Αρχείο ετικέτας ΕΠΤΑΝΗΣΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

.

Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης
Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Ελαιογραφία Σπ. Προσαλέντη. Συλλογή Ελένης Καραπαναγιώτη.

 

Ο ποιητής των κλεφτών και των αρματωλών (1824 – 1879)

.

Απλωμένη μέσα στα νερά του Ιονίου “η σμαραγδένια” Λευκάδα, ένα ακόμη πανέμορφο νησί του Ιονίου πέλαγους δεν υστέρησε από τα άλλα τ’ αδέλφια της – νησιά στην πνευματική προσφορά . Συνέχεια ανάγνωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΛΣΙΤ – Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ Η ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ( 1807 – 1814 )

.

Οἱ Κερκυραϊκὲς ὁχυρώσεις ( Μουσεῖο Βενετίας)
Οἱ Κερκυραϊκὲς ὁχυρώσεις ( Μουσεῖο Βενετίας)

.

.Ἡ δράσις τοῦ Cesar Berthier, πρώτου αὐτοκρατορικοῦ κυβερνήτου καὶ ἡ καθοριστικὴ του ἀπόφασις γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἑπτανήσου. 
(3/8/1807 – 28/3/1808)

 .

……….Ἡ συνθήκη εἰρήνης τοῦ Τιλσίτ, ποὺ ὑπογράφηκε τὴν 8η Ἰουλίου 1807 καὶ ἐπικυρώθηκε τὴν ἐπομένη (9/7/1807), περιεῖχε δύο μυστικὰ ἄρθρα. Τὸ πρῶτο ὅριζε ὅτι ἡ χώρα γνωστὴ ὡς Bocca di Cattaro, περνοῦσε στὴν κυριαρχία τῆς Γαλλίας, τὸ δὲ δεύτερο, ὅτι ἡ Α.Μ. ὁ αὐτοκράτωρ Ναπολέων, ὡς ἀπόλυτος κτήτωρ καὶ κυρίαρχος θὰ κατεῖχε τὶς ἑπτὰ Ἰονίους νήσους.  Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΛΣΙΤ – Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ Η ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ( 1807 – 1814 )

ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΤΥΧΑΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

.

«Γιορτή στο Γαστούρι Κέρκυρας, 1903» Φ.Μπουασονά.
ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΤΥΧΑΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

.

……….Ἡ Ἑπτανησιακή ἐλευθερία ὑπῆρξεν ἀποτέλεσμα σκληροτάτων ἀγώνων καὶ μεγίστων θυσιῶν, μακρᾶς ἀναμονῆς καὶ ἐθνικῆς ἐγκαρτερήσεως. Κατὰ τὴν μακραίωνα δουλείαν των, αἱ Ἰόνιοι Νῆσοι διετήρησαν ἀλώβητον τὴν παρακαταθήκην τῆς  παραδόσεως, παρέσυραν πρὸς τὸν Ἑλληνισμόν στοιχεῖα ξένα καὶ ἀλλότρια, συνέθεσαν τὴν σοφίαν τῆς Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἀναγεννητικῆς ἐμπειρίας τῆς Δύσεως καὶ διεμόρφωσαν ἐξαίρετον πολιτισμόν, ἵδρυσαν τὰς πρώτας αὐτονόμους Ἑλληνικάς πολιτείας καὶ διέπλασαν ἡγέτιδα πνευματικήν καὶ πολιτικήν τάξιν. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΤΥΧΑΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ, 28-6-1797

.

……….Μετά την υπό τού Βοναπάρτου κατάλυσι τής Ενετικής Δημοκρατίας, γαλλικά στρατεύματα, υπό τον στρατηγό Ζαντιλί, κυριεύουν την Κέρκυρα. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΕΡΚΥΡΑ, 28-6-1797