Αρχείο ετικέτας ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ

.

Caucasus Greek family from Magaradžik -now Ataköy- Kars Oblast circa 1900.
Ἡ ἱστορική παρουσία τῶν Ἑλλήνων στὸν Καύκασο

.

……….Ἡ παρουσία καὶ ἡ πολιτικὴ δράση τῶν Ἑλλήνων στὸν Καύκασο κατὰ τὸν 19ο καὶ 20ο αἰῶνα, ἀποτελοῦν μία ἀπό τὶς πλέον ἐνδιαφέρουσες σελίδες τῆς νεώτερης ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ἕνας ἀπό τοὺς πρωτεργάτες ἔγραψε: Συνέχεια ανάγνωσης Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΑΣΛΗΣ

Προσωπογραφία τού Γεωργίου Μαρασλή ως Δημάρχου τής Οδησσού. Βρίσκεται στο Μουσείο Τέχνης τής Οδησσού.

.

……….Ο Γρηγόριος Γ. Μαρασλής, εθνικός ευεργέτης και μαικήνας γεννήθηκε μεν στην Οδησσό το 1831, αλλά η καταγωγή του είναι από την Θράκη. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΑΣΛΗΣ