Αρχείο ετικέτας ΘΡΑΚΗ

ΘΡΑΚΗ: ΟΙ ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

γράφει ο Γιάννης Χ. Κουριαννίδης

.

.
……….Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από το 1992, όταν η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων ανακοίνωσε το πόρισμά της για τη Θράκη. Συνέχεια ανάγνωσης ΘΡΑΚΗ: ΟΙ ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

.

.

ΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ ΘΡΑιΚΕΣ

.
«Οι Θράκες ου μόνον Ευρωπαίοι, αλλά και Ασιανοί (Άρριαν. Νικομ. 37),

Είπομεν ήδη προηγουμένως, ότι την χώραν ταύτην απ΄ αρχαιοτάτων χρόνων, δηλαδή πολύ προ των Τρωικών, άλλα και μετά ταύτα, την είχον καταλάβει διάφορα Θρακικά έθνη, οι Μυσοί, Φρύγες, Θυνοί, Βιθυνοί, Μαιδοθινοί, Βέβρυκες, Μαριανδυνοί, Μύγδονες, Παίονες, Δρύωπες, Δόλωνες, Τρήρες και άλλα Θρακικά φύλα. Κατοικούσαν δε τα έθνη ταύτα γενικώς εις την χώραν, ήτις περιλαμβάνεται μεταξύ τού Αιγαίου πελάγους, Ελλησπόντου, Προποντίδος, Βοσπόρου, Ευξείνου Πόντου μέχρι των εκβολών τού Σαγγαρίου και έφτανε προς νότον μέχρι τής Ιωνίας και τής Λυδίας. Περιελάμβανε δηλαδή γενικώς την Βιθυνίαν, την Μυσίαν, Φρυγίαν και Λυδίαν.

Όταν όμως αργότερον, κατά τους κυρίως ιστορικούς χρόνους, ελέγετο ειδικώς «η εν Άσία Θράκη», εσήμαινε μόνον το τμήμα, το περιλαμβανόμενον μεταξύ τού στόματος τού Βοσπόρου ή τού Πόντου και τής Ποντοηρακλείας. Η χώρα αυτή είνε από τας ευφορωτέρας τού κόσμου. Ο Όμηρος θαυμάζει τον πλούτον της και αποκαλεί αυτήν εριβώλακα (γονιμωτάτην), ερατεινήν (χαριτωμένην) και αμπελόεσσαν. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

«Εμφράσσειν τας οδούς…»

του Αθανάσιου Τσακνάκη
.
.

.

.

«Εμφράσσειν τας οδούς…»

Τα κλειστά μάτια τής Αθήνας και οι ανοιχτές πληγές τής Θράκης

 .

.

Επί πολλά έτη ο γενναίος θρακικός επαρχιακός τύπος φιλοξενεί αξιόλογα και εμπεριστατωμένα δημοσιεύματα γιά την παράνομη δράση ξένων δυνάμεων στους τρεις νομούς τής Θράκης μας. Αυτές οι επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες δεκάδων δημοκρατικών πολιτών συνοδεύονται ενίοτε από σχετικές ερωτήσεις και επερωτήσεις βουλευτών προς τους αρμόδιους υπουργούς, γεγονός που αποδεικνύει ότι η δικαιολογημένη ανησυχία των Θρακιωτών καθίσταται τελικά γνωστή στην εκάστοτε κυβέρνηση. Παρά ταύτα, η ακολουθούμενη διαδικασία αντιμετώπισης των τεκμηριωμένων καταγγελόμενων απειλών παραμένει πάντοτε η ίδια: έμμεση έκκληση γιά εθελοτυφλία και άμεση εφαρμογή επιπόλαιων κατευναστικών μέτρων. Πόσο υπερβολική ή άστοχη να είναι άραγε η άποψη που υποστηρίζει ότι το νέφος τού «λεκανοπεδίου» δεν επιτρέπει στην αθηναϊκή όραση να παρατηρήσει με έντονη προσοχή την ακριτική περιοχή μας; Συνέχεια ανάγνωσης «Εμφράσσειν τας οδούς…»

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

.

(…) Ο τύπος τής ενδυμασίας που φοριέται στα χωριά τής περιοχής αυτής [ευρύτερη περιοχή των Μεταξάδων], είναι ο επικρατέστερος τύπος ενδυμασίας στην δυτική Θράκη. Μία άλλη ομάδα χωριών τής δυτικής Θράκης με αυτόχθονα πληθυσμό (Πετρωτά, Πεντάλοφο, Πλάτη, Ελιά, θεραπεία, Πάλλη, Μηλιά), έχουν ενδυμασίες που μοιάζουν πολύ μ΄ εκείνες των Μεταξάδων (…) Συνέχεια ανάγνωσης ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΑΣΛΗΣ

Προσωπογραφία τού Γεωργίου Μαρασλή ως Δημάρχου τής Οδησσού. Βρίσκεται στο Μουσείο Τέχνης τής Οδησσού.

.

……….Ο Γρηγόριος Γ. Μαρασλής, εθνικός ευεργέτης και μαικήνας γεννήθηκε μεν στην Οδησσό το 1831, αλλά η καταγωγή του είναι από την Θράκη. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΑΣΛΗΣ