Αρχείο ετικέτας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 08 ΜΑΪΟΥ

Σύμη. Ο Γερμανός Στρατηγός-Γενικός Διοικητής Δωδεκανήσου, Καρλ Βάγκνερ αποδίδει τον τελευταίο χαιρετισμό πριν την υπογραφή τής παραδόσεως. Φωτογράφος ο Τρέβορ Χόκινς (Trevor Hawkins).
8 Μαΐου

1081.—Ο Πατριάρχης και Άγιος, Κοσμάς ο Α´, αφού λειτούργησε γιά τελευταία φορά στον ναό τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου, έφυγε μαζί με τον υπηρέτη του και αποσύρθηκε στην Μονή Καλλίου. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 08 ΜΑΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 07 ΜΑΪΟΥ

7 Μαΐου

558.—Η πτώση και η καταστροφή τού τρούλου τής Αγίας τού Θεού Σοφίας. Εν μέσω επισκευών, λόγω των τριών καταστρεπτικότατων σεισμών τής προηγούμενης χρονιάς, «[…] ην γαρ διερρημένος εκ των γενομένων σεισμών», έπεσε το ανατολικό μέρος τού Αγίου Θυσιαστηρίου και συνέτριψε το «Κιβούριoν και την Αγίαν Τράπεζαν και τον άμβωναν». Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 07 ΜΑΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 06 ΜΑΪΟΥ

Ο Βρετανός Στρατηγός Πάτζετ υποδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό κατά την άφιξή του στην Ρόδο στις 15-5-1945. Φωτογράφος ο Τρέβορ Χόκινς (Trevor Hawkins).
6 Μαΐου

1405.—Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γεώργιος Καστριώτης γυιός τού Ιωάννη και αργότερα εθνικός ήρωας των αλβανών. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 06 ΜΑΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 05 ΜΑΪΟΥ

1912 Ιταλική απόβαση στον κόλπο Καλλιθέας Ρόδου
5 Μαΐου

553.—Επί Αυτοκράτορος Ιουστινιανού αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος, με θέμα την αίρεση τού μονοφυσιτισμού. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 05 ΜΑΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 04 ΜΑΪΟΥ

4 Μαΐου

812.—Η μεγάλη δυσαρέσκεια τού στρατού κατά τής άνασσας Προκοπίας, κόρης τού Νικηφόρου Α΄ και αδελφής τού Αυτοκράτορα Σταυράκιου, αλλά και μία έκλειψη ηλίου που συνέβη, θεωρήθηκαν κακοί οιωνοί γιά τις προετοιμασίες εκστρατείας κατά των βούργαρων. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 04 ΜΑΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 03 ΜΑΪΟΥ

Γερμανοί κατακτητές παρατηρούν την πόλη των Αθηνών από τον βράχο τής Ακροπόλεως.
3 Μαΐου

612.—Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Γ΄ ο οποίος στέφτηκε Αυτοκράτορας τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το έτος 641, ως διάδοχος τού πατέρα του, Αυτοκράτορα Ηράκλειου. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 03 ΜΑΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 02 ΜΑΪΟΥ

Έλληνες τής Σμύρνης παρακολουθούν την είσοδο τού Ελληνικού στόλου.
2 Μαΐου

373.—Απεβίωσε ο πατριάρχης Αλεξανδρείας, Αθανάσιος. Πρόκειται γιά τον Άγιο Μέγα Αθανάσιο τής Ορθοδοξίας μας. Τού αποδόθηκε ο τίτλος Μέγας, γιά δύο λόγους· Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 02 ΜΑΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 01 ΜΑΪΟΥ

Peter von Hess, 1827-34, ο Ιάκωβος Τομπάζης πυρπολεί το πρώτο τουρκικό τρίκροτο.
1 Μαΐου

431.—π.Χ. Οι Κορίνθιοι και άλλοι σύμμαχοι, στρέφονται επισήμως στην Σπάρτη η οποία ήταν επικεφαλής τής Πελοποννησιακής συμμαχίας, θέτοντάς της τελεσίγραφο, πως εάν δεν κήρυσσε τον πόλεμο κατά των Αθηναίων, θα αναζητούσαν άλλον σύμμαχο. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 01 ΜΑΪΟΥ