ΦΕΔΕΡΙΚΟ ΚΑΡΛΟΣ ΚΡΟΥΤΒΙΓΚ ΣΑΓΡΕΔΟ – 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ

,

.

Φεδερίκο Κρούτβιγκ Σαγρέδο   1921 – 2021

.

……….Ὁ Φεδερίκο Κρούτβιγκ Σαγρέδο ὑπῆρξε μία ἐμβληματικὴ προσωπικότητα ποὺ χάραξε τὸν πολιτισμὸ καθὼς καὶ τὸ πολιτικό γίγνεσθαι τῆς Χώρας τῶν Βάσκων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 20οῦ αἰῶνα. Ἕνας στοχαστὴς πολύγλωσσος καὶ μὲ σκέψη πρωτεϊκοῦ χαρακτῆρα τοῦ ὁποίου, ὅμως, ἀκλόνητος πυλώνας στοχασμοῦ ἦταν πάντοτε ἡ ἀνάγκη ὅπως ἡ εὐρωπαϊκὴ κοινωνία ἐπιστρέψει νοητικά καὶ διαλεκτικὰ στὶς ῥίζες της, δηλαδή, στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ σκέψη· ὄχι ὅμως ἐν εἴδει ἐπισκέψεως μουσειακοῦ χαρακτῆρα, ἀλλ’ ἀντιθέτως, ὡς μία ἐπιστροφὴ ποὺ ὀραματίζεται ἕνα πιὸ οὐσιῶδες καὶ πιὸ αὐθεντικό μέλλον ὄχι μόνο γιὰ τοὺς Βάσκους καὶ τοὺς Ἕλληνες ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπόλοιπους Εὐρωπαίους ποὺ συναντούν στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ σκέψη ὀχυρά σταθερότητας σὲ μία ἐντόνως ταλαντούμενη κοινωνικά, ἠθικὰ καὶ πολιτικά, Εὐρώπη.

……….Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν, ἐπίσης, ὅτι φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, θὰ θέλαμε, μέσῳ αὐτοῦ τοῦ μηνύματος, νὰ φέρουμε τὴν σκέψη, τὴν δράση καθὼς καὶ τὴν φιλοσοφία τοῦ Σαγρέδο πιὸ κοντά στὸν ἑλληνικὸ λαό.[eus: euskara – Βασκική γλώσσα]

[cat]
[it]

……….Θὰ σᾶς εἴμασταν ὑπόχρεοι ἐὰν θὰ μπορούσατε νὰ προωθήσετε τὸ παρὸν μήνυμα σὲ διαφορετικὰ μέσα, ἱστολόγια καθὼς καὶ σὲ ὀργανώσεις καὶ ἱδρύματα, μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν διάδοση τῆς σκέψης καὶ τῆς (φιλ)ελληνικῆς φιλοσοφίας τοῦ Σαγρέδο.