώτο του Χρυσό Μετάλλιο στην άρση βαρών στην κατηγορία των 82,5 κιλ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες τής Βαρκελώνης, σηκώνοντας 370 κιλά στο σύνολο (167,5 στο αρασέ και 202,5 στο ζετέ). Η κίνηση τού αρασέ ολοκληρώθηκε με τρείς αθλητές να έχουν σηκώσει τα 167,5 κιλά. Στο ζετέ ο Πύρρος ξεκίνησε πετυχημένα στα 202,5 κιλά. Όμως υπήρξε τριπλή ισοβαθμία στα 370 κιλά σύνολο. Ο Δήμας στέφτηκε χρυσός Ολυμπιονίκης επειδή συμπλήρωσε πρώτος χρονικά το νικητήριο σύνολο, μετά την πετυχημένη του προσπάθεια στα 202,5 κιλά.

1993.—Δεκατρείς νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από την φωτιά που ξέσπασε στην Ικαρία (βλ.& 30/7).

1995.—Υπογράφηκε στην Αθήνα η Σύμβαση κατασκευής, ανάπτυξης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης τού νέου αεροδρομίου τής Αθήνας στα Σπάτα, μεταξύ, αφ’ ενός τού Ελληνικού Δημοσίου και αφ’ ετέρου τής Κοινοπραξίας που εκπροσωπούσε η γερμανική εταιρεία Χόχτιφ, καθώς και όλα τα έγγραφα και οι πράξεις που συνδέονται με τον διαγωνισμό ο οποίος κατέληξε στην υπογραφή της. Η Σύμβαση κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (ΦΕΚ 202) στις 14 Σεπτεμβρίου 1995 και έγινε μέρος τού Ελληνικού Δικαίου. Το 2013 η δικαστική απόφαση τού Διοικητικού Εφετείου, κατέστησε τον γερμανικό κολοσσό τον μεγαλύτερο «εν ενεργεία» μεγαλοοφειλέτη και φοροφυγά στην χώρα μας. Το ύψος των οικονομικών του οφειλών (ΦΠΑ, Ασφαλιστικές εισφορές κλπ), ανέρχεται στο 1 δις. ευρώ. Παρά την απόφαση μετά από 20 χρόνια δικαστικών διενέξεων, τα αφεντικά τής γερμανικής εταιρείας στο Έσσεν, προνόησαν να «εξαφανιστούν» από την χώρα μας, πουλώντας το μερίδιο που κατείχαν στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε», στο Καναδικό PSP (Public Sector Pension Investment Board, δηλαδή στο Συμβούλιο Επενδύσεων Συντάξεων τού Δημόσιου Τομέα) υπό άκρα μυστικότητα.  Η απάντηση τού τότε υπουργού Χατζηδάκη γιά την πώληση, ήταν ότι αυτό αποτελεί «θετική εξέλιξη η οποία δείχνει εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και βοηθά στην προσπάθεια γιά την προσέλκυση επενδυτών». Ο νέος «επενδυτής» PSP, φαίνεται ότι ακολουθεί την ίδια στρατηγική με τους Γερμανούς, μιάς κι’ έχει στήσει έναν απίστευτα περίπλοκο μηχανισμό «νόμιμης» φοροαποφυγής, που περιλαμβάνει 24 θυγατρικές, οι μισές από τις οποίες έχουν έδρα το Λουξεμβούργο…(Την εταιρεία Χόχτιφ συνιστούν οι: Hochtief Aktiengesellschaft vorm. Gebr. Helfmann, ABB Calor Emag Schaltanlagen AG, H. Krantz – TkT GmbH και Flughafen Athen – Spata Projektgesellschaft mbH).

.—Εμπιστευτική έκθεση τού Ο.Η.Ε. αναφέρει ότι ο αριθμός των Ελλήνων τής Κύπρου που είναι  εγκλωβισμένων στα Κατεχόμενα, μειώνεται από 20.000 που ήταν το 1974, σε μόλις 519.

2007.—Κλείνει οριστικά ο κύκλος των 80 ετών τής μεγάλης καπνοβιομηχανίας «Κεράνης». Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1926, ενώ στα χρόνια τής ακμής της απασχολούσε περίπου 2.500 εργάτες. Χρησιμοποιούσε αποκλειστικά εγχώρια πρώτη ύλη, δηλαδή το 1/7 τής ελληνικής καπνοπαραγωγής των περιφερειών Αγρινίου, Άργους και Θεσσαλίας και πραγματοποιούσε στο εσωτερικό το 90% των δαπανών τής παραγωγής. Συνέβαλε στην επαγγελματική δραστηριότητα 25.000 περίπου καπνοπωλών, μεσιτών, κλπ., και εξασφάλισε αδαπάνως γιά το Κράτος το 1/8 των γενικών εσόδων του από την φορολογία. Η σχέση των Ελλήνων με την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία τού καπνού και των προϊόντων του, ξεκινά από τον 18ο αιώνα, αλλά συστηματοποιήθηκε στα μέσα τού 19ου αι., όταν αρκετοί καπνέμποροι αποφάσισαν εκτός από το εμπόριο των φύλλων να δημιουργήσουν βιομηχανικές (με τα τότε δεδομένα) μονάδες επεξεργασίας καπνού κατά μήκος των παραλίων τής Μ. Ασίας και τής Μαύρης Θάλασσας όπως και στην Ανατολική Θράκη. Τότε δημιουργήθηκαν τα πρώτα ελληνικά εργοστάσια κοπής φύλλων και κατασκευής χειροποίητων τσιγάρων. Οι μεγαλύτερες καπνεμπορικές επιχειρήσεις ανήκαν σε Έλληνες. Με πυρήνα τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο τής εποχής, η εξάπλωσή τους υπήρξε εντυπωσιακή. Στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, η συστηματική καλλιέργεια καπνού άρχισε γύρω στα 1821. Τα περισσότερα καπνά τής Ξάνθης, τής Γενησέας και τής Κομοτηνής εξάγονταν στην τουρκία στα μέσα τού 19ου αι. από το Πόρτο Λάγος. Το κυρίως όμως εξαγωγικό εμπόριο προς την Ευρώπη, γινόταν διαμέσου τού λιμένος τής Καβάλας.

2009.—Στο 16ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ανθρωπολογικών και Εθνολογικών Επιστημών στο Κουνμίγκ τής Κίνας, ο καθηγητής δρ. Άρης Πουλιανός παρουσίασε τα στοιχεία τής πολυετούς του έρευνας σχετικά με τα ευρήματα τού Ελλαδικού χώρου, με τίτλο «Η εξέλιξη τής ανθρωποποίησης», τονίζοντας ότι οι Ελλαδοπίθηκοι ανήκουν σε εντελώς ξεχωριστή οικογένεια και ταξινομούνται αμέσως μετά από την οικογένεια των ανθρωπιδών. Από εκεί έχουμε τον πρώτο όρθιο άνθρωπο στην Γη, τον Homo Erectus Trilliensis. Η μονοφυλετική προέλευση τού ανθρώπου (από τον Ελλαδοπίθηκο στον Homo erectus trilliensis), κατά την γνώμη τού Άρη Πουλιανού λίγο-πολύ επιβεβαιώθηκε· οι άνθρωποι εξαπλώθηκαν από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό, και στην συνέχεια σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο έχοντας ως αφετηρία την περιοχή τού Αιγαίου πριν από 13.000.000 χρόνια. Καταλήγοντας στο συμπέρασμά ότι σίγουρα δεν προερχόμαστε από τους αφρικανικούς πιθήκους και ότι ο Ελλαδοπίθηκος θα μπορούσε να είναι ο πρόδρομος τού γένους Άνθρωπος (Homo).     

2014.—Ψηφίστηκε στὴν ἀλβανικὴ βουλὴ παρ’ όλες τὶς δίκαιες διαμαρτυρίες τῆς Ἑλληνικῆς μειονότητας, ἡ νέα διοικητικὴ διαίρεση τῆς χώρας. Τὸ κόμμα τῶν Τσάμηδων (PDI), ὑποστηριζόμενο καὶ ἀπὸ ἄλλους ἀλβανούς, ζήτησε στὰ τσάμικα χωριὰ νὰ ἐνταχθοῦν καὶ χωριὰ στὰ ὁποῖα ὑπάρχει Ἑλληνικὴ ἐθνικὴ μειονότητα, τῆς ὁποίας τὴν ὕπαρξη οἱ ἀλβανικὲς κυβερνήσεις ἀρνούνται ν’ ἀναγνωρίσουν. Δυστυχῶς, λόγῳ ἐλλείψεως συνοχῆς καὶ συνεννοήσεως μεταξὺ τῶν βουλευτῶν ἑλληνικῆς καταγωγῆς ποὺ συμμετέχουν στὸ ἀλβανικὸ κοινοβούλιο, τὴν ἀνύπαρκτη ἐπιρροὴ τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ τοῦ γεγονότος ὅτι τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ἐντάξεως τῆς ἀλβανίας στὴν Ε.Ε, χωρὶς νὰ θέσῃ καμμία προϋπόθεση ἐξασφαλίσεως τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας, τὸ νομοσχέδιο πέρασε μετὰ ἀπὸ μαραθώνιες συζητήσεις. Τὸ νέο νομοσχέδιο διαιρεῖ καὶ ἐνσωματώνει τὶς ἑλληνικὲς πόλεις τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ ἀλβανικὲς, ἐξαφανίζοντας τοὺς διαιρεμένους Ἕλληνες ἀνάμεσα σὲ ἀλβανούς, λιάπηδες καὶ τσάμηδες. Ὁ πρέσβης τῶν Η.Π.Α. ὁ ὁποῖος «ἐπέβλεψε» τὴν διαδικασία, δήλωσε ὅτι  «[…] πρέπει νὰ γίνουν σεβαστὰ τὰ δικαιώματα τῶν μειονοτήτων»… ὁ δὲ πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα, δήλωσε ὅτι ναὶ μὲν ὑπάρχει Ἑλληνικὴ μειονότητα, ἀλλὰ ἡ Χιμάρα ἀποτελεῖ ἀλβανικὴ περιοχὴ ὅπως ὅλες οἱ ἄλλες περιοχὲς τῆς ἀλβανίας καὶ δὲν ὑπάρχει καμμία καταπάτηση τῶν ἐλευθεριῶν καὶ δικαιωμάτων τῆς μειονότητας. Ὁ γενίτσαρος δήλωσε ὑπερήφανος ποὺ ἔχει καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Χιμάρα, ἀλλὰ εἶναι ἀκόμα πιὸ ὑπερήφανος ποὺ εἶναι ἀλβανός.

2015.—Ανέστειλε την λειτουργία της, μετά από 64 χρόνια, η 126 Σμηναρχία Μάχης τής Πολεμικής Αεροπορίας, στο Ηράκλειο. Το Αεροδρόμιο Ηρακλείου ξεκίνησε την λειτουργία του το 1946 ως Αεροπορική Βάση με μεταφορά αντίστοιχων δραστηριοτήτων από το Αεροδρόμιο Μάλεμε. Στις 20 Αυγούστου τού 1953 η Α.Β.Η. ονομάστηκε 126 Σμηναρχία Αεροπορικής Βάσης (ΣΑΒ) υπό τον έλεγχο τού τότε Αρχηγείου Αεροπορικού Υλικού. Τον Ιούλιο τού 1974 μετονομάστηκε σε 126 Σμηναρχία Μάχης, έχοντας υπό την Διοίκησή της το Αεροπορικό Απόσπασμα Τυμπακίου και από το 1987 το Αεροπορικό Απόσπασμα Καρπάθου. Στην Μονάδα δεν υπήρχαν αεροπλάνα έως την εισβολή στην Κύπρο το 1974. Την 20η και 21η Ιουλίου 1974, αεροσκάφη F-5A Φρίντομ Φάϊτερ (Freedom Fighter) τής 111ΠΜ και F-4E Φάντομ (Phantom) τής 117ΠΜ, προσγειώθηκαν στο Α/Δ Ηρακλείου, με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην Κύπρο. Αποστολή τής Μονάδας ήταν η διατήρηση υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας με κατάλληλη οργάνωση, εκπαίδευση τού προσωπικού και συντήρηση των μέσων και συστημάτων που διαθέτει ή μετασταθμεύουν σ’ αυτήν γιά ανάληψη και επιτυχή διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων οποτεδήποτε απαιτηθεί και σύμφωνα με τα ισχύοντα σχέδια…

2018.—Τα ‘’τρολ’’ τού Μαξίμου. Πολλοί χρήστες τού διαδικτύου ενοχλήθηκαν από έναν καταιγισμό δημοσιεύσεων από συγκεκριμένους λογαριασμούς, σχετικά με το τραγικό γεγονός τής πύρινης λαίλαπας τής 23ης Ιουλίου 2018. Ορισμένοι από αυτούς τους λογαριασμούς καταλόγιζαν ευθύνες ακόμα και στους νεκρούς!.. Στο πλαίσιο τής κυβερνητικής προπαγάνδας, αυτοί οι λογαριασμοί ενεργοποιήθηκαν από τις 23 έως τις 31 Ιουλίου με στόχο τον επηρεασμό τής κοινής γνώμης υπέρ τής κυβερνήσεως. Δεκάδες ψεύτικα ‘’προφίλ’’ σχολίαζαν τα τραγικά γεγονότα έχοντας συγκεκριμένη οπτική, ή έκαναν αναφορές στο Φέις Μπουκ γιά παράδειγμα, γιά αναρτήσεις που ήταν ενοχλητικές γιά την κυβέρνηση.

2019.—Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι γιά τον σεισμό των  5,2  Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί τής Τετάρτης στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.Το επίκεντρο τού σεισμού, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία τού Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, εντοπίζεται στα 23 χλμ δυτικά – βορειοδυτικά τού Ηρακλείου Κρήτης και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 66,1 χιλιόμετρα.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλο το νησί. Δεν υπήρξαν υλικές ζημίες ή τραυματισμοί.

.—Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, 46 Χλμ. ΔΒΔ τής Καστοριάς, στην αλβανία σημειώθηκε στις 17:21. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 8,2 χλμ. και έγινε  αισθητός σε όλη την Δ. Μακεδονία. Ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ 33 χλμ. ΔΒΔ τής Καστοριάς με εστιακό βάθος 10 χλμ..

.—Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών τής κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 20:37 στην Εύβοια. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο τού σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα ανατολικά – βορειοανατολικά τής Χαλκίδας και το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 10 χλμ.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση