ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

25 Αυγούστου

105.—Στην Κρήτη τιμάται η μνήμη τού αγίου και επίσκοπου Γόρτυνος, Τίτου, «τέκνον του γνήσιον» όπως μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή του. Ο Χριστιανισμός στην Κρήτη ξεκινάει επίσημα με την παρουσία τού Απόστολου Τίτου, ο οποίος ως συνοδός των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα, μετείχε στην Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων στα 49 μ.Χ. Πιστός μαθητής τού Παύλου, τον ακολουθεί στις περιοδείες του στην Ευρώπη και την Ασία, ενώ ανάμεσα στα 62 και 63 μ.Χ. οι δύο τους βρίσκονται στο νησί, βάζοντας τα θεμέλια τής Χριστιανικής λατρείας. Τέθηκε επικεφαλής τής Εκκλησίας τού νησιού και ίδρυσε εννέα επισκοπές, στην Κνωσό, την Ιεράπετρα, την Κυδωνία, την Χερσόνησο, την Ελεύθερνα, την Λάμπη, την Κίσσαμο, την Κάντανο και την Γόρτυνα. Από τις πιό σημαντικές επισκοπές ήταν αυτή τής Γόρτυνας όπου και χτίστηκε ο μεγαλόπρεπος ναός τού Απόστολου Τίτου και φυλασσόταν η Κάρα του μετά τον θάνατό του, στο έτος 105.

325.—Σαν σήμερα (σύμφωνα με μία εκδοχή), πραγματοποιείται η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος τής Νίκαιας, στην οποία οι αρχηγοί τής Χριστιανικής Εκκλησίας τιμούν την Αγία Τριάδα, υιοθετούν την Ομολογία Πίστεως (το «Πιστεύω»), και ορίζουν πότε θα εορτάζεται η Ανάσταση (το Πάσχα).

450.—Ὁ Θρᾳκικῆς καταγωγῆς  Μαρκιανός, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Θεοδόσιου ΙΙ ὰνακηρύχθηκε ἀπό τὸν βάρβαρο Ἄσπαρ καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν Γότθων, Αὐτοκράτορας τοῦ Ἀνατολικοῦ τμήματος τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας· ἐκείνη τὴν περίοδο οἱ Γότθοι εἶχαν διεισδύσει σὲ σημαντικὲς στρατιωτικὲς θέσεις ἀσκῶντας ἔλεγχο σὲ μερίδα τοῦ στρατοῦ, γι’ αὐτὸ ὁ νέος Αὐτοκράτορας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βασιλείας του, κατόρθωσε μὲν νὰ ἐξαφανίσῃ τὸν κίνδυνο τῶν Οὔνων, ἀλλά ὁ γοτθικός παράγοντας ἐξακολούθησε νὰ ἀσκῇ ἐπιρροὴ στὸν στρατό.

471.—Απεβίωσε ο Γεννάδιος Α΄, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Διετέλεσε πατριάρχης από το 458 έως το 471 επί Αυτοκράτορος Λέοντος Α΄. Ο Γεννάδιος ήταν λόγιος ιεράρχης και διακρίθηκε γιά την αυστηρότητα τής ζωής του, την ταπεινότητά του και το ορθόδοξο φρόνημά του. Η μνήμη του τιμάται στις 17 Νοεμβρίου. Το ίδιο έτος, ο Αυτοκράτορας Λέων Α΄ έχοντας εξασφαλίσει με Συνθήκη ειρήνης τα νώτα του από τον κίνδυνο των Βανδάλων, έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό του γιά την εξόντωση των Γότθων «…ἀπεφάσισε τελευταῖον νὰ ἀπαλλαγῇ τοῦ κακοῦ ἐκείνου τῆς βασιλείας αὐτοῦ δαίμονος».

1185.Ο στόλος των Νορμανδών, αφού πρώτα κατέλαβε την Κέρκυρα, την Κεφαλλονιά και την Ζάκυνθο, φτάνει στην Θεσσαλονίκη (βλ. και 24/8).

1472.—Η Εκκλησία μας, τιμά την μνήμη τού πρώτου Πατριάρχη επί οθωμανοκρατίας, Γεννάδιου Σχολάριου.

1507.—Μαύρη ημέρα γιά την Ιερά Μονή Εικοσιφοίνισσας στην Μακεδονία. Οι τούρκοι εισβάλουν και σφάζουν ανηλεώς 172 μοναχούς.

1628.—Ο τρομερός Άγγλος αρχιπειρατής sir Kenelm Digby αναχωρεί από την Μήλο και φτάνει στην Δήλο. Εκεί, ο Άγγλος ευγενής (…) άρπαξε βαριά μάρμαρα και αγάλματα. Σε όλο το διάστημα παραμονής του στα συγκεκριμένα νερά, τα πλοία τού στόλου του είχαν επίσης αρπάξει δύο γαλλικά εμπορικά, προερχόμενα από την Αλεξάνδρεια.

1703.—Συνεχίζουν οι επιχειρήσεις των Βενετών κατά τής επελάσεως των κατοίκων τής Μάνης σε Καλαμάτα και Κορώνη. Το ιππικό τους επιτέθηκε και απέκοψε την εισροή των Μανιατών από τα στενά στο Μακρυπλάγι (βλ. & 29 Ιουλίου).

1794.—Σαν σήμερα, «Ἡμέρα Παρασκευὴ τὸ βράδυ εἰς τὰς πέντε ὥρας ἐγεννήθηκεν ὁ Ἀθανασάκης μου», έγραφε ο Σερραίος ήρωας τής Επαναστάσεως τού ’21 Εμμανουήλ Παπάς. Ο Αθανάσιος Παπάς, έπεσε ηρωικώς μαχόμενος υπέρ Πατρίδος το 1826, «ἀφοῦ αἰχμαλωτίστηκε ἀπὸ τοὺς τούρκους κατὰ τὴν μάχη τῆς Ἀταλάντης (5/11) καὶ ἀποκεφαλίστηκε στὴν Χαλκίδα.» Ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἐμμανουὴλ Παπᾶ πρόσφερε τὰ πάντα στὴν Πατρίδα. Ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ἀθανάσιου,  Ἰωάννης, ἔχασε τὴν ζωὴ του στὴν μάχη στὸ Μανιάκι (20/5/1825) πλάι στὸν Παπαφλέσσα, ἐνῷ ἀκόμα ἕνας ἀδελφός, ὁ Νικόλαος,  σκοτώθηκε στὴν μάχη τοῦ Καματεροῦ (27/1) τὸ 1827.

1801.—(ν.ημ.) Οἱ Ῥῶσοι καὶ οἱ τοῦρκοι σύμμαχοί τους, ἀποχωροῦν ἀπό τὴν Κέρκυρα μετὰ τὶς ταραχὲς ποὺ εἶχαν ξεσπάσει ἀπό τὸν Μάιο τοῦ ἴδιου ἔτους, παραδίδοντας  τὰ φρούρια τῆς Κέρκυρας στὴν Ἑπτανησιακὴ Γερουσία. Ὁ λόγος τοῦ ξεσηκωμοῦ τῶν Κερκυραίων ἦταν ὅτι μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Βυζαντινοῦ συντάγματος ὅταν ἱδρύθηκε ἡ «Πολιτεία τῶν Ἑπτά Ἠνωμένων Νήσων», ἐπανῆλθε τὸ ἀριστοκρατικὸ καθεστώς, δίνοντας τὴν ἐξουσία σὲ συμβούλια εὐγενῶν. Τότε τὰ κατώτερα στρώματα ξεσηκώθηκαν, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ ῥωσοτουρικὰ στρατεύματα νὰ μὴν μποροῦν νὰ ἐπαναφέρουν τὴν τάξη (βλ.13/8 μὲ τὸ π.ἡμ.).

1821.—«Εἰς τὸ τρίτον φύλλον τῆς 25ης Αὐγούστου, ἡ “Σάλπιγξ  Ἑλληνικὴ” δημοσιεύει τὴν προκήρυξιν τοῦ Μαυρομιχάλη καὶ τῆς Μεσσηνιακῆς Γερουσίας ἡ ὁποία ἀνήγγειλεν εἰς τὴν Εὐρώπην τὴν κήρυξιν τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως καὶ ἐπεκαλεῖτο βοηθείας: «[…] εἰς τοιαύτην ἀθλίαν κατάστασιν, στερημένοι ἀπ’ ὅλα τὰ δίκαιά μας, μὲ μίαν γνώμην ὁμοφώνως ἀπεφασίσαμεν νὰ λάβωμεν τὰ ἄρματα καὶ νὰ ὁρμήσωμεν κατὰ τῶν τυράννων… Ἐν ἑνὶ λόγῳ ἀπεφασίσαμεν ἤ νὰ ἐλευθερωθῶμεν ἤ νὰ ἀποθάνωμεν. Δι’ ὅ καὶ παρακαλοῦμεν τὴν συνδρομὴν ὅλων τῶν ἐξευγενισμένων εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν, ὥστε νὰ δυνηθῶμεν νὰ φθάσωμεν εἰς τὸν ἱερὸν καὶ δίκαιον σκοπὸν μας καὶ νὰ λάβωμεν τὰ δίκαιά μας καὶ νὰ ἀναστήσωμεν τὸ τεταλαιπωρημένον γένος μας.»

.—«Μάχη έξω των Χανίων τής Κρήτης αμφίρροπος. Εν αυτή εστρατήγησαν οι Δασκαλάκης, Βουρδουμπής, Παναγιώτου, Κουρμούλης, Πωλογεωργάκης κατά Οσμάν πασά.»

.—(25-26/8) «Μάχη εἰς τὸ χωρίον Βασιλικὰ τοῦ Δήμου Ὑπάτης τῆς Ἐπαρχίας Φθιώτιδος καὶ νίκη Ἑλλήνων, ἀρχηγηθέντων ὑπὸ τῶν Α. Κοντοσοπούλου καὶ Καλύβα κατὰ Σαχδὴν Ἀλήμπεη καὶ Χατζῆ Βεκίραγα.» Στὰ Βασιλικὰ Ὑπάτης ἡ πρώτη μονάδα κρούσεως ποὺ ἔστειλε ὁ Μπαϊρὰμ πασᾶς, ἀποτελούμενη ἀπό 500 ἱππεῖς καὶ στρατιῶτες, ἀποκρούστηκε ἀπό τὶς δυνάμεις τοῦ Καλύβα, ἀλλά αὐτὸ δὲν ἔπεισε τὸν τοῦρκο ὅτι οἱ Ἑλληνικές δυνάμεις θὰ ἄντεχαν ἄν ἔστελνε τὸ σύνολο τῆς δυνάμεώς του. Πρὶν τὴν τελικὴ ὥρα τῆς μάχης, στὰ μέσα Αὐγούστου, ὁ Ἰωάννης Δυοβουνιώτης,  ὅντας ὁ πλέον ἐμπειροπόλεμος, ἐπέμεινε ὅτι ἡ θέση ποὺ ὅφειλαν νὰ καταλάβουν χωρὶς καθυστέρηση ἦταν στὰ στενὰ τῶν Βασιλικῶν. Λόγῳ τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τὴν γνώμη τοῦ Δυοβουνιώτη οἱ ὑπόλοιποι ὁπλαρχηγοὶ πείστηκαν καὶ ὁδήγησαν τὰ Σώματά τους στὴν περιοχή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κερδίσουν μία λαμπρὴ νίκη.

1823.—Στον Κάντζα Αττικής έγινε μάχη μεταξύ Ελλήνων τού Νικηταρά και τούρκων. Οι Έλληνες έτρεψαν σε φυγή τους τούρκους. «Μάχη εν Κάντζα τού Δήμου Κρωπιάς τής Αττικής και νίκη Ελλήνων ων εστρατήγει ο Νικηταράς κατά Ομέρμπεη τής Καρύστου.»

.—«Άφιξις ετέρου τουρκικού στόλου εις Δρυόν τής Πάρου.»

1825.—«Αντιλλάγησαν οι αιχμάλωτοι Γεώργιος Μαυρομιχάλης και Π. Γιατράκος προς δύο πασάδες τη μεσολαβήσει τού Χάμιλτων.»

1854.—Πυρκαγιὰ ἡ ὁποία ἐκδηλώθηκε τὶς νυκτερινὲς ὧρες, ἀποτέφρωσε τὸ κτήριο τοῦ Βασιλικοῦ Τυπογραφείου καὶ Λιθογραφείου, ἕνα ἀπό τὰ πρῶτα δημόσια κτήρια τῶν Ἀθηνῶν καὶ ταυτοχρόνως ἀπό τὰ πρῶτα δείγματα ἑνὸς πρώιμου καὶ λιτοῦ κλασικισμοῦ στὴν Ἑλλάδα. Εἶχε οἰκοδομηθεῖ  στὸ διάστημα τῶν ἐτῶν 1834-1835, βάσει σχεδίων τοῦ Βαυαροῦ ἀρχιτέκτονα Ἰωσὴφ Χόφερ (Joseph Hoffer). Διέθετε ἕνα ἰσόγειο σὲ σχῆμα ἀνάποδου Π, στὸ μέσον τῆς προσόψεως τοῦ ὁποίου ὑψωνόταν ἕνας μικρότερος ὄροφος. Ἡ ζημιὰ ἀνῆλθε στὶς 60.000 δραχμές.

1889.—(ν. ημερ.) Νέος τρομερός σεισμός μεγέθους 7° τής κλίμακας Ρίχτερ, χτυπά ανηλεώς την Αιγιάλεια στην Πελοπόννησο. Ο νέος αυτός σεισμός προκάλεσε καταστροφές στο Αίγιο, πολλές ζημιές στην Πάτρα, ενώ έγινε αισθητός μέχρι την Σικελία και το Αργυρόκαστρο.

1898.—«[…] Οἱ τοῦρκοι, διὰ νὰ καταπνίξουν τὴν φωνὴν τοῦ Κρητικοῦ λαοῦ ὑπὲρ τῆς Ἑνώσεως, κατέσφαξαν 700 ἤ 800 Ἕλληνας τοῦ Ἡρακλείου καὶ 17 Ἄγγλους εὑρισκομένους εἰς τὴν πόλινΣτὸ δραματικὸ γεγονὸς ποὺ συνέβη σὰν σήμερα, ἡ μανία τοῦ τουρκικοῦ ὄχλου ξέσπασε  ἐναντίον χριστιανῶν καὶ εἶχε ἀποτέλεσμα τὸν θάνατο πολλῶν Ἡρακλειωτῶν καὶ τὴν καταστροφὴ ἑνὸς μεγάλου τμήματος τῆς πόλεως. Πρόκειται γιὰ μία ἡμέρα στὴν ὁποία οἱ Ἡρακλειῶτες τιμοῦν τὴν μνήμη τῶν θυμάτων. Ἡ σημερινὴ κεντρικὴ ὁδὸς «25ης Αὐγούστου», ὀνομάστηκε ἔτσι λόγῳ τοῦ τραγικοῦ γεγονότος.

1906.—Οι δολοφονίες από βούργαρους στον κάμπο των Σερρών είναι καθημερινό γεγονός. Δύο γεωργοί σφαγιάζονται ανηλεώς.

1919.—Τούρκοι τής Κύπρου εκλιπαρούν την κυβέρνηση και την αγγλική κοινή γνώμη να παραμείνει η Κύπρος υπό βρετανική διοίκηση.

.—Ο Ελληνικός Στρατός στην Μικρά Ασία καταδιώκει τούρκους ατάκτους. Από τις αρχές Αυγούστου έως τα μέσα Δεκεμβρίου, εκδηλώθηκαν δράσεις ομάδων ατάκτων με παρενοχλητικά πυρά πεζικού και πολυβόλων, μερικές φορές δε και με πυροβολικό. Εκτός των ομάδων ατάκτων, υπήρχαν και τούρκοι χωρικοί, οι οποίοι εκμεταλλευόντουσαν κάθε ευκαιρία γιά να επιτεθούν εναντίον των Ελληνικών τμημάτων. Ενώ φαινόταν ότι εργάζονταν στους αγρούς τους, έκρυβαν με επιμέλεια τυφέκια τα οποία, αμέσως μόλις αντιλαμβάνονταν στρατιώτες κινούμενους μεμονωμένα ή σε μικρά τμήματα, τους επιτίθεντο.

1920.—Σαν σήμερα, σε ειδική συνεδρίαση, η Βουλή ανακήρυξε τον Ελευθέριο Βενιζέλο σε «Ευεργέτη και Σωτήρα τής Πατρίδος». Σε εκείνη την συνεδρίαση ο Βενιζέλος ανακοίνωσε και επισήμως την προσφυγή στις κάλπες. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε επιστρέψει από το Παρίσι στις 17/8, φέρνοντας την Συνθήκη των Σεβρών με την οποία (υποτίθεται) πραγματοποιείτο το όνειρο τής Μεγάλης Ελλάδος (των πέντε θαλασσών) και εκπληρώνονταν οι κυριώτεροι ελληνικοί πόθοι.

.—Ανατίθεται στο Β΄ Σώμα Στρατού η ασφάλεια τής σιδηροδρομικής γραμμής πέραν τής Ζώνης Μετόπισθεν μέχρι Πανόρμου και Φιλαδέλφειας. Γι’ αυτό υπήχθη υπό το Σώμα η Μεραρχία Κυδωνιών, η οποία διατάχθηκε να συγκεντρωθεί στο Σαλιχλή.

.—(25-26/8) Το Σώμα Στρατού Σμύρνης προώθησε τις προφυλακές του 30 έως 40 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή ανατολικά και νοτιοανατολικά τής Προύσας. Ο λόγος αυτής τής κινήσεως ήταν ότι, από τις 17 Αυγούστου άρχισαν να εκδηλώνονται τουρκικές επιδρομές εναντίον τού μετώπου. Και ενώ αρχικά είχε ληφθεί η απόφαση μεταφοράς τής ΙΧ Μεραρχίας από την Θράκη στην Προύσα, λόγω των προκηρυχθέντων εκλογών η μεταφορά τής Μεραρχίας ματαιώθηκε, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί γιά την τήρηση τής τάξεως…

1921.—Ενώ η Ελληνική Στρατιά μεταπίπτει σε άμυνα, οι τούρκοι άρχισαν να αναπτύσσουν επιθετική δραστηριότητα σε ολόκληρο το μέτωπο με μεγαλύτερη έκταση στις ζώνες των Β΄ και Γ΄ Σωμάτων Στρατού. Οι επιθέσεις έγιναν με δύναμη ενός ή δύο συνταγμάτων πεζικού, υποστηριζομένου από ισχυρό πυροβολικό. Όλες τους οι επιθέσεις αποκρούστηκαν, δίνοντας στους επιτιθέμενους την εντύπωση ότι οι Ελληνικές θέσεις κατείχοντο ισχυρώς.

.—Το Στρατηγείο τής Στρατιάς εγκαταστάθηκε κοντά στην γέφυρα Καβουντζί Κιοπρού, ενώ τα Α΄, Β΄ & Γ΄ Σώματα Στρατού ανασυντάχθηκαν, ευθυγραμμίζοντας και επεκτείνοντας την γραμμή τού μετώπου. Οι κινήσεις των Σωμάτων θα ολοκληρωθούν στις 27 Αυγούστου.

1922.—Η Ιταλία καταγγέλλει την Συμφωνία Τιτόνι-Βενιζέλου, διότι άλλαξε η στάση της στο Μικρασιατικό, αλλά περισσότερο απέναντι στην αλβανία και το Βορειοηπειρωτικό.

.—Ασχέτως με τις διαταγές τού νέου Διοικητή Στρατιάς Στρατηγού Πολυμενάκου, το Νότιο Συγκρότημα εξέδωσε διαταγή συμπτύξεως των δυνάμεών του από Κασαμπά προς τις διόδους τού Νυμφαίου και τής Σαπάντζας. Κατά την σύμπτυξη η VII Μεραρχία απέκρουσε απόπειρα τού τουρκικού Ιππικού να αποκόψει την οδό υποχωρήσεως τής φάλαγγας προς Μπουρνόβα.

.—Χάνει την μάχη ο Ελληνικός Στρατός στην Μικρά Ασία. Η πόλη τής Σμύρνης παραδίδεται στους Συμμάχους και αρχίζει ο ξεριζωμός τού Ελληνισμού τής πόλεως αλλά και των προσφύγων τής ενδοχώρας που ακολουθούν απελπισμένοι την υποχωρητική κίνηση τού Ελληνικού Στρατού. Ο λόρδος Κούρζον (Curzon) πρότεινε την ανάληψη τής προστασίας των μειονοτήτων στην Θράκη και την Ανατολή, από την Κοινωνία των Εθνών.

1937.—Η κυβέρνηση Ι. Μεταξά, συστήνει ειδικά γραφεία ευρέσεως εργασίας σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα.

1938.—Με απόφαση τής κυβερνήσεως Μεταξά, αναβαθμίζονται οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες Λάρισας – Βόλου και προστίθενται δύο αυτοκινούμενες άμαξες («οτομοτρίς»-automotrice) γιά την διευκόλυνση κοινού και εμπορευμάτων.

1941.—Έγγραφο μάς πληροφορεί ότι οι Γερμανοί μεταφέρουν όλμους και πολεμικό υλικό, μαζί με αντιαεροπορικά, στον λόφο τής Ακροπόλεως. Μετέτρεψαν τον αρχαιολογικό χώρο σε πεδίο μάχης.

1944.—Λήγουν οι φοβερές μάχες στα ορεινά τής Δράμας (Ελατιά), μεταξύ εθνικών αντιστασιακών ομάδων και δύο βουργαρικών συνταγμάτων. Μετά την ενίσχυση με αντιστασιακούς από το Παγγαίο και το Πολύκορφο, οι άνδρες τής ΕΑΟ – ΕΣΕΑ κατάφεραν να απεγκλωβιστούν, έχοντας όμως 22 νεκρούς και 40 τραυματίες. Οι βούργαροι μέτρησαν 121 νεκρούς και 80 τραυματίες.

.—Περίπολος τού Ιερού Λόχου εισήλθε σε εχθρικό ναρκοπέδιο στην Κάρπαθο. Οι Γερμανοί συνέλαβαν την ομάδα η οποία είχε έναν νεκρό και 4 τραυματίες.

.—Στην χαράδρα Στρογγυλή Λάκκα, στο χωριό Κούτρολο Μετοχιού, κομμουνιστές έβαλαν τον ιερέα Γεώργιο Λαθουρά να σκάψει τον τάφο του με τα ίδια του τα χέρια και τον κατακρεούργησαν με τον χειρότερο τρόπο.

.—Κομμουνιστές τού ΕΛΑΣ, απαγάγουν τον Παναγιώτη Παπαθανασίου, ιερομόναχο και εφημέριο τού χωριού Μελίγκοβα Νεοχωρίου στην Αιτωλοακαρνανία. Τέσσερεις ημέρες μετά, κατόπιν φρικτών βασανιστηρίων, θα τον θανατώσουν.

.—Ο μαρτυρικός θάνατος τού ιερέα Αθανάσιου Σοφούδη, από τα κτηνώδη και απάνθρωπα χέρια των βούργαρων. Τον άτυχο εφημέριο και δημοδιδάσκαλο τού χωριού Πρώτη, στον Ν. Σερρών, συνέλαβαν και σκότωσαν κυριολεκτικά στο ξύλο.

1947.—(Κυριακή). Ομάδα τού «Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας» με επικεφαλής τον Βασίλη Ραφτούδη εισέβαλε στην Ν. Ζίχνη (Σερρών) όπου λεηλάτησε καταστήματα παίρνοντας τρόφιμα και ρουχισμό, πυρπόλησε το κατάστημα τής Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος, το κοινοτικό κατάστημα και εκτέλεσε τον Πρόεδρο Γάκη. Οι άνδρες τής Χωροφυλακής μετά από σθεναρή αντίσταση, κατάφεραν να διασώσουν ανέπαφο το κτήριό τους (στοιχεία Σάκης Αραμπατζής).

1948.—Με απόφαση τού Γενικού Διοικητή Δωδεκανήσου, κηρύσσονται διατηρητέα πολλά μνημεία τής Ρόδου καθώς και σωζόμενα τμήματα εσωτερικών τειχών τής πόλεως.

1949.—Όλως αυθαιρέτως, το αλβανικό κράτος αναβιβάζει σε Αρχιεπίσκοπο τον μέχρι πρότινος Παΐσιο από την Ερσέκα. Το εγκληματικό κράτος ήδη εδώ και δεκαετίες, καθαιρούσε νόμιμους Μητροπολίτες, έχοντας ως απώτερο σκοπό την πλήρη κρατικοποίηση τής Εκκλησίας αλλά και την υπαγωγή της στην Μόσχα (…)

.—Οι εθνικές δυνάμεις μάχονται σκληρά εναντίον δυνάμεων  κομμουνιστών επί των οχυρών θέσεων τού Γράμμου και τους εκδιώκουν προς το αλβανικό έδαφος. 

1960.—Έναρξη των 17ων Ολυμπιακών αγώνων τής Ρώμης. Γιά πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός Ύμνος τού Σπύρου Σαμάρα ο οποίος αναγνωρίστηκε δύο χρόνια πριν από την Δ.Ο.Ε. ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των Σύγχρονων Ολυμπιάδων. Στα παραλειπόμενα των αγώνων, έγιναν αναφορές και γιά την φόρμα των αθλητών που χάθηκε, λόγω των καταπληκτικών αλλά επιβαρυμένων με θερμίδες φαγητών τής Ρώμης, με αποτέλεσμα να πάρουν επί πλέον βάρος. Οι αγώνες θα λήξουν στις 11 Σεπτεμβρίου.

1972.—Ο Βασίλης Λυμπέρης, είκοσι έξι ετών, ο τελευταίος Έλληνας βαρυποινίτης που καταδικάστηκε σε θάνατο, εκτελείται διά τυφεκισμού γιά τον φόνο τής πεθεράς, τής συζύγου του  και των δύο του παιδιών στις φυλακές Αλικαρνασσού στην Κρήτη. Τα θύματα κάηκαν με βενζίνη που τους έριξε ο δράστης. Την εκτέλεση πραγματοποίησε στρατιωτικό απόσπασμα αποτελούμενο από 12 άνδρες και έναν αξιωματικό, με σφαίρες να περιέχουν μόνο τα έξι τυφέκια.

1975.—Το υπουργικό συμβούλιο, υπό την προεδρία τού Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή, υποβάλλει πρόταση μετατροπής τής θανατικής καταδίκης των πρωταίτιων τού καθεστώτος τής 21ης Απριλίου σε ισόβια δεσμά, προκαλώντας την αντίδραση τής αντιπολιτεύσεως, κυρίως γιά το εσπευσμένο τής ενέργειας.

1978.—Γνωστοποιείται η καθιέρωση αναγκαστικής εισφοράς 10% επί τού κύριου δημόσιου φόρου εισοδήματος, υπέρ των σεισμοπαθών.

1988.—Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου μεταβαίνει αιφνιδιαστικά στο Λονδίνο γιά επί πλέον ιατρικές εξετάσεις, με κατάληξη την εγχείρηση ανοικτής καρδιάς (μπαϊπάς και μεταμόσχευση βαλβίδων), από τον διάσημο καρδιοχειρουργό Μαγκντί Γιακούμπ. Αρχικά είχε υποβληθεί σε καρδιογράφημα στο νοσοκομείο Γενικό Κρατικό Αθηνών και στην συνέχεια μετέβη στο νοσοκομείο Σέντ Τόμας τού Λονδίνου, όπου διαπιστώθηκε στένωση αορτής. Έναν μήνα αργότερα υποβλήθηκε σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στο νοσοκομείο Χέρφιλντ. Εκτός από τα προβλήματα καρδιάς, ο πρωθυπουργός παρουσίαζε και νεφρική δυσλειτουργία.

1993.—Βάνδαλοι καταστρέφουν το Ελληνικό νεκροταφείο τής κοινότητας Νεοχωρίου στην Κωνσταντινούπολη.

1996.—Εξέγερση σημειώνεται στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από συμπλοκή αλβανών και Ελλήνων ανήλικων κρατούμενων.

1997.—Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κάνει δεκτή την αίτηση τού τραγουδιστή Γιώργου Νταλάρα να απαγορευτεί στον Τζίμι Πανούση η χρησιμοποίηση στο μέλλον βιντεοκασετών που έφτιαξε ο ίδιος, και με τις οποίες σατίριζε τον Νταλάρα.

2002.—Απεβίωσε ο ηθοποιός Γιάννης Γκιωνάκης.

2003.— Κατά την διάρκεια επιχειρήσεως δασοπυροσβέσεως στο δάσος τής Αχλαδερής Λέσβου, έχασε την ζωή του ο πιλότος μας Στέφανος Κουρελιάς. Την προηγούμενη μέρα είχε προαχθεί στον βαθμό τού Αντισμήναρχου χωρίς να προλάβει να ενημερωθεί γιά την προαγωγή του, αφού στις 25 Αυγούστου έχασε την ζωή του. Ήταν πατέρας δύο παιδιών, τού Κωνσταντίνου και τής Άννας-Μαρίας.

2004.—Ἡ Φανὴ Χαλκιᾶ, κατέκτησε τὸ Χρυσὸ Μετάλλιο στὸ ἀγώνισμα τῶν 400 μ. μετ’ ἐμποδίων. Στὰ προκριματικὰ εἶχε πετύχει νέα πανελλήνια ἐπίδοση, μὲ χρόνο 53:85. Στὸν ἡμιτελικό κατέρριψε τὴν Ὀλυμπιακή ἐπίδοση τοῦ ἀγωνίσματος καὶ στὸν τελικὸ στὶς 25/8, κατέκτησε τὸ Χρυσὸ  Μετάλλιο μὲ χρόνο 52:82 σὲ ἕνα κατάμεστο Ὀλυμπιακό Στάδιο. Ἡ Ἑλληνίδα ἀθλήτρια κατέχει στὴν ἱστορία τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τὴν πιὸ γρήγορη ἐπίδοση στὸ ἀγώνισμά της.

.—Νῖκος Κακλαμανάκης, ὀκτὼ χρόνια μετὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς τῆς Ἀντλάντα καὶ παρ’ ὅλα τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπιζε, ἤθελε ἀκόμη ἕνα μετάλλιο, κερδισμένο αὐτή τὴν φορὰ στοὺς Ὀλυμπιακοὺς τῆς Ἀθήνας. Στὴν τελευταία ἱστιοδρομία στὰ «Μιστρᾶλ», βρισκόμενος στὴν 17η θέση καὶ πολὺ μακριὰ ἀπό τὸ βάθρο τῶν νικητῶν, κατόρθωσε μὲ μία ἀπίστευτη προσπάθεια νὰ φτάσῃ στὴν 10η θέση καὶ τελικὰ νὰ κατακτήσῃ τὸ Ἀργυρό Μετάλλιο στὸ ἀγώνισμα τῆς ἱστιοσανίδας.

.—Ὁ μικροκαμωμένος παλαιστὴς Ἀρτιόμ Κιουρεγκιάν, μετὰ ἀπὸ τέσσερεις νίκες καὶ μία ἧττα στὸν ἡμιτελικὸ λόγῳ τραυματισμοῦ του, κατέκτησε τελικὰ στὸν μικρὸ τελικὸ τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τῆς Ἀθήνας, τὸ Χάλκινο μετάλλιο, ἀγωνιζόμενος μὲ τὰ ἑλληνικὰ χρώματα ἐναντίον τοῦ Οὐκρανοῦ Ἀλεξέι Βακουλένκο, στὴν κατηγορία τῶν 55 κιλῶν.

2007.—Μία σειρά από μεγάλες δασικές πυρκαγιές (στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και άλλα σημεία τής χώρας), συντελούν στην μεγαλύτερη καταστροφή δασών στην ιστορία τής χώρας, και μία από τις φονικότερες παγκοσμίως, αφού τα θύματα ανέρχονται σε δεκάδες. Το διήμερο 24 έως 25 τού μήνα, τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στην Πελοπόννησο.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση