ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-30 ΙΟΥΛΙΟΥ

30 Ιουλίου

336 π.X.—Δολοφονεῖται στὶς Αἰγές ὁ Φίλιππος Β΄ ὁ Μακεδών ἀπό τὸν Παυσανία, μέλος τῆς σωματοφυλακῆς του, ἐνῷ ἐπρόκειτο νὰ τελεστῇ ὁ γάμος τῆς κόρης του, Κλεοπάτρας.Στον γυιὸ του Ἀλέξανδρο Γ΄ ἄφησε ἕνα κραταιὸ καὶ σεβαστὸ βασίλειο, τὸ ὁποῖο ἀργότερα θὰ γίνῃ κοσμοκρατορία. Ὁ Φίλιππος ὑπῆρξε βράχος ἐπιμονῆς στὸν σκοπὸ ποὺ χάραξε, ἀλλά καὶ σταθμὸς στὴν ἱστορία τοῦ ἀρχαίου ἑλληνισμοῦ, τὸν ὁποῖο μεταμόρφωσε καὶ ἀναζωογόνησε. Τὸ ἄν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος τὸν «σκέπασε» μὲ τὸ τεράστιο ἔργο του, ποὺ μετέτρεψε τὸν τότε ἀνατολικό κόσμο σὲ ἑλληνιστικό ἐπί 300 χρόνια, δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Φίλιππος ἐργαζόμενος ἐπί 30 χρόνια εἶναι αὐτός ποὺ ὁργάνωσε καὶ προετοίμασε τὰ πάντα ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ἐκστρατεία. Χωρὶς Φίλιππο ἴσως δὲν θὰ ὑπῆρχε Μέγας Ἀλέξανδρος. (Κατὰ τοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ Ideler, ἡ βασιλεία τοῦ Μεγάλου Ἀλέξανδρου ἄρχισε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 336-βλ. «Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, 3η ἔκδοση, Johann Gustav Droysen, Ρ-Η.-Σ. Ἀποστολίδης).[Ἄλλες πηγὲς προσδιορίζουν τὴν δολοφονία του τὴν Ἄνοιξη].

1437.—Ὑπόμνημα ποὺ γράφτηκε στὸ Μόναχο τῆς Βαυαρίας, ἀναφέρεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸν ἐκτουρκισμὸ τῶν Ἑλλήνων τῶν ὑψιπέδων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τὸ ὑπόμνημα γράφτηκε μὲ ἀφορμὴ τὴν σύνοδο τῆς Βασιλείας (1431-1438), ἔχοντας σκοπὸ νὰ γνωστοποιήσῃ τὴν κατάσταση τῶν Ἑλληνικῶν χωρῶν καὶ τῆς Ἑλληνικῆς ἐκκλησίας μὲ στόχο τὴν ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν. Στὸ κεντρικὸ ὑψίπεδο, ἡ κατάκτηση τῶν Σελδζούκων ποὺ ἄρχισε ἀπὸ τὸν ΙΑ΄ αἰῶνα, ὁδήγησε στὴν μόνιμη ἐγκατάσταση νομαδικῶν τουρκικῶν φυλῶν, οἱ ὁποῖες συνεχῶς αὐξάνοντο, ἀφ’ ἑνός μέσῳ ἐποικισμοῦ καὶ ἀφ’ ἑτέρῳ μέσῳ τοῦ ἐξισλαμισμοῦ τῶν Χριστιανῶν. Οἱ Ἕλληνες τοῦ κεντρικοῦ ὑψιπέδου, ἀποκλεισμένοι λόγῳ τῆς φύσεως τῆς χώρας τους ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο ἑλληνικὸ κόσμο, ἔγιναν τουρκόφωνοι μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ οἱ Ἕλληνες γύρω ἀπὸ τὴν Χαρπούτ ἔγιναν Ἀρμενόφωνοι, βρισκόμενοι ἀνάμεσα σὲ Ἀρμένιους.

1502.—Στην Λευκάδα, οι Ενετοί επιτέθηκαν στο φρούριο που φύλασσαν οι τούρκοι και τους έσφαξαν, όμως η Ενετική κυριαρχία θα είναι προσωρινή, με διάρκεια μόλις δύο ετών (1502-1503)· το νησί πέρασε ξανά στα χέρια των οθωμανών και παρέμεινε γιά τα επόμενα χρόνια, έως το 1684, και με την Συνθήκη τού Κάρλοβιτς (1699), επισήμως ξαναπέρασε στην Ενετική Κατοχή. Με την άνοδο τής Γαλλίας, η Λευκάδα ακολούθησε την μοίρα των υπόλοιπων Επτανήσων και περιήλθε υπό Γαλλική κυριαρχία μέσω τής Συνθήκης τού Καμποφόρμιο, κυριαρχία που διήρκεσε έως την ρωσσοτουρκική συμμαχία και την Συνθήκη τής Κωνσταντινουπόλεως το 1800. Τότε, μετά από πολλούς αιώνες, δημιουργήθηκε το πρώτο Ελληνικό Κράτος. Ενδιάμεσα η τουρκία άλλαξε συμμαχικό στρατόπεδο και το 1807, για άλλη μία φορά το παιχνίδι τής κυριαρχίας θα φέρει την Λευκάδα υπό Ναπολεόντεια κατοχή, μέχρι να περάσει υπό βρετανική υποτιθέμενη «προστασία» το 1815. Τελικά, με την έλευση τού βασιλέα Γεώργιου Α΄, ενώθηκε μαζί με τα υπόλοιπα Επτάνησα με την Ελλάδα.

1570.—Στα πλαίσια τής εκστρατείας καταλήψεως τής Κύπρου, ο γενικός αρχηγός των κατά ξηρά οθωμανικών δυνάμεων Λαλά Μουσταφά πασάς, αρχίζει να κατασκευάζει πολιορκητικά έργα γύρω από την Λευκωσία και να την βομβαρδίζει. Επειδή όμως ο βομβαρδισμός δεν έφερε τα αποτελέσματα που περίμεναν οι πολιορκητές, άρχισαν την κατασκευή υπονόμων, με κατεύθυνση προς την τάφρο και τα οχυρώματα.

1571.—Στις 29, 30 και 31 Ιουλίου οι οθωμανοί μετά από την ενός έτους σχεδόν πολιορκία τής Αμμοχώστου, εξαπολύουν τρείς αλλεπάλληλες άγριες επιθέσεις, κατά τής πόλεως τις οποίες όμως αποκρούουν οι πολιορκούμενοι με βαριές απώλειες γιά τον εχθρό. Αλλά και αυτοί βρίσκονται πλέον στο τέλος των προσπαθειών τους. Τρόφιμα και πολεμοφόδια έχουν τελειώσει.

1573.—Η συστηματική σχεδόν πειρατεία των τούρκων στο Αιγαίο. Τα πειρατικά σκάφη τα οποία ακολουθούσαν τον στόλο στην ετήσια έξοδό του, απειλούν (μάλλον) γαλλικό πλοίο στην Μεθώνη.

1607.—Μόλις μία ημέρα πριν αποχωρήσει ο στόλος τού Μεγάλου Δούκα τής Τοσκάνης από την Κύπρο, ορισμένα από τα πλοία του παραμένουν στην περιοχή ασκώντας πειρατεία. Την προηγούμενη είχαν συλλάβει ακόμα ένα τουρκικό εμπορικό.

1806.—Μία από τις πολλές περιπτώσεις ημικρατικής πειρατείας, με θύματα ελληνικά εμπορικά πλοία, τα οποία όργωναν τις θάλασσες. Στην Μάλαγα τής Ισπανίας άρπαξαν ελληνικό καράβι και χρήματα που βρήκαν σε αυτό, ιδιοκτησίας τού Αναστάση Κυριάκου Σερφιώτη. Άρπαξαν το πλοίο και 14.200 τάλιρα τα οποία βρήκαν κρυμμένα, κατόπιν δε, το έβγαλαν σε δημοπρασία και εκτιμήθηκε γιά 9.000 τάλιρα (…) Όταν οι Έλληνες έφταναν στα λιμάνια και πουλούσαν προϊόντα που μετέφεραν, οι κουτοπόνηροι Ευρωπαίοι αρκετά συχνά δεν τους επέτρεπαν να εξάγουν τα χρήματα (…) αλλά, επιπλέον, τους έγδυναν και κρατούσαν τα καράβια σαν να τα είχαν κλέψει! Αυτός ήταν ο υποτιθέμενος «πολιτισμός» τής Ευρώπης πάντοτε.

1814.—Στο Άγιον Όρος, αρβανίτες κλέφτες καταφέρνουν να σκλαβώσουν ένα καράβι από τον Πόρο. Ο καπετάνιος του, γιά να μπορέσει να αναχωρήσει, άφησε δύο ναυτικούς του ως ομήρους, των οποίων την ελευθερία εξαγόρασε έναντι μεγάλου ποσού (δυόμισι χιλιάδες γρόσια) ο συντοπίτης τους Υδραίος μοναχός, Άνθιμος. Δυστυχώς, αν και είχαν υποσχεθεί να τού επιστρέψουν τα χρήματα εντός έξι μηνών, αυτοί τον αδίκησαν κάνοντας πως δεν γνωρίζουν τίποτε.

1819.—Σε επιστολή του προς τον ηγεμόνα τής Μάνης Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ αποκαλύπτει την έννοια των Φιλικών. Μετά από αυτό το γράμμα, αποφάσισε στην συνέχεια ο Μαυρομιχάλης να συμμετάσχει στον Αγώνα με όλους τους οπλαρχηγούς τής Μάνης, όπως τους Ιωάννη Κατσή Μαυρομιχάλη, Αντ. Μαυρομιχάλη, Γ. Δαρειώτη, Ιωαν. Καραπαύλου και άλλους οπλαρχηγούς.

.—Τούρκοι τής Κορώνης κατακρεουργούν τον ευρισκόμενο στα χέρια τους επίσκοπο Γρηγόριο και θανατώνουν μετά από πολλά βασανιστήρια δύο άλλους κληρικούς. Τα τεμαχισμένα πτώματα των σφαγιασθέντων, ρίχτηκαν από τα τείχη, με τους οθωμανούς να φωνάζουν : «Ελάτε να φάτε κρέας από τον Δεσπότη σας».

1821.—(τέλη Ιουλίου) «Μάχη εν τοις χωρίοις Αχούρια και Πιαλί τού Δήμου Τεγέας τής Επαρχίας Μαντινείας αμφίρροπος. Ενταύθα εστρατήγουν των μεν Ελλήνων οι Θ. Κολοκοτρώνης, Αναγνώστης Παπαγεωργίου (Αναγνωσταράς), Γιατράκος, Ζαφειρόπουλος, Κονδάκης, των δε τούρκων ο κεχαγιάς τού Χουρσίτ πασά Μουστάμπεης.»

.—(30-31) Έγινε μάχη μεταξύ Ελλήνων και τούρκων στις θέσεις Μαύρη Πούλια και Κόρμπου τού Ασπροπόταμου. Την μάχη κέρδισαν οι τούρκοι. Μάχαι εν Μαύρη Πούλια και Κόρμπου τού Ασπροποτάμου και νίκη τούρκων. Κατ’ αυτάς των μεν Ελλήνων στρατηγοί ήσαν οι Ν. Στουρνάρας, Χριστοδ. Χατζή Πέτρος, Γρηγόριος Λιακατάς, των δε τούρκων ο Ιμβραχήμπεης Πρεμέντης.

1822.—(29-30) «Οι τούρκοι εγκατέλειψαν την Μαλάξαν τής Κρήτης.»

1824.—Ο Γ. Σαχτούρης καταναυμάχησε τον τουρκικό στόλο κοντά στην Ικαρία. Οι Έλληνες κυρίευσαν δύο τουρκικά πλοία, και καταβύθισαν πολλά άλλα· οι απώλειες των τούρκων ήταν μεγάλες· φονεύθηκαν ή πνίγηκαν 12.000. «Ναυμαχία έξω τής Ικαρίας και καταβύθισις τουρκικών πλοίων. Εν ταύτη συνελήφθησαν δύο σακολέβαι. Νίκη Ελλήνων, ων αρχηγοί ήσαν οι Σαχτούρης, Κιβωτός Παναγιώτης, των δε τούρκων ο Καπετάν Τοπάλ πασάς.»

1825.—Ο Ελληνικός Στόλος, έξω από την Αλεξάνδρεια, έκαυσε τουρκικό πλοίο.

.—Η κυβέρνηση στο Ναύπλιο, αναγνωρίζει τον Φαβιέρο αρχηγό τού Τακτικού Στρατού. Διορίστηκε διοικητής και εκπαιδευτής του, λαμβάνοντας την θέση τού Παναγιώτη Ροδίου.

1831.—Ο Κανάρης με τον επαναστατημένο Στόλο, δίνει και πάλι ναυμαχία με Ρώσους και Έλληνες. Εκτός από τις απώλειες τής προηγούμενης ναυμαχίας, στις 27 τού μήνα, οι δύο στόλοι έχασαν δύο επιπλέον πλοία ο καθένας.

1834.—Συνεχίζουν οι κινήσεις των κινηματιών τής λεγόμενης Μεσσηνιακής Επανάστασης στην Τριφυλία, όταν διά τής βίας καταλύουν τις Αρχές και αιχμαλωτίζουν τα τοπικά σώματα Χωροφυλακής.

1904.—Μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται σε όλη την χώρα και κατακαίουν χιλιάδες στρέμματα δασών.

.—Ισχυρότατος μετασεισμός έρχεται να συνεχίσει το έργο τού φονικού χθεσινού στην άτυχη Σάμο. Στις 29 τού μήνα, τα 6,8 Ρίχτερ τού Εγκέλαδου έσπειραν καταστροφή και θάνατο. Το κακό θα επαναληφθεί μετά από μία εβδομάδα.

1905.—Μεγάλη συμμορία βούργαρων επιτίθεται στο χωριό Εγρί Δερέ (Καλλιθέα Ζίχνης), και αφού φόνευσε 3 άτομα από μία κατοικία την οποία πολιορκούσε, έθεσε πυρκαγιά γιά να κάψει και τα υπόλοιπα μέλη. Οι αιμοδιψείς βούργαροι καίουν ζωντανό μέσα στην κατοικία του, τον Βασίλειο Κομπόκη, την σύζυγό του Αναστασία και την νύφη τους Αγγελική.

.—Ο αιμοδιψής βούργαρος αρχισυμμορίτης Κόλε, δολοφονεί με αγριότατο τρόπο τον ταχυδρόμο τής Κλεισούρας Γεώργιο Νάσση. Η σφαγή έγινε στην οδό που ενώνει την Κλεισούρα με τον Ζελενίτσι, ενώ, το «έγκλημα» τού άτυχου Έλληνα ήταν η άρνησή του να εκβουργαριστεί.

.—Την ίδια μέρα και στον ίδιο τόπο, με βολή τυφεκίου, τα κτήνη σκότωσαν επίσης τον μικρό μαθητή Αποστόλη Σωτηρίου.

1906.—Άτακτα τμήματα βούργαρων επιτέθηκαν κατά των Ελλήνων τής Αγχιάλου τής Ανατολικής Ρωμυλίας, όπου παρά την σθεναρή αντίσταση των κατοίκων και την παρουσία χωροφυλακής, πυρπόλησαν μεγάλο μέρος τής πόλεως. Ανάλογες καταστροφές έγιναν σε όλα τα κέντρα τού Ελληνισμού τής Ανατολικής Ρωμυλίας.

1907.—Τμήμα τού ανταρτικού σώματος Δουμπιώτη, υπό τους Λοχίες Λούρο και Κορδίστα, διέλυσε  συμμορία κομιτατζήδων κοντά στο Ξηροβούνι Βέροιας και εξόντωσε τον αρχικομιτατζή Κασάπτσε. Αυτός ο βούργαρος εγκληματίας, εξαπάτησε και παγίδευσε τον ανθυπολοχαγό Αγαπηνό (Τέλλο Άγρα) μαζί με τον Ναουσαίο Μίγκα, με αποτέλεσμα τον βασανισμό τους και την δολοφονία τους.

.—Μεγάλη προσπάθεια των οθωμανών στην Ήπειρο γιά εκτουρκισμό ολόκληρων χωριών, η οποία συνάντησε την έντονη αντίδραση των κατοίκων. Οι προσπάθειες εξισλαμισμού στον χώρο τής Ηπείρου δεν ήταν καινούργιο φαινόμενο· άρχισε επί σουλτάνου Μουράτ Β΄ και εξαπλώθηκε επικίνδυνα μετά την ήττα τού Γεώργιου Καστριώτη (Σκεντέρμπεη), οπότε οι μεγάλοι κτηματίες γιά να διατηρήσουν τις περιουσίες τους αναγκάστηκαν να εξισλαμιστούν. Ομαδικοί εξισλαμισμοί στην Ήπειρο παρουσιάστηκαν και μετά το 1640, και δεκάτισαν τον ελληνικό πληθυσμό, που μέχρι τότε πλεόναζε απόλυτα έναντι των αλβανών και τούρκων με αναλογία ένα προς δέκα.

1913.—Μετά την υπογραφή της Συνθήκης τού Βουκουρεστίου, οι κάτοικοι τού Μελένικου το οποίο  πλέον περιλαμβάνεται στα βουργαρικά σύνορα, αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα.

1915.—(π.ημ.) Οι μητροπολίτες Σερρών και Δράμας απηύθυναν έκκληση προς τον Αρχιεπίσκοπο Λονδίνου γιά τις επαρχίες τους, οι οποίες παραχωρήθηκαν από την Αντάντ στους βούργαρους· «…μεγαλύτερον αδίκημα δεν δύναται να γίνει από την προταθείσαν παραχώρησιν τής Ελληνικής Ανατολικής μας Μακεδονίας εις την Βουλγαρίαν. Σέρραι και Δράμα, ένθα υπάρχει και η πρώτη εν Ευρώπη υπό τού αγίου αποστόλου Παύλου ιδρυθείσα Χριστιανική εκκλησία των Φιλιππησίων, πάντοτε ήσαν και είναι Ελληνικαί χώραι, παθούσαι διά τούτο προ δύο ετών φρικαλέας βαρβαρότητας από τους Βουλγάρους, οι οποίοι έκαυσαν τας Σέρρας, Δοξάτον και Νιγρίταν, σφάξαντες αντιχριστιανικώς απανθρώπως εκατοντάδες γυναικόπαιδα Ελλήνων και αόπλους κατοίκους.» Η πρόταση παραχωρήσεως ελληνικών εδαφών στην βουργαρία, από τους δήθεν «Συμμάχους», ήταν το αντάλλαγμα γιά να μην πολεμήσει στο πλευρό τής Γερμανίας. Η κυβέρνηση Βενιζέλου δεν την απέρριψε.

1919.—Ο Ελληνικός Στρατός στην Μ. Ασία δρα με περιπόλους.

1920.—(π.ημ.) Κατά την επιστροφή τού Ελευθέριου Βενιζέλου στην Ελλάδα, μετά από την Συνθήκη των Σεβρών, οι απότακτοι αντιβενιζελικοί αξιωματικοί – ο υπολοχαγός μηχανικού Γεώργιος Κυριάκης και ο υποπλοίαρχος Απόστολος Τσερέπης-, αποπειρώνται να τον δολοφονήσουν στον σταθμό τής Λυών στην Γαλλία. Ο Βενιζέλος τραυματίστηκε ελαφρά. Σύντομα θα ακολουθήσουν τα αντίποινα.

.—Ο Ελληνικός Στρατός Μ. Ασίας εδραιώνει τις θέσεις του.

1921.—Η Ελληνική Στρατιά τής Μ. Ασίας είναι έτοιμη γιά την εξόρμηση τής μάχης τού Σαγγάριου. Έχει καταλάβει τις θέσεις προελάσεως.

1922.—Στην Μ. Ασία γίνονται μάχες αποσπασμάτων.

.—Η Ελλάς, ανακηρύσσει την Σμύρνη προτεκτοράτο της.

1925.—Την στιγμή που οι βουργαροκομιτατζήδες εισβάλλουν συνεχώς στα Ελληνικά εδάφη, το καθεστώς Πάγκαλου, απαγορεύει την αναγραφή κάθε σχετικής ειδήσεως.

1926.—Ο πιλότος μας Χαράλαμπος Νικηφορίδης, εκτελώντας πτήση από το Σέδες στην Γοργόπη, σκοτώθηκε λόγω προσκρούσεως τού αεροσκάφους του επάνω σε λόφο κατά την διαδικασία προσγειώσεώς του στο αεροδρόμιο τής Γοργόπης. http://www.pasoipa.org.gr/

.—Το καθεστώς Θεόδωρου Πάγκαλου, διατάζει το κλείσιμο τής εφημερίδας «Πολιτεία».

1931.—Πολλές οικογένειες Εβραίων τής Θεσσαλονίκης αναχωρούν για την Παλαιστίνη έπειτα από επεισόδια.

1933.—Πρωτοφανής και θρασύτατη ληστεία σημειώνεται στην Θράκη. Οι ληστές, καταμεσής τής δημόσιας οδού, επιτέθηκαν στον εισαγγελέα Δράμας και τον επιτελάρχη τού Δ΄Σώματος Στρατού.

1937.—Ημερομηνία θανάτου τού πολιτικού, πρώην προέδρου τής Βουλής και πολλάκις βουλευτού, Χαράλαμπου Βοζίκη. Γεννήθηκε στον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας, στην Αρκαδία, το έτος 1862.

1942.—Ο Ναπολέων Ζέρβας συγκροτεί την πρώτη αντάρτικη ομάδα τού ΕΔΕΣ στην Ήπειρο.

1943.—Νέο θύμα δολοφονίας από αιμοσταγείς Τσάμηδες, ο Έλληνας  από την Πέστανη Θεσπρωτίας Τζέλιος Σπύρος. Τον απήγαγαν άντρες τής «ΞΙΛΑΣ» και, καθώς τον οδηγούσαν μαζί με τον παπά τού χωριού και άλλους Πεστανιώτες προς την Ηγουμενίτσα, τον σκότωσαν λίγο πριν φτάσουν στην Λάκκα.

1944.—Οι κομμουνιστές απήγαγαν τον π. Δανιήλ Παπαπέτρου, τον πετροβόλησαν και  τον κομμάτιασαν με  μαχαίρι, αφήνοντάς τον άταφο.

.—Ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7 Ρίχτερ πλήττει και πάλι την Λακωνία. Το επίκεντρο τού μεγάλου σεισμού υπήρξε η κωμόπολη Κάμπου τού Νομού Λακωνίας.

1948.—Το φρικτό τέλος τού ιερέα Νικόλαου Σγούρου, εφημέριου τού χωριού Άρματα τής Κόνιτσας. Τον άτυχο ιερέα, απήγαγαν οι κομμουνιστές τού ΕΛΑΣ αρκετές ημέρες νωρίτερα. Αφού τον υπέβαλαν σε σκληρότατα βασανιστήρια (ως αντιδραστικό στο παιδομάζωμα το οποίο ενεργούσαν στην περιοχή), τον δολοφόνησαν.

1951.—Δημοσιεύεται το Διάταγμα γιά την διάλυση τής Βουλής και την προκήρυξη νέων εκλογών γιά τις 9 Σεπτεμβρίου, αφού πρώτα δόθηκε από τον Παπάγο προφορική διαβεβαίωση, ότι δεν θα πολιτευτεί. Ο Παπάγος θα παραμείνει αμετακίνητος στην άρνησή του, παρ’ όλη την μεσολάβηση ακόμη και τού πρέσβη των Η.Π.Α. Πιουριφόι.

.—Το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα τού Εμμ. Τσουδερού, το οποίο έχει αποχωρήσει από την ΕΠΕΚ τού Πλαστήρα, ενώνεται με το κόμμα των Φιλελευθέρων τού Σοφ. Βενιζέλου.

1953.—Σκοτώθηκε ο αεροπόρος μας Ιωάννης Ζορμπάς, εκτελώντας διατεταγμένη άσκηση βομβαρδισμού στο Πεδίο Βολής τού αεροδρομίου Μίκρας, λόγω πτώσεως τού αεροσκάφους του στην θάλασσα.

1955.—Η αγγλική κυβέρνηση καλεί επίσημα την ελληνική και την τουρκική σε τριμερή διάσκεψη στο Λονδίνο με θέμα το Κυπριακό. Μετά την τριμερή Διάσκεψη τού Λονδίνου και την επίσημη εισαγωγή τής τουρκίας ως ενδιαφερόμενου μέρους, η υπόθεση τής Κύπρου ενέπλεκε πλέον τρείς ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις. Το ζήτημα μετατρεπόταν σταδιακά αλλά σταθερά σε ελληνοτουρκική διαφορά μετά από τα τραγικά γεγονότα τής Κωνσταντινουπόλεως τον Σεπτέμβριο τού 1955 και την δυναμική εμπλοκή τής τουρκίας. Ταυτόχρονα υπέσκαπτε την ενότητα τής νοτιοανατολικής πτέρυγας τού Βορειοατλαντικού συμφώνου. Η Βρετανική πολιτική ως προς την Κύπρο αναπτύχθηκε σαφώς με γνώμονα την πολιτική της στην Μέση Ανατολή.

1956.—Μεγάλος σεισμός ο οποίος έφτασε τα 6,8 Ρίχτερ, καταγράφεται στην νήσο Κρήτη. Ευτυχώς, ίσως εξ αιτίας τού μεγάλου εστιακού βάθους, δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές και θύματα. Είχαν προηγηθεί κάποιοι μικρότεροι λίγες ώρες νωρίτερα.

1958.—Σκοτώθηκε στην γενέτειρά του, Χολέτρια, τής επαρχίας Πάφου, ο αγωνιστής τής ΕΟΚΑ Θεόδωρος Ζήνωνος. Την αυγή τής 30ης Ιουλίου, δύο οχήματα τού κατοχικού στρατού των Άγγλων έφτασαν στο χωριό του όταν δέχτηκαν επίθεση από τους χωρικούς με ξύλα και πέτρες. Στους πυροβολισμούς που ακολούθησαν, τραυματίστηκαν μία γυναίκα και ένα αγόρι. Ο Θεόδωρος έσπευσε να τους χτυπήσει με χειροβομβίδα, αλλά εξερράγη στα χέρια του και τον σκότωσε.

1959.—Ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής, τάσσεται ανοιχτά εναντίον των υπογεγραμμένων από τον Μακάριο Συμφωνιών τής Ζυρίχης.

1962.—Καθιερώνεται οριστικά πλέον στην χώρα μας το λίτρο ως μονάδα μετρήσεως των υγρών.

1964.—Αισθητή αντίθεση Αθηνών και Λευκωσίας κατά τις συνομιλίες τού Γεώργιου Παπανδρέου με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ’ στην Αθήνα. Ο Μακάριος διαφωνεί με την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων τού ΝΑΤΟ στην Κύπρο και προσβλέπει στην υποστήριξη των Ανατολικών χωρών και των Αδεσμεύτων.

.—Κυβερνητικό νομοσχέδιο εναντίον των λεγόμενων «πειρατικών» ταξί, προβλέπει αυστηρά διοικητικά μέτρα και πρόστιμα.

1972.—Ναός τού 6ου π.Χ. αιώνα ανακαλύπτεται στο Καλέτζι Πατρών.

1978.—Έργο τής τρομοκρατικής οργανώσεως ΕΛΑ, είναι ο εμπρησμός στην οργανωμένη παραλία τού ΕΟΤ στον Άλιμο.

1982.—Η υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, επαναφέρει το θέμα τής επιστροφής στην χώρα μας των Γλυπτών τού Παρθενώνα, στην Διάσκεψη των υπουργών Πολιτισμού τής Ουνέσκο (UNESCO) στο Μεξικό. Από την πρώτη στιγμή τής κλοπής των Γλυπτών τού μνημείου, άρχισαν οι αντιδράσεις. Το 1842, κηρύχτηκε από τον Αλέξανδρο Ραγκαβή, γραμματέα τής εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, η πρώτη επίσημη αιτίαση τής Ελλάδος κατά τού Έλγιν και διατυπώθηκε η προσδοκία επιστροφής των γλυπτών. Το αίτημα επαναλήφθηκε το 1924, με την συμπλήρωση εκατό χρόνων από τον θάνατο τού λόρδου Βύρωνα. Το 1961, ο Δήμαρχος Αθηνών αλλά και η Ακαδημία Αθηνών, ζήτησαν από την Αγγλία τον επαναπατρισμό των γλυπτών. Στις ημέρες μας (2016), όλο και περισσότεροι Βρετανοί πολίτες, αλλά και βουλευτές, πιέζουν γιά την επιστροφή τους, μέσω διαφόρων «εκστρατειών». Τελευταία γνωστή προσπάθεια από ελληνικής πλευράς, είναι η ανάθεση διεκδικήσεώς τους σε επώνυμη δικηγόρο τής αλλοδαπής, σύζυγο διάσημου αστέρα τού Χόλυγουντ·  όμως με την νέα κυβέρνηση (2015-2016), η νομική διεκδίκηση «πάγωσε», με την αιτιολογία (βάσει δηλώσεως τού Υπ.Πολ. Αριστείδη Μπαλτά), ότι η «τάση αυτή τη στιγμή είναι να μην προχωρήσουμε στη νομική διεκδίκησή τους, γιατί κυρίως κινδυνεύουμε να τη χάσουμε, και τότε τα πράγματα δυσκολεύουν».

1991.—Υπό έλεγχο τίθεται η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην Ουρανούπολη τού Αγίου Όρους, που κατέστρεψε πάνω από 3.500 στρέμματα δασικών εκτάσεων.

1992.—Το Κ.Κ.Ε. ζητά την άμεση απελευθέρωση και την αποτροπή οποιασδήποτε διώξεως κατά τού πρώην Ανατολικογερμανού ηγέτη Έριχ Χόνεκερ, ο οποίος κατηγορείτο γιά απάτες και κατάχρηση εξουσίας (!).

.—Ημερομηνία θανάτου τού κομμουνιστή δημοσιογράφου Πέτρου (Πολυχρονίδη) Ρούσου. Αν και ο ίδιος πρόσφυγας Θρακιώτης, την περίοδο τού λεγόμενου «εμφύλιου», ήταν ο σύνδεσμος με τους βούργαρους και τους Ρώσους. Μάλιστα δεν δίστασε να ζητήσει όπλα από τους παλαιούς διώκτες τού Ελληνισμού.

1993.—Ἡ πυρκαγιᾶ στὴν Ἰκαρία, μὲ θύματα 13 συνανθρώπους μας καὶ ἡ τεράστια καταστροφή πανέμορφων οἰκισμῶν, καλλιεργήσιμων καὶ δασικῶν ἐκτάσεων. Μέσα σὲ αὐτὸν τὸν ὄλεθρο, ἀπουσίασε ὁ κρατικὸς μηχανισμός, ἐνῶ τρεῖς νέοι θυσίασαν τὴν ζωή τους προσπαθώντας να σώσουν κυρίως ἡλικιωμένους ποὺ εἶχαν παγιδευτεῖ στὴν πύρινη λαίλαπα. Οἱ Γεώργιος-Ἐλευθέριος Κήρυκος (39), Ἠλίας Φυσίδας (25) καὶ Δημήτριος Τσαγανός (21), εἶναι ἀκόμα ἕνα φωτεινὸ παράδειγμα ἤθους καὶ αὐταπαρνήσεως. Τὸ 2000 τοποθετήθηκε ἕνα μαρμάρινο μνημεῖο, δημιουργία τοῦ Μανιάτη γλύπτη Μ. Κάσση, μὲ θέμα τὴν θυσία τῶν νέων ἐκείνη τὴν τραγική ἡμέρα.

1995.—Ένας νεκρός από τις πλημμύρες στην Κέρκυρα.

1996.—Απονέμεται στον Νίκο Κακλαμανάκη το Χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στο αγώνισμα τής ιστιοσανίδας. Το είχε κερδίσει την προηγούμενη ημέρα, αλλά και, λόγω τής διαφοράς ώρας μεταξύ Ελλάδος και Η.Π.Α. όταν έγινε η απονομή στην Ελλάδα ήταν 30/7. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο μοναδικός αθλητής στον κόσμο που τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των Παγκόσμιων πρωταθλημάτων τής Ολυμπιακής κατηγορίας ιστιοσανίδων. Το 1985 ήταν πρωταθλητής Ελλάδος ανδρών σε ηλικία 17 ετών, ενώ το 1986 ήρθε τρίτος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων.

1997.—Ένα χρόνο μετά το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο τής Ατλάντα, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ξεκινάει από το Σούνιο και φτάνει μετά από δύο μέρες στην Κρήτη διασχίζοντας το αγαπημένο του Αιγαίο. Τον Οκτώβριο τού 2011, στα 43 του πλέον χρόνια, ο Ολυμπιονίκης μας, σε πείσμα των καιρών και θέλοντας να δώσει το δικό του μήνυμα στους Έλληνες, διέσχισε με την ιστιοσανίδα του μία απόσταση 320 ναυτικών μιλίων σε δύο ημέρες, ξεκινώντας από την Άνδρο και μέσω Μυκόνου, Δήλου, Αμοργού Δονούσας, Κουφονησιών, Τήλου, έφτασε στην Κάρπαθο.   

2000.—Ημερομηνία θανάτου τού ανθρώπου τού κινηματογράφου και ποιητή, Ερρίκου Θαλασσινού. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στα 1927.

2002.—Μεταφέρονται στις φυλακές Κορυδαλλού υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι Αλέκος Γιωτόπουλος, Παύλος Σερίφης και Κωνσταντίνος Τέλιος, φερόμενοι ως μέλη τής 17Ν. Οι κρατούμενοι μεταφέρονται ο καθένας σε ξεχωριστό αυτοκίνητο και δεν έχουν καμμία επαφή μεταξύ τους, ενώ ελικόπτερο τής αστυνομίας πετάει συνέχεια και ελέγχει τον χώρο γύρω από την ευρύτερη περιοχή των φυλακών.

2003.—Τὴν ἑτοιμότητά του νὰ ἀναμιχθῇ καὶ πάλι στὸ Κυπριακὸ καὶ νὰ βοηθήσῃ ὅταν θὰ ὑπάρξη γνήσια καὶ πραγματικὴ πολιτικὴ βούληση ἀπό μέρους καὶ τῶν δύο πλευρῶν, ἐξέφρασε ὁ Γενικὸς Γραμματέας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν Κόφι Ἀνὰν σὲ διάσκεψη Τύπου στὴν Ν. Ὑόρκη γιὰ ὅλα τὰ θέματα ποὺ ἀπασχόλησαν τὸν Ὀργανισμὸ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2003.

2017.—Στὴν ἐφ΄ ὅλης τῆς ὕλης συνέντευξή του, ὁ ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς μίλησε γιὰ τὰ ὑπὸ κατάρτιση προγράμματα ἐντάξεως στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, τῶν παρανόμως εἰσελθόντων,  σὲ συνεργασία μὲ τὰ Ὑπουργεία Α-παιδείας, Ἀνεργίας (Ἐργασίας), Ἀγροτικῆς «Ἀνάπτυξης» καὶ «Ὑγείας». Ὁ ὑπουργὸς ἀνέφερε ὅτι τὴν ὑγειονομικὴ περίθαλψη τῶν παρανόμως εἰσελθόντων στὰ νησιά, ἀναλαμβάνει πλέον τὸ κράτος, ἀντικαθιστῶντας τὶς Μὴ Κυβερνητικὲς Ὁργανώσεις. Ἐνημέρωσε ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν δημιουργία συμβουλίου τὸ ὁποῖο θὰ χαράσσῃ στρατηγικές… μὲ τὴν συμμετοχή ἐκπροσώπων καὶ ἄλλων ὑπουργείων. Στοὺς παρανόμως εἰσελθόντες θὰ δίνονται πλέον μετρητά γιὰ τὴν κάλυψη τῶν διατροφικῶν τους ἀναγκῶν, ἐνῶ προωθεῖται καὶ ἡ ἐγκατάστασή τους σὲ διαμερίσματα. Γιὰ τοὺς 427.000 (+) Ἕλληνες ποὺ ἀναγκάστηκαν νὰ μεταναστεύσουν λόγῳ δυσμενῶν οἰκονομικῶν συνθηκῶν θὰ δημιουργήση κάποτε τὸ Κρατιστὰν ἀνάλογο Ὑπουργεῖο καὶ ἐπιτροπὲς μὲ στόχο τὴν ἐπιστροφή τους ;  Ἡ ἔκθεση τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος μὲ θέμα: «Φυγή ἀνθρωπίνου κεφαλαίου: σύγχρονη τάση μετανάστευσης τῶν Ἑλλήνων στὰ χρόνια τῆς κρίσης»,  ἀναφερόμενη στὴν τρίτη μαζική μετανάστευση ποὺ γνωρίζει ἡ χώρα, κατέγραψε μέχρι τὸ 2016 ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν Ἑλλήνων πού ἀναγκάστηκαν λόγῳ συνθηκῶν νὰ ξενιτευτοῦν, ξεπερνᾶ τας 427.000. Ἀντιπροσωπεύουν περισσότερο ἀπὸ τὸ 2% τοῦ συνολικοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ τῆς χώρας, ἐνῶ ἡ ἀναλογία των νέων τῆς πλέον παραγωγικῆς ἡλικίας 25-39 ἐτῶν ξεπερνᾶ τὸ 50% στὸ σύνολο τῶν ἐξερχομένων.

2019.—Εξήλθε από τις φυλακές Δομοκού ο Επαμεινώνδας Κορκονέας, μετά την απόφαση τού Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας, με την οποία αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό τού πρότερου σύννομου βίου. Ο Κορκονέας είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τον θάνατο τού ανήλικου Αλέξη Γρηγορόπουλου. Ο εκπρόσωπος Τύπου τής κυβερνήσεως, Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των συντακτών δήλωσε ότι: «[…] οι αιτίες που οδηγούν στην αποφυλάκιση Κορκονέα είναι δύο και αφορούν στο νέο ποινικό κώδικα που ψήφισε μόνος του και εσπευσμένα ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εθνικές εκλογές».

.—Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε επί τής αρχής το νομοσχέδιο γιά το επιτελικό κράτος, που βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Υπέρ τού νομοσχεδίου τάχθηκαν τα κόμματα Ν.Δ. και Ελληνική Λύση. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής, Κ.Κ.Ε. και ΜέΡΑ 25. «Το επιτελικό κράτος θα είναι μόνο προγραμματισμός εκ των προτέρων, παρακολούθηση εκ των υστέρων, με τυποποιημένες αυστηρές διαδικασίες επί τη βάση ενός και μόνο εγχειριδίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην Βουλή. «Μέχρι σήμερα υπήρχε ένα μοντέλο υποβαθμισμένης διοίκησης, αδρανούς, στατικής και γραφειοκρατικής και μια πολιτική πραγματικότητα που στερούταν δομών. Η βασική στόχευση τού νομοσχεδίου είναι να δημιουργήσει τυποποιημένες διαδικασίες».

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση