ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-26 ΙΟΥΛΙΟΥ

 

26 Ιουλίου

306.Απεβίωσε στην Υόρκη τής Βρετανίας ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Γάιος Φλάβιος Βαλέριος Κωνστάντιος ο Χλωρός, όπου βρισκόταν μαζί με τον γυιό του Κωνσταντίνο σε νέα εκστρατεία. Είχε ανακηρυχθεί Αύγουστος μαζί με τον Γαλέριο, μετά την απόσυρση τού Διοκλητιανού και την παραίτηση τού Μαξιμιανού, ο οποίος ήταν και πεθερός τού Κωνστάντιου Χλωρού από τον δεύτερό του γάμο.

.—Αμέσως μετά τον θάνατο τού Κωνστάντιου, οι λεγεώνες έριξαν την πορφυρή αυτοκρατορική τήβεννο στους ώμους τού γυιού του Κωνσταντίνου, τον σήκωσαν στις ασπίδες τους και τον ζητωκραύγασαν όσο πιό δυνατά μπορούσαν. Ο έτερος όμως Αύγουστος, Γαλέριος, αρχικά αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον Κωνσταντίνο ως νέο Αύγουστο, μετέπειτα όμως και απρόθυμα, τον αναγνώρισε ως Καίσαρα. Έτσι, ο Κωνσταντίνος παρέμεινε στην Γαλατία και την Βρετανία τα επόμενα έξι χρόνια. Μέχρι να μετακινηθεί οριστικά το κέντρο τής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή, θα περάσουν εικοσιτέσσερα χρόνια.

811.—Τμῆμα τοῦ ῥωμαϊκοῦ στρατοῦ συντρίβεται ἀπό τὰ τουρκικῆς καταγωγῆς βουργαρικὰ στρατεύματα μὲ ἀρχηγό τὸν Κροῦμο, στὶς ὀρεινές διαβάσεις κοντὰ στὴν πρωτεύουσα τῶν βούργαρων Πλίσκα, τὴν ὁποία εἶχε ἤδη καταστρέψει ὁ Αυτοκράτορας Νικηφόρος Α΄. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μάχης, ὁ Αὐτοκράτορας Νικηφόρος Α΄ σκοτώθηκε, καὶ σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀξιόπιστων πηγῶν, τὸ κρανίο του ὁ Κροῦμος τὸ μετέτρεψε σὲ κύπελλο γιὰ νὰ πίνῃ τὸ κρασὶ του. Κατὰ τὸν Θεοφάνη: «….τὴν δὲ Νικηφόρο κεφαλὴν ἐκκόψας ὁ Κροῦμμος, ἐκρέμασεν ἐπί ξύλου ἡμέρας ἱκανάς εἰς ἐπίδειξιν τῶν ἐρχομένων εἰς αὐτόν ἐθνῶν καὶ αἰσχύνην ἡμῶν, μετὰ δὲ τούτου, λαβὼν ταύτην καὶ γυμνώσας τὸ ὀστοῦν, ἀργυρόν τε ἐνδύσας ἔξωθεν, πίνειν εἰς αὐτήν, τοὺς τῶν Σκλαυινῶν ἄρχοντας ἐποίησεν ἐγκαυχώμενος». Στὴν ἴδια μάχη, τραυματίστηκε σοβαρὰ ὁ γυιὸς του καὶ συναυτοκράτορας Σταυράκιος (βλ.& 23/7).

1455.—Ο θρυλικός Καστριώτης νικήθηκε γιά πρώτη φορά. Στην μάχη με τον πολυπληθέστατο τουρκικό στρατό, σκοτώθηκαν οι μισοί στρατιώτες του και όλοι σχεδόν οι Ναπολιτάνοι που πολεμούσαν στο πλευρό του.

1570.—Πολιορκία τής Λευκωσίας. Στα πλαίσια τής εκστρατείας καταλήψεως τής Κύπρου, ο γενικός αρχηγός των κατά ξηρά οθωμανικών δυνάμεων Λαλά Μουσταφά πασάς, φτάνει στην πρωτεύουσα τής Κύπρου Λευκωσία, όπου και ξεκινά την πολιορκία της. Συνέβησαν μικροσυγκρούσεις τής εμπροσθοφυλακής των τούρκων με την άμυνα τής πόλεως.

1571.—Η μεγάλη επίθεση των τούρκων στην Αμμόχωστο, στοιχίζει την ζωή σε 100 υπερασπιστές της και περίπου 300 οθωμανούς. Το ηθικό των αμυνόμενων έχει καμφθεί και μετά από τέσσερεις ημέρες θα ζητήσουν διαπραγμάτευση.

1684.—Οι πολιορκητές τής Λευκάδας με αρχηγό τον Μανέτα, πλησιάζουν νύκτα την πύλη τής πόλεως και την πυρπολούν.

1790.—Προσπάθεια συγκροτήσεως μικρού ρωσικού στολίσκου, παράλληλα με τον υπάρχοντα τού Λ. Κατσώνη. Μόλις την σημερινή έφτασαν 6 πλοία τού Lorenzi, ενώ τον Ιούνιο προστέθηκαν άλλα δύο με καπετάνιους τον Υδραίο Παντελή Νικολάκη και τον Γεοργίοβιτς.

1805.—Ἡμερομηνία γεννήσεως τοῦ  Κωνσταντίνου Μπρουμίδη, τοῦ ἐκ Φιλιατρῶν Μεσσηνίας Ἕλληνα ζωγράφου τοῦ Καπιτωλίου τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς. Γνωστὸς  ὡς ὁ «Μιχαὴλ Ἄγγελος τοῦ Καπιτωλίου» τῆς Πρωτεύουσας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὁ Κωνσταντῖνος Μπρουμίδης ζωγράφισε τὸ πλέον φιλόδοξο ἔργο του, μία νωπογραφία ἐκτάσεως τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων τετραγωνικῶν μέτρων, ἡ ὁποία καλύπτει τὸν θόλο τοῦ Καπιτωλίου, φέρουσα τὸν τίτλο: “Ἡ ἀποθέωση τοῦ Οὐάσιγκτον”. Λησμονημένος μετὰ τὸν θάνατό του, ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια τὴν προσωπικότητά του ἡ ἔρευνα τῆς κυρίας Μίρτλ Τσέινι Μέρντοκ, συζύγου Ἀμερικανοῦ Γερουσιαστοῦ ἀπὸ τὴν Ἀριζόνα, τὴν δεκαετία τοῦ 1950, ἡ ὁποία ἐντυπωσιάστηκε ἀπὸ τὶς τοιχογραφίες, χωρὶς ὅμως νὰ βρίσκει στοιχεῖα γιὰ τὸν δημιουργό τους. Τὴν ἑλληνικὴ του ὅμως καταγωγή, ἀνέδειξε ἡ εἰκοσαετὴς ἔρευνα τοῦ δημοσιογράφου καὶ συγγραφέα, Γρηγόριου Χαλκιόπουλου.

1814.—Σεισμός μικρής κλίμακας σημειώνεται στην Πελοπόννησο, με επίκεντρο το χωριό Δούκα στον Νομό Ηλείας.

1822.—«Καταστροφή στρατού Μαχμούτ πασά Δράμαλη εις τα Δερβενάκια τού Δήμου Ευρωστίνης τής Επαρχίας Κορινθίας υπό Θ. Κολοκοτρώνη και άλλων.» Στην μάχη τού Αγίου Σώστη, 2.500 Έλληνες υπό τον Θ. Κολοκοτρώνη, – τού οποίου, στην περίπτωση αυτή, κατεδείχθη το στρατηγικό δαιμόνιο -, κατακόπτουν παρά τον Άγιο Σώστη την εμπροσθοφυλακή τού υποχωρούντος προς την Κόρινθον Δράμαλη και τους 27.000 άνδρες του. Ήρωας τής μάχης αναδείχθηκε ο Νικηταράς, ο οποίος ανανέωσε την προσωνυμία τού Τουρκοφάγου. Ενώ ανεβοκατέβαζε δεξιά και αριστερά το σπαθί του, φώναζε στον εαυτό του: «Κουράγιο Νικήτα, τούρκους σφάζεις!». Κατά την παράδοση, άλλαξε κατά την μάχη τέσσερα σπαθιά. Η προ τού Αγίου Σώστη βαθειά χαράδρα, καλύφθηκε από χιλιάδες νεκρών και τραυματιών, καθώς και από μεγάλο αριθμό ζώων.

.—Ο Δράμαλης επιστρέφει την ίδια μέρα στην Τίρυνθα, αφού άφησε στο πεδίο τής μάχης 3.000 νεκρούς και τραυματίες και πάρα πολλά υλικά και εφόδια.

.—Μετά την καταστροφή τής Χίου, φοβούμενοι λόγω τής θέσεως τού νησιού, οι κάτοικοι των Σπετσών αποφασίζουν να μεταφέρουν τις οικογένειές τους στην Ύδρα.

1825.—Καραϊσκάκης και Μεσολογγίτες, εκτελούν συντονισμένη επίθεση προκαλώντας μεγάλες απώλειες στους πολιορκητές τούρκους τού Κιουταχή (βλ.&25/7).

1827.—Μοίρα τού στόλου των τουρκοαιγυπτίων, παραπλέει την Μάνη βομβαρδίζοντας τα παραθαλάσσια χωριά Κιτριές και Καρδαμύλη. «Ο τουρκικός στόλος διευθυνόμενος υπό των Ιμβραήμ πασά και καπετάν Τοπάλ πασά, έρριψεν αυθημερόν 1.700 κανονιοβολισμούς κατά των Κιτριών τού Δήμου Αβίας και τής Καρδαμύλης τής Επαρχίας Οιτύλου.»

.—«Μάχη εις το χωρίον Φρουτσάλα τού Δήμου Θουρίων τής Επαρχίας Καλαμών αμφίρροπος εν η αρχηγός των Ελλήνων ήτο ο Νικηταράς, των δε τούρκων ο Ιμβραήμ πασάς.»

1828.—«Ο Κυβερνήτης μετέβη εις την έδραν του Αίγιναν.»

1832.—Κατά την σημερινή συνεδρίαση τής Συνελεύσεως, στο Ναύπλιο, θα προκύψει το ψήφισμα με το οποίο έγινε δεκτή η εκλογή τού Όθωνα ως Βασιλέα τής Ελλάδος.  Αμέσως μετά ορίστηκε επιτροπή υπό τους Κ. Μπότσαρη, Ανδρ. Μιαούλη και Δ. Πλαπούτα, η οποία κόμισε το σχετικό ψήφισμα στον πατέρα τού Όθωνα και βασιλέα τής Βαυαρίας Λουδοβίκο Α΄.

1834.—Το φαινόμενο τής ληστείας στην Ελλάδα και πάλι σε έξαρση. Μόλις την σημερινή, εκδόθηκε Διάταγμα με το οποίο επικηρύχτηκε ο ληστής Χασάδας, ο οποίος είχε ρημάξει την Φθιώτιδα και τους γύρω Νομούς. Ο άθλιος αυτός εγκληματίας, διενεργούσε κανονικές εκστρατείες εναντίον ολόκληρων χωριών, κάνοντας ταυτόχρονα και την διάβαση των εμπορικών δρόμων σωστό μαρτύριο. Μόνο η Χωροφυλακή, έδινε 2.000 δραχμές γιά την εξόντωσή του.

1847.—Ενώ η Ελλάδα προσπαθεί να ανακτήσει διπλωματικές σχέσεις με την Υψηλή Πύλη, παρεμβαίνει ο Μέτερνιχ από την Αυστρία και καταστρέφει το ήπιο κλίμα που επικρατούσε. Μάλιστα, πράκτορας τού Μέτερνιχ, ωθεί τους τούρκους να απαιτήσουν την συγγνώμη τής χώρας μας.

1848.—Απεβίωσε ο γιατρός τής αυτοκρατορικής οικογένειας των Αψβούργων και ευεργέτης τού Μελένικου, Αναστάσιος Παλλατίδης.

1864.—Κατόπιν εντολής από τον βασιλέα Γεώργιο Α΄, ο Κωνσταντίνος Κανάρης διαδέχεται την Κυβέρνηση Ζηνόβιου Βάλβη και σχηματίζει (ολιγόμηνη) δική του.

1876.—Αρχίζει η μεγάλη ανασκαφή των Μυκηνών από τον έμπορο και ερασιτέχνη αρχαιολόγο Σλήμαν, αφού είχαν προηγηθεί μικρές δοκιμαστικές τομές το 1874. Η ανασκαφή αποκάλυψε τους πέντε τάφους τού Ταφικού Κύκλου Α, υπό την επίβλεψη τού Π. Σταματάκη, ο οποίος και συνέχισε τις εργασίες το διάστημα 1876-1877, αποκαλύπτοντας και τον έκτο τάφο. Οι Μυκήνες είχαν τεθεί υπό την αιγίδα τής εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, από το 1837, μετά την απελευθέρωση τής Ελλάδος.

1876.—Ανάστατοι οι κάτοικοι τής Πελοποννήσου από τον ισχυρό σεισμό ο οποίος είχε επίκεντρο την Νεμέα.

1878.—Ο πρώτος ύπατος Αρμοστής τής Κύπρου Λόρδος Σερ Γκάρετ Τζόζεφ Γούλσλη (Sir Garnet Joseph Wolseley), φτάνει στην Κύπρο και σε ειδική τελετή στην Λευκωσία ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος διερμηνεύει τους πόθους τού Κυπριακού λαού γιά ένωση με την Ελλάδα.

1891.—Συνεχίζει η ένταση μεταξύ λαού και μητροπολίτη Σερρών (βλ 10/7ου), τον οποίο κατηγορούν γιά μεροληπτική στάση και ζητούν την αποπομπή του.

1900.—Ημέρα τής Αγίας Παρασκευής, στο χωριό Κέλλη τής Μακεδονίας. Ο αιμοδιψής βούργαρος κομιτατζής Ντίνε Κλούσε, μεταμφιεσμένος σε τούρκο χωροφύλακα (τζανταρμά), δολοφονεί με πισώπλατο χτύπημα τον Έλληνα πατριώτη Χρήστο Σαπουντζή. Ο κρότος τού πυροβολισμού δεν ενόχλησε τους τούρκους χωροφύλακες και ο φονιάς χάθηκε στο δάσος. Οι βούργαροι συνεχίζουν την τρομοκρατία στην Μακεδονία με σφαγές αμάχων.

1903.—Η επανάσταση των βούργαρων γνωστή με την ονομασία Ήλιντεν, και βασικό στόχο την εκβουργάριση τής Μακεδονίας,  εξαπλώνεται. Καταλαμβάνουν χωριά, ενώ συμμορίες εισβάλλουν στα Βοδενά (Έδεσσα).

1905.—Μία βουργάρικη συμμορία κατακρεουργεί τον 80ετή Έλληνα από το Κουμανίτσοβο, Φίλιο Γρηγορίου και την Σουλτάνα Νικολάου. Οι άτυχοι Έλληνες είχαν αρνηθεί να εκβουργαριστούν, γι’ αυτό και έπεσαν σφάγια των αιμοσταγών δολοφόνων.

.—Την ίδια ημέρα και γιά τον ίδιο λόγο, οι αιμοχαρείς βούργαροι σφάζουν και τον συντοπίτη τους Ναούμ Μιχαήλ. Οι βούργαροι συνεχίζουν την τρομοκρατία στην Μακεδονία με ανηλεείς σφαγές αμάχων.

1906.—Τα σώματα των οπλαρχηγών Παντελή Καρασεβδά, Μπολάνη και Καραβίτη, αφού παρέλαβαν νέους οδηγούς, ξεκινούν γιά νυκτερινή επιχείρηση με στόχο ρουμανίζοντες προδότες τού κουτσοβλάχικου χωριού Πατατσίνα (κοντά στο Όστροβο). Μιά μέρα πριν, τα τρία σώματα είχαν συναντηθεί και ενωθεί στο όρος λίγο πάνω από το Μορίχοβο.

.—Μακεδονομάχοι προσέβαλαν το χωριό Κλειδί Θεσσαλονίκης με στόχο βουργαροκομιτατζήδες και προδότες.

1908.—Ανάμεσα στους νέους υπουργούς που διορίζει η κυβέρνηση των νεότουρκων, στα πλαίσια τής δήθεν προοδευτικής πολιτικής της, την θέση τού υπουργού Γεωργίας αναλαμβάνει ο Έλληνας Μαυροκορδάτος.

.—Το καθεστώς των νεότουρκων, ενεργώντας παραπλανητικά, απελευθερώνει Έλληνες κρατούμενους τού Σουλτάνου.

1911.—Απεβίωσε  ο Μανιάτης Πέτρος Κανελλίδης, διευθυντής τής εφημερίδας «Καιροί», και από τους πρώτους δημοσιογράφους που πρόβαλε μέσω τής εφημερίδας του το δράμα τού Μακεδονικού λαού αλλά και τα δικαιώματα τής Μακεδονίας. Το 1868, διακρίθηκε στην Κρήτη ως εθελοντής με το σώμα τού επίσης Μανιάτη, Δημήτρη Πετροπουλάκη.

1914.—Κηρύχτηκε ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, στὸν ὁποῖο ἔλαβε μέρος καὶ ἡ Ἑλλάς. Στὴν πραγματικότητα, ὁ Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε ὅταν ἡ Γερμανία (μέσῳ τῆς Γερμανικῆς ἑταιρείας τῶν Σιδηροδρόμων τῆς Ἀνατολίας), ὑπέγραψε μὲ τὴν ὀθωμανική αὐτοκρατορία τὶς συμφωνίες τοῦ 1899 καὶ τοῦ 1902.  Οἱ συμφωνίες ἀφοροῦσαν τὴν σύνδεση μὲ σιδηροδρομικὴ γραμμὴ τοῦ Βερολίνου μὲ τὴν Μοσούλη, ἔτσι ὥστε νὰ ἀποκτήσῃ  ἡ Γερμανία πρόσβαση στὰ πετρέλαια. Ὁ W.O. Henderson ἔγραψε στὸ ἔργο του γιὰ τὴν γερμανικὴ οἰκονομική διείσδυση στὴ Μέση Ανατολή, ὅτι τὸ σχῆμα «Γραμμὴ Βερολίνου-Βαγδάτης» ὰποδίδει ἕνα «μεγαλεπήβολο σχέδιο μείζονος σημασίας ὄχι μόνον ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως, ἀλλά καὶ ἐπειδή συμβόλιζε τὶς ἀπώτατες πολιτικὲς καὶ ἐδαφικές φιλοδοξίες τῆς Γερμανίας» στὴν εὑρύτερη περιοχή. Οἱ Ἕλληνες τοῦ Πόντου καὶ οἱ Ἀρμένιοι πλήρωσαν μὲ αἷμα τὸν λογαριασμὸ τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς. Τὸν δικὸ τους φόρο αἵματος πλήρωσαν καὶ οἱ Σέρβοι. Ἔτσι, σύμφωνα μὲ τὴν κλασικὴ ἱστορική βιβλιογραφία, ἀλλά καὶ μὲ νεώτερη ἐμπεριστατωμένη μελέτη τοῦ Κέντρου Ἀναλύσεων τοῦ Ἀμερικανικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, ἡ περίφημη «Γραμμὴ Βερολίνου-Βαγδάτης» ὑπῆρξε ἡ αἰτία τοῦ πρώτου Παγκοσμίου πολέμου. Ἀπό ‘κεῖ καὶ πέρα, ἡ δολοφονία στὸ Σεράγεβο ἀποτέλεσε πράγματι τὴν θρυαλλίδα, τὴν ἀφορμή γιὰ τὸ ξέσπασμά του.

1915.—Ογκωδέστατα συλλαλητήρια σε όλη την χώρα, με αφορμή τις βλέψεις γιά εκχώρηση Ελληνικών εδαφών (βλ. Καβάλα και αλλού) από πλευράς κυβερνήσεως Βενιζέλου.

1919.—Ο Ελληνικός Στρατός στην Μ. Ασία, δέχεται μικροεπιθέσεις από τους τούρκους.

1920.—Ο Ελληνικός Στρατός επιχειρεί την κατάληψη τού Σιμάβ.

1921.—Στο Μέτωπο τής Μ. Ασίας, οι Ελληνικές δυνάμεις συνάπτουν μικροσυμπλοκές με τους τούρκους.

1922.—Αμέσως μετά από ισχυρό σεισμό, στην Τυρολόη τής Ανατολικής Θράκης ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε πάνω από 100 καταστήματα και κατοικίες κυρίως Ελλήνων και ελάχιστων Εβραίων. Οι περισσότεροι κάτοικοι τής Τυρολόης, εγκαταστάθηκαν μετά την ανταλλαγή στην περιφέρεια Σερρών, όπου και ιδρύθηκε το χωριό Νέα Τυρολόη.

.—Η Ελληνική Στρατιά στην Μ. Ασία δρα με περιπόλους.

1925.—Ο ΠΑΟΚ, δίνει τον πρώτο ποδοσφαιρικό του αγώνα και νικά τον Ηρακλή με 2-1. Στις φανέλες των παικτών του είναι τυπωμένο το τετράφυλλο πράσινο τριφύλλι, που θα αντικατασταθεί από τον δικέφαλο αετό τέσσερα χρόνια αργότερα.

1942.—Νέα θύματα των αιμοδιψών Τσάμηδων κάποιοι έμποροι από το Πωγώνι, οι μετέβησαν στην περιοχή Γκρόπας (Ν. Θεσπρωτίας) γιά την αγορά τροφίμων. Αφού πρώτα ληστεύτηκαν, κατόπιν ρίχτηκαν ζωντανοί σε κάποιο πηγάδι μεταξύ Κουτσίου (Πολυνέρι) και Πέρδικας.

.—Σαν σήμερα, εκτελέστηκε στον Μούδρο από τους Γερμανο-Ιταλούς, ο Λιμενάρχης Υποπλοίαρχος Σ. Ιωάννης Αρβανιτάκης, αφού πρώτα βασανίστηκε. «Ο Υποπλοίαρχος Αρβανιτάκης Ιωάννης κατατάχθηκε στο Λιμενικό Σώμα, το 1931. Μετά την κατάληψη τής Λήμνου από τους Γερμανούς παρέμεινε Λιμενάρχης. Οι Γερμανικές Αρχές όμως, με την υποψία ότι με την ανοχή του λειτουργούσε στο νησί πομπός ασυρμάτου, τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν στον Μούδρο, στις 23 Ιουλίου 1942. Τον υπέβαλαν σε κακοποιήσεις και βασανιστήρια, προφανώς γιά να τον αναγκάσουν να ομολογήσει. Λίγες μέρες μετά την φυλάκισή του, στις 26 Ιουλίου 1942, βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του. Κατά πάσα πιθανότητα υπέκυψε στα φρικτά βασανιστήρια που τον υπέβαλαν τις ημέρες τής κράτησής του».

1943.—Οι κτηνώδεις Γερμανοί, επέδραμαν εναντίον τού χωριού Τοσκέσι (Αχλαδέα) Ιωαννίνων, στο οποίο παρέμεινα 4 ημέρες. «… προέβησαν εις γενικήν λεηλασίαν. Τρόφιμα, σκεύη, είδη ρουχισμού, μικρά και μεγάλα ζώα διηρπάγησαν. Και αυτά τα ιερά σκεύη τής Εκκλησίας διηρπάγησαν. Εκ τού κανονιοβολισμού εφονεύθησαν οι δύο (2) θυγατέρες τού Παναγ. Γ. Παππά και υπέστησαν ζημίας πολλά οικήματα. Επί πλέον οι Γερμανοί επυρπόλησαν 7 οικίας.»       

.—Την ίδια ημέρα, γνωρίζουν την κόλαση οι Μπαουσιοί Ιωαννίνων. «Εκάησαν 69 οικίαι, το Δημοτικόν Σχολείον και καλύβαι τινές. Κατά την είσοδον των Γερμανών εις το χωρίον, παρουσιάσθη εις αυτούς επιτροπή εκ των Γεωργίου Κ. Ζήννα, ετών 55, Γεωργίου Χαρ. Χήννα, ετών 30, Σπυρ. Καλιζώη, ετών 70 και Ιωάννου Ζήννα, ετών 39. Άπαντες ούτοι εκάησαν ζώντες, εις την πρώτην εκεί ευρισκομένην καλύβην. Όταν επέστρεψαν οι χωρικοί, μετά την αποχώρησιν των Γερμανών, ευρέθησαν απηνθρακωμένοι εις τας οικίας των και η Γεωργίτσα Καλογιάννη, ετών 75 και η Αικατερίνη Π. Τσάμη, ετών 60. Οι Γερμανοί αφού διήρπασαν ό,τι πολύτιμον εύρον, έθεσαν πυρ. Έπιπλα, σκεύη, είδη ρουχισμού, γεωργικά εργαλεία και προϊόντα, εγένοντο παρανάλωμα τού πυρός. Την διαρπαγήν δεν διέφυγε και αυτή η Εκκλησία. Το χωρίον τούτο είχεν υποστεί και προηγουμένως ζημίας. Πρώτον μεν εκ βομβαρδισμού των Ιταλών, οπότε ετραυματίσθη ο Δημήτριος Γ. Φαρμάκης, ετών 75, ο οποίος και υπέκυψεν εις τα τραύματά του και βραδύτερον, κατά Μάϊον τού 1943, εκ βομβαρδισμού των Γερμανών, οπότε εφονεύθη ο Χαρίλαος Διαμαντής, ετών 18.»

.—Αρχίζει ο χαλασμός τού χωριού Κουκλέσι στην Ήπειρο. «Οι Γερμανοί έχοντες καταυλισμόν παρά το Κουκλέσι, εκτελούντες εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις κατά των ομάδων Εθν. Αντιστάσεως, προέβησαν εις τελειωτικήν γενικήν διαρπαγήν των γεωργικών προϊόντων, τροφίμων, σκευών και ειδών ρουχισμού. Διήρπασαν επίσης 133 φορτηγά ζώα, 185 αροτριώντα και άνω των 4.000 αιγοπρόβατα. Προέβησαν μετά ταύτα εις γενικόν εμπρησμόν τού χωρίου. 120 οικίαι εκάησαν, αλλά και αι υπόλοιποι υπέστησαν σοβαράς ζημίας.» Την επόμενη ημέρα, θα αρχίσουν οι εκτελέσεις.

.—Οι απάνθρωποι Ιταλοί ενεργούν επίθεση στο χωριό Σκλίβανη τού Ν. Ιωαννίνων. Το λεηλάτησαν, πυρπόλησαν οικίες και προέβησαν σε εκτελέσεις αθώων χωρικών. Οι δυστυχείς κάτοικοι, στις 26 Οκτωβρίου γνώρισαν και την γερμανική βαρβαρότητα.

.—Την ίδια μοίρα είχε το χωριό Κεράσοβο Πρεβέζης. Μετά από μάχη με αντάρτες κοντά στο χωριό, εισέβαλαν οι βάρβαροι Γερμανοί επιδεικνύοντας τον «πολιτισμό» τους στους αθώους κατοίκους. Από ολόκληρο το χωριό έμειναν μόνον τρεις (3) κατοικίες που δεν πυρπολήθηκαν, ενώ έλαβαν εννέα κατοίκους ως ομήρους.

1944.—Η γερμανική φρουρά εγκαταλείπει αιφνιδιαστικά την Παραμυθιά Ηπείρου.

.—Σοβιετική στρατιωτική αποστολή οκτώ ατόμων, έρχεται σε συνεννόηση με κομμουνιστές αντάρτες τού Σιάντου στην Μακεδονία. Με αρχηγό τους κάποιον Ποπώφ, οι Ρώσοι έδωσαν τις εντολές τους στην «Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης» (ΠΕΕΑ).  Μόλις τρείς ημέρες μετά, η ΠΕΕΑ θα στείλει συναινετικό τηλεγράφημα στην κυβέρνηση στο Κάϊρο, με το οποίο δηλώνει την υποτιθέμενη συναίνεσή της. Στα μέσα Αυγούστου, θα δηλώσουν πλήρη υποταγή στην ‘’γραμμή’’ Γ. Παπανδρέου (…)

.—Την ίδια ημέρα, Γερμανοί δολοφονούν την Ηλέκτρα Αποστόλου στην Αθήνα.

1948.—Επιβαίνοντας σε αεροσκάφος τύπου «Σπιτφάιαρ» (Spitfire) και κατά την εκτέλεση πολεμικής αποστολής πάνω από το ύψωμα “Κλέφτης”, χτυπήθηκε από αντιαεροπορικά κομμουνιστικά πυρά ο πιλότος μας Νικόλαος Αθανασιάδης. Το αεροσκάφος του καταρρίφθηκε φλεγόμενο, παρασύροντας στον θάνατο τον χειριστή του. http://www.pasoipa.org.gr/

1953.—(βλ. και 27/7) Πέθανε από καρδιακή πάθηση και μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, ο στρατηγός και πολιτικός  Νικόλαος Πλαστήρας. Είχε λάβει μέρος στους δύο βαλκανικούς πολέμους, στον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο και στην Μικρασιατική εκστρατεία. Μετά από την ατυχή της έκβαση, ηγήθηκε τού βενιζελικού πραξικοπήματος το 1922, μαζί με τον συνταγματάρχη Στυλιανό Γονατά και τον πλοίαρχο Δ. Φωκά, διαδραματίζοντας πρωτεύοντα ρόλο στα διάφορα γεγονότα τής ταραχώδους εκείνης εποχής. Το 1944, επανήλθε από την Γαλλία όπου είχε μείνει γιά όλη την διάρκεια τού Β΄παγκοσμίου πολέμου, και ασχολήθηκε με την πολιτική.

.—Το Τάγμα τού Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας, αποκρούει ισχυρή κινεζική επίθεση στην τοποθεσία Πικέιομγ Νιόγκ.

1957.—Εγκαινιάζεται το έργο γιά την εξόρυξη λιγνίτη στην Πτολεμαΐδα. Ήδη από τις 7/1/1956, ο Μποδοσάκης ίδρυσε την «Α.Ε.Μ.Β.Ε. Λιγνιτωρυχείων Πτολεμαΐδος».

1961.—Ανακοινώνεται ότι ενάμισι εκατομμύριο Αθηναίοι έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στο δίκτυο υδρεύσεως τής πρωτεύουσας.

1963.—Είκοσι τρία άτομα, κυρίως παιδιά, χάνουν την ζωή τους, όταν ανατρέπεται στην λίμνη Αμβρακία μηχανοκίνητη βάρκα με 35 προσκυνητές που μετέβαιναν σε πανηγύρι σε κοντινό ξωκλήσι.

1967.—(25-26) Η ιστορική συνάντηση των προκαθήμενων τής Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας και τής Καθολικής, Πατριάρχη Αθηναγόρα και Πάπα Παύλου Στ΄, στο Φανάρι. Στις 26 Οκτωβρίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα ανταποδώσει την επίσκεψη.

1974.—Ενώ ο Αττίλας σφάζει και ρημάζει την Κύπρο, οι λεγόμενες «Εγγυήτριες Δυνάμεις» συζητούν στα σαλόνια τής Γενεύης την εξεύρεση λύσεως γιά την υποτιθέμενη «αποκατάσταση τής συνταγματικής ομαλότητας» (…)

.—Οι τούρκοι, παρά την εκεχειρία που υπογράφηκε, συνεχίζουν την ενίσχυση των δυνάμεών τους στην Κύπρο, μέσω τού λιμένα τής Κυρήνειας.  

.—Σχηματίζεται από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή η λεγόμενη  κυβέρνηση «εθνικής ενότητας». Δεν μετέχουν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και εκπρόσωποι τής Αριστεράς.

.—Δημοσιεύεται το υπ’αριθμόν 519 Προεδρικό Διάταγμα Γενικής Αμνηστίας, το οποίο όριζε ότι: “Αμνηστεύονται τα καθ’ οιονδήποτε τρόπον τελεσθέντα μέχρι τής δημοσιεύσεως τού παρόντος εγκλήματα, τα προβλεπόμενα και τιμωρούμενα υπό των διατάξεων τού Ποινικού Κώδικος, τού Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος κ.λπ. και αυτόθι αναφερομένων νόμων, ως επίσης και τα προς αυτά συναπτόμενα ή συναφή, εφ’ όσον ταύτα έχουν σχέσιν προς την κατάστασιν την δημιουργηθείσαν από τής 21/4/1967. Ομοίως αμνηστεύονται τα αυτά ως άνω εγκλήματα, τελεσθέντα προ τής 21/4/1967 και τα προς αυτά συναπτόμενα ή συναφή, εφ’ όσον οπωσδήποτε απέβλεπον προς την ανατροπήν τής καθεστηκυίας τάξεως” .

1976.—Απεβίωσε ο Έλληνας ποιητής και ακαδημαϊκός Τάκης Παπατζώνης ή Παπατσώνης. Τοποθετείται από τούς ιστορικούς τής λογοτεχνίας στην ποιητική γενιά τού τριάντα, ως μία ιδιαίτερη όμως περίπτωση που υπερβαίνει τις όποιες κατηγοριοποιήσεις. Υπήρξε ένας από τούς εισηγητές τού ελεύθερου στίχου στην μοντέρνα ελληνική ποίηση. Το ποιητικό του έργο χαρακτηρίζουν ποικίλες δημιουργικά αφομοιωμένες επιδράσεις και έντονα προσωπικό ύφος, στα πλαίσια τού μυστικιστικού και θεολογικού στοχασμού του. Ο Ρένος Αποστολίδης μιλώντας γιά τον Παπατζώνη, ανέφερε ότι προέρχεται από την πνευματική γραμμή τού Πλήθωνα Γεμιστού και τού Βησσαρίωνα τού Τραπεζούντιου. Χωρίς να είναι δυτικόφιλος (το τελείως αντίθετο), είναι τελείως αφανάτιστος. Είναι Χριστιανός, πιστεύει όμως σε Μία εκκλησία, λες και δεν υπήρξε ποτέ το Σχίσμα. Και μέσα σ’ αυτά ενώνει όλη την αρχαιοελληνική παράδοση. Παράδοξο πνεύμα και βαθύ, γι’ αυτό είναι και «δύσκολος». Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1895. Μαθήτευσε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ενώ σπούδασε Νομική και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έως το 1920, και το 1927 παρακολούθησε μαθήματα Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο τής Γενεύης. Η πρώτη έκδοση ποιημάτων του, πραγματοποιήθηκε το 1934 με την «Εκλογή Α΄». Το 1944 εξέδωσε την Ursa Minor. Ακολούθησαν η «Εκλογή Β΄» (1962), το οδοιπορικό «Άσκηση στον Άθω» (1963), το ταξιδιωτικό κείμενο «Μολδοβλαχικά τού Μύθου», οι μελέτες Friedrich Holderlin, 1970-1843-1970 και «Εθνεγερσία: Σολωμός, Κάλβος», και οι συλλογές δοκιμίων. Ασχολήθηκε επίσης με την λογοτεχνική μετάφραση και συνεργάστηκε με τα περιοδικά Ελλάς, Οι Νέοι, Λόγος, Λύρα, Μούσα, Πειθαρχία, Πρωτοπορία, Ρυθμός, Νέα Γράμματα, Νέα Εστία, Ελεύθερα Γράμματα, Χρονικά Αισθητικής κ.α.

1976.—Αρχίζει τις εργασίες της η πρώτη Σύνοδος τής Διακυβερνητικής Επιτροπής των υπουργών των κρατών-μελών τής Ε.Ο.Κ. και τής Ελλάδος.

1979.—Έκρηξη βόμβας σε κτήριο τού υπουργείου Παιδείας στην λεωφόρο Συγγρού, είναι το νέο κτύπημα τής τρομοκρατικής οργανώσεως ΕΛΑ.

1986.—Βόμβα στα γραφεία τής εταιρίας «Πειραϊκή-Πατραϊκή» στο Μοναστηράκι, και δύο ακόμη βόμβες κοντά στο εργοστάσιο τού συγκροτήματος «Σκαλιστήρη», στο ύψος τής Ελευσίνας. Η μία από αυτές τραυμάτισε τον αστυφύλακα Γιώργο Πουλάκη. Όλες ήταν τοποθετημένες από την τρομοκρατική οργάνωση ΕΛΑ.

1987.—Ελικόπτερο κατέπεσε κατά την εκτέλεση αποστολής μεταφοράς ασθενών και συνοδών τους, από τα νησιά Αμοργό και Σάμο στο 401 ΓΣΝΑ, με κυβερνήτη τον  Επισμηναγό  Εμμανουήλ Βασιλάκη, τον Σμηναγό Παναγιωτάκο Πέτρο, και τον Ανθυπασπιστή Βαλάρη Ευάγγελο. Έπεσαν στο καθήκον και οι τρείς.

1989.—Μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρνηθα κάνει στάχτη έξι χιλιάδες στρέμματα δάσους.

1991.—Στην βουργαρία, δύο νέες περιπτώσεις διαρροής ραδιενέργειας καταγράφονται στον πυρηνικό σταθμό τού Κοζλοντούι.

.—Η ενημερωτική συνάντηση τού προέδρου τής Παμμακεδονικής Ενώσεως Αμερικής, με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή τον πρεσβύτερο. Ο τότε πρόεδρος τής Παμμακεδονικής Ενώσεως Αμερικής, Φώτης Γερασόπουλος, σε συνάντησή με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή τον πρεσβύτερο, τού είχε μεταφέρει τις ανησυχίες του γιά την διάσπαση τής Γιουγκοσλαβίας και τον προειδοποίησε γιά τα σχέδια των σκοπιανών σε σχέση με την καπήλευση των συμβόλων και τού ονόματος τής Μακεδονίας. Ο Καραμανλής τον καθησύχασε, λέγοντάς του ότι οι Σέρβοι δεν θα άφηναν τους σκοπιανούς να κάνουν ανεξάρτητο κράτος. Στις 11/9/1991 οι σκοπιανοί απέκτησαν την ανεξαρτησίας τους με δημοψήφισμα χωρίς την παραμικρή αντίδραση από τους Σέρβους. Στις 28/4/1992 ακολούθησαν τα δάκρυα τού Καραμανλή στο αεροδρόμιο Μακεδονία…

1993.—Αρχίζει το 6ο Παμμακεδονικό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη, με την συμμετοχή των Μακεδονικών Ενώσεων από όλο τον κόσμο.

.—Εντοπίζεται ναυάγιο τού 12ου αιώνα στην περιοχή τής Σκοπέλου.

1994.—Πέθανε η σκηνοθέτις Τώνια Μαρκετάκη από ανακοπή καρδιάς.

1996.—Ο Πύρρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην άρση βαρών στην κατηγορία των 83 κιλών στους Ολυμπιακούς Αγώνες τής Ατλάντα, σηκώνοντας 180 κιλά στο αρασέ, ενώ έκανε παγκόσμιο ρεκόρ με 213 κιλά στο επολέ ζετέ, και 393 στο σύνολο. Ο Πύρρος πήρε το χρυσό μετάλλιο με μία από τις μεγαλύτερες διαφορές στην επίδοση από τον δεύτερο και τρίτο νικητή.

1997.—Το Συμβούλιο τής Επικρατείας ακυρώνει διοικητική απόφαση τού τότε υπουργού Πολιτισμού Ευάγγελου Βενιζέλου κατά τής Ανθρωπολογικής Εταιρείας τού Άρη Πουλιανού. Ο διωγμός που υπέστη ο ανθρωπολόγος Πουλιανός από το 1982 είναι άνευ προηγουμένου στην μεταπολιτευτική δειμοκρατική περίοδο.

2002.—Συλλαμβάνεται ο Νίκος Παπαναστασίου, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές χρησιμοποιούσε την κωδική ονομασία “Νικήτας” στην τρομοκρατική οργάνωση 17Ν. Πιστεύεται ότι ανήκει στην ηγετική ομάδα τής οργάνωσης, με έντονη επιχειρησιακή δράση. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ενώπιον τού εισαγγελέα, όμως τα στοιχεία που διαθέτουν οι Αρχές μιλούν γιά συμμετοχή του στην δολοφονία τού Μομφεράτου και τού οδηγού του, Π. Ρουσέτη, καθώς και στην ληστεία των Πετραλώνων, όπου δολοφονήθηκε ο αστυφύλακα Χ. Μάτης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη. Ο Νίκος Παπαναστασίου, που ανήκε στην παλιά γενιά τής τρομοκρατικής οργανώσεως, όταν αποφυλακίστηκε επέστρεψε στην παλιά του ζωή στην Σταμάτα, γιά να συνεχίσει να εργάζεται ως κεραμοποιός, πάντα με την υποστήριξη και την βοήθεια τής γυναίκας του. Αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει τα 3/5 τής ποινής του. Πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί με την μικρότερη ποινή (οκτώ χρόνια). Στο Εφετείο κινδύνεψε με μεγαλύτερη ποινή (λόγω εφέσεως τού Εισαγγελέα). Ωστόσο, έκλεισε οριστικά τους λογαριασμούς του με την Δικαιοσύνη λόγω αμφιβολιών και παραγραφής (γιά τις υποθέσεις Μάτη και Τζαντ).

2009.—Σε  εργασίες συντηρήσεως στον ναό τής Τού Θεού Αγίας Σοφίας στην Πόλη, αποκαλύπτονται πανέμορφα ψηφιδωτά με παραστάσεις Αγγέλων.

2017.—Η έξοδος στις αγορές με υψηλό κόστος γιά τους έλληνες υπηκόους και η επιστροφή στο σημείο που ήταν η χώρα με την κυβέρνηση Σαμαρά τον Απρίλιο τού 2014. Τότε το Δ.Ν.Τ. χαρακτήριζε «μη βιώσιμο»  το χρέος, τώρα «εξαιρετικά μη βιώσιμο». Η έξοδος στις αγορές έγινε χωρίς τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, κυρίως στον Δημόσιο τομέα, ο οποίος παραμένει αναποτελεσματικός και χωρίς εξασφάλιση συνθηκών ομαλότητας που θα ενθαρρύνουν την οικονομική δραστηριότητα και τις επενδύσεις.

2018.—Συνεχίζεται η τραγωδία τής φονικής πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική. Στους 87 έφτασαν οι επιβεβαιωμένοι νεκροί καθώς κατέληξε σαν σήμερα εγκαυματίας ετών 67, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τού Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

.—Την ίδια ημέρα, σε συνέντευξη που έδωσε ο επαρμένος υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμένος, σε δημοσιογράφο τού βρετανικού ειδησεογραφικού σταθμού B.B.C. κατά την επίσκεψή του στο Μάτι, δήλωσε χωρίς κανένα δείγμα ταπεινότητας : «[…] Αυτό είναι ένα έγκλημα τού παρελθόντος. Γιατί στο Μάτι και σε αυτή την ακτογραμμή τής Αθήνας (Αττικής), όλες αυτές οι κατοικίες, η πλειονοψηφία, είναι χωρίς άδεια (παράνομες !..) Και έχουν κάνει κατάληψη τής ακτής χωρίς κανόνες (χωρίς την εφαρμογή τού νόμου). Μετά από αυτήν την τραγωδία, νομίζω ότι ήλθε η στιγμή να καταλάβουν ότι είναι επικίνδυνο γι’  αυτούς και τις οικογένειές τους να μην ακολουθούν τους κανόνες και τους νόμους»!..  Όσο για τις δυνάμεις που έδρασαν και το επιχειρησιακό σχέδιο που εφαρμόστηκε, απάντησε συνεχίζοντας να φουσκώνει σαν παγώνι ότι «[…] όλες οι δυνάμεις και υπηρεσίες έδρασαν με σχέδιο την κατάλληλη στιγμή (!..)».

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση