1878-Η ΠΡΩΤΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

,

,

1878-Η ΠΡΩΤΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

,

……….Ἡ πρώτη ἐθελοντικὴ παρουσία Μανιατῶν στὴν Ἤπειρο, ἔγινε στὶς 12 Φεβρουαρίου τοῦ 1878, ὅταν εἰδικὸ Σῶμα ἀποτελούμενο ἀπὸ εἴκοσι Μανιάτες ὑπὸ τοὺς Π. Καλκανδῆ καὶ Θ. Γρηγοράκη, ἔλαβε ἐνεργὸ μέρος μαζὺ μὲ ἄλλους Ἕλληνες σὲ ἀπόβαση ἀπὸ τὴν Κέρκυρα στὴν ἀπέναντι Ἠπειρωτικὴ παραλία, στὴν θέση Μπερτενέσι.

……….Τὸ χωριὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου Λυκούρσι καταλήφθηκε καὶ ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τοῦ ἐκεῖ μικροῦ φρουρίου ὑψώθηκε ἡ Ἑλληνικὴ σημαία. Στὴν συνέχεια, τὸ Μανιάτικο Σῶμα ὡς ἐμπροσθοφυλακὴ τοῦ ἀποβατικοῦ τμήματος, κατέλαβε τὸ χωριὸ Καραλήμπεη τρέποντας σὲ ἄτακτη ὑποχώρηση 250 τουρκαλβανούς, μὲ τοὺς ὁποίους προηγήθηκε δίωρη σκληρὴ μάχη.

……….Δυστυχῶς ὅμως, ἡ ἔλλειψη πυροβόλων, ἡ μὴ ἔγκαιρη ἄφιξη ἐνισχύσεων καὶ ἡ ἐπέμβαση μεγάλης τουρκικῆς δυνάμως ἀπὸ τὴν Πρέβεζα καὶ τὰ Ἰωάννινα, σφράγισε μὲ σοβαρὲς ἀπώλειες τῶν Ἑλλήνων τὸ τέλος τῆς ἀποβάσεως. Ὅσοι διασώθηκαν ἐπέστρεψαν στὴν Κέρκυρα.

***

Πηγή: Δικαίου Β. Βαγιάκου- Μανιᾶται ἐθελονταὶ στὸν Βορειοπειρωτικὸ Ἀγῶνα 1914
Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο
© Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση