Αρχείο ετικέτας ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ΄ Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ ( 1042-1055)

.

Κωνσταντῖνος Θ' καὶ Ζωῆ Μωσαϊκὸ ἀπό τὸν Ναὸ Ἁγίας Σοφίας
Κωνσταντῖνος Θ’ καὶ Ζωῆ Μωσαϊκὸ ἀπό τὸν Ναὸ Ἁγίας Σοφίας

.

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ 1025-1071

.

.Δρ. Εὐάγγελος Ε. Τζάχος

Διδάκτωρ, μηχανικὸς Ε.Μ.Π.

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα.

.

(…) Ὕστερα ἀπό αὐτά τὰ ἀποτυχημένα ἐγχειρήματα, ἡ Ζωὴ θυμήθηκε τὸν Κωνσταντῖνο τὸν Μονομάχο καὶ ἀνήγγειλε στὴν σύγκλητο, τὴν πρόθεσί της νὰ τὸν παντρευτῇ. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ΄ Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ ( 1042-1055)

ΚΩΝΣΤΑΣ Β΄( 641/2-668 )

.

ΚΩΝΣΤΑΣ Β

Κώνστας Β΄ ( 642-668 )

 .

……….Ὁ Κώνστας Β΄, γεννήθηκε στὶς 7 Νοεμβρίου τοῦ 630, καὶ ἔγινε Αὐτοκράτορας τὸ 641 ἤ 642, σὲ ἡλικία 12 χρόνων. Κυβέρνησε ἐπισήμως ὡς Κωνσταντῖνος, ὄνομα τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται ἄλλωστε στὰ νομίσματα τῆς βασιλείας του.» Ὡστόσο, ἦταν εὐρέως γνωστός μὲ τὸ ὄνομα Κώνστας. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΩΝΣΤΑΣ Β΄( 641/2-668 )

ΡΩΜΑΝΟΣ Δ΄ΔΙΟΓΕΝΗΣ – Ο ΑΓΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ

.

ΡΩΜΑΝΟΣ Δ'.

Ὁ Ρωμανὸς τοῦ Ματζικὲρτ

,

……….Ὁ Ρωμανὸς Δ΄ Διογένης, ἦταν ὁ πρῶτος Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου ποὺ ἀντιστάθηκε καὶ νίκησε τούς, πρωτοεμφανιζόμενους τότε στὴν Μικρᾶ Ἀσία, τούρκους. Ὑψηλόβαθμος ἀξιωματικὸς τοῦ Στρατοῦ, ἀνέβηκε στὸν θρόνο τοῦ Βυζαντίου μὲ ἕναν καὶ μόνο στόχο: νὰ ἐξουδετερώσῃ τὸν κίνδυνο ποὺ διέτρεχε ἡ Αὐτοκρατορία ἀπὸ τὸν λαὸ τῶν στεππῶν, τοὺς τούρκους. Συνέχεια ανάγνωσης ΡΩΜΑΝΟΣ Δ΄ΔΙΟΓΕΝΗΣ – Ο ΑΓΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

.,

Χάλκινο άγαλμα τού Μεγάλου Κωνσταντίνου στην πόλη Υόρκη τής Μ. Βρετανίας.

.

.Κωνσταντῖνος ὁ μέγας καὶ ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια

.

……….Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ στάση τῶν ἱστορικῶν ἀπέναντι στὸν Μέγα Κωνσταντῖνο εἶναι ἀντιφατική. Γιὰ ἄλλους ὑπῆρξε μέγα αἴνιγμα ἤ στυγνὸς δολοφόνος καὶ καιροσκόπος, γιὰ ἄλλους δέ, τὸ μέγα θαῦμα τῆς ἱστορίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ» ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ

.

Ὁ βυζαντινὸς στρατὸς στὸ «Στρατηγικὸν» τοῦ Μαυρικίου  
Ὁ ὁπλισμὸς τοῦ πεζικοῦ - ὁ ὁπλισμὸς τοῦ ἱππικοῦ - τακτικὲς - ὅπλα ἰδιαίτερης σημασίας  - στρατιωτικὲς ὁδηγίες – οἱ μισθοφόροι τὴν ἐποχὴ τοῦ Μαυρικίου, ἐπιδράσεις – συμπεράσματα.

.

……….Τὸ λεγόμενο «Στατηγικὸν» τοῦ Μαυρικίου, τὸ ὁποῖο χρονολογεῖται περὶ τὸ ἔτος 600, γράφτηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν αὐτοκράτορα Μαυρίκιο ἤ κάποιον στρατηγὸ του καὶ ἀποτελεῖ ἕνα θεμελιῶδες ἔργο γιὰ τὴ δομή, τὴν τακτική, τὸν ὁπλισμὸ καὶ ἄλλα στοιχεῖα τοῦ βυζαντινοῦ στρατοῦ. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ» ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ – ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ (β΄)

.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

..

Ὁ τελευταῖος Παλαιολόγος

.

Τὸν εἶδες μὲ τὰ μάτια σου, γιαγιά, τὸν Βασιλέα,
ἢ μήπως καὶ σὲ φάνηκε, σὰν ὄνειρο, νὰ ποῦμε,
   σὰν παραμύθι τάχα;

-Τὸν εἶδα μὲ τὰ μάτια μου, ὡσὰν καὶ σένα νέα,
πὰ νὰ γενῶ ἑκατὸ χρονῶ, κι᾿ ἀκόμα τὸ θυμοῦμαι,
   σὰν νἄταν χτὲς μονάχα.

Στὴν Πόλη, στὴν Χρυσόπορτα, στὸν πύργον ἀπὸ κάτου,
εἶν᾿ ἕνα σπήλαιο πλατύ, στρωμένο σὰν παλάτι,
   σὰν ἅγιο παρακκλήσι;

Κανένας Τοῦρκος δὲν μπορεῖ νὰ κρατηθῇ κοντά του,
κανεὶς τῆς σιδερόπορτας ναὕρη τὸ μονοπάτι,
   νὰ πὰ νὰ τὸ μηνύσῃ. Συνέχεια ανάγνωσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ – ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ (β΄)