Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΟΡΑ (ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ) ΑΠΟ ΤΟ Γ΄Σ.Σ.(4-8/7/ 1949)

,

,

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΟΡΑ (ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ) ΑΠΟ ΤΟ Γ΄Σ.Σ.(4-8/7/ 1949)

.

……….Στὴν περιοχὴ τοῦ ὄρους Βόρα (Καϊμακτσαλάν) στὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν σημερινὴ  Βάρνταρσκα Μπάνοβινα, βρίσκονταν 1300 ἀντάρτες, ἀποτελοῦσε δὲ κέντρο ἀνεφοδιασμοῦ, κατατάξεως καὶ νοσηλείας γιὰ τοὺς κομμουνιστές. Τὴν ἐκκαθάριση τῆς περιοχῆς ἀνέλαβε τὸ Γ΄ Σῶμα Στρατοῦ.

……….Στὶς 4 Ἰουλίου 1949, τμήματα τοῦ Γ΄ Σ.Σ. προωθήθηκαν μὲ πλήρη μυστικότητα στὶς ἀφετηρίες τῆς ἐξορμήσεώς τους καὶ ἐκδήλωσαν αἰφνιδιαστικὴ ἐπίθεση, διεισδύοντας μέσα στὶς ἐχθρικὲς θέσεις. Λόγῳ τοῦ κατὰ μέτωπον αἰφνιδιασμοῦ καὶ τῆς ἀπειλῆς τῶν νώτων τους, οἱ κομμουνιστὲς προσπάθησαν νὰ διαφύγουν σὲ μικρὲς ὁμάδες πρὸς τὸ Γιουγκοσλαυϊκὸ (τότε) ἔδαφος. Ἡ Γιουγκοσλαυΐα ὅμως λόγῳ τῆς διαφωνίας τοῦ Τίτο μὲ τὴν Μόσχα, εἶχε κλείσει τὰ σύνορά της πρὶν ἀκόμη ὁ Τίτο τὸ δηλώσει ἐπισήμως. Ἔτσι, μή ἔχοντας τρόπο διαφυγῆς καὶ πληττόμενοι ἐπὶ τετραήμερο, οἱ κομμουνιστὲς συντρίφτηκαν πλήρως. Οἱ νεκροί, συλληφθέντες καὶ τραυματίες, ἀνῆλθαν στοὺς 520. Ὅσοι κατάφεραν νὰ εἰσέλθουν στὸ Γιουγκοσλαυϊκὸ ἔδαφος  ἐξουδετερώθηκαν, ἀφοπλίσθηκαν καὶ τέθηκαν ὑπὸ περιορισμό.

……….Ἡ ἐκκαθάριση τοῦ Βόρα (Καϊμακτσαλὰν) ἔδωσε στὴν Διοίκηση ἀναμφισβήτητα πλεονεκτήματα, διότι σὺν τοῖς ἄλλοις κάλυπτε τὰ δεξιὰ τῆς διατάξεως τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ στὸ Βίτσι.

***
Πηγή τὸ βιβλίο: «1941 – 1945 Τραγικὴ Πορεία», Θ.ΠΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Ἀντιστρατήγου.
Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο
Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση