ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-02 ΙΟΥΛΙΟΥ

2 Ιουλίου

963.—Ο Νικηφόρος Β΄ Φωκάς ανακηρύσσεται από τον στρατό, τον λαό και την εκκλησία, Αυτοκράτορας τής Ρωμανίας. Πριν ανακηρυχτεί Αυτοκράτορας, ως στρατηγός τού στρατού είχε απελευθερώσει την Κρήτη από τούς Αγαρηνούς.

1494.—Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κατά την οποία επισκέπτεται ο Εγκέλαδος την Κρήτη. Συνέβη στις 03:00 τα χαράματα, ημέρα Τετάρτη, αλλά δεν ήταν πάρα μετασεισμός τού  καταστροφικού τής προηγούμενης ημέρας την 1 Ιουλίου. Το φαινόμενο θα εξασθενήσει μετά από έναν μήνα.

1646.—Ο στόλος των τούρκων που κινείται εναντίον τού Ρεθύμνου, αποβιβάζει στρατό στην Σούδα και στρατοπεδεύει στο Καλάμι. Ο παρακείμενος στόλος των Ενετών, μετά την πρώτη επίθεση που δέχτηκε από ξηρά και θάλασσα, απομακρύνθηκε από την περιοχή.

1715.—Οι τούρκοι ανακτούν το φρούριο τής Ακροκορίνθου από τους Βενετούς. Η βενετική κατοχή στον Μορέα τερματίστηκε το 1715, όταν η περιοχή περιήλθε στην κατοχή των προηγούμενων κυριάρχων της γιά δεύτερη φορά, αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο μία παρένθεση τριάντα ετών ανάμεσα σε δύο οθωμανικές περιόδους. Η τυπική επικύρωση τής επιστροφής των οθωμανών ήλθε λίγα χρόνια αργότερα, το 1718,  με την Συνθήκη τού Πασάροβιτς.

1756.—Ένα τουρκικών συμφερόντων εμπορικό πλοίο, με κυβερνήτη κάποιον Κρητικό, καταφέρνει να εξασφαλίσει έγγραφα τα οποία το προστάτευαν από Μαλτέζους πειρατές. Στην υπογραφή δέσποζε το όνομα τού Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών (…)

1802.—Νέα πειρατεία από Μπαρμπαρέζους σε Υδραίικο πλοίο, αναφέρουν οι πρόκριτοι τού νησιού. Το πλοίο αρπάχτηκε έξω από το Πόρτο Έρκουλο, και μαζί με αυτό απήχθησαν και ο πλοιοκτήτης Χατζηθεοδωρίδης Νικολού Μωραΐτης, με τους δύο γυιούς του, τους οποίους οδήγησαν στην Τύνιδα.

1811.—Εκδίδεται η εφημερίδα «Ειδήσεις διά τα ανατολικά μέρη», στην Βιέννη, από τον Έλληνα Χαρίσιο (ή Χαρίτωνα) Παπαγιαννούση, γυιό τού δάσκαλου τού Γένους Δημήτριου, από την Μακεδονία.

1821.—Οι τούρκοι εξέρχονται από την Ακρόπολη των Αθηνών και επιτίθενται εναντίον των Ελλήνων θανατώνοντας αρκετούς. «Εξελθόντες τού φρουρίου τής Ακροπόλεως εν Αθήναις, οι τούρκοι επετέθησαν κατά των Ελλήνων, εθανάτωσαν πολλούς και εκυρίευσαν μίαν σημαίαν.»

1824.—Η κυβέρνηση δίνει αμνηστία στούς αντικυβερνητικούς. «Η Κυβέρνησις έδωκε την γενικήν Αμνηστείαν εις τούς αντικυβερνητικούς.»

1825.—Οι τούρκοι προσπάθησαν να καταλάβουν το Μεσολόγγι με έφοδο αλλά απέτυχαν. «Έφοδος Μεχμέτ Ρεσίτ πασά Κιουταχή προς κυρίευσιν τού φρουρίου Μεσολογγίου και μάχη. Νίκη Ελλήνων.»

.—Έλληνες υπό τούς Γενναίο Κολοκοτρώνη, Νοταρά, Ανδρέα Λόντο και Πλαπούτα, περικυκλώνουν την Αλωνίσταινα, τρέπουν σε άτακτη φυγή πεντακόσιους Αιγύπτιους,  φονεύοντας εκατό από αυτούς και πετυχαίνοντας νίκη κατά των δυνάμεων τού Ιμπραήμ. Από την μανία του, ο εξωμότης αγαρηνός επί εξαήμερο κατακαίει την περιοχή τής Καρύταινας.

1838.—Ἅγιος Λάμπρος, ἄθλησε γιά τήν πίστη στήν Μάκρη.

1839.—Τίθενται τα θεμέλια τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως ακρογωνιαίος λίθος τοποθετήθηκε μάρμαρο με την ακόλουθη επιγραφή: «Ἑλληνικὸν Πανεπιστήμιον ἀνεγερθὲν συνδρομῇ Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων τῷ ζ’ ἔτει τῆς βασιλείας Ὄθωνος τοῦ Α΄». Το σχέδιο εκπονήθηκε από τον Δανό αρχιτέκτονα Χάνσεν, η δε δαπάνη υπολογίστηκε σε 170.000 δραχμές. «…ο Όθων έρριψε εις τον παρά την βάσιν τού λίθου λάκκον, νομίσματα εξ όλων των χαραχθέντων από τής Επαναστάσεως και εφεξής, καθώς και δύο μετάλλια, το εν χρυσούν και το έτερον αργυρούν, φέροντα την εικόναν του». Η ολική δαπάνη, παρά τον αρχικό προϋπολογισμό, «ανήλθεν εις 750.921 δραχμάς». Η εξαίσια ζωοφοφόρος τής προσόψεως, «κατεσκευάσθη βραδύτερον, δαπάναις τού εκ Βιέννης ομογενούς Ν. Δούμπα».

1881.—(ν. ημ.) Ημερομηνία επικυρώσεως τής Συμφωνίας τής Κωνσταντινουπόλεως, η οποία αποφασίστηκε ήδη από τις 28 Μαρτίου. Υπό την έντονη πίεση των Μεγάλων Δυνάμεων, η οθωμανική αυτοκρατορία εξαναγκάζεται να υπογράψει με την Ελλάδα την τελική Σύμβαση τής Κωνσταντινουπόλεως, με την οποία εκχωρεί στην δεύτερη το μεγαλύτερο μέρος τής Θεσσαλίας, το φρούριο τής Πούντας στον Αμβρακικό κόλπο και την περιοχή τής Άρτας. Κατά την συγκεκριμένη Συμφωνία, μάς παραχωρήθηκε η Θεσσαλία και ο Νομός Άρτας, εκτός όμως τής Ελασσόνας, ενώ η χώρα μας υποχρεώθηκε να αποζημιώσει τις περιουσίες τούρκων κατοίκων των περιοχών (20/6 με το παλ. Ημ.). Η συγκυρία τής ενσωματώσεως τής Θεσσαλίας και τής επαρχίας Άρτας στο ελληνικό κράτος δημιούργησε γιά πρώτη φορά, εμφανές και οξύ αγροτικό ζήτημα στην ελεύθερη Ελλάδα. Γιά την περιοχή τής Άρτας, οι τούρκοι που είχαν στην κατοχή και ιδιοκτησία τους αυτές τις περιοχές και τα χωριά, είχαν ήδη προλάβει να τα πουλήσουν σε πλούσιους Έλληνες και το δικαίωμά τους αυτό καταχωρήθηκε με την Συνθήκη τού Βερολίνου, και συγκεκριμένα με το άρθρο 4. Δύο ήταν οι αγοραστές των χωριών τής Άρτας και των Τζουμέρκων, ο Χρηστάκης Ζωγράφος και ο Κωνσταντίνος Καραπάνος. Ο πατέρας τού Καραπάνου ήταν αρχιεπιστάτης των κληρονόμων τού Μουσταφά Πασά, ιδιοκτήτη περιοχών και χωριών τής Θεσσαλίας και τής Ηπείρου. Οι δύο αυτές φεουδαρχικές οικογένειες είχαν συγγενέψει μεταξύ τους. Το 1867 ο Κωνσταντίνος Καραπάνος νυμφεύθηκε την κόρη τού Χρηστάκη Ζωγράφου, Μαρία.

1890.—Νέος διοικητής τής Εθνικής Τράπεζας μετά τον απερχόμενο Μάρκο Ρενιέρη, ο Παύλος Καλλιγάς.

1904.—Εκτελείται ο Μακεδονομάχος Αναστάσιος Μοναστερλής στο Μοναστήρι.

1905.—Οι σφαγές και η τρομοκρατία συνεχίζουν αμείωτα σε όλη την Μακεδονία. Μία μόνο συμμορία βούργαρων, σαν σήμερα κατάφερε να σφάξει οκτώ Έλληνες τής περιοχής Μοριχόβου, μεταξύ των οποίων έναν ιερέα και έναν διδάσκαλο.

.—Οι πρόξενοι των φερόμενων ως «Προστάτιδων Δυνάμεων», βλέποντας το άκαμπτο τής κρητικής αντιστάσεως με αίτημα την Ένωση αλλά και την φθορά που υπέστησαν τόσους μήνες, πραγματοποιούν συνάντηση στις Μουρνιές. Μεταξύ άλλων, αρνήθηκαν το βασικό αίτημα των Κρητών αλλά και απαίτησαν την παράδοση τού οπλισμού των επαναστατών. Η συνάντηση απέβη άκαρπη.

1907.—Νέος δήμαρχος Αθηναίων ο Σπυρίδων Μερκούρης. Οι εκλογές σημαδεύτηκαν από βίαια επεισόδια που στοίχησαν και ζωές.

1909.—Μέγας σεισμός ισοπεδώνει την Αμαλιάδα. Όσα σπίτια δεν κατέρρευσαν, κρίθηκαν ακατάλληλα ενώ οι ζημιές ξεπέρασαν το 1.000.000 δραχμές. Η βοή τού μεγάλου σεισμού σε συνδυασμό με τα καταρρέοντα σπίτια και τις κραυγές γυναικών και παιδιών, δημιούργησαν εικόνες αλλόκοσμες.

1910.—Η Βουλή προκηρύσσει νέες εκλογές γιά τις 08 Αυγούστου.

1911.—Τίθεται σε ισχύ το Σύνταγμα τού 1911, το οποίο αποτελεί αναθεώρηση τού Συντάγματος τού 1864.

1913.—Στο βουργαρικό μέτωπο, οι Ελληνικές δυνάμεις μάχονται σκληρά παρά το Νευροκόπι και εκδιώκουν τούς βούργαρους από το ύψωμα τής Μπαμπούλας. Παράλληλα, τα στρατεύματα τής Σερβίας κατατροπώνουν, μετά από την πιό αιματηρή μάχη τής εκστρατείας τους, τα βουργαρικά στρατεύματα και συλλαμβάνουν 5.000 αιχμαλώτους.

1914.—Βάσει τής αποφάσεως των Μεγάλων Δυνάμεων να δοθεί η Β. Ήπειρος και η νήσος Σάσσων στην αλβανία, οι Έλληνες αποχωρούν από την νήσο· λίγες μέρες αργότερα, οι βοσκοί που κατοικούσαν εκεί σφαγιάζονται από τους αλβανούς.

1915.—Οι πρέσβεις τής «Τριπλής Συνεννοήσεως» (ΑΝΤΑΝΤ), επιδίδουν Διακοίνωση στην Σόφια με την οποία ζητούν από την βουργαρία να πολεμήσει στο πλευρό τους. Ως αντάλλαγμα, τής προσφέρουν εδάφη τής Μακεδονίας τα οποία κατείχε η Σερβία, και επιπλέον την παραχώρηση τής Καβάλας (!..) Οι κατά τα λοιπά «Σύμμαχοι», την ίδια περίοδο υπόσχονταν στην Ελλάδα εδάφη στην Μ. Ασία και ορισμένοι ελλαδίτες πολιτικοί τους πίστεψαν, σε σημείο μάλιστα που έφτασαν να παραδώσουν όντως την Καβάλα (και άλλες περιοχές) στους βούργαρους, όχι μία αλλά δύο φορές (…)

1919.—Συμμαχικός στρατός στέλνεται στην Σμύρνη και στον Πόντο, την ίδια στιγμή, που ο Κεμάλ στρατολογεί την αντίσταση στο εσωτερικό τής Μικράς Ασίας.

.—Στο Μέτωπο στην Μ. Ασία επικρατεί ηρεμία.

.—Ο Στρατός μας μάχεται στην Πέργαμο την οποία και θα απελευθερώσει.

1920.—Το Μέτωπο στην Μ. Ασία όπου εκτείνεται ο Ελληνικός Στρατός είναι από την Προποντίδα μέχρι τον Μαίανδρο ποταμό. Στο εντεταγμένο Μέτωπο δέχεται μικροεπιθέσεις τούρκων ατάκτων.

1921.—Οι Ελληνικές δυνάμεις τής Στρατιάς Μ. Ασίας, μάχονται σκληρώς εναντίον των τούρκων. Προ τής Κιουτάχειας και στον τομέα Αφιόν Καραχισάρ, οι τούρκοι ενήργησαν αντεπίθεση η οποία εξουδετερώθηκε (απώλειες μάχης 22 νεκροί και 90 τραυματίες). Το Β΄ Σώμα μάχεται στο Τσαούς Τσιφλίκ και στο ύψωμα 1799.

1922.—Σ’ ολόκληρο το Μέτωπο στην Μ. Ασία γίνονται μάχες προφυλακών.

.—Η βασιλομήτωρ Όλγα εγκαταλείπει την Ελλάδα γιά λόγους υγείας. Απεβίωσε στην Ρώμη τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 19 Ιουνίου τού 1926.

1926.—Ίδρυση τής Σιβιτανιδείου Σχολής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, «εις εκτέλεσιν διαθήκης τού Β. Σιβιτανίδου, καταλιπόντος προς τον σκοπόν τούτον 200.000 χρυσών λιρών».

1927.—Η Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή, ξεκινά διενέργεια ανασκαφών στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών.

1932.—Αποφασίζεται η καθιέρωση τής θερινής ώρας στην Ελλάδα.

1935.—Εκκωφαντικός θόρυβος ξύπνησε τούς περίοικους τής πλατείας Συντάγματος στις δυόμισι το πρωί τής 2ας Ιουλίου. Εξερράγη μία βόμβα η οποία είχε τοποθετηθεί στην κατοικία τού δημάρχου Κων. Κοτζιά, αλλά ευτυχώς προκάλεσε μόνον υλικές ζημιές και άνοιξε μία μεγάλη τρύπα στην εξώπορτα. Ένοχοι σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν κάποιοι από τους 1.000 φρεσκοαπολυμένους δημοτικούς υπαλλήλους.

1941.—Την απόφαση κηρύξεως τού πολέμου εναντίον τής βουργαρίας κοινοποίησε σαν σήμερα στον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ίντεν, ο πρέσβης τής Ελλάδος στο Λονδίνο, Χ. Σιμόπουλος.  Ενώ επί δυόμιση μήνες οι βούργαροι ως σύμμαχοι των Γερμανών, κατείχαν την μισή Βόρειο Ελλάδα, η εξόριστη Ελληνική Κυβέρνηση μετά από υπέρμετρη καθυστέρηση, αποφάσισε στις αρχές Ιουλίου να κηρύξει τον πόλεμο κατά τής βουργαρίας. Ήταν η πρώτη επίσημη ελληνική ανακοίνωση ότι οι βούργαροι είχαν εισβάλλει στην Ελλάδα. Η κατάληψη τής Ανατολικής Μακεδονίας και τής Θράκης από τους βούργαρους, σε επίπεδο Διεθνούς Δικαίου αποτελεί κάτι το πρωτοφανές και παράδοξο.

.—Απαγορεύεται αυστηρά στην Ελλάδα η κυκλοφορία ιδιωτών που φορούν μέρος στρατιωτικής στολής οπλιτών.

1942.—Το υποβρύχιο Κατσώνης ΙΙ, μετά την επανάπλευσή του στην Αίγυπτο, βυθίστηκε από λανθασμένο χειρισμό στο λιμάνι τού Πόρτ Σάιντ κατά την αποπεράτωση τού δεξαμενισμού του.

.—Κατά την μάχη τού Ελ Αλαμέϊν, οι Έλληνες διαπρέπουν. Κατόπιν αυτής τής ανδρείας των Ελλήνων, ο στρατηγός Χάρολντ Αλεξάντερ θα αναφέρει: «Ήμουν περήφανος που διοικούσα τέτοιους άνδρες

1943.—Οι Γερμανοί εκτελούν Έλληνες στην Καστοριά.

1944.—Τὴν ὥρα ποὺ ἠσύχαζε στὸ σπίτι του, δολοφονήθηκε ἀπὸ ἀντάρτες κομμουνιστὲς ὁ ἱερέας τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀμφίσσης. Ὁ πατὴρ Φώτιος Ψιλογιάννης, διεπνέετο ὅπως καὶ οἱ συγγενεῖς του ἀπὸ ἐθνικὰ αἰσθήματα, ἐνῶ ὁ ἀνεψιὸς του, Ἰωάννης Ψιλογιάννης, ἦταν ἀρχηγὸς ἐθνικῆς ὀμάδας. Ὁ ἱερέας πλήρωσε μὲ τὴν ζωὴ του ὡς θῦμα ἐξιλαστήριο.

.—Καταλήγουν οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών στην Κυνουρία Αρκαδίας και στο όρος Πάρνωνας. Συνολικά, στο διάστημα 2 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου, από τούς βάρβαρους Γερμανούς θα χάσουν την ζωή τους 202 πολίτες, ενώ άλλοι 500 θα συλληφθούν.

.—Την ίδια ημέρα, μηχανοκίνητη γερμανική δύναμη από την Γραβιά κινείται προς ενίσχυση τής γερμανικής δυνάμεως στην Άμφισσα (η οποία δέχεται ήδη από χθες επίθεση κομμουνιστών), και στον δρόμο της θερίζει όποιον βλέπει όρθιο.

.—Οι Γερμανοί εισβάλουν γιά δεύτερη φορά στο βλαχοχώρι τής Λάκκας Αώου, το Παλαιοσέλλι, συντελώντας την ολοκληρωτική καταστροφή του. Την πρώτη φορά –  18/10/1943 –  πυρπόλησαν 80 οικήματα, μη εξαιρουμένου και τού σχολείου, ενώ ακολούθησε λεηλασία και διαρπαγή των περιουσιών των κατοίκων.

1947.—Ο ιερέας Ηλίας Γρίβας, σφαγιάστηκε από κομμουνιστές. Ο πατήρ Ηλίας υπαγόταν στην Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης.

1948.—Ελλάδα και Η.Π.Α έρχονται σε συμφωνία γιά οικονομική συνεργασία και ενίσχυσή μας.  Έναν χρόνο πριν, είχαμε λάβει το πρώτο μέρος τής οικονομικής ενισχύσεως τού σχεδίου Μάρσαλ.

1949.—Η εφημερίδα «Κερύνεια» τής Κύπρου, αρχίζει μεγάλη εκστρατεία και έρανο γιά την ανασυγκρότηση και επανάκαμψη τής πολύπαθης νήσου Μεγίστης. Το σύνθημα τής εφημερίδας είναι: ‘’Να ξανανθίσει η ζωή εις το Καστελλόριζον’’.

.—Σε μιά άκρως μυστική συνάντηση στην Κορυτσά, κατόπιν αδείας από την Σοβιετική Ένωση, ο Ζαχαριάδης συναντά τον Εμβέρ Χότζα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Ζαχαριάδης ζήτησε πλήρη αρωγή από τούς συμμάχους του αλβανούς, γιά όπλα και ανοιχτά γιά τούς κομμουνιστές σύνορα, με σκοπό να παραταχθούν απέναντι στούς Έλληνες και το πολεμικό μέτωπο το οποίο σκόπευαν να συνεχίσουν και να διευρύνουν. Βασικός του σύνδεσμος με την κυβέρνηση τής αλβανίας, ήταν ο βορειοηπειρώτης γενίτσαρος και ανώτατος αξιωματούχος τής αλβανικής ασφάλειας, Γιώργος Κώτσιας.

1950.—Ιδρύεται διά νόμου η Δημοσία Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), αναλαμβάνοντας τον εξηλεκτρισμό τής χώρας.

1951.—Κατόπιν τής άρσεως στηρίξεως τού Γεώργιου Παπανδρέου, μόλις πριν μία ημέρα, ο πρωθυπουργός Σοφ. Βενιζέλος υποβάλλει την παραίτηση τής κυβερνήσεως.

1952.—Στην εν Αθήναις σύσκεψη Μακαρίου Γ΄ και Διγενή, ο πρώτος, ξεστομίζει την φράση «δεν θα ευρίσκοντο ούτε πεντήκοντα άνδρες να μάς ακολουθήσουν». Η απάντηση ήταν άμεση, και ήλθε από το στόμα τού πρώην Υπ. Στρατιωτικών Γεωργίου Στράτου: «…δὲν γεννᾶται κανεὶς γενναῖος, ἀλλὰ γίνεται, ἀρκεῖ νὰ ὑπάρξῃ ἡγεσία κατάλληλος».

1953.—Γίνονται τα εγκαίνια τής πρώτης μονάδας τού εργοστασίου Αλιβερίου τής Δ.Ε.Η., ισχύος 40.000 κιλοβάτ. Περί τα τέλη τού έτους, ετέθη σε λειτουργία και δεύτερη μονάδα, ισχύος επίσης 40.000 κιλοβάτ. Η ετησία παραγωγή τού εργοστασίου Αλιβερίου φτάνει τα 600 εκατομμύρια κιλοβατώρες.

.—Ημερομηνία θανάτου τού Μακεδονομάχου πράκτορα τού Ελληνικού Προξενείου Σερρών, Χρήστου (Τάκης) Εφέντη.

1956.Ὁ σχεδὸν δεκαέξι χρονῶν ἀγωνιστὴς τῆς ΕΟΚΑ, Παρασκευᾶ Ἀνδρέας, σκοτώθηκε ἀπὸ ἀγγλικὰ πυρᾶ μετὰ ἀπὸ ἐνέδρα βομβιστικῆς ἐπιθέσεως ποὺ ἐπιχείρησε μὲ συναγωνιστὴ του κατὰ τους. Ἀπό τὴν ἔκρηξη τῆς βόμβας πληγώθηκαν δύο Ἄγγλοι στρατιωτικοί. Ἀκολούθησε καταδίωξη κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ἀνδρέας ἔγινε ἀντιληπτὸς καὶ πυροβολήθηκε. Ὅταν ὁ πατέρας του ἀρχικὰ εἶχε ἀντιρρήσεις γιὰ τὴν ἔνταξή του στὸν ἔνοπλο ἀγῶνα λόγῳ τῆς μικρῆς του ἡλικίας, ὁ Ἀνδρέας τοῦ ἀπάντησε: “ Ἄργησες, πατέρα, νὰ μοῦ τὸ πῇς. Ὁ γιὸς σου μεγάλωσε ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔδωσε τὸν μεγάλο του ὅρκο. Πατέρας μου καὶ μάνα μου τώρα εἶναι ἡ Ἑλλάδα”.

1957.—Μετά από έντονη κακοκαιρία και διαρραγή αναχωμάτων τού Στρυμόνα, πλημμυρίζουν και καταστρέφονται περίπου 50.000 στρέμματα γης.

1961.—Ἔδωσε τέλος στὴν ζωή του, στὸ Κέτσαμ (Ketchum) τοῦ Ἀϊντάχο τῶν Η.Π.Α. ὁ Ἔρνεστ Χέμινγουεϊ. Μέσῳ τῶν ἀνταποκρίσεών του, ὡς δημοσιογράφος καὶ πολεμικὸς ἀνταποκριτὴς τῆς Καναδικῆς ἐφημερίδας «Toronto Star Weekly», τὸ εὐρὺ κοινὸ τῆς ἐποχῆς, γνώρισε τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ καὶ τὰ δεινὰ τῶν προσφύγων. Ἦταν παρὼν στὴν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν στὴν Θρᾲκη, ποὺ ἀκολούθησε τὴν συνθήκη τῶν Μουδανιῶν τὸ 1922.

1969.—Καθιερώνεται και στην Ελλάδα ο θεσμός τού Επιτρόπου Διοικήσεως.

1974.—(βλ.& 3/7) Ο Μακάριος Γ΄ Κύπρου, ζητά με επίσημη επιστολή από τον Πρόεδρο τής Ελληνικής Δημοκρατίας, στρατηγό Φ. Γκιζίκη, την άμεση ανάκληση των Ελλήνων αξιωματικών τής Εθνοφρουράς Κύπρου.

.—Στο μεταξύ, από ελλαδικής πλευράς, οι στρατηγοί συσκέπτονται με θέμα την ανατροπή τού Μακάριου.

1975.—Η Ολομέλεια τού Αρείου Πάγου, με την υπ’αριθμό 683 απόφασή της, απέρριψε την ασκηθείσα αναίρεση τού βουλεύματος (414/1975), με το οποίο παραπέμπονταν σε δίκη με την κατηγορία τής «εσχάτης προδοσίας»  και τής «στάσεως», ο Γεώργιος Παπαδόπουλος  μαζί με 13 συγκατηγορούμενους. Την αίτηση αναιρέσεως είχαν υποβάλλει οι Γεώργιος Παπαδόπουλος, Στυλιανός Παττακός, Νικόλαος Μακαρέζος, Γεώργιος Ζωιτάκης, Αλέξανδρος Χατζηπέτρος, Ιωάννης Λαδάς, Κωνσταντίνος Καρύδας, Αντώνιος Λέκκας, Νικόλαος Ντερτιλής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Ρουφογάλης, Δημήτριος Ιωαννίδης, Θεόδωρος Θεοφιλογιαννάκος και Ευάγγελος Τσάκας.

.—Την ίδια ημέρα, η Ολομέλεια τού Αρείου Πάγου, με την υπ’ αριθμό 684 απόφασή της, αποφάνθηκε ότι το «αδίκημα τής εσχάτης προδοσίας» ήταν στιγμιαίο. Έτσι όσοι μετά την επικράτηση τού πραξικοπήματος συνεργάστηκαν με το καθεστώς, απαλλάχθηκαν πάσης ευθύνης.

1982.—Εξουδετέρωση βόμβας στο ταξιδιωτικό γραφείο τού Ισραήλ «Ατλαντίς» και έκρηξη βόμβας η οποία κατέστρεψε την ισραηλινή εταιρία «Άμκορ», στην οδό Μεσογείων 315 στο Κάτω Χαλάνδρι. Επίσης, σημειώθηκαν εκρήξεις άλλων τριών βομβών σε δύο υποκαταστήματα τής Τράπεζας «American Express» και στην τράπεζα «Chase Manhattan», στο κέντρο τής Αθήνας, όλα κτυπήματα τής τρομοκρατικής οργανώσεως ΕΛΑ.

1989.—Ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας υπό τον Τζαννή Τζαννετάκη, η οποία όμως θα δηλώσει παραίτηση στις 12 Οκτωβρίου τού 1989.

.—Τρείς νεκροί είναι τα θύματα από έκρηξη σε οικοδομή στην πρωτεύουσα Αθήνα.

1990.—Μεταξύ 2 και 13 Ιουλίου, στο τελευταίο Συνέδριο (28ο) τού Κομμουνιστικού Κόμματος ως κυβερνητικού κόμματος τής Σοβιετικής Ενώσεως, αποφασίστηκε να επιτραπεί η διδασκαλία τής Ελληνικής Γλώσσας, όπου υπήρχαν συγκεντρωμένοι ελληνικοί πληθυσμοί. Σε αυτή την απόφαση, αποφασιστικό ρόλο έπαιξε η θαρραλέα ενέργεια μίας παράνομης οργανώσεως Ελλήνων τής Σοβιετικής Ενώσεως που δρούσαν κάτω από την μύτη τής ΚGΒ. Κατάφεραν και συγκέντρωσαν με απόλυτη μυστικότητα τετράδια γεμάτα υπογραφές – περίπου 30.000 –, κάτω από ένα κείμενο που απευθυνόταν στην Ανώτατη Κομματική Ηγεσία και στο οποίο εδηλώνετο η επιθυμία γιά διδασκαλία τής Ελληνικής Γλώσσας όπου υπήρχαν συμπαγείς Ελληνικοί πληθυσμοί. Το όνομα τής οργανωσεως ήταν «Παιδαγωγική Εταιρεία».

1993.—Ανεξαρτητοποιείται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα τού ΣΥΝ ο βουλευτής Ανδρέας Λεντάκης.

1994.—Την κυβερνητική απόφαση να περάσουν τα μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής σε ιδιώτες, ανακοινώνει ο υφυπουργός Βιομηχανίας τής κυβερνήσεως Πα.Σο.Κ. Χρήστος Πάχτας. Ως αντιπολίτευση, το ΠαΣοΚ κατήγγειλε το ξεπούλημα τού ορυκτού πλούτου καθώς και την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Όταν όμως έγινε κυβέρνηση, μέσα σε λίγες εβδομάδες άλλαξε πορεία με στροφή 180 μοιρών. Από πλευράς διαθέσεως τοξικών αποβλήτων, ο χρυσός εντάσσεται στην Α Ι κατηγορία, δηλαδή στης υψηλής οχλήσεως βιομηχανίες εξ αιτίας υπάρξεως κυανίου. Η μελέτη τής ΜΕΤΒΑ προέβλεπε και παραγωγή αρσενικού. Αυτό που θα έπρεπε να γνωρίζουν οι κάτοικοι τής περιοχής είναι ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα ενός εργοστασίου παραγωγής χρυσού, δεν προκύπτουν μόνο από την πρώτη ύλη αλλά κυρίως από το διάλυμα κατεργασίας γιά παραλαβή τού χρυσού (κυανούχα). Μόνο ο εκδότης τής εφημερίδας «Ο κόσμος τής Χαλκιδικής» Κυριαφίνης, είχε πέντε συγγενείς οι οποίοι πέθαναν από χαλίκωση στο χωριό Παλαιοχώρι. Στις 3 Φεβρουαρίου 1994, σε άρθρο τής εφημερίδας «Χαλκιδική Σήμερα», δημοσιεύτηκε ότι «Συζητείται η λύση ενιαίου φορέα μεταξύ τραπεζών και ιδιωτών επενδυτών, αρχίζοντας μία υποχώρηση τού ΠαΣοΚ στις προεκλογικές δεσμεύσεις περί αποκλεισμού συμμετοχής ιδιωτών». Στις 23 Μαΐου 1994, ο υφυπουργός Πάχτας δήλωνε σε συνέντευξη ότι «…Στο υπουργείο Βιομηχανίας δημιουργήσαμε καινούργια ΣΑΕ γιά την εξόρυξη και επεξεργασία τού χρυσού και αυτό θα είναι ένα τμήμα από την συμμετοχή τού δημοσίου σ’ αυτή την νέα εταιρεία.» Εν όψει των εξελίξεων και των δηλώσεων τού υφυπουργού Πάχτα γιά κατασκευή μεταλλουργίας χρυσού στην Ολυμπιάδα, ήδη από τον Ιανουάριο τού 1994 οι κάτοικοι τής περιοχής αποφάσισαν να καταγγείλουν την κυβερνητική πρόθεση.  Σύμφωνα με το βιογραφικό τού Πάχτα, διετέλεσε Υφυπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας (1993-1994) στην κυβέρνηση τού Ανδρέα Παπανδρέου. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας καθώς και Οικονομίας και Οικονομικών από τον Ιανουάριο τού 1996 μέχρι τον Ιανουάριο τού 2004 στην κυβέρνηση Κώστα Σημίτη, αρμόδιος γιά την διαχείριση και παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, τού Ταμείου συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών καθώς και των Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Διετέλεσε μέλος τής Επιτροπής Μεγάλων Έργων και τής Επιτροπής Διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.

2001.—Ο Τύπος δημοσιεύει την ερώτηση τού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στην Βουλή, σχετικά με θέσεις κυβερνητικών στελεχών τής αλβανίας, περί τής «αλβανικής Άρτας μας» (…)

2016.—Τὰ νέα φορολογικὰ καὶ ἀσφαλιστικὰ μέτρα τῆς κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σύμφωνα μὲ δήλωση δεκατριῶν ἐπαγγελματικῶν ἐπιμελητηρίων τῆς Ἑλλάδος, προδιαγράφουν τραγικὴ τὴν κατάσταση γιὰ τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, μὲ μόνη προοπτικὴ τὴν περαιτέρω ῥαγδαία συρρίκνωσή τους. Τὸ μέλλον τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι νέα λουκέτα στὶς ἐπιχειρήσεις, μεγέθυνση τῆς λίστας τῶν ἀνέργων καὶ καταστροφὴ τοπικῶν κοινωνιῶν ἀπὸ τὴν Θρᾲκη ἔως τὴν Κρήτη, καὶ ἀπὸ τὴν Χίο ἔως τὴν Κέρκυρα.

2018.—Βάσει στοιχείων που έδωσε στην δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναφορικά με την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων, αυτές παρουσίασαν νέο άλμα άνω τού μισού δισ. ευρώ. 10.673 επί πλέον οφειλέτες προστέθηκαν σε αυτούς που ζουν πλέον υπό το βάρος των μέτρων αναγκαστικής εισπράξεως, ενώ οι συνολικές οφειλές ανέρχονται στα 101,4 δισ. ευρώ. Από τα στοιχεία προκύπτει ξεκάθαρα ότι η ΑΑΔΕ αυξάνει την πολιορκία των φορολογούμενων οι οποίοι δεν εκπληρώνουν… εμπρόθεσμα τις φορολογικές ‘’υποχρεώσεις’’.

.—Υπέκυψε τελικά ο βαλκανιονίκης τής Ελληνικής Ιππασίας Λουκάς Παπαδόπουλος, μετά από σχεδόν 4 μήνες νοσηλείας. Ο φέρελπις νέος αθλητής μας, ήταν μέλος τής Εθνικής Ομάδας, πρωταθλητής και χρυσός βαλκανιονίκης. Δυστυχώς έπεσε κι’ αυτός θύμα τροχαίου ατυχήματος.  

.—Απεβίωσε η δημοφιλής ηθοποιός Τζέσυ Παπουτσή μετά από 62 ημέρες νοσηλείας στον νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Είχε διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο.

2019.—Με ομόφωνη γνωμοδότηση τού Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, κηρύχτηκε Αρχαιολογικός χώρος ολόκληρη η Μακρόνησος, ύστερα από πρόταση τής Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Τα πρώτα ανθρωπογενή κατάλοιπα στην Μακρόνησο ανάγονται στα τέλη τής 4ης χιλιετίας π.Χ. ενώ ο πρώτος εντοπισμένος οικισμός τού νησιού ιδρύθηκε στην θέση Προβάτσα, στα δυτικά τού νησιού, κατά την Πρώιμη Εποχή τού Χαλκού. «Ιδιαίτερη σημασία έχει η μεταλλουργική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε εκεί [και] η μεγάλη διασπορά αρχαιολογικών θέσεων των ιστορικών χρόνων σε όλη την έκταση τού νησιού, τόσο στα παράλια όσο και στην ενδοχώρα, κάτι που πρέπει να συνδεθεί αφενός με την μεταλλοφορία τού νησιού και αφετέρου με την κρίσιμη γεωγραφική του θέση στο Αιγαίο».

.—Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επισημοποίησε την εκλογική συμπόρευση τού ΣΥΡΙΖΑ με τους Οικολόγους Πράσινους. Η κίνηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διευρύνσεως τής Προοδευτικής Συμμαχίας… Ο Τσίπρας τόνισε ότι η ανατροπή και η νίκη τού ΣΥΡΙΖΑ έστω και με μία ψήφο διαφορά (!..) είναι ρεαλιστικός στόχος τού κόμματος.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση