ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ – ΠΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ (+27/8/1958)

,

.

……….Παρίδης Μιχαλάκης : Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Ἀναφωτίδα, τῆς ἐπαρχίας Λάρνακας, στὶς 2 Ἰουνίου 1933. Ἔπεσε στὸ χωριὸ Βάβλα, τῆς ἐπαρχίας Λάρνακας, στὶς 27 Αὐγούστου 1958, σὲ μάχη μὲ Ἄγγλους στρατιῶτες. Γονεῖς : Γεώργιος καὶ Παναγιώτα Παρίδη. Ἀδέλφια : Κυριᾶκος, Ἀνδρέας, Γιαννάκης, Λούλα καὶ Χρῆστος.

……….Συναγωνιστὲς του χαρακτηρίζουν τὸν Μιχαλάκη Παρίδη πρᾶο, εὐαίσθητο, εὐγενή, προσηνή, φλογισμένο ἀπὸ τὰ ἰδεώδη τῆς ἐλευθερίας.

……….Ὁ Μιχαλάκης Παρίδης τελείωσε τὸ δημοτικὸ σχολεῖο τοῦ χωριοῦ του καὶ τὸ Ἐμπορικὸ Λύκειο Λάρνακας καὶ ἐργαζόταν στὴν Τράπεζα Κύπρου. Ἦταν μέλος τῆς ΟΧΕΝ καὶ τῆν ΠΕΟΝ, δύο ὀργανώσεων, ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶχαν στρατολογηθεῖ οἱ πρῶτοι πυρῆνες τῆς ΕΟΚΑ. Διετέλεσε τομεάρχης τῆς ἐπαρχίας Λάρνακας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πόλη καὶ ἀρχηγὸς ἀνταρτικῆς ὁμάδας τῆς περιοχῆς Λάρνακας. Τὴν 1η Ἀπριλίου 1955 ἔδρασε ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδας “Ἄρης”, ἡ ὁποία ἔκανε βομβιστικὴ ἐπίθεση ἐναντίον τῆς αἴθουσας συνεδριάσεων τοῦ Δικαστηρίου Λάρνακας. Συνελήφθη τὴν ἴδια νύκτα μὲ ἄλλους τέσσερεις συναγωνιστὲς του καὶ καταδικάστηκε στὶς 23 Ἰουνίου 1955, σὲ ἑπταετή φυλάκιση.

……….Στὶς κεντρικὲς φυλακὲς ἦταν βιβλιοθηκάριος καὶ δίδασκε σὲ συναγωνιστὲς του Ἑλληνικά, ἐνῷ ἡ σκέψη του ἐπικεντρωνόταν πάντα στὴν ἰδέα τῆς ἀποδράσεως, γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδας.

……….Στὶς 12 Δεκεμβρίου 1957 δραπέτευσε ἀπὸ τὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Λευκωσίας ὅπου εἶχε ὑποβληθεῖ σὲ ἐγχείρηση. Ἡ θεαματικὴ ἀπόδραση ἀπὸ τὸν τρίτο ὄροφο τοῦ νοσοκομείου ἐπιτεύχθηκε μὲ τὴν βοήθεια τῆς νοσοκόμας του, ἡ ὁποία τὸν προμήθευσε μὲ σχοινὶ καὶ γάντια, παρὰ τὰ πολὺ αὐστηρὰ μέτρα φρουρήσεώς του. Μετὰ τὴν δραπέτευσή του, κατέφυγε στὴν περιοχὴ τῆς Ἀγλαντζιᾶς γιὰ λίγες μέρες προτοῦ προωθηθεῖ στὴν περιοχὴ τῆς Λάρνακας, ὅπου ὁ Γρίβας Διγενῆς τοῦ ἀνέθεσε τὴν εὐθύνη τοῦ ἐκτὸς πόλεως τομέα.

……….Σὲ λίγο χρονικὸ διάστημα κατόρθωσε νὰ ἀνασυντάξῃ τὶς ὁμάδες τῶν χωριῶν τοῦ τομέα του καὶ νὰ ἀποσπάσῃ τὰ συγχαρητήρια τοῦ Διγενῆ γιὰ τὴν πλούσια δράση τὴν ὁποία ἀνέπτυξε. Εἶχε ἐγκαταστήσει τὸ ἀρχηγεῖο του ἀρχικὰ στὸ σπίτι τοῦ Ἀνδρέα Σουρουκλῆ στοὺς Τρούλλους, τὸ ὁποῖο κρατοῦσε μυστικὸ ἀκόμα κι ἀπὸ τοὺς ἀντάρτες του.

……….Στὶς ἀρχὲς Ἀπριλίου τοῦ 1958 μετακινήθηκε στὶς Ἀγγλεισῖδες. Στὶς 15 Ἰουλίου 1958 πῆγε στὴν Σκαρίνου καὶ μέσῳ τῆς Μονῆς Ἁγίου Μηνᾶ ἔφθασε στὸ κρησφύγετο Φλόγα, ὅπου ἦταν ἐγκαταστημένη τετραμελῆς ἀνταρτικὴ ὁμάδα. Τὸν ἴδιο μῆνα ἐγκατέστησε τὸ ἀρχηγεῖο του στὴν Βάβλα. Ἐκεῖ, στὶς 27 Αὐγούστου, οἱ Ἄγγλοι μπῆκαν στὸ χωριό, ἔκαναν ἔρευνες σὲ σπίτια καὶ στὸ σχολεῖο, ἀναζητῶντας τὸν τομεάρχη· ὅταν τὸν ἐντόπισαν καὶ τοῦ ζήτησαν νὰ παραδοθῇ.  Πολιορκημένος στὸ σπίτι τοῦ δασκάλου Χρήστου Καραγιώργη, ἀρνήθηκε νὰ παραδοθῇ καὶ ρίχτηκε στὴν τελευταία του μάχη βροντοφωνάζοντας:

«Οἱ ἀγωνιστὲς τῆς ἐλευθερίας δὲν παραδίδονται. Νικοῦν ἤ πεθαίνουν».

27-8-1958 Ο πεσών Παρίδης Μιχαλάκης

Ὁ ἥρωας ἔπεσε μαχόμενος μὲ τὸ στῆθος διάτρητο ἀπὸ τὶς σφαῖρες τῶν Ἄγγλων.


 

Αφήστε μια απάντηση