Αρχείο ετικέτας ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣΣΟΥ (333 π.Χ.)

.

Μέγας Ἀλέξανδρος.

Ὁ Ἀλέξανδρος ἀνοίγει τὴν «πύλη» τῆς Μέσης Ἀνατολῆς

Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος

Φιλόλογος (ΜΑ, University College London).

……….Μετὰ τὴν νίκη τοῦ Ἀλεξάνδρου στὸν Γρανικὸ ποταμὸ καὶ τὴν θυελλώδη προέλασή του στὴν Μικρᾶ Ἀσία, ὁ Βασιλιᾶς Δαρεῖος Γ’ ὁ Κοδομανὸς εἶχε πιὰ συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη τῆς Περσικῆς Αὐτοκρατορίας του, βρισκόταν στὸν ἔσχατο κίνδυνο. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣΣΟΥ (333 π.Χ.)

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ai-Khanoum, 2nd century BC..

Τὰ μεγάλα ἔργα  στὴν ἐκστρατεία τοῦ  Μεγάλου Ἀλεξάνδρου

 ,

……….Ὄπως ὁ σύγχρονος Ἑλληνικὸς Στρατὸς εἶχε παλαιότερα τὴν Μ.Ο.Μ.Α., ποὺ κατασκεύασε τὴν βασικὴ ὑποδομὴ τῆς χώρας μας, ἔτσι καὶ ὁ στρατὸς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, δημιούργησε κατασκευὲς ποὺ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἦταν μνημεῖα εἰρήνης  καὶ οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

.

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Μυστηριώδης θάνατος

.
  .

  • Ελονοσία, έλκος, ή δηλητήριο;
  • Συνωμοσίες και απόπειρες δολοφονίας.
  • Ανατολικά ήθη που ενοχλούν.
  • Φρικτή αλληλοσφαγή για την διαδοχή.

……….Σε αντίθεση με τις λεπτομέρειες και εκτενείς μαρτυρίες που διαθέτουμε για την ζωή και το έργο τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο θάνατος και η ταφή του είναι ακόμη κρυμμένα κάτω από το πέπλο τού σκοταδιού και ήδη από την Αρχαιότητα, οι αβέβαιες πληροφορίες, έπλεξαν ένα αξεδιάλυτο ως τώρα κουβάρι αντιφάσεων και υποθέσεων. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

ΓΑΥΓΑΜΗΛΑ 331 π.Χ.

Τὸ μωσαϊκό τοῦ Ἀλεξάνδρου, βρέθηκε κατὰ τὴν διάρκεια ἀνασκαφῶν τὸ 1831 στὴν Πομπηῒα, στὸ «σπίτι τοῦ Φαύνου». Εἶναι ἀπό τὰ πιὸ διάσημα ῥωμαϊκά μωσαϊκά μὲ διαστάσεις 5.82 χ 3,13 μ. Ἄλλοι πιστεύουν ὅτι ἀφορᾶ τὴν μάχη τῆς Ἰσσοῦ καὶ ἄλλοι τὴν μάχη τῶν Γαυγαμήλων. Ἡ εἰκόνα δείχνει τὸν Ἀλέξανδρο ἐπικεφαλῇ τῶν στρατευμάτων του, νὰ ἐφορμᾶ προσπαθώντας νὰ ἐμπλακῇ μὲ τὸν Δαρεῖο. Ἀλλά Ὁ πέρσης βασιλιάς, ἤδη ἔχει στρέψει μὲ σκοπὸ τὴν διαφυγὴ, μὲ μόνο τὰ μάτια του νὰ βλέπουν πρὸς τὸν Ἀλέξανδρο. «Ἐθνικό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Νάπολης-Νεαπόλεως». Πιθανὸν νὰ εἶναι ἀντίγραφο ἔργου τοῦ Φιλόξενου τοῦ Ἐρετριαία. Ἕνα ἀκριβές ἀντίγραφό του, δημιουργήθηκε λίγα χρόνια ἀργότερα ἀπό τὴν «Scuola Bottega del Mosaico di Ravenna» καὶ τοποθετήθηκε στὴν Πομπηῒα.

.,

……….331 π.Χ.—Γαυγάμηλα, ἡ ἀμφίστομος παράταξις καὶ τὸ στρατηγικὸ δαιμόνιο τοῦ Μεγίστου τῶν Ἑλλήνων. Συνέχεια ανάγνωσης ΓΑΥΓΑΜΗΛΑ 331 π.Χ.