ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η στήριξη τού ιδρύματος Σόρος στην σκοπιανή προπαγάνδα.
25  Οκτωβρίου

1660.—(ίσως 1640Μεγάλη ζημιά προκαλείται στην Ακρόπολη Αθηνών από πτώση κεραυνού. Την τελική καταστροφή, ήρθε να συμπληρώσει το 1687 (25 Σεπτεμβρίου) η βόμβα των Βενετών .

1764.—Επανάσταση και εμφύλιος πόλεμος στην Λευκωσία. Οι βαρείς φόροι και η μεγάλη εκμετάλλευση τού πληθυσμού από τους τούρκους διοικητές, προκάλεσαν επανειλημμένες εξεγέρσεις τού κυπριακού λαού εναντίον τής οθωμανικής εξουσίας.  Μαζί με τους Χριστιανούς, πολλές φορές ξεσηκώνονταν και οι μουσουλμάνοι κάτοικοι τού νησιού, θύματα και αυτοί τής ίδιας καταπιέσεως. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα γεγονότα τού 1764, όταν Χριστιανοί και μουσουλμάνοι, υπό την ηγεσία τού τούρκου Τζηλ Οσμάν, αρνήθηκαν να πληρώσουν τους φόρους και ξεσηκώθηκαν εναντίον τής τουρκικής διοικήσεως. Ο σουλτάνος σε τέτοιες περιπτώσεις έστελνε στρατό που κατέπνιγε με σκληρότητα τις εξεγέρσεις.

1817.—(ίσως 1818) Ο Νικόλαος Σκουφάς, μυεί στην Οδησσό τον Χρ. Αναγνωσταρά στην Φιλική Εταιρία. Αυτός με την σειρά του θα μυήσει τους Νικηφόρο Παμπούκη και Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

1821.—«Ἐτροφοδοτήθησαν οἱ τοῦρκοι Ναυπλίου παρὰ Ἀγγλικοῦ πλοίου.» Αγγλικό πλοίο τροφοδοτεί τους πολιορκημένους από τους Έλληνες τούρκους τού Ναυπλίου.

.—«(π.ημ.) Ἄφιξις Ἀφεντούλη εἰς Λουτρὸν τῆς Κρήτης ὡς ἀντιπροσώπου τοῦ Δημητρίου Ὑψηλάντου.» Ο Δημήτριος Υψηλάντης είχε πρόθεση να στείλει στην Κρήτη τον Κατακουζηνό, ο οποίος μετά την άλωση τής Μονεμβασιάς έχαιρε γοήτρου και είχε κερδίσει την συμπάθεια των Κρητών απεσταλμένων. Αλλά ο Κατακουζηνός τελικά αρνήθηκε να μεταβεί στην Κρήτη και τότε προτάθηκε γιά την αποστολή ο συνοδός του, Μιχαήλ Αφεντούλης ή Αφεντούλιεφ. Κατόπιν πολλών δισταγμών, οι Κρήτες τον δέχτηκαν και έτσι ανακηρύχτηκε στρατιωτικός και πολιτικός αρχηγός.

1822.—Αρχίζει η πρώτη πολιορκία τού Μεσολογγίου. «Πολιορκία Μεσολογγίου ἀπὸ ξηρᾶς ὑπὸ τῶν Μεχμὲτ Ρεσὶτ πασᾶ Κιουταχῆ, Ὀμὲρ πασᾶ Βρυώνη, Μπόσνα πασᾶ,  Ἰσμαὴλ πασᾶ Πλιάσα καὶ Χασὰν πασᾶ, καὶ θαλάσσης ὑπὸ Καπετὰν Καρᾶ Μεχμὲτ πασᾶ καὶ Ἰσοὺφ Σελὴμ πασᾶ.» 9.000 με 10.000 τουρκαλβανοί, υπό τους Κιουταχή και Ομέρ Βρυώνη, και τρία πλοία υπό τον Γιουσούφ πασά, πολιορκούν το Μεσολόγγι από ξηρά και θάλασσα, ενώ 700 περίπου Μεσολογγίτες υπό τους Μαυροκορδάτο, Μ. Μπότσαρη, Γ. Κίτσο και Θ. Γρίβα, αποφασίζουν να αμυνθούν μέχρις εσχάτων. Η πολιορκία ήταν στενή και από την ξηρά και από την θάλασσα ύστερα από τον ναυτικό αποκλεισμό τού Γιουσούφ πασά τής Πάτρας. Οι πολιορκούμενοι έφτασαν σε κατάσταση απογνώσεως, αλλά κέρδισαν χρόνο με παρελκυστικές διαπραγματεύσεις. Ώσπου στις 8 Νοεμβρίου, εφτά υδραίϊκα πλοία διέσπασαν τον θαλάσσιο αποκλεισμό, έφεραν ενισχύσεις και πολεμοφόδια και έδωσαν την δυνατότητα στους Έλληνες να διακόψουν τις διαπραγματεύσεις και να εξακολουθήσουν την άμυνα.

.—Απεβίωσε στον Ακροκόρινθο – σε βαθιά κατάθλιψη μετά την συντριπτική ήττα του – ο τούρκος αρχιστράτηγος, Δράμαλης, αποκλεισμένος εκεί από τους Έλληνες με μικρό μέρος τής στρατιάς του. Ως αρχιστράτηγος τής μεγάλης στρατιάς που έστειλε ο σουλτάνος  γιά να καταπνίξει την επανάσταση στην Νότια Ελλάδα, ηττήθηκε στα στενά των Δερβενακίων (26-27/7/1822) και μόλις κατόρθωσε να ξεφύγει στην Κόρινθο, πεζός και κουρελιασμένος σέρνοντας τα πασουμάκια του (βλ & 26/10).

1825.—«Ἀναχώρησις τουρκικοῦ στρατοῦ ἐκ Σαλώνων. Ἀμπᾶ πασᾶς.»

1826.—(26/10-12/11) «Ἐκστρατεία Καραϊσκάκη ἐξ Ἐλευσῖνος τῆς Μεγαρίδος εἰς Δόμβραιναν.» (Κατά ἄλλες πηγὲς τὸ 1825). Στὴν Μάχη τῆς Δόμβραινας, στὸ πλευρὸ τῶν ντόπιων ἀγωνιστῶν ἔλαβαν μέρος, ἐκτὸς τοῦ Καραϊσκάκη, καὶ οἱ, Νικηταρᾶς, Σουλτάνης, Πανουριᾶς καὶ Καλέργης. Ἡ περιοχὴ ἦταν ἀπὸ τὶς πρῶτες ποὺ ἐλευθερώθηκαν μαζὺ μὲ τὸν Μωριᾶ. Στόχος τοῦ Καραϊσκάκη ἦταν τὸ ξεσήκωμα τῆς Ῥούμελης. Ὅσο οἱ ἀποκαμωμένοι Ῥουμελιῶτες δὲν ξανάπαιρναν τὰ ντουφέκια τους καί ὅσο ὁ Κιουταχῆς θὰ μποροῦσε ν’ ἀνεφοδιάζεται ἀπὸ τὴν Χαλκίδα καὶ τὴν Λαμία, οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς Ἀκροπόλεως δὲν θὰ ἄντεχαν καὶ θὰ ὑπέκυπταν. Γι’ αὐτὸ ἀποφάσισε νὰ ξεσηκώσῃ ἤ νὰ τιμωρήσῃ τοὺς προσκυνημένους καὶ νὰ κόψῃ τὸν ἀνεφοδιασμὸ τοῦ Κιουταχῆ. «…τρέμει κι ἡ μαύρη Ῥούμελη γιὰ τὸν Καραϊσκάκη…».  Στὴν Δόμβραινα λόγῳ προδοσίας, οἱ Ἕλληνες ἔχασαν τὸ πλεονέκτημα τοῦ αἰφνιδιασμοῦ καὶ οἱ μᾶχες κράτησαν δέκα ἡμέρες.

1827.—«Ἄφιξις Ἑλληνικῆς ναυτικῆς μοίρας εἰς Γραμβοῦσαν τῆς Κρήτης καὶ ἀποβίβασις στρατοῦ ὑπὸ τὸν ἀρχηγὸν Ἰωάννην Χάλην. Ταύτην διηύθυνεν ὁ Ἀνδρέας Μιούλης.» Ναυτική μοίρα υπό τον Μιαούλη, φτάνει στα νερά τής Κρήτης και στο νησί Γραμβούσα. Σκοπός τής αποστολής είναι να προστατεύσει τα περάσματα τόσο στα νερά τής Κρήτης όσο και των Νοτίων Σποράδων (βλ. Δωδεκάνησα).

1828.—Αρχίζει η δίωξη των πειρατών στο Αιγαίο. Η πειρατεία στα χρόνια τού Αγώνα παρουσίασε έξαρση την περίοδο κατά την οποία ο αιγυπτιακός στρατός και στόλος συνεργάστηκε με τους τούρκους, γιά να καταπνίξουν την Επανάσταση. Ο αριθμός των ελληνικών πλοίων που επιδίδονταν σε πειρατικές επιδρομές αυξανόταν σταθερά, εξ αιτίας τής δυσμενούς τροπής που έπαιρνε ο Αγώνας. Στις αρχές τού 1828 περισσότερα από 1.000 πλοία ασχολούνται συστηματικά με την πειρατεία και λυμαίνονται το Αιγαίο. Από τον Ελλήσποντο έως την Ρόδο και τα ανατολικά παράλια τής Πελοποννήσου, οι πειρατές προκαλούσαν με την δράση τους πάμπολλα προβλήματα. Με την άφιξη τού Ιωάννη Καποδίστρια στην Ελλάδα ως Κυβερνήτη, οι Μ. Δυνάμεις τον πίεσαν να καταστείλει την πειρατική δράση διότι βλαπτόταν σοβαρά το εμπόριό τους. Ο κυβερνήτης οργάνωσε δύο ναυτικές μοίρες με τον Κ. Κανάρη και τον Ανδρέα Μιαούλη, και με την παράλληλη δράση των ευρωπαϊκών στόλων κατέστρεψε τα ορμητήρια τού Αιγαίου, πετυχαίνοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα την καταστολή τής πειρατείας.

1839.—Ὁ Θεόφιλος Καΐρης δικάζεται ἀπό ἐκκλησιαστικό δικαστήριο καὶ καταδικάζεται. Ἐνωρίτερα, ζητήθηκε ἀπό τὸν Καΐρη νὰ προβῇ σὲ «ὁμολογία πίστεως», τὴν ὁποία ἐκεῖνος ἀρνήθηκε ὡς καταπιεστικὴ τῆς συνειδήσεώς του. «[…] Ἡ καταδικαστική τῆς Συνόδου ἀπόφασις φέρει ἡμερομηνίαν 25 Ὀκτωβρίου, δι’ αὐτῆς δὲ καθαιρεῖται ὁ Καΐρης καὶ ἀναθεματίζεται μετὰ τῆς αἱρέσεως αὐτοῦ. Ἐν τούτοις ἡ Γραμματεία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν τὴν ἑπομένην ἐζήτησε δι’ ἐγγράφου της ὅπως οἱ συνοδικοὶ μακροθυμήσουν διὰ τινὰ καιρὸν ὑπὲρ τοῦ καταδικασθέντος καὶ ἀναβληθῆ ἐν τοσούτῳ ἡ ἐκτέλεσις τῆς ῥηθείσης ἀποφάσεως, ἴσως ἐν τῷ μεταξὺ τούτῳ μετανοήσας ὁ Κ. Καΐρης ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν εὐθείαν ὁδόν, καὶ διὰ τοῦ μέσου τούτου σωθῇ ἐκ θανάτου ψυχὴ κατὰ τὸν θεῖον Ἰάκωβον. Ἡ Σύνοδος συνεφώνησεν εἰς τὴν πρότασιν ταύτην ἀλλ’ ἐπέμεινεν εἰς τὴν ἀπομάκρυνσιν αὐτοῦ ἐκ τῆς κοινωνίας καὶ τὸν ἐγκλεισμὸν του εἰς μοναστήριον. Ἐν συνεχείᾳ μετεφέρθη εἰς τὴν μονὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Σκιάθου καὶ ἐκεῖ παρέμεινεν ὑπὸ περιορισμὸν ἀπὸ 3 Νοεμβρίου, 1839, ἕως 10 Μαρτίου, 1840.»

1850.—«Συνέστη τέλος πάντων, αν και ατελές κατά το παρόν, το προ πολλού αναγκαιότατον θεωρούμενον Γυμνάσιον Λαμίας.» Έπειτα από πρόταση προς την βασίλισσα Αμαλία, τού Επί των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργού Α. Πάικου, συστήθηκε το Γυμνάσιο Λαμίας με πρώτο γυμνασιάρχη τον «Αρχιμανδρίτην Σεραφείμ Ιππομάχην [από την Γαλάτιστα Χαλκιδικής], άνδρα σεβάσμιον, πολυμαθή, πολύπειρον και κεκοσμημένον με όλας τας εις το οποίον φέρει διπλούν προσηκούσας επάγγελμα αρετάς. Χρηματίσας επί πολλά έτη διδάσκαλος εις διαφόρους κοινότητας των κατά την Δυτικήν Ευρώπην κατωκισμένων ομογενών, εφείλκυσε το σέβας και την αγάπην αυτών.» Στην θέση αυτήν παρέμεινε έως το 1855, έτος παραιτήσεώς του.

1851.—Απεβίωσε ο ηλικίας 71 ετών, Μανιάτης αγωνιστής τού ’21, Παναγιωτάκης Γιατράκος. Υπήρξε ηγετική μορφή τής Επαναστάσεως και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα στρατιωτικά και πολιτικά γεγονότα, τόσο κατά την διάρκεια τού Αγώνα, όσο και κατά την πρώτη περίοδο τού νέου ελληνικού κράτους. Ως ιατρός, εφάρμοζε αντισηπτική και ασηπτική μέθοδο με αλκοόλ (ρακί) σε μία εποχή κατά την οποία η αντισηψία ήταν άγνωστη και αντιμετώπιζε με μεγάλη αυτοπεποίθηση και επιτυχία βαρύτατες χειρουργικές περιπτώσεις.

1863.—Τα ηνία τής χώρας αναλαμβάνει η κυβέρνηση τού Δημήτριου Βούλγαρη.

1880.—(ν.ημ) Γιά δέκατη φορά (“ρεκόρ” στην ελληνική ιστορία), ορκίζεται Πρωθυπουργός τής Ελλάδος ο Μανιάτης, Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. Συνοπτικά: 2 Μαρτίου 1865 – 20 Οκτωβρίου 1865, 6 Νοεμβρίου 1865 – 13 Νοεμβρίου 1865, 18 Δεκεμβρίου 1866 – 20 Δεκεμβρίου 1867, 3 Δεκεμβρίου 1870 – 28 Οκτωβρίου 1871, 15 Οκτωβρίου 1875 – 26 Νοεμβρίου 1876, 1 Δεκεμβρίου 1876 – 26 Φεβρουαρίου 1877, 19 Μαΐου 1877 – 26 Μαΐου 1877, 11 Ιανουαρίου 1878 – 21 Οκτωβρίου 1878,  26 Οκτωβρίου 1878 – 10 Μαρτίου 1880, 13 Οκτωβρίου 1880 – 3 Μαρτίου 1882.

1883.—Εκδηλώθηκε νέος σεισμός στην Πελοπόννησο με επίκεντρο το Βαρθολομιό.

1887.—Γεννιέται στην Κομοτηνή ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους λαογράφους και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης, ο Ποντιακής καταγωγής Στίλπων Κυριακίδης. Ο Στ. Κυριακίδης, αφού μάς άφησε ως κληρονομιά ένα τεράστιο έργο και μια ογκωδέστατη αρθρογραφία, απεβίωσε στην Θεσσαλονίκη στις 18 Μαρτίου τού 1964.

1889.—Από σεισμό 6,7 Ρίχτερ στην Λέσβο, σκοτώνονται 36 άτομα. Ο καταστρεπτικός σεισμός με επίκεντρο την δυτική Λέσβο, κατέστρεψε τα χωριά: Τελώνια (Άντισσα), Βατούσα, Πτερούντα, Ρέμα, Χίδερα, Άγρα, Μεσότοπος, Ερεσός, Σίγρι και άλλα. Από τον φοβερό αυτό σεισμό έπαθαν μεγάλες καταστροφές τα Μοναστήρια Υψηλού (Όρδυμνος), Κρεωκόπου, Περιβολής και Πυθαρίου. Το «ρήγμα Καλλονής – Αγίας Παρασκευής», παρακλάδι τού «ρήγματος τής Ανατολίας» (ξεκινά από τα βάθη τής Ανατολίας, διασχίζει την Βόρεια πλευρά της, και μέσω τού Ελλήσποντου εξέρχεται στο Αιγαίο), έχει δώσει όλους τους καταστρεπτικούς-φονικούς σεισμούς στο νησί.

1896.—Ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος καλεί εγγράφως σε συνέδριο που θα γίνει μεταξύ 11-17/1/1897, και τα 52 σωματεία, με θέμα την ίδρυση συνδέσμου αθλητικών σωματείων.

1900.—Η Ρουμανία, στα πλαίσια προπαγάνδας της στην Μακεδονία, αποστέλλει πράκτορες ιατρούς στην περιοχή γιά δωρεάν ιατροφαρμακευτική υποστήριξη σε ρουμανόφρονες.

1901.—Νέος ισχυρότατος σεισμός χτυπά την Καλαμάτα.

1904.—Το σώμα τού καπετάν Ρούβα (Κατεχάκη), με την δύση τού ηλίου αφήνει το λημέρι του στο Δρύνοβο, κατευθυνόμενο προς Κωσταράζι. Δριμύτατο το ψύχος υπό βροχή σχεδόν κατακλυσμιαία.

1905.—Οι αποκτηνωμένοι βούργαροι πνίγουν στα νερά τής λίμνης Γιαννιτσών μία ολόκληρη οικογένεια. Ο Βασίλειος Μιντζούρης, η σύζυγός του Λιούν και τα δύο παιδάκια τους, βρήκαν φρικτό θάνατο από την συμμορία τού αιμοδιψή Μήτρου Χατζητράϊκου.

1906.—Ο από τους Λάκκους Κυδωνίας Κρήτης μακεδονομάχος Ανδριανάκης Νικόλαος, επιστρέφει με τους άνδρες του στο Λέχοβο. Λίγες ημέρες πριν, είχε προσβάλει βουργάρικες συμμορίες κομιτατζήδων στο χωριό Αετόζι.

1908.—Ο Μακεδονομάχος Ιωάννης Μπούλακας δολοφονήθηκε σαν σήμερα (ή στις 15 σύμφωνα με άλλες πηγές), στην Αθήνα από εγκληματική ενέργεια. Ο Μπούλακας έφτασε γιά πρώτη φορά στην Μακεδονία τον Οκτώβριο τού 1904 μαζί με τα σώματα των οπλαρχηγών Βολάνη, Πύρζα και Καραλίβανου, γιά να ενισχύσουν τον Παύλο Μελά. Μετά τον θάνατο τού Μελά, ανέλαβε την διοίκηση στο Φλάμπουρο και έδρασε στη περιοχή τού όρους Βίτσι μέχρι τον Δεκέμβριο τού 1905. Την άνοιξη τού 1908 επέστρεψε γιά δεύτερη φορά στην Δυτική Μακεδονία με ολιγομελή δύναμη και έδρασε ανατολικά τού όρους Βίτσι, με έδρα το Λέχοβο.

1912.—Ο Διάδοχος Κωνσταντίνος διαπραγματεύεται από το προσωρινά εγκατεστημένο στρατηγείο του στην Γέφυρα (τότε Τόψιν), την παράδοση τής Θεσσαλονίκης απορρίπτοντας δύο φορές τις προτάσεις τού Χασάν Ταξίν Πασά. Τελικά ο Χασάν Ταξίν Πασάς θα δεχτεί τους όρους τού Κωνσταντίνου.

.—Φτάνει στην πόλη τής Πρέβεζας ο Φοιτητικός Λόχος Κρητών και από εκεί προωθείται  στην  Άρτα έως την πρώτη γραμμή τού Ηπειρωτικού μετώπου.

.—Προέλαση των βούργαρων στην κοιλάδα τού Στρυμώνα.

.—Οι Ελληνικές δυνάμεις μάχονται εναντίον των τούρκων, ιδίως στα Ανώγεια Ηπείρου.

.—Ο Ελληνικός στόλος, μετά την απελευθέρωση των Ψαρών και τής Τενέδου κατευθύνεται στα Δαρδανέλλια όπου και βρίσκεται κρυμμένος ο εχθρός.  Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης μάλιστα, με τηλεγράφημά του προς τους τούρκους, τους καλεί να ανοιχτούν στο Αιγαίο γιά να αναμετρηθούν (βλ.&24/10). 

.—Δέκα χιλιάδες βούργαροι εισβάλλουν στην πόλη των Σερρών η οποία παραδόθηκε αμαχητί. Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τα χειρότερα, οι κάτοικοι, τους υποδέχονται με τιμές.

1914.—Η Βρετανία, συγχρόνως με την κήρυξη τού πολέμου κατά τής τουρκίας, προβαίνει σε προσάρτηση τής Κύπρου.

1915.—Νέα κυβέρνηση στην χώρα, υπό τον Στέφανο Σκουλούδη. Η κυβέρνηση Ζαΐμη που αποχώρησε, ήταν στην εξουσία γιά μόλις έναν μήνα (24 Σεπτεμβρίου).

1916.—Οι Γάλλοι Σύμμαχοι τού Βενιζέλου, συνεχίζουν την κατάληψη τής χώρας. Αφού πρώτα παρόπλισαν τα θωρηκτά, σαν σήμερα ύψωσαν την γαλλική σημαία σε όσα πλοία κατέλαβαν (…)

1918.—(ν.ημ.) Υποβάλλει την κανονική του παραίτηση ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός Ε΄, πεισθείς τελικά από τον Προύσης Δωρόθεο. Ο Πατριάρχης είχε δεχτεί την αποδοκιμασία των πιστών κατά την επιμνημόσυνη λειτουργία τής 5/18 Οκτωβρίου 1918, «…καθ᾽ ἢν στιγμὴν ἐμνημόνευε πάντων τῶν πεσόντων καὶ ἐξαφανισθέντων· (τότε) διάτορος γυναικεία φωνὴ ἐκ τοῦ γυναικωνίτου ἠκούσθηΚάτω· ἐδημιουργήθη ἐν τῷ Ναῷ κυριολεκτικῶς πανδαιμόνιον. Ἐξελθὼν τότε εἰς τὴν Ὡραίαν Πύλην ὁ Μητροπολίτης Προύσης, συνέστησεν εἰς τὸν Λαὸν νὰ ἡρεμήσῃ, διαβεβαιώσας ὅτι ὁ “γέρος”, ὡς ὠνόμαζον τὸν Πατριάρχην, θὰ παρητεῖτο. Μετὰ τὸ τέλος τῆς συντομευθείσης πλέον Λειτουργίας, ὁ Γερμανὸς Ε´, ζητήσας ὅπως ἐκ τοῦ ἐξώστου τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας εὐλογήσῃ τὰ πλήθη, ἐδέχθη τρίτην καὶ βιαιοτέραν ἀποδοκιμασίαν, ἀποσυρθεῖς ἐν καταφανεῖ ταραχῇ εἰς τὰ ἰδιαίτερά του δώματα (…) μετὰ ταῦτα ἀπεσύρθη εἰς τὴν μητρόπολιν Χαλκηδόνος πλησίον τοῦ πνευματικοῦ του ἀναστήματος, Χαλκηδόνος Γρηγορίου. Μετὰ τὴν ἀποστολὴν συνοδικῆς ἐπιτροπῆς ὅπως ὑποδείξῃ εἰς τὸν πατριάρχην νὰ παραιτηθῇ, ἥτις οὐδὲν ἐπέτυχεν, μετέβη ὁ Προύσης Δωρόθεος ὅστις κατώρθωσεν ὅπως πείσῃ τὸν πατριάρχην νὰ ὑποβάλῃ τὴν 25/12ην Ὀκτωβρίου 1918 τὴν ἀπὸ τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου κανονικὴν παραίτησίν του.»

1919.—Στο μέτωπο στην Μ. Ασία γίνεται δράση περιπόλων.

.—Σκοτώθηκαν λόγω αεροπορικού ατυχήματος που συνέβη στο αεροδρόμιο Σέδες όπου υπηρετούσαν, ο αεροπόρος μας Χαράλαμπος Κοκκώνης (εκπαιδευτής) και οι Λιόντας Αθανάσιος και Παπαχρήστου Χρυσόστομος. [http://www.pasoipa.org.gr/]

1920.—Ο Ελληνικός Στρατός στην Μικρά Ασία μάχεται εναντίον τούρκων ατάκτων.

1921.—Η Ελληνική Στρατιά στην Μικρά Ασία μάχεται με πυροβολικό και περιπόλους εναντίον των τούρκων.

.—Η μυστική συμφωνία τού σφαγέα Κεμάλ με τις «συμμαχικές» δυνάμεις και ιδίως την Γαλλία, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Ιταλική αποστολή βρίσκεται ήδη στην Άγκυρα ενώ ξεκινάει η απομόνωση τής χώρας μας από τους υποτιθέμενους «Συμμάχους».

1922.—Παραπέμπονται με την κατηγορία τής εσχάτης προδοσίας, ο πρώην αρχιστράτηγος τής Στρατιάς Μικράς Ασίας Γ. Χατζανέστης, οι πολιτικοί Δ. Γούναρης, Ν. Στράτος, Π. Πρωτοπαπαδάκης, Ν. Θεοτόκης, Γ. Μπαλτατζής και ο υποστράτηγος ε.α. Ξ. Στρατηγός, καθώς και ο υποναύαρχος ε.α. Μ. Γούδας (βλ.&24/10).

1923.—Σκοτώθηκε ο πιλότος μας Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης, ενώ υπηρετούσε στην Γ΄ Μοίρα Αεροπλάνων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης πτήσεως με αεροσκάφος, το οποίο κατέπεσε στον Θερμαϊκό Κόλπο, κοντά στο ακρωτήριο Κάτω Βηλωνάς Χαλκιδικής. http://www.pasoipa.org.gr/

.—Σκοτώθηκε ο πιλότος μας Γεώργιος Τυροδήμος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης πτήσεως, όταν το αεροσκάφος του κατέπεσε στον Θερμαϊκό Κόλπο κοντά στο ακρωτήριο Κάτω Βηλωνάς Χαλκιδικής.

1924.—Το Προξενείο μας στην κατεχόμενη Ρόδο, γνωστοποιεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τις συζητήσεις των Ιταλών με τοπικούς ιεράρχες περί αυτοκέφαλου.

1925.—Δημοτικές εκλογές σε όλη την χώρα.

.—Μετά από επεισοδιακή καταδίωξη με ανταλλαγή πυροβολισμών, οι αρχές τού δικτάτορα Πάγκαλου συλλαμβάνουν τον Ν. Πλαστήρα. Θα ακολουθήσει η εξορία του στην Ιταλία. (Σύμφωνα με άλλες πηγές το γεγονός συνέβη 10-11 Οκτ.)

1931.—Ο εκ Ρεθύμνου Κρήτης Εμμανουήλ Τσουδερός, εκλέγεται διοικητής τής Τραπέζης Ελλάδος.

1936.—Οι Αδόλφος Χίτλερ και Μπενίτο Μουσολίνι, συνάπτουν τον Άξονα Ρώμης- Βερολίνου. Η συμφωνία παρέμεινε μυστική έως την 1η Νοεμβρίου.

1940.—Η κυβέρνηση Ιωάννη Μεταξά συνεχίζει παντοιοτρόπως τις διπλωματικές κινήσεις αποφυγής πολέμου με τους Ιταλούς. Στο Εθνικό Θέατρο, ανεβαίνει το μελόδραμα τού Ιταλού Τζάκομο Πουτσίνι «Μαντάμ Μπατερφλάϋ».

1941.—Ο Ιερομόναχος Δανιήλ Θάσιος, είναι το επόμενο θύμα των αιμοδιψών βούργαρων. Αδελφός τής  Ιεράς Μονής Εικοσιφοίνισσας, καταγόταν από τις  Μουριές  Θάσου. Στα γεγονότα τής Δράμας (28 Σεπτεμβρίου 1941), όταν οι βούργαροι άρχισαν τις σφαγές, τον συνέλαβαν έξω από το Παλαιοχώρι Παγγαίου, στην θέση Πλατανάκια, ενώ επέστρεφε από την Καβάλα και αφού προηγουμένως τον βασάνισαν, τον εκτέλεσαν.

.—Η σφαγή τού χωριού Κλειστό τού Ν. Κιλκίς από τους Γερμανούς. Ευρισκόμενο στην ανατολική πλευρά τής οροσειράς των Κρουσίων, το μαρτυρικό χωριό γνώρισε με τον χειρότερο τρόπο τον «Γερμανικό πολιτισμό». Όσοι άνδρες τού χωριού βρέθηκαν στα νύχια αυτών των αρπακτικών τής Ευρώπης, κλείστηκαν στην εκκλησία και φονεύθηκαν όλοι με την ρίψη χειροβομβίδων. Μετά από αυτό, ακολούθησε το γκρέμισμα τής εκκλησίας με δυναμίτη (…)

.—Την ίδια ημέρα (Σάββατο), οι δυνάμεις των ‘’Ες-Ες’’ οι οποίες κατέφθασαν στην περιοχή, εισέβαλαν και στο χωριό Αμπελόφυτο. Αφού έδιωξαν τα γυναικόπαιδα από το χωριό, όπως ακριβώς στο Κλειστό, συγκέντρωσαν ως αμνούς προς σφαγή όλους τους άρρενες άνω των 16 ετών. Ακολούθησε το μακελειό στην πλατεία.

.—Το τρίτο χωριό στο οποίο εισέβαλαν ταυτόχρονα τα κτήνη, ήταν η Κυδωνιά. Όπως και στα προηγούμενα, καθώς προχωρούσαν μέσα στον οικισμό είχαν θέσει ως ασπίδα αιχμάλωτους από τα γειτονικά χωριά Θεοδόσια και Ελληνικό, προς αποφυγή τυχόν επιθέσεως. Αφού συγκέντρωσαν και από αυτό, τον ανδρικό πληθυσμό άνω των 16 ετών, προέβησαν στο μεγάλο ανοσιούργημα στην πλατεία. Το σύνολο των θυμάτων στην ταυτόχρονη τραγωδία των τριών χωριών, φτάνει τους 96 εκτελεσθέντες. Αιτία τής σφαγής των μαρτυρικών χωριών με τους Ποντιακής κυρίως καταγωγής κατοίκους, δεν ήταν άλλη από την δραστηριότητα τής κομμουνιστικής οργάνωσης «Αθανάσιος Διάκος» στην περιοχή.

1942.—Αρχίζουν οι αναγνωριστικές επιχειρήσεις στην γέφυρα τού Γοργοπόταμου. Σκοπός τού Βρετανού Έντι Μάγιερς είναι η ανατίναξη τής γέφυρας και η αποκοπή τής γραμμής ανεφοδιασμού των Γερμανών. Επειδή όμως η ομάδα τού Κλάρα/Βελουχιώτη απομακρύνθηκε από την περιοχή κατόπιν διαταγής τής κεντρικής επιτροπής τού ΕΑΜ, ο Μάγιερς αποφάσισε την μη συνεργασία με αντάρτες παρά μόνον την συγκρότηση ομάδας αποκλειστικά με χωρικούς τής περιοχής.

.—Οι Ελληνικές δυνάμεις ταξιαρχίας, μάχονται και νικούν τους Ιταλο-γερμανούς στην Αφρική.

.—Αρχίζουν οι μεγάλες μάχες τού Ναπολέοντα Ζέρβα εναντίον των Ιταλών. Η σημερινή μάχη θα διαρκέσει μέχρι την 9η Νοεμβρίου 1942, όπου, παρά την τρομακτική έλλειψη οπλισμού και πυρομαχικών, ο Ζέρβας με τους αντάρτες του αντιμετώπισε νικηφόρα τους εχθρούς όπου και αν συναντήθηκαν.

1943.—Το ολοκαύτωμα τού χωριού Περιβόλι κοντά στην Αβδέλα. Οι υπάνθρωποι Γερμανοί, συνεχίζοντας την γενοκτονική πορεία τής επιχειρήσεως με την ονομασία «Πάνθηρας», εισβάλουν στο χωριό και το καταστρέφουν. Έκαψαν 412 κατοικίες (μαζί με γυναίκες), ενώ το σύνολο των νεκρών ήταν 11 γυναίκες, 3 άντρες και 3 παιδιά, όλοι τους άμαχοι.

.—Οι βάρβαροι Γερμανοί εισβάλουν και ρημάζουν το χωριό Χουλιαράδες τής Ηπείρου. Χαρακτηριστικά, γράφει η έκθεση τού ΓΕΣ:  «Η Κοινότης αύτη, ήτις αριθμεί 155 οικογενείας, ήτοι άτομα 780, έχει χάσει από τας 155 οικίας, τας οποίας είχε κατά το 1940, τας 104. Μεταξύ των καταστραφέντων οικημάτων είναι και το Σχολείον και δύο Κοινοτικά Καταστήματα

.—Από τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών στην περιοχή, δεν σώθηκε ούτε το Μιχαλίτσι. «Εκ των 130 οικιών τας οποίας είχε κατά το 1940, κατεστράφησαν αι 80. Οι ενταύθα επισυμβάντες θάνατοι, 59 τον αριθμόν, εκ πείνης οφείλονται εις την υπό των Γερμανών εκάστοτε διαρπαγήν παντός μέσου συντηρήσεως των κατοίκων και εις την υπ’ αυτών γενομένην γενικήν λεηλασίαν τού χωρίου.»

.—Την ίδια ημέρα, οι κτηνώδεις Γερμανοί στο Μέτσοβο, βρίσκουν δέκα ανθρώπους σε έναν μύλο και τους εκτελούν. Μεταξύ αυτών και ένα δεκαεξάχρονο παλικαράκι. Όλες οι επιδρομές των κτηνών στο Μέτσοβο, συνοδεύτηκαν από λεηλασίες, καταστροφές και απίστευτες δηώσεις. Η άλλοτε πάμπλουτη αυτή κωμόπολη, την περίοδο τής κατοχής είχε ερημωθεί και οι κάτοικοι ήλθαν σε οικτρή κατάσταση, μιάς και δεν τους απέμεινε ούτε βιός γιά να τραφούν…

1944.—Ο αρχηγός των Συμμαχικών δυνάμεων στην Ελλάδα, στρατηγός Σκόμπυ, αναγγέλλει από την Κόρινθο την απελευθέρωση τής Ελλάδος. Ταυτόχρονα δε, τονίζει ότι οι ανταρτικές ομάδες όλων των αποχρώσεων διατελούν υπό τις διαταγές του και αναμένει από αυτές πλήρη συνεργασία. Αυτό το τελευταίο ειπώθηκε καθότι προείδαν τον μεγάλο κίνδυνο, από την επερχόμενη κομμουνιστική προσπάθεια γιά κατάληψη τής χώρας.

.—Οι Γερμανοί εκκενώνουν την Ελασσόνα.

.—Ιδρύεται ο Ι.Δ.Ε.Α. (Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών). Σε αυτόν συγχωνεύτηκαν μικρές στρατιωτικές ομάδες δεξιών βασιλοφρόνων αξιωματικών, οι οποίες είχαν ιδρυθεί ως αντίδραση στα αριστερά κινήματα τής Μέσης Ανατολής. Μετά την απελευθέρωση τής Ελλάδος, επανερχόμενοι οι αξιωματικοί και διαβλέποντας από τις συνθήκες που επικρατούσαν τα σύννεφα τού λεγόμενουν «εμφύλιου», αποφάσισαν να κινηθούν αποτελεσματικότερα. Έτσι ιδρύθηκε ο Ι.Δ.Ε.Α. στις 25 Οκτωβρίου τού 1944 στην Αθήνα, από έναν εκπρόσωπο τής «Ε.Ν.Α.» (Ένωση Νέων Αξιωματικών) και έξι αντιπροσώπους τής «Τρίαινας».

1949.—Αποχωρούν από την Ελλάδα τα βρετανικά στρατεύματα.

1958.—Ξεψύχησε στο Νοσοκομείο τής Αμμοχώστου ο ηρωομάρτυρας τής ΕΟΚΑ Καραντώνης Νίκος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του  από βλήμα νάρκης που καρφώθηκε στην καρδιά του την προηγούμενη ημέρα. Το γεγονός συνέβη όταν μαζί με τον Γιαννή Στυλλή και άλλους συναγωνιστές τους, είχαν τοποθετήσει νάρκη στον δρόμο μεταξύ τού αστυνομικού σταθμού, που βρισκόταν στα Περιβόλια τού Τρικώμου, όπου υπήρχε στρατός. Στόχος τους ήταν το αστυνομικό αυτοκίνητο που διακινούσε Άγγλους από τον ένα σταθμό στον άλλο.

1959.—Ξεκινάει επίσημα η Α΄ Εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου με 16 ομάδες.

.—Στην Φαιστό τής Κρήτης, η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή ανακαλύπτει σπουδαίες παραστάσεις θρησκευτικών μινωικών τελετών. Το ανάκτορο τής Φαιστού, είναι ένα από τα σημαντικότερα μινωικά ανάκτορα και το δεύτερο σε μέγεθος (περίπου 18.000 τ.μ.) μετά από αυτό τής Κνωσού. Θεωρείται τυπικό δείγμα μινωικού ανακτόρου, εξ αιτίας τής εξαιρετικής αρχιτεκτονικής του συνθέσεως και τής άψογης κατασκευής του. Οι έρευνες στο ανάκτορο άρχισαν το 1884 από τους Ιταλούς Fred. Halbherr και Ant. Taramelli. Μετά την ανακήρυξη τής Κρητικής Πολιτείας το 1898, ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν από τους Halbherr και L. Pernier (1900-1914) και αργότερα από τον Doro Levi (1950-1971), υπό την αιγίδα τής Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Παράλληλα με τις ανασκαφές, έγιναν και μικρής κλίμακας αναστηλώσεις και στερεωτικές εργασίες. Ορισμένοι χώροι προστατεύτηκαν με πλάκα μπετόν ή πλαστικό κάλυμμα.

1980.—Απεβίωσε ο εκδότης και ιδιοκτήτης των εφημερίδων «Ακρόπολη» και «Απογευματινή», Νάσος Μπότσης.

1984.—Απεβίωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος Βαβανάτσος, 89 ετών, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος (1962). Υπήρξε ένας από τους πλέον σημαίνοντες και αμφιλεγόμενους Ιεράρχες τής Εκκλησίας τής Ελλάδος τού 20ο αιώνα. Η υπόθεση τής εκλογής και τής πτώσεώς του από την θέση τού προκαθήμενου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, υπήρξε μείγμα παρασκηνιακής δράσεως πολιτικών, εκκλησιαστικών και παρεκκλησιαστικών παραγόντων.

1991.—Ζημιές ανυπολόγιστης αξίας προκαλούνται από ομάδες καταληψιών στο νεοκλασικό κτήριο τής Πρυτανείας τού Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

.—Ο Αρχιφύλακας Κώστας Δημήτριος, τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά ένοπλων δραστών, οι οποίοι προηγουμένως είχαν διαπράξει ληστεία στα ΕΛΤΑ Καλλιθέας.

1995.—Ως νομικά αβάσιμες επιστρέφει το Γερμανικό ΥΠΕΞ, 1.000 αγωγές πολεμικών αποζημιώσεων, που έχουν υποβάλλει Έλληνες πολίτες κατά τού Γερμανικού κράτους.

2016.—Πουλήθηκαν, παρά τις αντιδράσεις, 23 από τα 68 αρχαία αντικείμενα με προέλευση την Κύπρο, την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Ιταλία, τα οποία βρίσκονταν στο Μουσείο Τέχνης τού Τολέδο. Η δημοπρασία διεξήχθη την Τρίτη 25/10 στην Νέα Υόρκη στον Οίκο Δημοπρασίας Christie παρά τις θεσμικές αντιδράσεις από την Κύπρο και την Αίγυπτο.

2018.—Ένοχο γιά εξύβριση έκρινε τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η καταδικαστική απόφαση τού Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αφορά στις δημόσιες καταγγελίες τού Παύλου Πολάκη κατά δημοσιογράφου, γιά τον οποίον υποστήριζε ότι διορίστηκε στο ΚΕΕΛΠΝΟ όταν αποχώρησε από το γραφείο Τύπου τού υπουργείου Υγείας. Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι πρόκειται γιά ψευδείς ισχυρισμούς τού υπουργού που είχαν σκοπό «να προσβάλουν και προσέβαλαν την τιμή και την υπόληψη» τού δημοσιογράφου.

.—Οι νυν ‘’θεσμοί’’ και πρώην ‘’τρόϊκα’’ ζητούν την διασφάλιση των πρωτογενών πλεονασμάτων στο 3,5% τού ΑΕΠ αλλά και αποδείξεις ότι το νέο ‘’μείγμα’’ μέτρων θα επιταχύνει την υποτιθέμενη ανάπτυξη… Αυτά έθεσαν ως προϋπόθεση γιά να συναινέσουν στην μη μείωση των συντάξεων. Οι ‘’θεσμοί’’ έκαναν σαφές ότι ακόμη όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και περιμένουν πρόσθετα στοιχεία Νοεμβρίου από τις ελληνικές αρχές, γιά να υπάρξει η τελική θέση. Τα περιθώρια είναι στενά, καθώς στις 21/11 θα κατατεθεί ο προϋπολογισμός ενώ παράλληλα θα ανακοινωθεί η έκθεση των ‘’θεσμών’’. Η επίσημη συνάντηση θα γίνει στην σύνοδο τής 3ης Δεκεμβρίου.

.—Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος τής Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Xfm 9,43, το ίδρυμα τού διαβόητου Τζορτζ Σόρος στα Βαλκάνια «Open Society Foundations» μοίρασε χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια δολάρια σε διάφορους φορείς και Μ.Κ.Ο. το 2016. Δήλωσε μάλιστα ότι «όλη η προπαγάνδα των Σκοπιανών στο εξωτερικό χρηματοδοτείται από τον Τζορτζ Σόρος», ενώ αποκάλυψε πως το ίδρυμα έχει συνεργασία και με τον δήμο Αθηναίων, υποτίθεται μέσω των συσσιτίων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έλαβε 224.581 δολάρια γιά ένα διάστημα 8 μηνών προκειμένου να κάνει ενέργειες γιά την λεγόμενη φιλοξενία… και την στήριξη παράνομων αλλοδαπών. Το «Ελληνικό Συμβούλιο γιά τους ‘’Πρόσφυγες’’» έλαβε 300.000 δολάρια προκειμένου γιά ένα διάστημα 20 μηνών να παρακολουθεί την διαδικασία ασύλου και την κατάσταση τής υποδοχής στα σημεία εισόδου – εξόδου των παράνομων αλλοδαπών. Το «Ελληνικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» εισέπραξε 394.514 δολάρια προκειμένου να παρέχει νομικές και άλλες ουσιαστικές πληροφορίες στους παράνομους αλλοδαπούς γιά μία περίοδο 20 μηνών. Το «Ελληνικό Φόρουμ γιά τους ‘’Πρόσφυγες’’» έλαβε 100.000 δολάρια προκειμένου μέσα σε 13 μήνες να αναπτύξει συστήματα όπου οι παράνομοι αλλοδαποί θα αλληλοβοηθούνται. Η ελλαδική κοινότητα ομοφυλοφίλων και λοιπών απροσδιορίστου φύλου ‘’LBGTQ Αthens’’ εισέπραξε χορηγία 54.996 δολαρίων γιά ένα χρόνο.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση