Αρχείο ετικέτας κυπροσ

ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΪΤΩΝ-ΙΠΠΟΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ

,

,

……….Ἡ ἀνάμνηση ποὺ ἄφησαν στὴν Κύπρο οἱ Ναΐτες εἶναι πράγματι ὀδυνηρή. Οἱ Κύπριοι ἔνοιωσαν στὸ ἀκέραιο τὸ βάρος τῆς νέας σκλαβιᾶς. «Τίς ἰκανός ἐκτραγωδήσαι τὰς θλίψεις αὐτῶν;», Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΪΤΩΝ-ΙΠΠΟΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΕΛΙΟΣ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (4/5/1910-10/12/1987)

,

,

Κυριακίδης Στυλιανός : Γεννήθηκε στὴν Πάφο τῆς Κύπρου στὶς 4 Μαΐου 1910 , ἀπεβίωσε στὴν  Φιλοθέη Ἀττικῆς στὶς 10 Δεκεμβρίου 1987.

 

……….Ὁ  δρομέας Στέλιος (Στυλιανὸς) Κυριακίδης μὲ ἰδιαίτερη καταγωγὴ τὴν Κύπρο, ἐνάντια σὲ κάθε λογική, ὑποσιτισμένος λόγῳ τῆς κατοχῆς ὅπως καὶ τὰ ἑπτὰ ἑκατομμύρια πεινασμένα ἀδέλφια του, κερδίζει στὶς 20 Ἀπριλίου τοῦ 1946, τὸν 50ο Μαραθώνιο τῆς Βοστώνης χάρις στὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὶς ψυχικὲς του δυνάμεις. Συνέχεια ανάγνωσης ΣΤΕΛΙΟΣ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (4/5/1910-10/12/1987)

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Η σκηνή της Γέννησης στην Παναγία του Άρακα στην Κύπρο. Ανωνύμου αγιογράφου που πολλοί ταυτίζουν με τον Θεόδωρο Αψευδή.

,

«Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι».

……….Τὸ κορυφαῖο γεγονὸς τῆς Ἐνανθρωπίσεως καὶ Σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ μία ἀπό τὶς πιὸ συχνὲς σκηνὲς στὴν τέχνη τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν σ’ ὁλόκληρο τὸν βυζαντινὸ κόσμο.   Συνέχεια ανάγνωσης ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΩΝ-ΚΥΠΡΟΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1958

,

Ὁμαδικές σφαγὲς Ἑλλήνων ἀπό τούρκους παρὰ τὸ Κιόνελι – Μὲ κύρια καὶ καθαρὴ εὐθύνη μελῶν τῶν δυνάμεων «ἀσφαλείας» (στρατοῦ, ἀστυνομίας καὶ ἐπικουρικῶν τῶν Ἐγγλέζων) - Σ’ αὐτές τὶς ἄμορφες μᾶζες μετατράπηκαν οἱ κάτοικοι Κοντεμένου ποὺ κατακρεουργήθηκαν ἀπό τούρκους βανδάλους – Τὰ ὀνόματα τῶν ὀκτώ νεκρῶν: Κωστάκης Ν.Μουρρῆς 34ἐτῶν, Εὐριπίδης Κυριάκου 24, Πέτρος Σταύρου 21, Γεώργιος Σταύρου 17, Σωτήρης Λοΐζου 17, Ἰωάννης Σταύρου Παρπέρης 31, Χαράλαμπος Σταύρου 34, καὶ Χριστόδουλος Σταύρου 34.
Ὁμαδικές σφαγὲς Ἑλλήνων ἀπό τούρκους παρὰ τὸ Κιόνελι – Μὲ κύρια καὶ καθαρὴ εὐθύνη μελῶν τῶν δυνάμεων «ἀσφαλείας» (στρατοῦ, ἀστυνομίας καὶ ἐπικουρικῶν τῶν Ἐγγλέζων) – Σ’ αὐτές τὶς ἄμορφες μᾶζες μετατράπηκαν οἱ κάτοικοι Κοντεμένου ποὺ κατακρεουργήθηκαν ἀπό τούρκους βανδάλους – Τὰ ὀνόματα τῶν ὀκτώ νεκρῶν: Κωστάκης Ν.Μουρρῆς 34ἐτῶν, Εὐριπίδης Κυριάκου 24, Πέτρος Σταύρου 21, Γεώργιος Σταύρου 17, Σωτήρης Λοΐζου 17, Ἰωάννης Σταύρου Παρπέρης 31, Χαράλαμπος Σταύρου 34, καὶ Χριστόδουλος Σταύρου 34.

,

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΩΝ-ΚΥΠΡΟΣ, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1958

.

……….Ἡ Σφαγὴ στὸ Κιόνελι ὑπῆρξε ἡ εἰδεχθέστερη κορύφωση τῆς προμελετημένης ἀπό τὸ Λονδίνο καὶ τὴν Ἄγκυρα ἀξιοποίησης τῆς τουρκικῆς μειονότητας, γιὰ τὴν ἀπόκρουση τοῦ ἀντιαποικιακοῦ, ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα ποὺ διεξήγαγε ἡ Κύπρος μὲ τὴν ΕΟΚΑ καὶ τὴν μετατροπὴ τοῦ Κυπριακοῦ σὲ «ἑλληνο-τουρκικό πρόβλημα διακοινοτικῶν σχέσεων». Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΩΝ-ΚΥΠΡΟΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1958

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ

.

Ἀπόγονος ἐξισλαμισμένων χριστιανῶν ὁ Ραοῦφ Ντενκτᾶς, μοιραῖο πρόσωπο στὴν κυπριακὴ τραγωδία. Ἡγετικό στέλεχος τῆς ΤΜΤ ἡ ὁποῖα εἶχε ἰδρυθεῖ στὴν τουρκία στὸ πλαίσιο τῆς πολιτικῆς της γιὰ τὴν ἐπανατουρκοποίηση τῆς Κύπρου.
Ἀπόγονος ἐξισλαμισμένων χριστιανῶν ὁ Ραοῦφ Ντενκτᾶς, μοιραῖο πρόσωπο στὴν κυπριακὴ τραγωδία. Ἡγετικό στέλεχος τῆς ΤΜΤ ἡ ὁποῖα εἶχε ἰδρυθεῖ στὴν τουρκία στὸ πλαίσιο τῆς πολιτικῆς της γιὰ τὴν ἐπανατουρκοποίηση τῆς Κύπρου.

.

.Τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα

Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

14/7/2003

(Μὲ ἀφορμή τὸ Σχέδιο Ἀννάν, ὁ κύριος Χολέβας ὑπενθυμίζει συμπεριφορές τῶν τουρκοκυπρίων καὶ ἐπισημαίνει τὰ κίνητρα καὶ τὶς προθέσεις των.) Συνέχεια ανάγνωσης ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Η 9η ΙΟΥΛΙΟΥ 1821

.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 9-7-1821.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανὸς καὶ ἡ 9η Ἰουλίου 1821

 .

……….Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν Κύπρο δὲν ἐκδηλώθηκε ἔνοπλη ἐξέγερση, οἱ τοπικὲς Ἀρχὲς ἐφάρμοσαν σειρὰ ἀπὸ μέτρα, ποὺ ἀποσκοποῦσαν στὸν ἀποκεφαλισμὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας, καὶ στὸν ἐκφοβισμὸ τοῦ πληθυσμοῦ. Τὰ γεγονότα ποὺ ἀκολούθησαν ἀποτελοῦν τὴν τραγικότερη πτυχὴ τῶν μεγάλων δοκιμασιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Η 9η ΙΟΥΛΙΟΥ 1821

Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

..

Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

.

τής Π. Γκριζώνη

.

……….Η ΚΑΙΡΙΑ θέση τής Κύπρου στο σταυροδρόμι Ευρώπης – Ανατολής, η μυθολογική παραδοχή ότι στον τόπο αυτό γεννήθηκε η Αφροδίτη, θεά τής ομορφιάς, τού έρωτα και τής γονιμότητας και το πανέμορφο φυσικό της περιβάλλον, ανέδειξαν το νησί σε πρωταγωνιστή τής κοινωνικής πολιτικής και – κυρίως – πολιτιστικής εξέλιξης τής πλειονότητας των λαών τής Μεσογείου. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τάσος Ισαάκ (+ 11/8/1996)

.
Ο Τάσος Ισσάκ δολοφονείται σε ηλικία 24 ετών (1972 – 1996)
Η στιγμή της δολοφονίας του Τάσου Ισαάκ.

……….Ο Τάσος Ισσάκ (1972 – 11 Αυγούστου 1996) ήταν Κύπριος που δολοφονήθηκε σε διάρκεια αντικατοχικής διαδήλωσης στην περιοχή της νεκρής ζώνης, στη Δερύνεια της επαρχίας Αμμοχώστου. Συνέχεια ανάγνωσης Τάσος Ισαάκ (+ 11/8/1996)