Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΡΩΙΚΩΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ

 

31-8-synthesis
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΡΩΙΚΩΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ

 

……….Στὶς 31 Αὐγούστου τοῦ 1956, τετραμελὴς ὁμάδα τῆς ΕΟΚΑ, ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς Κυριάκο Κολοκάση, Ἰωνᾶ Νκολάου, Σπῦρο Κυριάκου καὶ Νῖκο Σαμψῶν, ἐπιχείρησε καὶ ἀπελευθέρωσε τὸν κρατούμενο στὶς κεντρικὲς φυλακὲς Λευκωσίας, Πολύκαρπο Γιωρκάτζη· κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐπικίνδυνου αὐτοῦ ἐγχειρήματος, τὸ ὁποῖο πραγματοποιήθηκε στὸ Νοσοκομεῖο Λευκωσίας ὅπου εἶχε μεταφερθεῖ γιὰ ἐξετάσεις ὁ Γιωρκάτζης, ἔπεσαν ἡρωικῶς οἱ ἡρωοεθνομάρτυρες τῆς ΕΟΚΑ, Κυριάκος Κολοκάσης, καὶ  Ἰωνᾶς Νικολάου.

……….Ὁ Ἰωνᾶς Νικολάου, μολονότι πληγωμένος, σύρθηκε μέχρι τὴν εἴσοδο τοῦ διαδρόμου καὶ μὲ τὸ περίστροφό του ἐμπόδιζε τοὺς Ἄγγλους φρουροὺς τοῦ Νοσοκομείου, δίνοντας χρόνο στοὺς συναγωνιστὲς του νὰ διαφύγουν. Ὁ Νῖκος Σαμψῶν, διέφυγε ἀσφαλὴς ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ Πολύκαρπος Γιωρκάτζης· ὁ ἐπίσης τραυματισμένος Σπῦρος Κυριάκου, συνελήφθη.  Στὴν μάχη αὐτή, σκοτώθηκε καὶ ὁ φροντιστὴς τοῦ Νοσοκομείου, Κούλλης Κυριακίδης, ποὺ ἔτυχε νὰ βρεθῇ ἐκεῖ.  Ἀπὸ τοὺς πρώτους Ἄγγλους ποὺ τραυματίσθηκαν, ἦταν ὁ λοχίας Ντέμον, ὁ δήμιος ποὺ ἐκτέλεσε τοὺς πρώτους ἀπαγχονισθέντες ἀγωνιστές, Μιχαλάκη Καραολῆ καὶ Ἀνδρέα Δημητρίου.

……….Ὅπως ἀφηγήθηκε τὴν περιπέτειά του ὁ Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, καθὼς ἔβγαινε φρουρούμενος ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο προσδεδεμένος μὲ χειροπέδη μαζὶ μὲ τὸν φρουρὸ του, στὸν διάδρομο πρὸς τὴν ἔξοδο, τρία νέα παιδιὰ ποὺ δὲν τὰ εἶχε ξαναδεῖ, ἄρχισαν νὰ πυροβολοῦν ἐναντίον τοῦ Ἄγγλου λοχία ποὺ προπορευόταν.

……….Ἄλλος μάρτυρας τοῦ γεγονότος καὶ ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες στὴν ἐπιχείρηση, ὁ Σπῦρος Κυριάκου, εἶπε ὅτι μαζὶ μὲ τὸν Νῖκο Σαμψῶν πῆραν θέση στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ διαδρόμου, κι ἐκεῖ εἶδε τὸν Ἰωνᾶ πληγωμένο νὰ μάχεται· μόλις ἕνας ἄγγλος λοχίας ποὺ εἶχε κρυφτεῖ κάτω ἀπό τὴν σκάλα, εἶδε τὸν Ἰωνᾶ νὰ πετάει τὸ ἄδειο του περίστροφο, ἔτρεξε καὶ τοῦ κατάφερε δύο κτυπήματα στὸ κεφάλι μὲ τὸν ὑποκόπανο τοῦ ὅπλου του, ἀφήνοντάς τον νεκρό.

***

Στὶς 15 Φεβρουαρίου 1999, ὁ ἐπιζήσας ἀγωνιστής, Σπῦρος Κυριάκου, διηγήθηκε στὸ  Συμβούλιο Ἱστορικής Μνήμης τοῦ Ἀγῶνα ΕΟΚΑ τὴν ἐπιχείρηση ἀπελευθερώσεως τοῦ Πολύκαρπου Γιωρκάτζη.

31-8-1956-kyriakos-spyrou-pylas-prisons
Ὁ ἀγωνιστὴς Κυριάκος Σπύρου στὶς φυλακὲς τῆς Πύλας

***

Πηγή κειμένου :  Λήκυθος-Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου  

Επιμέλεια εικόνας και κειμένου : λληνικ μερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση