ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑ (11-20/8/1921)

,

,

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑ (11-20/8/1921)

.

……….Στην μάχη τού Ταμπούρ Ογλού, από τις πλέον αιματηρές τής Μικρασιατικής Εκστρατείας, οι απώλειες τού Α΄ Σώματος Στρατού κατά την τριήμερη μάχη(11-14/8/1921) ανήλθαν σε 24 αξιωματικούς και 415 οπλίτες νεκρούς, 115 αξιωματικούς και 2452 οπλίτες τραυματίες και 169 οπλίτες αγνοούμενους.

……….Το Γ΄ Σώμα Στρατού κατά την μάχη τής Σαπάντζας (11-16/8/1921), είχε απώλειες σε νεκρούς 30 αξιωματικούς και 416 οπλίτες, τραυματίες 83 αξιωματικούς και 2.151 οπλίτες ενώ αγνοούμενους είχε 53 οπλίτες.

……….Κατά την ορμητική έφοδο δύο ταγμάτων τού 3/40 Συντάγματος Ευζώνων τής ΙΧ Μεραρχίας τού Β΄ Σώματος Στρατού στις 16/8/1921 προς κατάληψη ολόκληρου τού βραχώδους συμπλέγματος Ουλού Ντάγ, υπέστησαν βαρειές απώλειες, ανελθούσες σε 350 άνδρες και το μισό των αξιωματικών τους.

……….Στην μάχη Πολατλί,  οι απώλειες τής VII Μεραρχίας από την στιγμή που πέρασε τον Σαγγάριο μέχρι τις 18/8 ανήλθαν σε 17 νεκρούς και 65 τραυματίες αξιωματικούς και 260 νεκρούς και 1.631 οπλίτες τραυματίες.

……….Κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων στο Καλέ Γκρότο (13-18/8), τέθηκαν εκτός μάχης 142 αξιωματικοί και 3.266 οπλίτες, εκ των οποίων νεκροί 35 αξιωματικοί και 529 οπλίτες, τραυματίες δε 107 αξιωματικοί και 2.737 οπλίτες.

……….Η Ελληνική Στρατιά κατά την μάχη τού Αρντίζ Ντάγ και Τσάλ Ντάγ είχε 49 αξιωματικούς νεκρούς και 145 τραυματίες, οπλίτες δε 613 νεκρούς, 3434 τραυματίες και 72 αγνοούμενους.

***
Επιμέλεια :  Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο
Πηγή: ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1919-1922 – Γ.Ε.Σ.
Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση