Αρχείο ετικέτας ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟ 1921

,

ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ 22-6-1922 Ο ΟΥΛΑΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΣΕ ΜΕΧΡΙ ΕΝΟΣ

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

.

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΣΕΡ ΜΠΑΖΙΛ ΤΟΜΣΟΝ, «ΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 1914-1919», σελ.71-72

129ον

.
……….«Ὁ Λόϋδ Τζῶρτζ, εἰς τὸν πρῶτον λόγον του εἰς τὴν Βουλὴν μετὰ τὴν παραίτησίν του ἐκ τῆς πρωθυπουργίας, ἐπετέθη δριμέως κατὰ τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν οἱ ὁποῖοι ὅμως, δὲν εἶχον εἰμή ἀκολουθήσει τὰς ὁδηγίας του, καὶ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιον τοῦ Βενιζέλου, μόνου ὑπευθύνου τῆς τραγικῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟ 1921

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΕΜΑΛ – ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1920)

 

1920. Ἕλληνας στρατιώτης στὶς Σάρδεις.

,

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ – ΕΝΑΡΞΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΕΜΑΛ – ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΠΑΝΟΡΜΟΥ

,

……….Ἡ αὐξανόμενη δύναμη τοῦ κεμαλικοῦ στρατοῦ, ἰδίως μετὰ τὴν γαλλικὴ ἀνακωχή, ἐπέβαλαν τὴν ἀνάγκη ὅπως ὁ Ἑλληνικός Στρατὸς προελάσῃ καὶ καταλάβῃ τὴν σιδηροδρομικὴ γραμμὴ Πανόρμου, ποὺ ἦταν ἀπολύτως ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ Στρατοῦ μας καὶ τῶν Συμμάχων στὴν Κωνσταντινούπολη. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΕΜΑΛ – ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1920)

ΚΑΛΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ (+20/8/1922)

 

20-8-1922 Καλλάρης Ἄγγελος,

……….Στὶς 20 αὐγούστου τοῦ 1922,  ὁ ὑπολοχαγός πυροβολικοῦ, Ἄγγελος Καλλάρης, ἔπεσε ἡρωικῶς στὴν μάχη τοῦ Οὐσάκ στὸ Ἐσκί Σεχίρ, ὑποστηρίζοντας μὲ τὰ κανόνια του τὴν ὑποχώρησι τμημάτων πεζικοῦ παρ’ ὅτι εἶχε ἐγκαταλειφθεῖ ἀπό ἀνωτέρους του. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΑΛΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ (+20/8/1922)

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΕΒΡΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ-ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1920/ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ π.ημ.)

 

 

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΕΒΡΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ-ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1920/ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ π.ημ.) 

 

Επιλεγμένο απόσπασμα από το βιβλίο ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ, ΧΑΡΑΛ Γ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ταξιάρχου.

,

Μεταξύ Συμμάχων Κρατών (18 εν συνόλω) και της τουρκίας.

,
3. Δεν συμπεριλαμβάνονται αι ΗΠΑ, που απέχουν. Μεταξύ των Πρωθυπουργών Γαλλίας, Αγγλίας, Ιταλίας, ως και αντιπροσώπων Ιαπωνίας, Ελλάδος και Βελγίου. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΕΒΡΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ-ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1920/ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ π.ημ.)

ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ 1911-1914

, ,

1877, τοῦρκοι βασιβουζοῦκοι, ἄτακτοι στρατιῶτες τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας
1877, τοῦρκοι βασιβουζοῦκοι, ἄτακτοι στρατιῶτες τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας

 

ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ 1911-1914
ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ ΤΗΣ ΦΩΚΑΙΑΣ (1914)

, ,

Ἀπόσπασμα ἀπό : ‘’Η κατάρα τῆς Ἀσίας’’ ὑπό GEORGE HORTON.

……….(…) Ἡ πλήρης καὶ τεκμηριωμένη ἔκθεση τοῦ θηριώδους διωγμοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς περιοχῆς Σμύρνης ποὺ ἔγινε στὰ 1914, δὲν εἶναι δύσκολο νὰ γίνῃ·  θὰ εἶναι ὅμως ἀρκετό σὰν παράδειγμα, νὰ δώσωμε μόνο μερικὰ ἀποσπάσματα ἀπό μιὰ ἔκθεση τοῦ αὐτόπτου Γάλλου Manciet, ποὺ ἀφορὰ τὶς σφαγὲς καὶ λεηλασίες ποὺ ἔγιναν στὴ Φώκαια, μιὰ πόλη μὲ ὀκτώ χιλιάδες Ἕλληνες Συνέχεια ανάγνωσης ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ 1911-1914

Έκαναν έργα οι Έλληνες στη Σμύρνη;

.

Ἀδειοῦχοι στρατιῶτες στὴν Σμύρνη.
Ἀδειοῦχοι στρατιῶτες στὴν Σμύρνη.

,

1919.—Συνιστάται Ελληνική Υπάτη Αρμοστία εν Σμύρνη με εντολή των συμμάχων της Αντάτ (Ιταλία-Αγγλία-Γαλλία). Ύπατος Αρμοστής διωρίσθη ο Αριστείδης Στεργιάδης. Μερικές απ’ τις πολιτιστικές μεταρρυθμίσεις που η Ελληνική Διοίκησις είχε εισαγάγει στην περιοχή της Σμύρνης ήταν, να καταργήσει τους «οίκους ανοχής» που βρίσκονταν σε κεντρικές περιοχές της πόλεως, να απαγορεύσει το χαρτοπαίγνιο στις λέσχες και στα ιδιωτικά σπίτια, να συντηρήσει και βελτιώσει με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου τα τουρκικά σχολεία, εξακολουθώντας την λειτουργία τους, να διατηρήσει σε ισχύ το τούρκικο σύστημα στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, διορίζουσα προκρίτους Μουσουλμάνους στα διάφορα χωριά για να εποπτεύουν στην εφαρμογή του. Συνέχεια ανάγνωσης Έκαναν έργα οι Έλληνες στη Σμύρνη;

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ-ΜΑΙΟΣ 1919

 

Ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, κρατᾶ τὸ τηλεγράφημα τοῦ Βενιζέλου γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Σμύρνης. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, κρατᾶ τὸ τηλεγράφημα τοῦ Βενιζέλου γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Σμύρνης

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 1919

.

Ἀπόσπασμα ἀπό τὸ βιβλίο ‘’Ἡ κατάρα τῆς Ἀσίας’’ ὑπό GEORGE HORTON.

,

……….Ἐγύρισα στὴ Σμύρνη στὰ 1919, λίγον καιρὸ μετὰ τὴν ἀπόβαση τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴν πόλη αὐτή. Ἐπειδή τὸ τουρκικὸ σχέδιο ἐξοντώσεως εἶχε τεθεῖ σὲ πλήρη ἐφαρμογή πρὶν ἀπ’ τὴν ἄφιξη τῶν Ἑλληνικῶν στρατευμάτων, οἱ Ἕλληνες χωρικοὶ εἶχαν διωχθεῖ ἀπ’ ὅλη τὴν περιφέρεια, μὲ ἐξαίρεση, μόνο τῆς ἴδιας τῆς πόλεως, καὶ πολλοὶ κάτοικοι εἶχαν ἐξαφανιστεῖ ὅπως εἶχαν καταστραφεῖ καὶ τ’ ἀγροκτήματά τους καὶ τὰ χωριὰ τους. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ-ΜΑΙΟΣ 1919

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΤΟΥΜΛΟΥ ΜΠΟΥΝΑΡ [10-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1921]

,

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
Γράμμα ἀπό τὸ μέτωπο

,

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΤΟΥΜΛΟΥ ΜΠΟΥΝΑΡ [10-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1921]

,

,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ταξίαρχος ε.α.τ.καθηγητής Στρατιωτικής Ιστορίας ΣΣΕ

,

……….Μετά από έμμεση υπόδειξη των Άγγλων, άρχισαν οι επιθετικές επιχειρήσεις της Ελληνικής Στρατιάς στη Μικρά Ασία, τον Μάρτιο του 1921. Σε αυτές εντάσσεται και η μάχη του Τουμλού Μπουνάρ, στην οποία δεν επιτεύχθηκε ο αντικειμενικός σκοπός της Στρατιάς, δηλαδή η συντριβή του εχθρού. Επρόκειτο για μία μάχη χωρίς ουσιαστική νίκη των Ελλήνων, η οποία είχε επιπτώσεις στις μετέπειτα επιχειρήσεις. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΤΟΥΜΛΟΥ ΜΠΟΥΝΑΡ [10-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1921]