Αρχείο ετικέτας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ-Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

,

,

Τηλέμαχος Κ. Λουγγῆς, διευθυντὴς Ἐρευνῶν στὸ ΙΒΕ/ΕΙΕ

.

……….(…) Ὁ Προκόπιος, ποὺ εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἰταλία ἐνῷ ἡ ὑπόλοιπη Δύση τοῦ εἶναι γνωστὴ ἀπό ἀναγνώσεις, ἀναφέρει ὅτι πέρα ἀπό τὴν Ἰταλία καὶ πρὶν ἀπό τὴν Ἱσπανία, ὑπάρχει ἡ ὀμιχλώδης Γαλλία, γεμάτη λίμνες καὶ ποτάμια, ὅπου ὁ Ῥῆνος καὶ ὁ Ῥοδανὸς ῥέουν ἀντίθετα ὁ ἕνας ἀπό τὸν ἄλλο [καὶ] ἐκεῖ ζοῦν ἀπό παλιὰ οἱ Γερμανοὶ ἤ Φράγγοι, βάρβαρο ἔθνος, μᾶλλον ἀσήμαντο στὴν ἀρχή. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ-Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ