ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-18 ΙΟΥΛΙΟΥ

18 Ιουλίου

928.—(ή στις 15). Απεβίωσε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Στέφανος Β΄.

1203.—Οι Λατίνοι τής Δ΄ Σταυροφορίας ανεβάζουν στον θρόνο τής Ρωμανίας τον Αλέξιο Δ΄ Άγγελο, μαζί με τον πατέρα του, τον τυφλό Ισαάκιο Β΄ Άγγελο. Η επίσημη στέψη θα γίνει την 1η Αυγούστου. Όπως ήταν επόμενο, ο Iσαάκιος επικύρωσε με χρυσόβουλο όλες τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει έναντι των Σταυροφόρων ο Αλέξιος Δ΄. Η Αυτοκρατορία πλέον ήταν δέσμια των Δυτικών οι οποίοι συμπεριφέρονταν με υπέρμετρη προκλητικότητα απέναντι στον πληθυσμό τής Πόλης.

1676.—Εμπρός στο απίστευτο δράμα στο οποίο ζουν οι κάτοικοι των ελληνικών νησιών, ο Μεγάλος Δούκας τής Τοσκάνης εκδίδει και πάλι αυστηρή απόφαση με αποδέκτες όσους ασκούν πειρατεία με την σημαία του. Τους απαγόρευσε να κακοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τους χριστιανούς κατοίκους τού ελληνικού Αρχιπελάγους, όπως επίσης τους χριστιανούς εμπόρους. Παρόμοια απόφαση είχε εκδώσει και το 1674, αλλά το ληστρικό φαινόμενο ήταν πολύ μεγάλο.

1686.—Ένας στρατός 10.000 ανδρών αποβιβάζεται στον όρμο Ρόδι, κοντά στο Παλαμίδι, με σκοπό να καταλάβει το φρούριο. Την ίδια στιγμή, ο στόλος προσορμίζονταν στο λιμάνι τού Χαρίτωνος.

1821.—Στην συνοικία Στραβορράχη και Ξηρόκαμπο Ασκύφου Κρήτης, οι Έλληνες μάχονται σφοδρώς εναντίον των τούρκων. Η μάχη ήταν αμφίρροπη. «Μάχη εις την συνοικίαν Στραβορράχην και εις θέσιν Ξηρόκαμπον τού Ασκύφου τής Κρήτης, αμφίρροπος. Κατά ταύτην οι μεν Έλληνες ωδηγούντο υπό των Μανουσέλη, Δεληγιαννάκη, Μανουσογιαννάκη, Βουρδουμπή Πωλογεωργάκη, οι δε τούρκοι υπό τού Καούνη.»

1822.—«Μάχη εις Κρουσώνα τού Μαλεβιζίου τής Κρήτης. Μεγάλη νίκη Κρητών. Κατ’ αυτήν των Ελλήνων εστρατήγησαν οι Δεληγιαννάκης, Πωλογεώργης, Ζερβουδάκης κατά Σερίφ πασά.» Οι Ανωγεινοί (Κρήτες) καπετάνιοι με την βοήθεια τού Δεληγιαννάκη, παρέσυραν στον Κρουσώνα 370 τουρκαλβανούς και τους κατέσφαξαν. Ο Πωλογεωργάκης, μιμούμενος τον Τσελεπή, έκοψε την ροή τού νερού στο Ηράκλειο. (Άλλοι οπλαρχηγοί: Δεληγιαννάκης και Ζερβουδάκης).

1823.—Ο οπλαρχηγός Ηλίας Σαλαφατίνος από το Οίτυλο, οποίος είχε διακριθεί σε όλες τις μάχες κατά των τούρκων, επέστρεψε το δίπλωμα τού προβιβασμού του σε αντιστράτηγο στο Υπουργείο τού Πολέμου, μαζί με επιστολή στην οποίαν έγραφε ότι θεωρεί «[…]τὴν διανομὴν τῶν ἀξιωμάτων ἐπὶ τοῦ παρόντος ἄκυρον, διότι τὸ στάδιον τοῦ ἀγῶνος εἶναι εἰσέτι ἀνοικτὸν καὶ ὅστις δὲν ἀγωνισθεῖ μέχρι τέλους, παρακαίρως καὶ ἀνόμως ἀξιοῦται…»

1825.—«Ο Μεχμέτ Ρεσίτ πασάς Κιουταχής υπέβαλεν εις την φρουράν Μεσολογγίου όρους συνθήκης περί παραδόσεως τού φρουρίου.» Νέα πρόταση των τούρκων από τον Κιουταχή στους πολιορκημένους τού Μεσολογγίου, ώστε να παραδοθούν μαζί με τον οπλισμό τους.

1826.—Οι Νικηταράς, Θ. Ζαχαρόπουλος, ο Πορτογάλος Φιλέλληνας Αλμέϊδα με τους 90 λογχοφόρους ιππείς του, και ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης με τους ατάκτους ιππείς του, περικύκλωσαν κοντά στο Μεχμέταγα Αρκαδίας τρείς λόχους Αιγυπτίων, τρέποντάς τους σε φυγή και προξενώντας τους βαριές απώλειες. Στην μάχη αυτή, ο Νικηταράς, εκτεθείς περισσότερο τού δέοντος, λίγο έλειψε να συλληφθεί αιχμάλωτος.

1827.—«Ο Αυστριακός Ναύαρχος Δάνδαλος κανονιοβολεί τα εν τω λιμένι Σπετσών Ελληνικά πλοία.»

1875.—Εκλογές στην χώρα που θα διαρκέσουν μέχρι τις 21 Ιουλίου, στις οποίες θα πλειοψηφήσει η μέχρι πρότινος αντιπολίτευση υπό τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο.

1903.—Έχοντας πληροφορίες γιά μεταφορά όπλων από τα βουνά κοντά στην Ζαγορίτσανη, από βούργαρο τον οποίο συνέλαβε μετά από ελάχιστη μάχη στις 11 τού μήνα (βλ. ημερ.), ο Μακεδονομάχος καπετάν Βαγγέλης Στρεμπενιώτης έστησε ενέδρα στους βούργαρους. Πιθανόν εξ αιτίας τής κακοκαιρίας η μεταφορά αναβλήθηκε. Ο ασθενήσας Γεώργιος Σεϊμένης μετέβη στο Λέχοβο όπου έμελλε να συλληφθεί στον ύπνο του από τα κτήνη και να μαρτυρήσει στα χέρια τους, γενόμενος το πρώτο θύμα τής νοτίου Ελλάδος υπέρ των δικαίων τού Έθνους.

1905—Οι Μεγάλες Δυνάμεις κήρυξαν τον στρατιωτικό νόμο στην Κρήτη, κάτι που δεν αποθάρρυνε καθόλου τούς επαναστάτες. Μετά την παρέλευση διορίας που είχαν δώσει οι δήθεν «Προστάτιδες» Μεγάλες Δυνάμεις στους επαναστάτες, κήρυξαν στρατιωτικό νόμο στην Κρήτη. Αμέσως προχώρησαν στην διαίρεση τής Κρήτης σε τέσσερεις περιοχές (Ηράκλειο-Λασίθι-Ρέθυμνο-Χανιά) τις οποίες φύλασσαν Άγγλοι-Γάλλοι-Ρώσοι και Ιταλοί αντίστοιχα. Το Προεδρείο τού Θέρισου, απάντησε με προκηρύξεις γράφοντας ότι: «Ἔχομεν ὅλη τὴν συναίσθησιν τῆς σμικρότητος ἀπέναντι τοῦ κολοσσοῦ τῆς ἰσχύος τῶν Μεγάλων Δυνάμεων. Δὲν πρέπει νὰ ὑποτεθῇ ὅτι μετ’ ἐλαφρᾶς καρδίας ἀντιμετωπίζομεν τὴν δυσμένειαν αὐτῶν. Ἀλλὰ εἴμεθα τόσον βέβαιοι καὶ περὶ τοῦ δικαίου ἀγῶνος μας καὶ περὶ τοῦ ὅτι αἱ Μεγάλαι Δυνάμεις ἐπιδιώκουσι μετ’ ἀπολύτου ἀφιλοκερδείας ἔργον πολιτισμοῦ καὶ ἐλευθερίας ἐν Κρήτῃ.»

1906.—Συνάντηση όλων των σωμάτων των μακεδονομάχων τής περιοχής Μοριχόβου, στην οποία έλαβε μέρος και ο Γαρέφης από τα μέρη τής Καρατζόβας (οι τούρκοι είχαν αγριέψει εναντίον του).

.—Ο Μακεδονομάχος Νικολούδης Ευάγγελος, με καταγωγή τους Λάκκους Χανίων, φονεύτηκε στο Γκορνίτσοβο κατά την διάρκεια μάχης των Σωμάτων των οπλαρχηγών Καραβίτη και Νικολούδη με βούργαρους και τούρκους. Στο χωριό Κέλλη (Γκορνίτσοβο), οι Μακεδονομάχοι Καραβίτης και Νικολούδης με τους άνδρες τους, έδωσαν μάχη εναντίον τής βουργάρικης συμμορίας τού βοεβόδα Τάνε, όταν κατά την διάρκειά της κυκλώθηκαν από τουρκική διλοχία. Ο Ευάγγελος Νικολούδης έπεσε αγωνιζόμενος ηρωικά μαζί με έντεκα από τους άνδρες του. (Εκτός από την 18η Ιουλίου, αναφέρεται και η 15η ως ημερομηνία θανάτου των μακεδονομάχων μας).

1907.—Ο βουργαροκομιτατζής Καμπάνωφ εισβάλλει στο χωριό Αγριανή τής Ζίχνης φονεύοντας και καταστρέφοντας περιουσίες.

1909.—Νέες οδηγίες θεσπίζονται στις Η.Π.Α., με σκοπό τον περιορισμό τού αριθμού των οικονομικών μεταναστών.

1910.—Οι τούρκοι συγκεντρώνουν στρατεύματα στα Γρεβενά.

.—Στα πλαίσια τής εκκαθαρίσεως τού Πανεπιστημίου, απολύονται δεκαεπτά καθηγητές.

1913.—Ανακατάληψη τού Παντζάρεβο. Στο βουργαρικό μέτωπο, οι βούργαροι από τις πρωινές ώρες επιτίθενται διά πυροβολικού και όσων όπλων διαθέτουν εναντίον των Ελλήνων, παρά την Τζουμαγιά. Τις μεσημβρινές ώρες, υπεγράφη ανακωχή και έτσι έληξε η μάχη τής Τζουμαγιάς, η οποία κόστισε στην Ελλάδα 220 νεκρούς και 1.250 τραυματίες. Η μάχη τής Τζουμαγιάς – Σιμιτλή, αποτελεί την τελευταία φάση τού Ελληνοβουργαρικού πολέμου τού 1913.  Άρχισε στις 12 Ιουλίου 1913, ήταν σκληρή, αμφίρροπη στα πρώτα στάδιά της, και πολύνεκρη. Το βράδυ όμως τής 17ης Ιουλίου, η κατάσταση είχε αποσαφηνιστεί. Οι βούργαροι, κατάκοποι και ηττημένοι, ζητούσαν με αγωνία ανακωχή. Στις δύο μετά τα μεσάνυχτα, το Γενικό Στρατηγείο τού Ελληνικού Στρατού, ενημερώθηκε με τηλεγράφημα τού Πρωθυπουργού από το Βουκουρέστι, ότι συμφωνήθηκε πενθήμερη ανακωχή που θα άρχιζε το μεσημέρι τής 18ης Ιουλίου.

.—Πραγματοποιείται στο Βουκουρέστι συνδιάσκεψη των εμπόλεμων γιά την σύναψη ειρήνης. Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση αποφασίζεται η πενθήμερη αναστολή των εχθροπραξιών. Η ανακωχή αυτή παρατάθηκε γιά αόριστο χρόνο και έτσι τερματίστηκαν οι πολεμικές επιχειρήσεις τού σκληρού αλλά θριαμβευτικού γιά τον Ελληνισμό, Β΄ Βαλκανικού Πολέμου.

.—Σε ανταπόκριση τού δημοσιογράφου Ρ. Λάρτσο (R. Larco) από την πόλη των Σερρών, απεσταλμένου τής Κοριέρε ντε λα Σέρα (Coaiere de la Sera), αναφερόταν: «[…] Οι Βούλγαροι διέτρεχαν τας οδούς φέροντες μεθ’ εαυτών δοχεία βενζίνης και πετρελαίου βρέχοντες και ραντίζοντες τας οικίας έθετον ακολούθως πυρ. Αυτός ο αρχηγός τής χωροφυλακής εθεάθη περιφερόμενος ανά την πόλιν και μεταδίδων το πυρ. Αι Σέρραι ήσαν πλούσια πόλις, έχουσα 30 χιλιάδες κατοίκων. Τώρα είναι σωρός ερειπίων…» (στοιχεία Σάκης Αραμπατζής).

1916.—Τμήματα τοῦ αὐτοκρατορικοῦ ῥωσικοῦ στρατοῦ, ἀποβιβάστηκαν στὴν Θεσσαλονίκη. Κατόπιν παρακλήσεως τῶν Γάλλων, ὁ Τσάρος Νικόλαος Β΄ δέχτηκε νὰ στείλῃ σῶμα 18.000 ἀνδρῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὑπῆρχαν καὶ ἀρκετοί Ἕλληνες τοῦ Πόντου.

1918.—Γεώργιος Διλβόης. Ὁ πρῶτος ὁμογενὴς ἥρωας τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἀπὸ τὰ Ἀλάτσατα τῆς Ἰωνίας, ὁ ὁποῖος τιμήθηκε μετὰ θάνατον μὲ τὸ ἀνώτατο στρατιωτικὸ Μετάλλιο τῆς Τιμῆς ἀπὸ τὸ Κογκρέσο τῶν Η.Π.Α. γιὰ τὴν γενναιότητα καὶ τὴν ἀνδρεία του. Σὰν σήμερα κατὰ τὴν διάρκεια ἀντεπιθέσεως τοῦ λόχου του [26th “Yankee” Division] στὴν ζώνη Τορσύ-Μπελλῶ σὲ θέση καλυμμένων γερμανικῶν ὁπλοπολυβόλων γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς Μπελλῶ, ὁ Γεώργιος Διλβόης ἔπεσε στὸ πεδίο τῆς μάχης. Ἄν καὶ σοβαρότατα τραυματισμένος, μὲ τὸ πόδι του σχεδὸν ἀκρωτηριασμένο καὶ τὸ κορμὶ του διάτρητο ἀπὸ σφαῖρες, συνέχισε νὰ πυροβολῇ σκοτώνοντας δύο ἀντιπάλους καὶ διασκορπίζοντας τοὺς ὑπόλοιπους ἀπὸ τὸ γερμανικὸ πολυβολεῖο. Ὁ Γεώργιος Διλβόης εἶχε καταγαγεῖ ἐθελοντικῶς στὸν στρατό τῶν Η.Π.Α. ὁ ὁποῖος ἐνίσχυσε ἐκείνη τὴν περίοδο τὶς Συμμαχικὲς Δυνάμεις Ἀγγλίας- Γαλλίας στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τὸ 1912-1913 εἶχε ἐπιστρέψει στὴν Ἑλλάδα μαζὶ μὲ ἄλλους ἐθελοντὲς ὁμογενεῖς τῶν Η.Π.Α. λαμβάνοντας μέρος καὶ στοὺς βαλκανικούς πολέμους.

1919.—Στο Μέτωπο στην Μ. Ασία γίνεται αγώνας περιπόλων.

1920.—Ο Ελληνικός Στρατός μάχεται εναντίον των τούρκων στο Ντεμιρτζή· απώλειες 47 νεκροί και 93 τραυματίες.

.—Ο Βασιλέας Αλέξανδρος αφικνείται στην απελευθερωμένη πλέον Κομοτηνή.

1921.—Οι Ελληνικές δυνάμεις τής Μ. Ασίας ετοιμάζονται γιά την εκστρατεία τού Σαγγάριου.

1922.—Η Ελληνική Στρατιά στην Μ. Ασία ετοιμάζεται γιά την ερχόμενη μάχη.

.—Με απόφαση τής Ελληνικής κυβερνήσεως, κηρύσσεται η αυτονομία τής Μικράς Ασίας, μετά από το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων γιά την υπογραφή συμφωνίας ανακωχής μεταξύ Ελλάδος και τουρκίας.

1926.—Τίθενται τα θεμέλια τού Πρώτου Γυμνασίου τής πόλεως των Σερρών.

1929.—Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης ανακηρύσσεται αρχηγός τού κόμματος των Φιλελευθέρων.

1934.—Μετά από έκρηξη, ακολουθεί τρομερή πυρκαγιά στο Μέγα Σπήλαιο προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Εκτός από τα ιερά κειμήλια, καταστράφηκε μέχρι και ο αρχικός Ιερός Ναός τής Μονής. Το Μέγα Σπήλαιο καταστράφηκε τουλάχιστον τέσσερεις φορές από πυρκαγιές (840, 1400, 1640 και αυτή τού 1934), αλλά, ευτυχώς, η διά χειρός Ευαγγελιστή Λουκά και ευλογημένη από την ίδια την Παναγία εικόνα Της, σωζόταν.

1940.—Κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσεως στην Ραφήνα Αττικής, οι ίκαροι Κουτράκος Δημήτριος και Στεργιόπουλος Στυλιανός, σκοτώθηκαν σε αεροπορικό ατύχημα.

1941.—Απεβίωσε ο σημαντικός Επτανήσιος μουσουργός μας, Διονύσιος Λαυράγκας. Ο Δ. Λαυράγκας γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας στα 1860 ή 1864, και θεωρείται ο θεμελιωτής τού «Ελληνικού μελοδράματος».

1943.—Νέο θύμα των αιμοδιψών Τσάμηδων, ο άτυχος Έλληνας Μιχαήλ Ευαγγέλου Διαμαντής από το Φοινίκι τού Ν. Θεσπρωτίας. Δολοφονήθηκε αγρίως από αλβανοτσάμηδες.

.—Το ναρκαλιευτικό ‘’Πηνειός II ’’ παραχωρείται στην δύναμη τού Στόλου μας από την Βρετανία. Συμμετείχε στις επιχειρήσεις τού λεγόμενου «εμφύλιου».

.—Στο Περτούλι, αντιπρόσωποι τού ΕΔΕΣ, τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, τής ΕΚΚΑ και Βρετανοί αξιωματούχοι (Μάγιερς και Γουντχάουζ), βρίσκονται γιά να συζητήσουν την από κοινού δράση…

1944.—Ο χαλασμός στο Λεβίδι και στην Βλαχέρνα τού Νομού Αρκαδίας. Σαν σήμερα μεγάλη δύναμη των Γερμανών με προπομπούς ποδηλατιστές, ακολούθησε τον δημόσιο δρόμο Τρίπολης – Λεβιδίου. Έφτασαν μέχρι την Βλαχέρνα που είχε εκκενωθεί από τους κατοίκους, και άρχισαν να πολυβολούν τις ελάχιστες γυναίκες που τρομαγμένες έτρεχαν στις γύρω πλαγιές γιά να απομακρυνθούν και να κρυφτούν στα έλατα. Τραυμάτισαν μία κοπέλα, την Κλειώ Δρακοπούλου στο πόδι, και από τότε έμεινε ανάπηρη. Μετά γύρισαν στο Λεβίδι που ήταν η προσωρινή βάση τους.

.—Μητρόπολις Κορινθίας. Ο ιερέας Παναγής Χαρλαύτης δολοφονείται από κομμουνιστές αντάρτες. Τον είχαν απαγάγει μία εβδομάδα νωρίτερα, ενοχλημένοι διότι ο ιερέας στηλίτευε στους χωρικούς και έδειχνε το ψεύτικο και αστήρικτο των κομμουνιστικών θεωριών. Αφού τον κράτησαν μία εβδομάδα στο στρατόπεδό τους στην Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού, τον οδήγησαν δεμένο και ξυπόλυτο στο δασωμένο απόκρημνο Κακοβούνι όπου τον δολοφόνησαν. Έναν χρόνο μετά, το σώμα τού π. Παναγιώτη βρέθηκε μαζί με άλλων αδικοσκοτωμένων. Είχε επτά τραύματα από μαχαίρι.

.—Σκοτώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο Χηνύ τής Νότιας Ροδεσίας, ο πιλότος μας Εμμανουήλ Γαληνός κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής ασκήσεως, όταν εκτελώντας βυθίσεις, το αεροσκάφος του προσέκρουσε σε τηλεφωνικά σύρματα και έπεσε στο έδαφος.

1948.—Την νύχτα τής 18ης Ιουλίου, προσβλήθηκε από τους κομμουνιστές το χωριό Συκούριο (Θεσσαλία) όπου αμύνονταν, ο Λόχος των Εθνοφρουρών. Και μόνο η εμφάνιση των αρμάτων είχε σαν αποτέλεσμα την διάλυση των ανταρτών.

1951.—Η Ελλάς ειδοποιείται επισήμως ότι γίνεται μέλος τού Ατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ).

.—Χάνει την ζωή του ο αεροπόρος μας Κωνσταντίνος Κατάβολος, κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσεως (αεροναυτιλιακό ταξίδι), λόγω προσκρούσεως και συντριβής τού αεροσκάφους του τύπου Σπίτφάϊαρ (Spitfire), σε ύψωμα τής περιοχής Μελιτίνης Λακωνίας.

1959.—«Ὁ θησαυρὸς τοῦ Πειραιῶς». Ἡ πρώτη ἡμέρα μιᾶς σπάνιας καὶ πολύτιμης ἀρχαιολογικῆς ἀνακαλύψεως. Σὰν σήμερα ἀνακαλύπτονται τυχαία δύο χάλκινα ἀγάλματα, ἕνας Κοῦρος (Ἀπόλλων τοῦ Πειραιῶς), μία Κόρη, καὶ μία Ἑρμαϊκὴ στήλη στὸν Πειραιᾶ, κατὰ τὴν διάρκεια ἐργασιῶν τῆς Ὑπηρεσίας ὑδρεύσεως. Κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἐργαζομένους στὸ φρεάτιο ἀποχετεύσεως δὲν πίστευε στὰ μάτια του ὅταν ὁ χειριστὴς τοῦ σκαπτικοῦ μηχανήματος τὸ σταμάτησε, νιώθοντας ν’ ἀκουμπάῃ σὲ στέρεο ἀντικείμενο. Ἡ ἀρχικὴ ἀποκάλυψη δακτύλων ἀπὸ τὸ χέρι ἑνὸς χάλκινου ἀγάλματος, ἄφησε ὅλους ἔκπληκτους. Ἡ Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία ἡ ὁποία εἰδοποιήθηκε ἀμέσως, ἔφερε στὸ φῶς ἕναν χάλκινο Κοῦρο ὕψους 1,90 μ., ἕνα χάλκινο ἄγαλμα κόρης ὕψους 1,94 μ. καὶ μία μαρμάρινη ἑρμαϊκὴ στήλη. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ἀγάλματα ἦταν χάλκινα (παρ’ ὅλο ποὺ βρίσκονταν σὲ κακὴ κατάσταση λόγῳ διαβρώσεως τοῦ ὑλικοῦ) καὶ μάλιστα φυσικοῦ μεγέθους, ἦταν σπάνια ἀνακάλυψη, μιᾶς καὶ ὅσα χάλκινα ἀγάλματα τῶν κλασσικῶν χρόνων ὑπῆρχαν μέχρι τότε, προέρχονταν ἀπὸ ναυάγια ὅπως αὐτὸ τῶν Ἀντικηθύρων. Γι’ αὐτὸ καὶ μαζὶ μὲ τὴν ἀνακάλυψη ποὺ θ’ ἀκολουθήσῃ τὶς ἐπόμενες ἡμέρες, θὰ χαρακτηριστοῦν ὡς ἡ «ἀνεύρεση τοῦ θησαυροῦ τοῦ Πειραιῶς».

.—Μετά από το Σύμφωνο τής 28ης Φεβρουαρίου, υπογράφεται από την Ελλάδα και την Γιουγκοσλαβία ένα Σύμφωνο Μεθοριακής Επικοινωνίας.

1960.—Θεμελιώνονται οι ιχθυόσκαλες σε Πάτρα, Χαλκίδα, Βόλο και Πειραιά.

1961.—Χάνει την ζωή του λόγω προσκρούσεως και συντριβής τού αεροσκάφους του τύπου F-84F στους πρόποδες τού όρους Όσσα, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης πτήσεως, ο πιλότος μας Κωνσταντίνος Χασάπης.

1972.—Μεγάλη κακοκαιρία με σφοδρές καταιγίδες, πλήττουν την Βόρεια Ελλάδα προκαλώντας σημαντικά προβλήματα και ζημιές.

1974.—Την Πέμπτη, 18 Ιουλίου 1974 οι πληροφορίες που έρχονται στο αρχηγείο Στρατού από το ΝΑΤΟ/Σμύρνης, αναφέρουν ότι οι τούρκοι θα επιτεθούν εναντίον τής Κύπρου σε 48 ώρες. Ο αρχηγός τής αεροπορίας Παπανικολάου, διατάσσει το όπλο να μπει σε διάταξη μάχης (στις 13:15).

.—Στην πρωτεύουσα Αθήνα ο υφυπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α., Σίσκο,  έχει συσκέψεις με το δικτατορικό καθεστώς Ιωαννίδη και θέμα την αποτροπή τού πολέμου με τους τούρκους.

1979.—Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση των μετοχών στον Όμιλο Βαρδινογιάννη. Στην γενική συνέλευση τής 4ης Ιουλίου 1979, είχε ιδρυθεί η ΠΑΕ με μετοχικό κεφάλαιο 80 εκατομμυρίων (40.000 μετοχές) βάσει τού νόμου 879/79 «περί ιδρύσεως ΠΑΕ από όλα τα σωματεία».

1980.—Έργο τής τρομοκρατικής οργανώσεως ΕΛΑ, είναι ο εμπρησμός τεσσάρων φορτηγών-ψυγείων τής αλυσίδας πολυκαταστημάτων Μαρινόπουλος.

1981.—Ολοκληρώνεται η δημοσίευση Διακηρύξεως τής κυβερνητικής πολιτικής τού Πα.Σο.Κ.

1982.—Ο πρώτος πολιτικός γάμος στην Ελλάδα είναι γεγονός. Στο χωριό Φραντάτο τής νήσου Ικαρίας, ένα ζευγάρι εκμεταλλεύεται τον από 18 Ιουνίου ισχύοντα νόμο τού Πα.Σο.Κ και υπογράφει συμβόλαιο μεταξύ συμβαλλομένων αντί Θείας Λειτουργίας.

1990.—Ληστεία με λεία 47.000.000 δραχμές, συνέβη σε υποκατάστημα τής Τράπεζας Εργασίας στο Περιστέρι.

1991.—Την Ελλάδα επισκέπτεται ο Πρόεδρος των Η.Π.Α., Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος.

1992.—Στην ελληνική Βουλή αρχίζει η διαδικασία για την κύρωση τής Συνθήκης τού Μαάστριχτ, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

1997.—Έξι τουρκικά πολεμικά καταπλέουν στο λιμάνι τής Κερύνειας, στο πλαίσιο των τουρκικών εκδηλώσεων στα Κατεχόμενα γιά την 23η επέτειο τής βάρβαρης τουρκικής εισβολής.

1998.—Με μύριους κόπους γίνεται η ενθρόνιση τού νέου Μητροπολίτη Βερατίου, Αυλώνος και Κανίκης (Β. Ήπειρος), Ιγνατίου. Οι αλβανοί αντέδρασαν άσχημα με την εκλογή 3 Μητροπολιτών κατά τους Κανόνες τής Ορθοδόξου Εκκλησίας και τού Τυπικού τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, και γενικώς προέβαλαν (απίστευτες) δυσκολίες σε ό,τι αφορά την Ορθοδοξία, διότι θεωρούσαν και θεωρούν ακόμη, ότι ζουν την εποχή τού Χότζα και τα πάντα είναι κρατικά (!..)

2001.—Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παμμακεδονικών Ενώσεων, στα πλαίσια συνεδρίου της στην Πιερία τής Μακεδονίας, καταγγέλλει στο ψήφισμά της, τόσο το «μακεδονικό» όσο και το «τεχνητό πρόβλημα τής Τσαμουριάς».

2002.—Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγούνται στον προϊστάμενο τής Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτήρη Μπάγια, οι τρείς πρώτοι κατηγορούμενοι γιά συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση 17Ν, προκειμένου σε βάρος τους να απαγγελθούν κατηγορίες. Οι Χριστόδουλος Ξηρός, Βασίλης Ξηρός και Διονύσης Γεωργιάδης, μεταφέρονται με τρία διαφορετικά αυτοκίνητα τής Ασφάλειας στο εισαγγελικό γραφείο. Την πομπή συνοδεύουν τρία αυτοκίνητα τής ΕΛ.ΑΣ. με πάνοπλους αστυνομικούς, καθώς και μοτοσικλετιστές τής ομάδας ΖΗΤΑ. Την ίδια ημέρα ο αρχηγός τής ΕΛ.ΑΣ. Φώτης Νασιάκος, ανακοίνωσε και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν στην εξάρθρωση τού εκτελεστικού πυρήνα τής τρομοκρατικής οργανώσεως “17 Νοέμβρη”, ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο τον ρόλο τού καθοδηγητή και συντάκτη των προκηρύξεων.

2003.—Ο Πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος, απέστειλε επιστολή στον Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών, με την οποία απαντά στον Ραούφ Ντενκτάς.  Η επιστολή κυκλοφόρησε ως επίσημο έγγραφο των Η. Ε. στις 5 Αυγούστου 2003. Από τις 11 Ιουλίου, σε συνέντευξη Τύπου ο Ντενκτάς  είχε αναφέρει ότι με επιστολή του προς τον Γ.Γ. των Η. Ε., Κόφι Ανάν τον καλούσε να επαναφέρει στην ημερήσια διάταξη τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης τού 1993. «Συγκεκριμένα, εισηγηθήκαμε», είπε ο Ντενκτάς, «την επαναλειτουργία τού αεροδρομίου Λευκωσίας υπό την επιτήρηση των Η. Ε. και σε αντάλλαγμα το άνοιγμα μέρους τής περιφραγμένης ζώνης των Βαρωσίων». Στην συνέχεια ανέφερε ότι «…αν υπάρξουν θετικά βήματα στο θέμα αυτό, η τουρκία θα ανοίξει τα λιμάνια της και τα αεροδρόμιά της γιά τους Ελληνοκύπριους». Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος απαντώντας, επανέλαβε την σταθερή πολιτική τής Ελληνοκυπριακής πλευράς, ότι «παραμένει πάντοτε έτοιμη και πρόθυμη γιά επανέναρξη συνομιλιών στην βάση τού Σχεδίου Ανάν γιά συνολική λύση τού Κυπριακού, που θα άρει τον διαχωρισμό, και σε μία επανενωμένη Κύπρο, ολόκληρος ο λαός, Ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι, να απολαμβάνουν ισότιμα τα αγαθά τής ειρήνης και τής ευημερίας στο πλαίσιο ενός κράτους με ενιαία την κυριαρχία του».

2005.—Το φύλλο μιάς καθημερινής αλβανικής εφημερίδας, με μεγάλο αριθμό κυκλοφορίας, έγραφε σαν σήμερα σχετικά με τις κατά καιρούς απογραφές τής Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας: «Οι Έλληνες μετρημένοι το 1913, χωρίς αριθμό το 2005. Σε όλες τις απογραφές οι Έλληνες από 7-10%». Και αναφέρει ο αρθρογράφος, βάσει τής στατιστικής, ότι το 1913 η απογραφή κατέγραψε 37.000 άτομα ελληνικής καταγωγής. Το 1930 έφτασαν τους 40.846 (όταν η αλβανία ακόμα δεν είχε ξεπεράσει το εκατομμύριο). Από το 1945, με την εδραίωση τού κομμουνιστικού καθεστώτος, ο αριθμός των Ελλήνων άρχισε να μειώνεται. Το 1950, οι στατιστικές  ανέφεραν 28.997 άτομα με ελληνική εθνικότητα και 34.882 ελληνόφωνους (ήταν η  εποχή που ολόκληρα χωριά και περιοχές άρχισαν να αλβανοποιούνται). Παρ’ όλα αυτά σημειώθηκε κάποια άνοδος στον αριθμό των Βορειοηπειρωτών. Το 1955 οι στατιστικές καταμέτρησαν 34.281, το 1960  37.282, το 1979  49.307, το 1989 58.785 και το 2001 καταγράφηκαν 65.900 ελληνικής καταγωγής και 89.200 ελληνόφωνοι, όταν η χώρα αριθμούσε 3.821.000 κατοίκους. Το 2005, στην τελευταία απογραφή οι Έλληνες ομογενείς μειώθηκαν σε 26.000. Οπότε τίθεται το ερώτημα (παρ’ όλη την μεγάλη φυγή των Βορειοηπειρωτών, κυρίως στην Ελλάδα), πώς είναι δυνατόν σε διάστημα τεσσάρων ετών  (2001-2005) να έχουν μειωθεί από 65.900 στους 26.000, εφ’ όσον οι ληξιαρχικές πράξεις τους παραμένουν στον τόπο γεννήσεώς τους ; 

2015.—Ορκωμοσία τής νέας κυβερνήσεως, η οποία προέκυψε από ανασχηματισμό που πραγματοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας. Οι νέοι υπουργοί υπογράμμισαν με τις δηλώσεις τους τις κρίσιμες στιγμές στις οποίες βρίσκεται η χώρα, καθώς και την βούλησή τους να εργαστούν… Νέοι υπουργοί και υφυπουργοί είναι οι : Παναγιώτης Σκουρλέτης, υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Κατρούγκαλος, υπουργός Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, Αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δημήτρης Βίτσας, Αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών,Τρύφωνας Αλεξιάδης, Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Όλγα Γεροβασίλη, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Γιάννης Αμανατίδης, υφυπουργός Εξωτερικών, Παύλος Χαϊκάλης, υφυπουργός Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

.—Ἕνα κλασσικὸ δεῖγμα σύγχρονου ἑλλαδίτη πολιτικοῦ. Τὴν ἴδια ἡμέρα, ποὺ ὁ Ἀ. Τσίπρας προχώρησε σὲ ἀνασχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεώς του, μεταξὺ ἄλλων, ἀνέλαβε χρέη ὑφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν καὶ Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως, ὁ  Χανιώτης βουλευτὴς ΣΥΡΙΖΑ καὶ πρώην δήμαρχος Σφακίων, Παῦλος Πολάκης. Ὁ ἐν λόγῳ νέος ὑπουργός, γιατρὸς στὸ ἐπάγγελμα, εἶχε δηλώσει δημοσίως τὸ 2013 (τὴν περίοδο τοῦ δεύτερου Μνημονίου καὶ τῶν περικοπῶν στὰ κονδύλια τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως), ὅτι ὡς δήμαρχος Σφακίων διατηροῦσε παρανόμως μαῦρο ταμεῖο. Ἡ παραδοχὴ εἶχε γίνει στὸ συνέδριο τῆς Κεντρικῆς Ἑνώσεως Δήμων Ἑλλάδος (ΚΕΔΕ), τονίζοντας τότε ὅτι δὲν ἔνιωθε παράνομος (…), διότι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο διέσωσε τὸν δῆμο του, πλήρωσε τοὺς ἐργαζόμενους καὶ πραγματοποίησε ἔργα. Ἀναρωτιώμαστε ποιὰ θὰ ἦταν ἡ ἀντίδραση τῆς συγκεκριμένης κυβερνήσεως, ἄν μὲ τὸ ἴδιο ἐπιχείρημα, γιὰ παράδειγμα ἕνας ἐπιχειρηματίας, διατηροῦσε διπλὰ βιβλία γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ ἡ ἐπιχείρησή του, νὰ μὴν μποῦν στὴν λίστα ἀνεργίας οἱ ὑπάλληλοί του καὶ νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἐξοφλῇ τουλάχιστον τοὺς προμηθευτὲς του… Θὰ ἦταν φοροφυγᾶς ; Δεδομένου ὅτι τὴν ἴδια ἡμέρα ὁ ἐπίσης νεοδιορισμένος ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, Τρύφων Ἀλεξιάδης, εἶπε ὅτι: «Ξεκινᾶ μία πολὺ δύσκολη προσπάθεια, ἡ φωτιὰ τῆς φοροδιαφυγῆς δὲν ἔχει σβήσει»…

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση