ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

,

,

29  Νοεμβρίου

,

528.—Σύμφωνα με τον ιστορικό Μαλάλα, ένας μεγάλος σεισμός παρά λίγο να αφανίσει πλήρως την Αντιόχεια. Οικοδομήματα, τείχη, εκκλησίες, αλλά και 5.000 ψυχές εξαφανίστηκαν. Οι εναπομείναντες κατέφυγαν είτε στα βουνά είτε σε άλλες πόλεις.

1522.—Γιά δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι υπερασπιστές τής Ρόδου αποκρούουν επιτυχώς μεγάλη  επίθεση των μωαμεθανών.

1822.—«Μάχη Κορτέσης τοῦ Δήμου Κλεωνῶν τῆς Ἐπαρχίας Κορινθίας, ἐν ᾖ φονεύθη ὁ παπᾶ Ἀρσένιος Κρέστας, ὁ μπουλουχτσῆς Ζαχαρίας καὶ ὁπλαρχηγός Σπανὸς ἀνεψιός τοῦ Παπααρσένη ἐκ Κρανιδίου. Φυγὴ τούρκων. Ἀρχηγοί ἐνταῦθα τῶν μὲν Ἑλλήνων ἦσαν οἱ Νικηταρᾶς, Τσόκρης, Χατζῆ Χρῆστος, Δαριώτης, Δ.Ἰ.Κριεζῆς καὶ Ν.Ζαχαρίου τῶν δὲ τούρκων ὁ Δελῆ Ἀχμέτμπεης». Στὸ χάνι τῆς Κουρτέσας Κορινθίας, οἱ Ἕλληνες μαχόμενοι ἐναντίον τῶν τούρκων τοῦ Μαχμοῦτ πασᾶ, ἐμπόδισαν τὴν μεταφορὰ προμηθειῶν πρὸς ἐνίσχυση τῶν πολιορκημένων τοῦ Ἀναπλιοῦ, τρέποντάς τους σὲ φυγὴ στὸ πέρασμα τοῦ Ἁγίου Σώστη. Ὁ Παπαρσένιος Κρέστας, ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Κορωνίδας, ἀτρόμητος μαχητής καὶ ἥρωας τῶν Δερβενακίων, προμάντευσε ὅτι «τὸ κεφάλι μου θὰ πέσῃ, ἀλλὰ σπειρὶ στάρι δὲν θὰ φτάσῃ στ’ Ἀνάπλι».

.—(29-30)«Ὁ Στάϊκος Σταϊκόπουλος ἐκυρίευσε τὸ Παλαμήδιον. Φρούραρχος Παλαμηδίου ἦτο ὁ Μεχμὲτ Σαΐτ πασᾶς». Η πολιορκία τού Ναυπλίου είχε αρχίσει στις 4 Απριλίου τού 1821, οι τούρκοι όμως αντιστέκονταν με πείσμα στο καλά οχυρωμένο από τους Ενετούς κάστρο. Τρείς φορές πολιορκήθηκε με ενδιάμεσες διακοπές και ενισχύσεις τής άμυνάς του από τουρκικές αποστολές, όπως τού Κεχαγιάμπεη και από εμπορικά πλοία με εγγλέζικη σημαία. Βλέποντας οι Έλληνες πολιορκητές ότι ο επισιτισμός θα ενίσχυε γιά πολύ τους οθωμανούς, αποφάσισαν να το καταλάβουν με έφοδο τον Νοέμβριο τού 1821· η επιχείρηση όμως απέτυχε. Μετέπειτα προσπάθεια παραδόσεως μέσω διαπραγματεύσεων ναυάγησε επίσης λόγω τής αφίξεως τού Δράμαλη το καλοκαίρι τού 1822. Η συντριπτική  όμως ήττα τού Δράμαλη ενίσχυσε το ηθικό των Ελλήνων οι οποίοι ξανάρχισαν την πολιορκία με περισσότερη ορμή. Παράλληλα ο Ελληνικός Στόλος ενίσχυε τον αποκλεισμό από θαλάσσης. Στις 27 Νοεμβρίου, οι τούρκοι τού Ναυπλίου ζήτησαν από τον Σταϊκόπουλο που διηύθυνε την πολιορκία να μηνύσει στον Κολοκοτρώνη να κάνουν «τρατάτο». Ο Αρχιστράτηγος παράγγειλε στον Στάϊκο την εξής απάντηση: «Σεῖς ζητᾶτε τρατᾶτο. Ἡ δικὴ μου θέλησι εἶναι νὰ παραδώσετε ὅλα τὰ φρούρια καὶ νὰ ἀφήσετε καὶ τὸ βιὸ σας καὶ νὰ σᾶς μπαρκάρω στὰ ἑλληνικά καράβια καὶ νὰ σᾶς στείλω ὅπου θέλετε, ἀφοῦ μᾶς δώσετε τὸ ἐνέχυρο. Καὶ ἄν δὲν ἀκούσετε τὴν θέλησί μου, θὰ σᾶς πάρουμε μὲ ρεσᾶλτο καὶ θὰ σᾶς περάσουμε ὅλους ἀπό τὸ σπαθί». Η βροχερή νύχτα τής 29ης προς την 30ή Νοεμβρίου έμελλε να είναι η μεγάλη ώρα τής μοίρας τού οπλαρχηγού Στάϊκου Σταϊκόπουλου και τού Δημήτριου  Μοσχονησιώτη

1824.—«Ἐμφύλιος πόλεμος κατὰ τὸ Βρυσάκι τῆς Τριπόλεως, μεταξὺ Κυβερνητικῶν Βάσσου Μαυροβουνιώτου καὶ Χατζῆ Χρήστου καὶ Ἀντικυβερνητικῶν Κολοκοτρωναίων. Νίκη Κυβερνητικῶν».

1826.—(ν.ημ.) Ο Γάλλος Φιλέλληνας Φαβιέ (Φαβιέρος), με 530 άνδρες καταφέρνει να διασπάσει τον τουρκικό κλοιό και να εφοδιάσει με πυρομαχικά τους εντός τής Ακροπόλεως πολιορκημένους· έμεινε εκεί μέχρι τις 24 Μαΐου 1827 οπότε και συνθηκολόγησε (βλ.& 17/11 π.ημ.).

1852.—«Απέθανεν εις Αθήνας (28ἤ29/11) συνεπεία δυστυχήματος, ο Πάτμιος Εμμανουήλ Ξάνθος, εκ των ιδρυτών τής Φιλικής Εταιρείας. Είχε παρακολουθήσει συνεδρίασιν τής Βουλής, κατά την οποίαν ηπειλήθη σύρραξις μεταξύ των βουλευτών και έσπευσε να εξέλθη. “Κατερχόμενος την κλίμακα”, γράφει η εφημερίς Ελπίς, “εσπρώχθη υπό τού πλήθους καταβαίνοντος με ορμήν και κατέπεσεν εις το λιθόστρωμα. Συνετρίφθησαν αι πλευραί και οι πόδες του, λαβών δε θανατηφόρον πληγήν εις τον δεξιόν κρόταφον, εξέπνευσε μετά δύο ώρας. Τοιούτον τραγικόν τέλος έλαβεν εις, των πρωταθλητών τού ιερού Αγώνος. Αφήκε θυγατέρα ορφανήν καί ως μόνον κληρονόμημα την εσχάτην πενίαν”».

1861.—Τέταρτη ημέρα των συνεχιζόμενων και απανωτών σεισμών στην περιοχή των Χανίων τής Κρήτης. Ο σημερινός, χτύπησε στις 03:30 τα ξημερώματα.

.—(ἤ με το παλαιό ημερ. 17/11). Σαν σήμερα γεννήθηκε ο συνθέτης Σπυρίδων Σαμάρας, γνωστός στους περισσότερους ως συνθέτης τού Ολυμπιακού Ύμνου. Ο Σαμάρας όμως ήταν κάτι πολύ περισσότερο από τον προβαλλόμενο μόνο ως συνθέτη τού Παλαμικού Ολυμπιακού Ύμνου. Μουσουργός πανευρωπαϊκής εμβέλειας, πρωτοπόρος τού οπερατικού ρεαλισμού «βερισμού», υπήρξε συνοδοιπόρος αλλά και ανταγωνιστής κορυφαίων μελοδραματικών συνθετών όπως τού Πουτσίνι, τού Μασκάνι και τού Δον Καβάλο. (Ὁ κύριος Κωνσταντῖνος Καρδάμης λέκτωρ τοῦ τμήματος μουσικῶν σπουδῶν τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, σὲ ὁμιλία του γιὰ τὸν συνθέτη.)

1865.—Κυβέρνηση Μπενιζέλου Ρούφου στα ηνία τής χώρας.

1870.—Νέος μη βλαπτικός σεισμός στην Κρήτη και γιά την ακρίβεια στην περιοχή τού Ηρακλείου. Ήταν ο τρίτος μέσα σε διάστημα 15 ημερών.

1904.—Ο καπετάν Βάρδας με τους άνδρες του εισέρχεται στο μικρό χωριό Σλίμιτσα, στο οποίο ορισμένοι κάτοικοι είχαν παρασυρθεί από την βουργάρικη προπαγάνδα. Εκεί, χάρις σε έναν ωραιότατο και φωτισμένο λόγο τού ιερέως Μακεδονομάχου παπα-Δράκου (Χρυσόστομος Χρυσομαλλίδης εκ Θράκης), ο οποίος επικαλέστηκε την καταγωγή τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρχαίων φιλοσόφων καθώς και πολλά άλλα πανέμορφα από την ιστορία τής Μακεδονίας, οι κάτοικοι επέστρεψαν στην Ορθοδοξία.

1907.—(ν.ημ.) Μετά τον πολιτικό γάμο στο Παρίσι (βλ. 9/11), ο πρίγκιπας Γεώργιος και η πριγκίπισσα Μαρία Βοναπάρτη τελούν με μεγαλοπρέπεια τον θρησκευτικό τους γάμο στον Μητροπολιτικό ναό Αθηνών.

1908.—Σὰν σήμερα μὲ τὴν κατάρτιση τοῦ πρώτου του καταστατικοῦ, ἱδρύεται ἕνα ἀπὸ τὰ παλαιότερα ἀθλητικὰ σωματεῖα στὴν Ἑλλάδα. Πρῶτος πρόεδρος τοῦ «ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ» ἐξελέγη ὁ ἰατρὸς Α. Μάλτος, ἐνῶ τὸ γαλάζιο καὶ τὸ λευκὸ ποὺ ἐπιλέχθηκαν ὡς χρώματα τοῦ σωματείου, θυμίζουν ἔντονα  τὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἱστορία τοῦ «Ἡρακλῆ» ξεκίνησε το 1899, ὅταν ἱδρύθηκε ἀρχικὰ ὁ ὅμιλος «Φιλόμουσων» ὡς σωματεῖο γραμμάτων καὶ μουσικῆς. Τὸ 1903 τὰ μέλη τοῦ ὁμίλου ἀποφάσισαν νὰ διευρύνουν τὶς δραστηριότητές του ἐντάσσοντας  καὶ τὸν ἀθλητισμό σ’ αυτές. Πέντε χρόνια ἀργότερα τὸ 1908, ἡμερομηνία ὁρόσημο γιὰ τὸν «Ἡρακλῆ», ὁ σύλλογος συνεργάστηκε μὲ τὴν ὁμάδα «Ὀλύμπια» μὲ ἀποτέλεσμα ἡ συνένωση τῶν δυνάμεών τους νὰ «γεννήσῃ» τὸν «Ἡρακλῆ».

1910.—Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος και το Κόμμα των Φιλελευθέρων κερδίζουν τις εκλογές (βλ.& 28/11).

1911.—Οι αρχηγοί τού επαναστατικού κινήματος εναντίον τής τουρκίας στην Κρήτη, πιέζουν ματαίως τους βενιζελικούς βουλευτές να λάβουν μέρος στις εργασίες συσκέψεως τού κινήματος. Τον Νοέμβριο τού 1911 και τον Απρίλιο τού 1912 οι Κρήτες βουλευτές προσπάθησαν να εισέλθουν στην ελληνική Βουλή, χωρίς το αίτημά τους να γίνει αποδεκτό από τον Βενιζέλο, προκειμένου ν’ αποφευχθούν αρνητικές αντιδράσεις τόσο από την πλευρά των Μεγάλων Δυνάμεων, όσο και τής τουρκίας. Τελικώς η έκρηξη των Βαλκανικών Πολέμων υπήρξε το καθοριστικό γεγονός που επέτρεψε την είσοδό τους την 1η Οκτωβρίου 1912 στο ελληνικό Κοινοβούλιο, μέσα σε ενθουσιώδη ατμόσφαιρα.

1912.—Στην μάχη των Πεστών ο Λόχος των Κρητών εθελοντών φοιτητών θα λάβει το βάπτισμα  τού πυρός και θα είναι αυτός  που θα εισέλθει πρώτος υπό το γενναίο Λοχαγό Σταύρο Ρήγα στα Πεστά. Ο φοιτητής  Απόστολος Χαζιράκης διακρίθηκε γιά την ανδρεία του, καθώς «ευρεθείς αντιμέτωπος με  τούρκον αξιωματικόν και σχεδόν μονομαχήσας, εφόνευσεν αυτόν δια τής λόγχης του, παραλαβών το ξίφος του και το πιστόλι…». Ο «Ιερός  Λόχος» των Κρητών Φοιτητών σ’ αυτή την μάχη θα  έχει και τον πρώτο του νεκρό, τον φοιτητή τής Νομικής Νικόλαο Σαμαριτάκη ενώ τραυματίστηκε και ο Ταγματάρχης τού φοιτητικού λόχου, Σταύρος Ρήγας «με διαμπερές τραύμα επί της μιάς παρειάς εξελθόν από το κάτω μέρος τού ωτός» (Αρχολέων, 1971).

.—Ο Ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Μπιγλίτσα, κοντά στην Κορυτσά.

.—Οι τουρκικές δυνάμεις επιτίθενται με σφοδρότητα εναντίον των Ελληνικών κοντά στο Δέλβινο τής Βορείου Ηπείρου και τις αναγκάζουν να συμπτυχθούν προς Αγίους Σαράντα. Ο στρατηγός Σαπουντζάκης επιτίθεται εναντίον των τούρκων στον τομέα τής Ηπείρου με όλες τις δυνάμεις.

1918.—Τραγωδία στην θάλασσα. Το ατμόπλοιο “Ελένη” αφού προσέκρουσε σε νάρκη ανοικτά τής Τενέδου, βυθίστηκε παρασύροντας μαζί του 60 επιβάτες και 7 μέλη από το πλήρωμα. Οι υπόλοιποι 120 διεσώθησαν· με το “Ελένη” επέστρεφαν στην Λήμνο μετά την λήξη τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου πολλοί Λήμνιοι στρατιώτες, αρκετοί από τους οποίους πνίγηκαν. Γλαφυρές όσο και ανατριχιαστικές οι διηγήσεις στρατιωτών που διασώθηκαν.

1919.—Στο μέτωπο στην Μ. Ασία ο Ελληνικός στρατός μάχεται μάχες προφυλακών.

1920.—Στην Μ.Ασία οι εμπόλεμοι Έλληνες και τούρκοι μάχονται με μάχες περιπόλων.

1921.—Η Ελληνική στρατιά στην Μ. Ασία δρα με πυροβολικό και περιπόλους.

1922.—Μετά την επέμβαση τού Βασιλέως Γεωργίου Β΄ γιά αποτροπή εκτελέσεως μελών τής κυβερνήσεως, ο δικτατορικά επιβληθείς πρωθυπουργός Γονατάς τον περιόρισε στα ανάκτορα.

1923.—Ο Γεώργιος Β΄ θεωρήθηκε ένοχος γιά το στρατιωτικό πραξικόπημα των στρατηγών Λεοναρδόπουλου – Γαργαλίδη διότι κράτησε ουδέτερη στάση και η κυβέρνηση Γονατά τού συνέστησε να αποχωρήσει από την χώρα ώσπου να αποφασιστεί η τύχη τού πολιτεύματος.

1929.—Επεισόδια μεταξύ φοιτητών και χωροφυλακής ξεσπούν εξ αιτίας των περιοριστικών μέτρων τού Υπουργείου Παιδείας και τής Συγκλήτου γιά τις εξετάσεις.

1936.—Ως μια «φρικτή περίοδος διοικήσεως» και «τόπον κολάσεως» γιά τα Δωδεκάνησα χαρακτηρίζει την παραμονή τού Μάριο Λάγκο εφημερίδα τής εποχής.

1932.—Έναν μήνα αφ’ ότου ύψωσαν την ελληνική σημαία στην Ιταλία, τα ελληνικά αντιτορπιλικά «Ύδρα» και «Παύλος Κουντουριώτης» καταπλέουν στον Ελληνικό ναύσταθμο.

1934.—Νέος υπουργός Οικονομικών, ο Γεώργιος Πεσμαζόγλου.

1938.—Γνωστοποιείται στους Έλληνες εκπαιδευτικούς τής νήσου Κω μέσω τού Κυβερνητικού Επιτρόπου τής Ορθοδόξου Κοινότητος τής νήσου, Γεωργίου Ι. Ιωαννίδη, ότι δεν θα ανανεωθεί η άδεια ανοίγματος των Κοινοτικών Εκπαιδευτηρίων. Η εντολή δόθηκε από τον Ιταλό Διοικητή Δωδεκανήσου Ντε Βέκι. Με αυτή την διαταγή (στο πλαίσιο τής πολιτικής αφελληνισμού που εφάρμοσαν οι Ιταλοί), ανάγκασαν τα Ελληνόπουλα να παρακολουθήσουν τα ιταλικά σχολεία με Ιταλούς δασκάλους και δασκάλες καθολικές καλόγριες. Οι ελληνοδιδάσκαλοι παρέδιδαν ελληνικά «κατ’ οίκον»…

1940.—Τα δύο Συντάγματα  6ο και 12ο, ενήργησαν τις αναγνωρίσεις τους, καθόρισαν τους αντικειμενικούς τους στόχους και ετοιμάστηκαν γιά την επίθεσή τους, το πρωί τής 30ης Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσουν εξαήμερες μάχες με νικηφόρο αποτέλεσμα (παρ’ όλη την δυσχέρεια ανεφοδιασμού σε τρόφιμα και πυρομαχικά), στις θέσεις Μπουλαράτ, Ζερβάτ-Χάνι Γεωργουτσάδες-Γκράπσι. Ο ανεφοδιασμός τού Συντάγματος σε πυρομαχικά και τρόφιμα κατά την διάρκεια τής επιχειρήσεως υπήρξε πλημμελής σε τέτοιο σημείο, ώστε παρατηρήθηκαν κρούσματα εξαντλήσεως ανδρών από την πείνα και θάνατοι κτηνών, ακόμη και έλλειψη πυρομαχικών. Αυτό συνέβη επειδή το μεν Κέντρο Εφοδιασμού τής Μεραρχίας βρισκόταν στο Χάνι Δελβινάκι, ο δε όρχος Πυρομαχικών στην Καστάνιανη. Οπότε το Σύνταγμα ήταν υποχρεωμένο να διανύει με τα εξαντλημένα υποζύγιά του μέσω δύσβατων δρόμων μεγάλες αποστάσεις τής αμαξιτής οδού Κακαβιά- Χάνι Γεωργουτσάδες- Αργυρόκαστρο, που δεν ήταν ελεύθερη λόγω τού ότι δεν είχε ακόμη εκκαθαριστεί η Κοιλάδα τού Δρύνου.

.—Οι Ελληνικές δυνάμεις στο βορειοηπειρωτικό μέτωπο εκδιώκουν τους Ιταλούς από την διάβαση Στουγκάρας.

.—Η ιταλική αεροπορία βομβάρδισε την Λευκάδα.

1943.—Οι απάνθρωποι  Γερμανοί, προβαίνουν στην εκτέλεση 250 και πλέον ηρώων τού μετώπου. Την 20η Νοεμβρίου, με το πρόσχημα ότι «πρέπει τα νοσοκομεία να εκκαθαριστούν από τα αναρχικά στοιχεία», εκκένωσαν τα νοσοκομεία από ανάπηρους πολέμου τους οποίους μετέφεραν στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως τού Χαϊδαρίου. Επρόκειτο γιά άνδρες οι οποίοι πολέμησαν στα βουνά τής Ηπείρου, τυφλούς ή μονόφθαλμους, με κομμένα πόδια και παραλύσεις από τραύματα ή κρυοπαγήματα.

1944.—Μετά τα τελευταία γεγονότα τα οποία οδηγούσαν την Ελλάδα σε προφανή κατάσταση, οι μη κομμουνιστές ηγέτες τού ΕΑΜ εκδήλωσαν τις προθέσεις τους γιά απόσπαση και παραίτηση από την Κεντρική Επιτροπή τού ΕΑΜ όσο και από την κυβέρνηση στην οποία συμμετείχαν. Στην συνεδρίαση τής 2ας Δεκεμβρίου (βλ. ημ.), στην οποία έλαβαν μέρος, οι υπόλοιποι σύνεδροι έσπευσαν να τους καθησυχάσουν αναλύοντας το σχέδιο καταλήψεως τής χώρας και διαβεβαιώνοντάς τους ότι, ούτε πολύ αίμα θα εχύνετο (…), ούτε πραγματική ρήξη με την Αγγλία θα επέλθει, αλλά και πως η χώρα μας δεν θα πάθει κάποια ζημιά. Επίσης, ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι είχαν τηλεγραφήματα και πληροφορίες από την Αγγλία πως, εξ αιτίας τής πιέσεως τής κοινής γνώμης, ο Τσώρτσιλ στις επόμενες 24 ώρες θα διέταζε τον Στρατηγό Σκόμπυ να αποσύρει τα στρατεύματά του.

.—Με την πλήρη εγκαθίδρυσή της και την ολοκλήρωση τού σχηματισμού της, η κυβέρνηση ‘’Εθνικής Ενότητος’’ προβαίνει στην κατάργηση όλων των τοπικών κοινοταρχών και δημάρχων οι οποίοι διορίστηκαν επί Κατοχής.

1955.—Ο αγωνιστής τής ΕΟΚΑ Χρίστος Κκέλης, διηύθυνε ενέδρες εναντίον των Άγγλων στην Κισσόνεργα.

.—Ο Γρηγόρης Αυξεντίου κλήθηκε από τον Διγενή στο αρχηγείο τής ΕΟΚΑ στην περιοχή Σπηλιών. Μέχρι τότε, λόγω τής επικηρύξεώς του από τούς Άγγλους,  δρούσε στην οροσειρά τού Πενταδάκτυλου ηγούμενος τής πρώτης ορεινής ανταρτικής ομάδος στο Μαύρο Όρος, με  πλούσια δράση.

1957.—Απεβίωσε ο Μητροπολίτης Ρόδου Απόστολος Α΄ (Τρύφωνος). Ετάφη στον τάφο των Αρχιερέων τής Ρόδου στο Κοιμητήριο τού Αγίου Δημητρίου. Υπήρξε Μητροπολίτης Ρόδου από το 1913 έως το 1947.

1964.—Ο πρώτος επίσημος εορτασμός από την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου γιά την ανατίναξη τής γέφυρας τού Γοργόποταμου, σημαδεύτηκε από τον θάνατο 13 ατόμων μεταξύ των οποίων και ενός μικρού κοριτσιού και τον τραυματισμό 45 ή 51ενός, από έκρηξη νάρκης. Το επίσημο πόρισμα αναφέρθηκε σε νάρκη τής περιόδου τού «εμφυλίου» η οποία διέφυγε από τις εκκαθαρίσεις τής περιοχής, ενώ η αριστερά μίλησε γιά σχεδιασμένη ενέργεια τής CIA. Πριν την τραγική έκρηξη είχαν σημειωθεί επεισόδια από οπαδούς τού Κ.Κ.Ε. Όπως περιγράφει άρθρο τής ‘’Καθημερινής’’: «…Το τραγικόν συμβάν έθεσεν εις δευτέραν μοίραν  τα πρωτοφανή επεισόδια τα οποία εδημιούργησαν οι συρρεύσαντες εις τον Γοργοπόταμον χιλιάδες οπαδών τής αριστεράς. […] Υπολογίζεται ότι η ΕΔΑ ωργάνωσεν ‘’εκδρομάς’’ εις Γοργοπόταμον περίπου 10.000 οπαδών της από πολλές πόλεις τής Ελλάδος».

1967.—Μετά τα γεγονότα Κοφίνου στην Κύπρο (15/11), η Ελλάς σύρεται στην λεόντειο Συμφωνία Πιπινέλη-Τσαγλαγιαγκίλ η οποία άφησε την Κύπρο ανυπεράσπιστη. Η απάντηση τού Πιπινέλη –Υπ.Εξ. Ελλάδος -, στον Πρέσβη τής Κύπρου στην Αθήνα, Νίκο Κρανιδιώτη ήταν η εξής : «Κύριε Κρανιδιώτη, η τύχη τής Ελλάδος είναι συνυφασμένη με την τύχη των συμμάχων της. Δεν είναι δυνατόν να ενεργούμε εναντίον των συμφερόντων τού NATO. Οι σχέσεις μας με την τουρκία πρέπει να αποκατασταθούν γιά να εξασφαλισθεί ειρήνη και γαλήνη στην περιοχή. Είμαι βέβαιος ότι τα συμφέροντά μας θα προστατευθούν πλήρως από τους συμμάχους μας…».

.—Μετὰ τὶς ἀπειλητικὲς πτήσεις τῆς τουρκίας καὶ τὸ πολεμικὸ τελεσίγραφο, ὁ εἰς Παρισίους ἐξόριστος Καραμανλῆς διέκοψε τὴν σιωπὴ στὶς 29/11/1967, δηλώνοντας στὴν εφημερίδα «Λε Μοντ» ὅτι πρέπει νὰ φύγῃ ἡ Στρατιωτικὴ Κυβέρνησις.

1972.—Απεβίωσε ο παλαίμαχος ηθοποιός τού θεάτρου “Σάρα Μπερνάρ” και τού κινηματογράφου, Αχιλλέας Μαδράς. Χάρις σ’ αυτόν γυρίστηκαν οι πρώτες ελληνικές ταινίες στην εποχή τού βωβού κινηματογράφου. Φύση τυχοδιωκτική που ακροβατούσε ανάμεσα στο όνειρο και το κιτς, έζησε μία ζωή περιπετειώδη και γνώρισε από κοντά μεγάλες μορφές τής τέχνης τού εικοστού αιώνα.

1973.—Μετά από κάποιους μικροσεισμούς, εκδηλώνεται ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ στην Κρήτη. Έγινε στις 12:57, κτυπώντας κυρίως τον Νομό Χανίων, προκαλώντας αρκετές ζημιές και βλάβες σε πολλά οικήματα.

1977.—Νέος πρόεδρος τού κόμματος τής ΕΔΗΚ (Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου) μετά την παραίτηση τού Γεώργιου Μαύρου, ο Ιωάννης Ζίγδης.

1992.—Στην Γερμανία, νεοναζί προκαλούν ζημιές σε αυτοκίνητα Ελλήνων αξιωματικών.

1993.—Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία τής απογραφής, από το 1981 έως το 1991, κατά 4,8% αυξήθηκε ο νόμιμος πληθυσμός στην Ελλάδα και κατά 5,3% ο πραγματικός… Κυρώθηκε με την 24197/Γ 3812/24-11-1993 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Εσωτερικών.

2005.—Ο Συνοριακός φύλακας Σομπόνης Κωνσταντίνος, τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την διάρκεια καταδιώξεως ένοπλου δράστη ληστείας σε Τράπεζα στην Παιανία. Ο ένοπλος οδηγός τού καταδιωκόμενου οχήματος, στην προσπάθειά του να διαφύγει έπεσε με δύναμη στο περιπολικό, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 35χρονο Συνοριακό φύλακα.

2017.—Αποχαιρετισμός σε έναν ευπατρίδη των Αθηνών. Απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών ο Ευτύχιος Αλεξανδράκης, ο παλαιότερος έμπορος των Αθηνών και μία από τις ευπρεπέστερες και ευγενικότερες προσωπικότητες τής πόλεως. Με την στάση ζωής και τους τρόπους του, παρέδιδε μαθήματα ζωτικότητας και απαράμιλλου στιλ. Χαρακτηριστική τού ήθους του είναι η απάντηση που έδωσε στο ερώτημα «Ποιό είναι το ακριβώτερο ρούχο στην ζωή;». «Οι καλοί τρόποι, παιδί μου», είπε. «Χωρίς αυτούς είσαι γυμνός ακόμη κι’ αν φοράς το πιό καλοραμμένο κοστούμι», γιά να συνεχίσει προσθέτοντας. «Χάσαμε την αίσθηση τού καθήκοντος. Και την ευπρέπειά μας. Διότι και η ευπρέπεια είναι καθήκον να ξέρετε.[…] Νομίζω ότι αυτό που μάς λείπει σήμερα είναι η πίστη στην πατρίδα. Την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος τού ’40, οι άνδρες πανηγύριζαν που θα πήγαιναν στο Μέτωπο. Η μάνα μου έστειλε έξι γυιούς στα όπλα χωρίς να βαρυγκομήσει».

.—Απεβίωσε ο Χρήστος Γ. Τζέλιος, πρώην πρόεδρος τής Πανηπειρωτικής Νεολαίας τού Συλλόγου Βορειοηπειρωτών «Πύρρος», και φλογερός αγωνιστής τού Βορειοηπειρωτικού. Ο εκλιπών ήταν και γραμματέας τού Πολιτιστικού Ιδρύματος Αθανασιάδη και πρωτοστατούσε στις ετήσιες τελετές απονομής υποτροφιών.

.—Ένταση δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια τού περιφερειακού συμβουλίου, όταν κάτοικοι τής Μάνδρας Αττικής ξέσπασαν κατά τής Περιφερειάρχου Δούρου. Φωνάζοντας ότι τους άφησαν αβοήθητους, οι πληγέντες από την φονική πλημμύρα απαιτούσαν να μάθουν τις άμεσες κινήσεις τής Περιφερειάρχου.

2018.—Σαν σήμερα η Σοσιαλιστική Ομάδα τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τις υπογραφές των Νίκου Ανδρουλάκη και Knut Fleckenstein (εισηγητή γιά την ενταξιακή πορεία τής αλβανίας), κατέθεσε τροπολογία στην Ολομέλεια τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ζητάει την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου τού Κωνσταντίνου Κατσίφα από τις αλβανικές αρχές… Υπενθυμίζουμε ότι στις 12 Νοεμβρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, οι Φιλελεύθεροι, οι Πράσινοι, είχαν καταψηφίσει την πρόταση τού Νότη Μαριά και των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) να γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια τής Ευρωβουλής με θέμα την δολοφονία τού Κωνσταντίνου Κατσίφα και την παραβίαση των δικαιωμάτων τής ελληνικής μειονότητας Β. Ηπείρου. Τότε έλαμψαν διά τής απουσίας τους οι περισσότεροι Έλληνες Ευρωβουλευτές.

2019.—Μετά από τον τούρκο πρέσβη στην Αθήνα, σειρά είχε σαν σήμερα ο πρέσβης τής Λιβύης να κλιθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Αιτία, η υπογραφή τού μνημονίου τής χώρας του με την τουρκία (βλ. 28/11). Ο Δένδιας ζήτησε από τον πρέσβη να παρουσιάσει άμεσα την συμφωνία τής Λιβύης με την τουρκία, σε διαφορετική περίπτωση θα ληφθεί απόφαση απελάσεώς του. Τον περασμένο Σεπτέμβριο στο περιθώριο τής Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών, ο Δένδιας είχε συναντηθεί με τον Λίβυο ομόλογό του, ο οποίος ούτε επιβεβαίωσε αλλά ούτε αρνήθηκε την ύπαρξη ανάλογων σκέψεων. Τότε ο Δένδιας τού τόνισε ότι κάθε σχετική σκέψη ή πρωτοβουλία, είναι τελείως εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου, δεν έχει κανένα αντίκρισμα, και θα έχει επιπτώσεις, τόσο στις σχέσεις τής συγκεκριμένης κυβερνήσεως με την Ελλάδα, αλλά και με την Ε.Ε.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση