«ΣΒΗΣΜΕΝΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ…» ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

,

,

Σβησμένες ὅλες οἱ φωτιές…

.

Σβησμένες ὅλες οἱ φωτιὲς οἱ πλάστρες μὲς στὴ Χώρα !..

Στὴν ἐκκλησιά, στὸν κλίβανο, στὸ σπίτι, στ’ ἀργαστήρι,

παντοῦ, στὸ κάστρο, στὴν καρδιά, τ’ ἀποκαΐδια, οἱ στὰχτες !

Πάει κι ὁ ψωμάς, πάει κι ὁ χαλκιάς, πάει κ’ ἡ γυναῖκα, πᾶνε

τὰ παλληκάρια, οἱ λειτουργοί !.. ( )

~

Τὰ χέρια εἰναι παράλυτα καὶ τὰ σφυριά παρμένα,

καὶ δὲ σφυροκοπᾶ κανεὶς τ’ ἄρματα καὶ τ’ ἀλέτρια,

κ’ ἡ φοῦχτα κάποιου ζυμωτῆ, λίγο σιτάρι ἀν κλείσῃ,

δὲ βρίσκει τὴν πυρή ψυχή ψωμί γιὰ νὰ τὸ κάμῃ.

~

Κι ἀπὸ κατάκρυα χόβολη μεστὴ ἡ γωνιά – κι ἀκόμα

καὶ πιο πολύ ἀπὸ τὴ γωνιά, ποὺ τοῦ σπιτιοῦ ἡ καρδιά εἰναι,

κακοκατάντησε ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου… ( )

~

Σκοτεινό ρέπιο κ’ ἡ ἐκκλησιά καὶ δίχως πολεμῆστρες

τὸ κάστρο – καὶ χορτάριασε κ’ ἔγινε βοσκοτόπι.

Κι ὁ μέγας ἔρωτας μακρυά, και εἰν’ ἄβουλος ὁ ἄντρας

κι ἄπραχτος, καὶ στὸ πλάι του χαμοσυρτή ἡ γυναῖκα –

κυρά της ἔχει τὴ σκλαβιά καὶ δοῦλο της τὸ ψέμμα…

~

Σβησμένες ὅλες οἱ φωτιές οἱ πλάστρες μὲς στὴ Χώρα !.. ( )

< Ὅμως > θαρθῇ κάποιος καιρός, καὶ κάποια αὐγή θὰ φέξῃ,

καὶ θὰ φυσήξῃ μιὰ πνοή μεγαλοδύναμη – ἄκου !

Ἀπὸ ποιό στόμα ἤ ἀπὸ ποιό χάος θὰ χυθῇ, δὲν ξέρω· ( )

ξέρω πὼς  θ ά  ‘ρ θ ῇ !..

                                                Καὶ  στὸ  πέρασμά της –

μέγα, καὶ θεῖο, καὶ μυστικό, κι ἀξήγητο  –  θὰ σκύψουν

οἱ κορφὲς ὅλες,  οἱ φωτιές θὰ ξαναδώσουν ὅλες !

~

Στὴν ἐκκλησιά, στὸν κλίβανο, στὸ σπίτι, στ’ ἀργαστήρι,

στὸ κάστρο, στὴν καρδιά, παντοῦ, στ’ ἀποκαΐδια, Ἀπρίλης !

Καὶ σὰ θεῶν ἀγάλματα θαμματουργά πλασμένα

να ἠχολαγᾶνε μουσικά, σὰν τὰ φιλῇ ὁ κυρ – Ἥλιος,

καὶ σὰ χλωρά ἰσκερόδεντρα, ποὺ δέν τοὺς άπολείπουν

ζαχαροστάλαχτοι καρποί χειμῶνα – καλοκαίρι,

νά ! νά ὁ ψωμάς, καὶ νά ὁ χαλκιάς, νά και ἡ γυναῖκα – νά τα

τὰ παλληκάρια, οἱ λειτουργοί – ( )

ὅταν τριγύρω σου οἱ φωτιές ἀνάψουν πάλε οἱ πλάστρες !..

***
Πηγή: Ὁ Β΄ τόμος τῆς ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ τῶν Ἡρακλῆ καὶ Ῥένου, Ἥρκου καὶ Στάντη   Ἀ π ο σ τ ο λ ί δ η (σ.931)
Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας : Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση