Αρχείο ετικέτας ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (16/9/1943)

,

,

Στὶς 16 Σεπτεμβρίου 1943  στὴν Βιάννο σχηματίζεται ἐπιτροπὴ μὲ σκοπὸ νὰ συναντηθῇ μὲ τοὺς ἀντάρτες γιὰ τὸ θέμα τῶν αἰχμαλώτων ποὺ κρατούνται ἀπὸ τοὺς Γερμανούς. Ὁ δὲ τοποτηρητὴς τῆς Μητροπόλεως Κρήτης, Εὐγένιος Ψιλαδάκης, μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Νεαπόλεως Διονύσιο Μαραγκουδάκη, μετὰ ἀπὸ ἐπίμονες παρακλήσεις, θέτοντας καὶ τὴν ζωὴ τους σὲ κίνδυνο, ἔπεισαν τὸν στρατηγὸ Μίλλερ νὰ σταματήσῃ τὶς ἐκτελέσεις καὶ τὶς πυρπολήσεις τῶν χωριῶν. Δόθηκε τότε ἡ διαταγὴ στοὺς Γερμανούς ποὺ διασκορπισμένοι στὶς δύο Ἐπαρχίες σκότωναν, λεηλατοῦσαν καὶ πυρπολοῦσαν, νὰ σταματήσουν. Ἀλλὰ ἦταν πλέον πολὺ ἀργά. Ἡ καταστροφὴ ἦταν ὁλοκληρωτική. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (16/9/1943)

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (15-16/9/1943)

,

13-16 1943

,

 Ὁ μαῦρος Σεπτέμβρης γιὰ τὰ χωριὰ τῆς Δυτικῆς Ἱεράπετρας, Μύρτο, Λουτράκι, Ρίζα, Μουρνιές, Γδόχια, Μᾶλλες, Χριστός, Παρσᾶ, Μῦθοι.

Μετὰ τὴν καταστροφὴ τῶν χωριῶν τῆς Βιάννου (13-14/9), οἱ Γερμανοὶ προχωροῦν στὰ χωριὰ τοῦ δυτικοῦ διαμερίσματος τῆς ἐπαρχίας Ἱεράπετρας. Ἡ διαταγὴ εἶναι ρητή. Νὰ καταστραφῇ ὅλη ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὸ πρῶτο ἀνατολικὰ τῆς Βιάννου χωριό, μέχρι τὸν χείμαρρο Μύρτου.

Τὸ πρωί τῆς 15ης Σεπτεμβρίου, ἡμέρα Τετάρτη, τὰ τάγματα θανάτου ξεκινοῦν. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΜΑΥΡΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (15-16/9/1943)

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ ΣΕ 11 ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 -14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1943)

,

44444444

……….Ἡ μεγάλη σφαγὴ τῆς Βιάννου. Ἡ δεύτερη μεγαλύτερη σὲ ἀριθμὸ θυμάτων μετὰ τὰ Καλάβρυτα. Πυρπόληση καὶ καταστροφὴ 11 χωριῶν καὶ ἐκτέλεση ἀπὸ τὰ γερμανικὰ στρατεύματα κατοχῆς 352 Κρητῶν τῆς Ἐπαρχίας Βιάννου Ἡρακλείου. Ἡ πρόθεση τῶν Γερμανῶν νὰ ἐκτελέσουν καὶ ἄλλους 400 ὁμήρους, ματαιώθηκε τὴν τελευταία στιγμὴ μετὰ ἀπὸ ἐπέμβαση τοῦ μετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, Εὐγένιου Ψαλιδάκη. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ ΣΕ 11 ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 -14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1943)

1955 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ – Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

,

,

Τὰ ἐρείπια τῆς ὁμογένειας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Κείμενο τοῦ ἀρχισυντάκτη τῆς «Μακεδονίας» Γιάννη Ἰωαννίδη ποὺ δημοσιεύθηκε στὶς 18 Σεπτεμβρίου τοῦ 1955. Ὁ διαπρεπὴς ἐξ Ἀδριανουπόλεως δημοσιογράφος, ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ βρέθηκαν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ συνέβαλε στὸ νὰ ἀποκαλυφθῇ σὲ ὅλη του τὴν ἔκταση τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα κατὰ τῆν Ἑλλήνων.

Φρικτὴ εἰκῶν καταστροφῆς

Πεζῇ κατηυθύνθημεν δύο δημοσιογράφοι πρὸς τὸ ξενοδοχεῖον «Κονάκ», τὸ παλαιὸν «Τοκατλιάν» ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ὁδοῦ τοῦ Πέραν. Ἡ καταστροφὴ εἶνε μεγαλυτέρα παρ’ ὅση τὴν ἐφανταζόμεθα. Τὰ μεγάλα καταστήματα ὑαλικῶν τῶν ἀδελφῶν Κύρκου -νομίζω- μὲ δύο πατώματα εἶνε κυριολεκτικῶς γυαλιὰ καρφιά. Τὸ καφενεῖον, εἰς τὴν ταράτσαν τῶν καταστημάτων τῆς ἁγίας Τριάδος, κυριολεκτικῶς τσακισμένον. Ἡ ἁγία Τριᾶς ὑψώνει καπνισμένα μαῦρα τὰ κωδωνοστάσιά της. Ὅλα τὰ καταστήματα τῆς Μεγάλης Ὁδοῦ τοῦ Πέραν, ὅλα γενικῶς τὰ ἑλληνικά, καὶ ἦσαν ὅλα ἑλληνικά, εἶνε κατεστραμμένα, ἄλλα μὲ χαίνοντα τὰ ρολά, ἄλλα προχείρως περιωρισμένα μὲ ξύλα καὶ σανίδια χιαστί ἐς τὴν πρόσοψιν, ἄλλα ἐντελῶς κενά. Τίποτε, τίποτε δὲν ὑπάρχει. Κατεστράφησαν καὶ τὰ ἐπιπλοπωλεῖα καὶ τὰ ραφεῖα καὶ τὰ κομμωτήρια καὶ τὰ ἰατρεῖα καὶ τὰ ὀδοντοϊατρεῖα ὅσα ἦσαν εἰς τὸν β΄καὶ τὸν γ΄ ὄροφον. Ἔτσι βλέπετε νὰ εἶνε ἄθικτος ὁ α΄ καὶ γ΄ ὄροφος διότι ἀνήκει εἰς τοῦρκον, ἀλλὰ νὰ εἶνε κατεστρεμμένος ὁ β΄ διότι ἀνήκει εἰς Ἕλληνα…

Καὶ ἐπειδή ὁλόκληρος σχεδὸν ἡ Μεγάλη Ὁδὸς κατείχετο ἀπὸ Ἑλληνας, εἶνε ζήτημα ἄν ὑπάρχουν τρία τοῖς ἑκατὸν καταστήματα σῶα… Συνέχεια ανάγνωσης 1955 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ – Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥΣ

 

28-6-1944 Οι Έλληνες της Κριμαίας και η δε ύτερη γενοκτονία τους.,

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥΣ
,
Ἱστορία τῆς Χαρίκλειας Τοπαλίδου, δημοσιευμένη σὲ μία τοπικὴ ἐφημερίδα τῆς Κριμαίας, μεταφρασμένη καὶ σχολιασμένη ἀπό τὴν Ὄλγα Δρακοντίδου.
Ἡ τραγικὴ ὁδύσσεια τῶν Ἑλλήνων τῆς Κριμαίας

.

……….Σὰν σήμερα, πρὶν ἀπό 70 χρόνια, οἱ Ἕλληνες τῆς Κριμαίας ἔζησαν τὴν δεύτερη γενοκτονία, ἄλλον ἕναν ξεριζωμό.

……….26 Ἰουνίου, στὶς ἔντεκα ἡ ὥρα τὸ βράδυ, ἀκούστηκε χτύπημα στὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ. Ἡ ἐντολή τοῦ λοχαγοῦ ἦταν σύντομη· «σὲ δέκα λεπτὰ νὰ εἶστε ἔξω, νὰ πάρετε μαζί σας μόνο τὰ ἀπαραίτητα, αὐτά ποὺ μπορεῖτε νὰ κουβαλήσετε μόνοι σας στὰ χέρια.» Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥΣ

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ     ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

 

Η Σύμβαση  τού Ο.Η.Ε. γιά την πρόληψη και καταστολή τού εγκλήματος τής ‘’γενοκτονίας’’ στο άρθρο 2 αναφέρει:

«Εις την παρούσαν Σύμβασιν, ως γενοκτονία νοείται οιαδήποτε εκ των κατωτέρων πράξεων, ενεργουμένη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής: Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ

,

Νῖκος Ζαχαριάδης

,

……….Στὶς 4 Μαΐου 1946,  ἡ ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε ὁ  Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΚΚΕ, Νῖκος Ζαχαριάδης στὸν Σοβιετικὸ πρέσβυ στὴν Ἀθήνα Ροντιόνοφ σχετικὰ μὲ τὴν στάση τοῦ κόμματος στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογές, ἦταν ὅτι θὰ ἀπέχῃ.

.

Φυλλάδιο γιὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 1946
Φυλλάδιο γιὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 1946

 

Σπυρίδωνος Σφέτα, Βαλκανιολόγου.

,

Ἡ ἀλλαγὴ τακτικῆς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ἑλλάδος, ἀπό τὴν «αὐτοάμυνα» στὴν ὁλομέτωπη ἔνοπλη ἐπίθεση.

Περιεχόμενα:

Ἡ ἐκτίμηση τοῦ Ζαχαριάδη – Ἡ διάσκεψη τοῦ Μπλέντ – Ἡ ἀποτυχία τοῦ σχεδίου «Λίμνες» – Οἱ ἀμφιβολίες τοῦ Στάλιν.

.

……….Στὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους 1946, ὁ Μολότοφ μέσῳ τοῦ Δημητρόφ, εἶχε ἐπισημάνει στὸν Ζαχαριάδη ὅτι τὸ ΚΚΕ ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσῃ ὄχι τὸν δρόμο πρὸς τὴν ἔνοπλη ἐξέγερση, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀνάπτυξη τοῦ μαζικοῦ ἀγῶνα γιὰ δημοκρατία, συμμετέχοντας στὶς ἐκλογές, σὲ συνδυασμὸ μὲ μαζικὴ αὐτοάμυνα. Γιὰ τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση, Συνέχεια ανάγνωσης ΒΟΡΕΙΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ

ΚΡΗΤΗ-Η ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ (24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1824)

,

Δημιουργία τοὺ Ἄρη Σέφερ: «Ἑλληνῖδες παρακαλοῦν τὴν Παναγία γιὰ βοήθεια»
Ary Scheffer : “Greek Women Imploring at the Virgin of Assistance”

«Γιάντα ‘ναι μαῦρα τὰ βουνὰ κι οἱ κάμποι χλωμιασμένοι ;

Γιάντα δὲν τραγουδοῦν πουλιὰ στὰ ἑννιᾶ χωριὰ στὰ δάση ;

Εἶναι ποὺ σφάξαν Κρητικοὺς πάνω στὸ Λαφονήσι…»

 (…)  Στὶς 17 Φεβρουαρίου ὁ Τομπάζης ὕπαρχος τῆς Κρήτης, φεύγει γιὰ νὰ ζητήσῃ βοήθεια, ἐνῷ οἱ τοῦρκοι προβαίνουν σὲ ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεις σκορπώντας τὸν ὄλεθρο καὶ τὸν θάνατο· 850 κατὰ τὸν Μουρέλλο, 650 κατὰ τὸν Παν. Κριάρη περίπου γυναικόπαιδα καὶ γέροντες, μαζὶ μὲ τὸν ἄμαχο πληθυσμὸ τῶν χωριῶν Κεραμωτῆς, Κάμπου, Ἀμυγδαλοκεφάλι, Σφηνάρι, Κουνέλι, Περιβόλια, καταφεύγουν τελικὰ καὶ ταμπουρώνονται στὸ Ἐλαφονήσι, ἐλπίζοντας ὅτι οἱ τοῦρκοι δὲν θὰ ἔβρισκαν τὸ ἄβαθὲς πέρασμα ποὺ ὁδηγεῖ στὸ νησὶ. Μαζὶ τους καὶ 40 ἔνοπλοι Κρητικοί. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΡΗΤΗ-Η ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ (24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1824)