Αρχείο ετικέτας ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ – ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ (α΄)

.

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.

Τὸ Μπαλουκλί
(Τὰ ψάρια τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς)

Συνέχεια ανάγνωσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ – ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ (α΄)

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΙΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

.

Εὐγένιος Βούλγαρης
Εὐγένιος Βούλγαρης
Ἀδαμάντιος Κοραῆς
Ἀδαμάντιος Κοραῆς

.

                                                                                   

                                                         

      ΟΙ    ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΙΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

 .

……….Ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, πνευματικὴ κυρίως ἐν τῇ θεμελιώδει αὐτῆς οὐσία, δὲν σχετίζεται μόνον, ἀλλὰ καὶ συνδέεται ἀρρήκτως πρὸς τὰς ἐκδηλώσεις τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΙΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ – Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ (1786-1854)

.

Γεώργιος Γεννάδιος. Λόγιος, παιδαγωγὸς καὶ Φιλικός. Ἐλαιογραφία ἀγνώστου (;) καλλιτέχνη – Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν.

..

Ηπειρώτης, γεννημένος όμως στα 1786 στη Σηλυβρία τής Θράκης. Στην ακμή τής ηλικίας του, μυήθηκε εταίρος τής Φιλικής Εταιρείας και έλαβε μέρος στην Επανάσταση τού ’21 σαν δάσκαλος και σαν στρατιώτης, αφού πρώτα έδρασε αποτελεσματικά με την εθνική του διδασκαλία στις μεγάλες ελληνικές κοινότητες των Βαλκανίων. Συνέχεια ανάγνωσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ – Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ (1786-1854)

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ο ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ

.

Θανάση Μουσόπουλου

Άβδηρα, 20/5/83

.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ο ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ
.
.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Δημόκριτος σήμερα

Η περιπέτεια του ανθρώπινου πνεύματος είναι συναρπαστική. Ιδιαίτερα όταν περασμένες απόψεις, μετά από κάποια μακρόχρονη ανακοπή, εμφανίζονται ξανά κάνοντας μια καινούρια σταδιοδρομία.

Η σκέψη του Δημόκριτου -παρόλο που μόνο αποσπασματικά μας παραδόθηκε- είναι μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ο ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Τὸ ἐπ᾿ ἐμοί, ἐνόσῳ ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ σοφρονῶ, δὲν θὰ παύσω πάντοτε, νὰ ὑμνῶ μετὰ λατρείας τὸν Χριστόν μου, νὰ περιγράφω μετ᾿ ἔρωτος τὴν φύσιν, καὶ νὰ ζωγραφῶ μετὰ στοργῆς τὰ γνήσια Ἑλληνικὰ ἔθη. ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου· κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν οὐ μή σου μνησθῶ, ἐὰν μὴ προανατάξωμαί σοι ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου. (Ἀ.Π., Λαμπριάτικος Ψάλτης) Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ