ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

,

,

28 Ιουνίου

,

548.—Απεβίωσε η Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα τού Βυζαντίου και σύζυγος τού Ιουστινιανού. Ως τόπος καταγωγής της από κατοπινούς χρονικογράφους θεωρείται η Κύπρος, από άλλους η Συρία και ως χρόνος γεννήσεως το 500. Τάφηκε στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Εκτός από την Θεοδώρα που παρουσιάζει ο Προκόπιος, αυτή τής χορεύτριας με την επική σχεδόν ακολασία – και που είναι η γνωστότερη- η οποία από τον πολύβουο Ιππόδρομο, κατέληξε στο μεγαλόπρεπο παλάτι, υπάρχει και μία άλλη, λιγότερο γνωστή· αυτή τής Αυτοκράτειρας που κράτησε στο πλευρό τού Ιουστινιανού μία σπουδαιότερη θέση, κι’ έπαιξε συχνά ρόλο αποφασιστικό στην διακυβέρνηση, μία γυναίκα με πνεύμα ανώτερο, σπάνια αντίληψη, ισχυρή θέληση, με χαρακτήρα περίπλοκο και συχνά ανεξήγητο.

1385.—Απεβίωσε ο Ανδρόνικος Δ΄ Παλαιολόγος, Αυτοκράτορας τής Ρωμανίας. Ο Ανδρόνικος Δ΄ Παλαιολόγος ανέβηκε στον θρόνο μετά από επιτυχημένο πραξικόπημα το 1376 βοηθούμενος από Γενουάτες και παρέμεινε μέχρι το 1379, παρεμβάλλοντας την βασιλεία του σε αυτή τού πατέρα του, Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγου. Ο Ιωάννης Ε΄ επανήλθε στον θρόνο το 1379, κατόπιν συμφωνίας μετά τού Ανδρονίκου γιά την διαδοχή. Ο θάνατος όμως τού Ανδρονίκου έφερε τελικά στον θρόνο αυτόν που είχε ορίσει από την αρχή ο πατέρας του, τον Μανουήλ Β΄. Παρά τις εμφύλιες διαμάχες και την οικονομική και πολιτική παρακμή, η γνωστή ως «Παλαιολόγια Αναγέννηση», είναι μία περίοδος πολιτιστικής ακμής γιά την Αυτοκρατορία, στον καλλιτεχνικό, πνευματικό και επιστημονικό τομέα. Αντίστοιχη πολιτιστική άνθηση υπήρξε και στο Δεσποτάτο τού Μορέως.

1499.—Οι πολυάριθμοι στόλοι Ενετών και τούρκων συγκρούονται κοντά στην Κυλλήνη. Οι Ενετοί νίκησαν στην ναυμαχία, ενώ οι τούρκοι απώλεσαν αρκετούς διάσημους ναυτικούς τους.

1607.—Πέντε ημέρες μετά την απόβαση τού στόλου των Μεδίκων και οι μάχες στην Αμμόχωστο συνεχίζουν. Ορισμένοι Γάλλοι τυχοδιώκτες οι οποίοι συμμετείχαν στον στρατό των Δυτικών έπεσαν σε ενέδρα, με 25 από αυτούς να χάνουν την ζωή τους και αρκετούς να αιχμαλωτίζονται. Δυστυχώς, από τους 10-12.000 Κυπρίους οι οποίοι υποσχέθηκαν να ξεσηκωθούν με την πρώτη εμφάνιση των πλοίων τής Τοσκάνης, δεν παρουσιάσθηκαν παρά μόνο ελάχιστοι χωρικοί, των οποίων οι αρχηγοί φοβούμενοι αντίποινα των τούρκων αποτραβήχτηκαν στα βουνά.

1789.—Ο έμμεσος συνεργάτης τού Λάμπρου Κατσώνη, καπετάν Γουλιέλμος, φθάνει στο νησί τής Πάρου. Μικρό διάστημα νωρίτερα, οι δύο άνδρες είχαν βρεθεί στην Πρέβεζα απ’ όπου ενίσχυσαν τα πληρώματά τους με αλβανούς (ενν. Αρβανίτες) και Χιμαριώτες μισθοφόρους.

1797.—Μετά την υπό τού Ναπολέοντος Βοναπάρτου κατάλυση τής Ενετικής Δημοκρατίας, γαλλικά στρατεύματα υπό τον στρατηγό Ζαντιλί, κυριεύουν την Κέρκυρα. Ο Γάλλος στρατηγός εξέδωκε την επομένη προκήρυξη στην γαλλική, την ιταλική και την ελληνική. Το κείμενο τής ελληνικής προκηρύξεως μεταξύ άλλων έλεγε: «[ ] Οἱ Φραντσέζοι ἔφεραν τὴν ἐλευθερίαν είς τὴν Βενετίαν. Ἡ ἐλευθερία, κυβερνωμένη καὶ σωφρονισμένη ἀπὸ τοὺς Νόμους, ἡ Ἰσότης τοῦ Δικαίου κοινὴ εἰς ὅλους, ἡ φύλαξις τῶν ὑπαρχόντων τοῦ καθενός, τὸ σέβας τῆς Θρησκείας ὅπου ἐπικρατεῖ, εἶναι τὰ χρέη είς τὰ ὁποῖα ἡμεῖς ἤλθομεν  νὰ σᾶς ἀνακαλέσωμεν. Ἡ Φράντζα θέλει διαφωτίζῃ καί φυλάττῃ μὲ ὅλην τήν δύναμιν τά Δίκαια ὅπου ἐσεῖς ἔχετε.  Ἐγώ σᾶς ὑπόσχομαι ἐξ ὀνόματος τοῦ Γενεράλη Βοναπάρτου καὶ τῆς Ρεπούβλικας τῶν Φραντσέζων μεγάλες καὶ ἐπίσημες εὐεργεσίες». Ο πρωτοπαπάς τής Κέρκυρας Χαλκιόπουλος Μάντζαρος, προσέφερε στον Γάλλο στρατηγό αντίτυπον τής «Οδύσσειας» τού Ομήρου, λέγοντας: «Ἐν τῇ νήσῳ ταύτη εὐρίσκετε λαὸν ἀδαῆ τῶν ἐπιστημῶν καὶ τεχνῶν δι’ ὦν δοξάζονται τὰ ἔθνη. Μὴν περιφρονήσετε ὅμως, αὐτόν, ὰλλὰ διδαχθῆτε νὰ τὸν ἐκτιμᾶτε, ἀναγιγνώσκοντες τό βιβλίον τούτῳ». Η «Χρυσή Βίβλος» των ευγενών ερρίφθη εις την πυράν, ο δε λαός ενθουσιών, έψαλλε τα θούρια τού Φεραίου. Κατά τον αυτόν τρόπον κατελήφθησαν και οι υπόλοιπες νήσοι. 

1821.—Έγινεν μάχη στο Βαθιακό τής Κρήτης μεταξύ Ελλήνων και τούρκων στην οποίαν ενίκησαν οι Έλληνες. «Μάχη εις Βαθιακόν τής Ίδης (Κρήτης). Νίκη Ελλήνων· εν αυτή συνελήφθη αιχμάλωτος και εθανατώθη ο αρχηγός των τούρκων Δελημουσταφάς. Μέρος εν αυτή έλαβον ως αρχηγοί οι Ρ. Βουρδουμπής, Τσουδερός, Πωλογεωργάκης, Μελιδόνης, Κουρμούλης κ.α.»

.—«Οι τούρκοι Λαλιώται τής Ηλείας έκαυσαν το μοναστήριον Ομπλού έξω των Πατρών».

.—Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης παραδίδει έπειτα από συμφωνία το φρούριο τής Λιβαδειάς στον Ομέρ Βρυώνη και τον Κιοσέ Μεχμέτ. «Οι Έλληνες υπό τον Ηλίαν Μαυρομιχάλην διά συνθήκης παρέδωκαν το φρούριον Λεβαδείας εις τούς Ομέρ πασάν Βρυώνην και Κιοσέ Μεχμέτ πασάν».

.—Επεισόδια και παρ’ ολίγον διάλυση τού Αγώνα, εξ αιτίας τής στάσης των προυχόντων κατά τού Υψηλάντη, ο οποίος αποχώρησε από το κεφαλοχώρι Βέρβενα Αρκαδίας, με αποτέλεσμα να ξεσηκωθούν οι αγωνιστές. Μετά από αυτό, οι κοτσαμπάσηδες αναγκάστηκαν να ζητήσουν από τον Υψηλάντη να επιστρέψει.

1825.—Ο τουρκικός στόλος έφθασε έξω τού Μεσολογγίου και κανονιοβόλησε αυτό από την θάλασσαν ενώ ο Κιουταχής από την ξηράν. «Άφιξις τουρκικού στόλου έξω τού Μεσολογγίου και κανονιοβολισμός τού φρουρίου διά ξηράς μεν τού Μεχμέτ Ρεσίτ πασά Κιουταχή, διά θαλάσσης δε υπό τον Καπετάν Χουσρέφμπεη».

1826.—«Άφιξις Μεχμέτ Ρεσίτ πασά Κιουταχή μετά στρατευμάτων εις Θήβας».

1849.—Μιά μεγάλη πυρκαγιά που κράτησε δύο ημέρες, κατέκαψε 4.000 οικίες και κατέστρεψε την πόλη των Σερρών [στοιχεία Σάκης Αραμπατζής].

1867.—Οι τούρκοι, υπό τον Μεχμέτ, καταλαμβάνουν το χωριό Ασκύφου Σφακίων, χωρίς όμως να πετύχουν τον σκοπό τους, δηλαδή να καταπνίξουν την Επανάσταση των κατοίκων τής περιοχής. Οι Κρήτες επαναστάτες, με σώματα των Π. Κορωναίου, Β. Σαπουντζάκη, Κ. Σμολένσκι, Ν. Κοντογιάννη και άλλων που είχαν έρθει από την ελεύθερη Ελλάδα, αποκρούουν στα υψώματα τής Κράπης τις σφοδρές και αλλεπάλληλες τουρκικές επιθέσεις.

1877.—Κατά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, προς την λήξη τού Ρωσο-τουρκικού πολέμου, πάνω από 6.000 Αρμένιοι δολοφονούνται, όταν ο τουρκικός στρατός και κουρδικές άτακτες ομάδες καταστρέφουν τα χριστιανικά χωριά τής περιοχής.

1878.—Σαν σήμερα καταλαμβάνεται στρατιωτικώς η νήσος Κύπρος υπό τής Αγγλίας. Στο λιμάνι τής Λεμεσού κατέπλευσε το αγγλικό πολεμικό «Παλλάς», το οποίο αποβίβασε μονάδα πεζοναυτών παραλαμβάνοντας το κάστρο τής πόλης από την τουρκική φρουρά. Έπειτα από 307 χρόνια τουρκικής κατοχής, στην θέση τής τουρκικής σημαίας που υποστέλλεται, υψώνεται η αγγλική. Μετά από κάποια Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ Αγγλίας και τουρκίας, στις 4/6ου στην Κωνσταντινούπολη, οι Άγγλοι προχώρησαν στην αποβίβαση στρατιωτικών αγημάτων τους  στο νησί. Δυστυχώς, ενώ ακόμη και ο Βρετανός Γλάδστων επέκρινε ως «χονδροειδή πράξη παρανομίας και ασυγχώρητη παραβίαση τού Διεθνούς νόμου» την αδικία σε βάρος τής Ελλάδος, οι Κύπριοι, μη γνωρίζοντας τον… βρετανικό «πολιτισμό», χαιρέτησαν ως απελευθερωτές τους νέους τους κατακτητές. Λίγο πριν πεθάνει ο Φιλέλλην πρωθυπουργός τής Αγγλίας Γλάδστων και αφού καυτηρίασε με τα χειρότερα λόγια την πράξη των συμπατριωτών του, θα γράψει: «Αναλογίζομαι τί ικανοποίηση θα αισθανόμουν αν είχα την τύχη πριν το τέρμα τής μικρής ζωής μου να ιδώ τον πληθυσμό αυτής τής Ελληνικής νήσου να ενσωματωθεί, ύστερα από φιλικό διακανονισμό, με τους αδελφούς του τού βασιλείου τής Ελλάδος».

1881.—Μυστική Συνθήκη Αυστρίας και Σερβίας, με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα στους Σέρβους να επεκταθούν προς την κοιλάδα τού Αξιού και προς την Δυτική Μακεδονία…

1896.—Το συνέδριο των Μακεδονομάχων καπεταναίων γιά την προπαρασκευή και οργάνωση τού Αγώνα και η ανάθεση τής γενικής διοικήσεως στον Αθανάσιο Μπρούφα. Έχοντας ως επιτελικό και συντονιστικό κέντρο την Λάρισα, Μακεδόνες που ήταν εγκατεστημένοι στην Θεσσαλία (Μπάφαλης, Ταρτόπουλος κ.α.), ανέλαβαν την προπαρασκευή των πρώτων ένοπλων τμημάτων. Πριν από κάθε ενέργεια αποφασίστηκε να γίνει συνέδριο των καπεταναίων οι οποίοι είχαν λάβει μέρος στην επανάσταση τού 1878. Το συνέδριο έγινε στην Λάρισα στις 28 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και σ’ αυτό συμμετείχαν οι οπλαρχηγοί Ζέρμας, Αλαμάνος, Νταβέλης, Μακρής, Νίκος, Ναούμ Κωνσταντινίδης, Βλαχάβας, Αθανάσιος Μπρούφας, Τάκης Νάτσιος, Λάζος και Χ. Βερβέρας. Οι παλαιότεροι συμφώνησαν να δώσουν τα πρωτεία στους νεώτερους κι’ έτσι η γενική διοίκηση ανατέθηκε στον Αθανάσιο Μπρούφα.

1903.—Κατά την ετήσια περιοδεία του ανά τα χωριά τής Καστοριάς, ο Μητροπολίτης Καραβαγγέλης φθάνει στο Λέχοβο, συνοδευόμενος από νενομισμένο σώμα είκοσι επτά  τουρκαλβανών στρατιωτών. Δίχως ο ίδιος να γνωρίζει την παρουσία τους εκεί, στο χωριό έτυχε να βρίσκονται ο ειδοποιηθείς καπετάν Βαγγέλης (Στρεμπενιώτης) με τους Γ. Πέρο, Γ. Δικόνιμο, Ι. Μαγέα, Γ. Σεϊμένη και Ζήση Δημολιά. Επί δύο ημέρες μυστικώς εφύλαγαν τον Ιεράρχη, υπό τον φόβο των δολερών βουργάρων.

.—Παραιτείται η κυβέρνηση Θεοτόκη λόγω τής κρίσεως που προκαλεί το σταφιδικό ζήτημα. Είχε προηγηθεί λίγες ημέρες πριν η παραίτηση τού υπουργού Γεωργίας Λεβίδη. Οι συγκρούσεις γιά το σταφιδικό ζήτημα στην Πελοπόννησο στον Νομό Ηλείας, είχαν ξεκινήσει από την αρχή τού έτους και χαρακτηρίζονταν γιά την σφοδρότητά τους. Το σύνθημα που κυριαρχούσε εκείνη την περίοδο ήταν «Μονοπώλιο ή θάνατος». Το έτος 1903, χρονιά ιδιαίτερα υψηλής παραγωγής, η επιβολή τού παρακρατήματος ύψους 20% δεν στάθηκε ικανή να επιτύχει την διατήρηση των τιμών σε ανεκτά επίπεδα. Αποτέλεσμα ήταν τα μαζικά και μαχητικά συλλαλητήρια των παραγωγών. Ο υπουργός Γεωργίας Λεβίδης υπέβαλλε την παραίτησή του στις 16/6, ύστερα από τα επεισόδια και σύντομα ακολούθησε  η παραίτηση και τής κυβερνήσεως Θεοτόκη.

1905.—Ο πρεσβευτής τής Ρουμανίας στην Αθήνα Πιπινίου, παρουσιάστηκε στον τότε πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών Δημήτριο Ράλλη και τού ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του, ζητεί από την Ελλάδα να προβεί σε συστάσεις προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, προκειμένου να αναγνωρίσει τις ρουμανικές κοινότητες στην Μακεδονία και να μην αντιστέκεται στις παραχωρήσεις που έδωσε ο σουλτάνος στους Βλάχους με τον τελευταίο «ιραδέ».

1906.—Θάνατος στην Γευγελή τού Μακεδονομάχου ιερέα Παπαχρήστου από το Σιδηρόκαστρο.

1911.—Ο διάδοχος Κωνσταντίνος αναλαμβάνει τα καθήκοντα τού Γενικού Επιθεωρητή τού Στρατού.

1913.—Η VII (7η) Μεραρχία κατόπιν σκληρού αγώνος εναντίον των βουργάρων απελευθερώνει την πόλη των Σερρών και συνεχίζει την προέλασή της προς το Νευροκόπι, αποστέλλοντας παραλλήλως ένα απόσπασμα Συντάγματος προς την Δράμα. Οι βούργαροι κατά την αποχώρησή τους, καίουν 4.050 οικίες, 1.000 καταστήματα και 18 σχολεία και εκκλησίες. «Εκατό περίπου άτομα κυρίως γέροντες, γυναίκες, έγκυοι, ασθενείς και παιδιά βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα στα πυρπολημένα σπίτια. Φεύγοντας οι βούργαροι απήγαγαν τους προκρίτους τής πόλης, τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν αργότερα στον δρόμο προς την βουργαρία, κοντά στο χωριό Λιμπούνοβο(Αυτοί είναι οι βούργαροι…). Ο Μέραρχος έστειλε επείγον τηλεγράφημα στο στρατιωτικό επιτελείο στην Δοϊράνη περιγράφοντας τί αντίκρυσε : «Η πόλις των Σερρών εκάη ολόκληρος εξαιρέσει τουρκικής και εβραϊκής συνοικίας. Αγορά εκάη επίσης. Πλήθος γυναικοπαίδων ευρέθησαν φονευμένα ή απηνθρακωμένα εντός των οικιών. Πόλις στερείται εντελώς άρτου. Απόλυτος ανάγκη ληφθώσι μέτρα συντόμως προς διατροφήν πληθυσμού. Άστεγοι υπερβαίνουσι 20 χιλιάδας.» Οι υπόλοιπες Ελληνικές δυνάμεις μάχονται εναντίον των βούργαρων στον τομέα Πετριτσίου.

.—Ο Στρατός απελευθερώνει την Τζουμαγιά.

.—Οι άνθρωποι μπορεί να λησμονούν, οι λυσσασμένοι βούργαροι όχι… Σαν σήμερα, ως εκδίκηση γιά την προσφορά τού Σερραίου Ιωάννη Παπάζογλου κατά την διάρκεια τού Μακεδονικού Αγώνα, οι βούργαροι καίγουν ζωντανή την τυφλή μητέρα του μέσα στο σπίτι της. Τον ίδιο τον Ι. Παπάζογλου τον είχαν δολοφονήσει νεότουρκοι αξιωματικοί στην Θεσσαλονίκη, σε κοινή θέα εμπρός στον Λευκό Πύργο, ως εκδίκηση γιά την εκτέλεση τού επίσης παλαιού μακεδονομάχου αλλά μετέπειτα πράκτορα/κατασκόπου των τούρκων, Αλέξανδρου Ευρυθιώτη (ή & Αϊβαλιώτη).

.—Απελευθερώνεται επίσης το Σιδηρόκαστρο από τις Δυνάμεις τού Ελληνικού Στρατού.

1917.—Σκοτώθηκε ενώ εκτελούσε ακροβατικούς ελιγμούς, κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσεως στον Μούδρο, ο αεροπόρος μας Σπυρίδων Γυφτάκης. http://www.pasoipa.org.gr/

1918.—Περίπου 700 εθελοντές από την Ελληνική παροικία τής Αιγύπτου καταφθάνουν στην Αθήνα με σκοπό να καταταγούν στον στρατό.

1919.—Έφτασε στην Σμύρνη ο αρχιστράτηγος των Ελληνικών δυνάμεων, αντιστράτηγος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, με καθήκοντα την ανάληψη τής διοικήσεως τού Στρατού στην Μ. Ασία.

.—Ο Ελληνικός στρατός στην Μικρά Ασία συνεχίζει να καταδιώκει άτακτους τούρκους.

.—Στην αίθουσα των κατόπτρων τού Ανακτόρου των Βερσαλλιών, υπογράφεται η ομώνυμη Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ Συμμάχων και Γερμανίας με την οποία σφραγίζεται και το τέλος τού Α΄ παγκοσμίου πολέμου. Τέθηκε σε ισχύ από την 20/1/1920 με την Ελλάδα να είναι με τους νικητές.

1920.—Η Ελληνική μεραρχία Κυδωνιών αναλαμβάνει την εκκαθάρισιν Ντεμερτζή.

1921.—Οι Ελληνικές δυνάμεις τής Στρατιάς Μικράς Ασίας επιτίθενται εναντίον των τούρκων εις όλον το μέτωπον και καταλαμβάνουν το Μπαλ-Μαχμούτ.

1922.—Η Ελληνική Στρατιά τής Μ. Ασίας καταδιώκει τουρκικά αποσπάσματα.

1925.—Πρώτο ντέρμπι Ολυμπιακού – Π.Α.Ο. (3-3) στην Λεωφόρο.

1928.—Η κυβέρνηση Ζαΐμη με νομοθετικό διάταγμα (Εφημερίς τής Κυβερνήσεως  30.6.1928), αποδέχεται πρόταση Επιτροπής να τοποθετηθεί το Μνημείο τού Αγνώστου Στρατιώτου στην Πλατεία των Παλαιών Ανακτόρων (σημερινή Βουλή), σε σχέδια τού αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη, ο οποίος είχε βραβευθεί σε σχετικό διαγωνισμό. Η κυβέρνηση διαθέτει το ποσό τού 1.000.000 δραχμών γιά την κατασκευή τού μνημείου και το ποσό τού 1.200.000 δραχμών γιά την διαμόρφωση τού χώρου τής πλατείας μπροστά στα Παλαιά Ανάκτορα.

.—Ἡ θεωρία τῶν Λατινιστῶν γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ παρουσία στὴν Γαλλία καὶ ἡ ἑλληνικὴ ἀπάντηση. Στὴν ἐφημερίδα «Ἔθνος» δημοσιεύθηκε μία εἴδηση σχετικὰ μὲ ἕναν ὅμιλο σοφῶν ἀνδρῶν στὴν Ἐλβετία ὁ ὁποῖος προκήρυξε διαγωνισμὸ γιὰ τὴν συγγραφὴ πραγματείας «περὶ τῶν Ἑλληνικῶν ἀποικιῶν εἰς τὰ παράλια τῆς Μεσογείου, ἀπὸ τῆς γαλλικῆς Νικαίας μέχρι τῆς ἱσπανικῆς Βαλεντίας καὶ περὶ τῆς Ἑλληνικῆς διεισδύσεως ἐν Γαλλίᾳ διὰ τῆς κοιλάδος τοῦ Ῥοδανοῦ καὶ τῶν παρακειμένων κοιλάδων». Αὐτὸ ἦταν ἡ ἀφορμὴ συγγραφῆς ἀπὸ τὸν Σταύρο Π. Ἀλούπη τοῦ βιβλίου : «Ἡ ἀρχαία Μασσαλία καὶ ὁ πολιτισμὸς τηςἹστορικὰ καὶ γλωσσικὰ μελετήματα», μὲ τὸ ὁποῖο διέψευδε τὴν ἐπικρατοῦσα μέχρι τότε θεωρία τῶν λατινιστῶν ὅτι ἡ παρουσία τῶν Ἑλλήνων στὴν Γαλλία ἦταν περιορισμένη καὶ δὲν εἶχε καμμία ἐπίδραση στὸν ἐκπολιτισμό τῶν γηγενῶν. «Μόνον οἱ Ῥωμαῖοι (ἐπέμεναν οἱ Εὐρωπαῖοι διδάσκοντες), ἀφοῦ κατέκτησαν τὴν Γαλλία, τὴν ἐκπολίτησαν, κατορθώνοντας σὲ διάστημα τὸ πολὺ δύο αἰώνων νὰ ἐξαλείψουν τὰ βάρβαρα ἤθη τῶν Γαλατῶν, νὰ μετριάσουν τὴν ἀπαιδευσία τους, καὶ τὴν ἀκατάστατη γλῶσσα τους νὰ ἀφομοιώσουν πρὸς τὴν ἰδία τους, τὴν λατινική, καὶ νὰ τοὺς κάνουν Λατίνους».

1943.—Μετά από σχεδόν 2 χρόνια, οι βούργαροι κατακτητές επιτρέπουν στούς Έλληνες ιατρούς τής πόλης των Σερρών να ασκήσουν και πάλι το λειτούργημά τους [!!!]

1944.—Στις 28 Ιουνίου 1944, η επιχείρηση εξορίας των Ελλήνων τής Κριμαίας κατόπιν διαταγής τού Στάλιν είχε ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την αναφορά τού υπεύθυνου στρατηγού Σερόβ προς τον Μπέρια. Η νέα γενοκτονία άρχισε από τις 2 Ιουνίου 1944, όταν ο Στάλιν εξέδωσε δύο διατάγματα (2 και 24/6), γιά τον εκτοπισμό των Ελλήνων τής περιοχής Κριμαίας προς την Σ.Σ.Δ. τού Ουζμπεκιστάν, με την επαίσχυντη κατηγορία τής συνεργασίας με τους Γερμανούς. Η παντελώς αβάσιμη κατηγορία, ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τον μεγάλο αριθμό θυμάτων που είχε κάθε ελληνικό χωριό τής Κριμαίας κατά την διάρκεια τού πολέμου κατά των Γερμανών και τον μεγάλο αριθμό Ελλήνων που εκδήλωσαν την ειλικρινή επιθυμία να πάνε εθελοντές στον πόλεμο. Την ίδια εποχή είχαν εκτοπιστεί στο Καζακστάν και σε άλλες περιοχές των Σοβιετικών δημοκρατιών, 16.375 Έλληνες από τις δημοκρατίες τής Γεωργίας, τού Αζερμπαϊτζάν και τής Αρμενίας. Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες πέθαναν από την πείνα τα χρόνια τής κολλεκτιβοποίησης, διώχθηκαν, φυλακίστηκαν, και έπεσαν θύματα του Σταλινικού καθεστώτος.     

1946.—Τα  Δωδεκάνησα αποδίδονται στην Ελλάδα. Με αξίωση τού υπουργού Εξωτερικών τής Ρωσίας Μολότωβ την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, οι υπουργοί Εξωτερικών τής Διάσκεψης ειρήνης στο Παρίσι, αποφασίζουν υπέρ τής ελληνοποιήσεως των νησιών (βλ και 27/6).

1948.—Η «ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ» αποκηρύσσει τον στρατάρχη Τίτο και το Κομμουνιστικό Κόμμα τής Γιουγκοσλαβίας. Η απόφαση αυτή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στον ελληνικό «εμφύλιο», αφού σύντομα ο Τίτο δεν θα αναγνωρίζει πλέον τις δεσμεύσεις του απέναντι στο Κ.Κ.Ε. και τον Δ.Σ.Ε.

1950.—Απεβίωσε στις 28 Ιουνίου 1950, ο Μητροπολίτης Κερύνειας, και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Β΄ ο Μυριανθεύς, ένας άνθρωπος θύελλα, με αδάμαστη θέληση και με ψυχή παιδιού. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια τής Κερύνειας. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η ίδρυση των Γυμνασίων Κερύνειας, Λαπήθου, Μόρφου και Σολέας που ήταν και οι μεγαλύτερες σχολές Μέσης Εκπαιδεύσεως στην επαρχία Κερύνειας. Η ίδρυση των σχολείων αυτών έδωσε την ευκαιρία σε χιλιάδες νέους τής πόλης και επαρχίας Κερύνειας να μορφωθούν και να συμβάλουν αργότερα στην πνευματική, κοινωνική και οικονομική πρόοδο όχι μόνο τής επαρχίας Κερύνειας αλλά και ολόκληρης τής Κύπρου. Πριν χρισθεί Αρχιεπίσκοπος υπηρέτησε ως εθελοντής και στους δύο Βαλκανικούς πολέμους και τιμήθηκε από την Ελλάδα με τον Μεγαλόσταυρο τού Τάγματος τού Φοίνικος και με τον Αργυρούν Σταυρό των Ιπποτών τού Τάγματος τού Σωτήρος και με μετάλλιο.

1953.—Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ εκφωνεί τον περίφημο πατριωτικό λόγο του, στον ιερό ναό Φανερωμένης στην Λευκωσία.

1958.—Ο Διάδοχος Κωνσταντίνος δίδει τον νενομισμένον όρκον επί τη ενηλικιώσει του.

1960.—Ιδρύεται Βιομηχανία Αλουμινίου από διαφόρους κεφαλαιούχους στην Ελλάδα, με δυνατότητα παραγωγής 52.500 τόνων τον χρόνο.

1962.—Συγκροτείται επιτροπή από δικαστικούς γιά τον έλεγχο στην Δ.Ε.Η.

1963.—Αρχίζει να λειτουργεί η πρώτη υψικάμινος στην χώρα.

1970.—Ο «Άρης» Θεσσαλονίκης κατακτά το μοναδικό ποδοσφαιρικό Κύπελλο Ελλάδος στην ιστορία του, νικώντας τον ΠΑΟΚ με 1-0 στο κατάμεστο Καυτανζόγλειο.

1971.—Στην Βοιωτία, ολοκληρώνονται τα έργα τής σήραγγας Κιθαιρώνα μήκους πολλών χιλιομέτρων. Τα εγκαίνια τού πρώτου αποπερατωθέντος τμήματος τής σήραγγας, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την ύδρευση των Αθηνών από τον Μόρνο, τέλεσε το 1969 ο Στυλιανός Παττακός.

1974.—Ολοκληρώνεται η δίκη γιά το σκάνδαλο με τα σάπια κρέατα Αργεντινής. Το καθεστώς, έθεσε ποινή φυλακίσεως στον Μιχ. Μπαλόπουλο 3,5 ετών, ενώ σε δύο άλλους εμπλεκόμενους 10 και 13 αντίστοιχα.

1977.—Ο Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου “Διαγόρας”, ξεκίνησε την λειτουργία του. Είναι το τέταρτο μεγαλύτερο αεροδρόμιο τής Ελλάδος.

1979.—Η Βουλή των Ελλήνων, επικυρώνει με 193 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 103 αποχές, την Συνθήκη εντάξεως τής Ελλάδος στην Ε.Ο.Κ. Έναν μήνα πριν την επικύρωση, στις 28 Μαΐου, είχε πραγματοποιηθεί η υπογραφή τής Συνθήκης στο Ζάππειο Μέγαρο. Υπέρ τής εντάξεως ψήφισαν η Ν.Δ., το ΚΟΔΗΣΟ, η ΕΔΗΚ, η ΕΔΑ και το Κ.Κ.Ε. εσωτερικού. Την καταψήφισε το Κ.Κ.Ε., ενώ το ΠΑΣΟΚ είχε αποχωρήσει από την Βουλή πριν από την διεξαγωγή τής ψηφοφορίας.

1985.—Απεβίωσε ο καταξιωμένος και δημοφιλής ηθοποιός Λάμπρος Κωνσταντάρας. Κωνσταντινουπολίτης στην καταγωγή, μεγάλωσε στο περιβάλλον μίας εύπορης οικογένειας που η οικονομική της επιφάνεια τού εξασφάλισε καλή μόρφωση. Το πέρασμά του από την Σχολή Υπαξιωματικών Ναυτικού Κέρκυρας, συνοδεύτηκε από την «απόδρασή» του, μιάς και η στρατιωτική καριέρα δεν ήταν κάτι που τον ενθουσίαζε. Πήγε στο Παρίσι την περίοδο τού μεσοπολέμου γιά να σπουδάσει την τέχνη τού αργυροχρυσοχόου και τού εκτιμητή πολυτίμων λίθων, με σκοπό την επιστροφή του στην οικογενειακή επιχείρηση. Αντ’ αυτού βρέθηκε στο θεατρικό σανίδι τής γαλλικής σκηνής αφού πέρασε από την σχολή τού Λουί Ζουβέ. Παρ’ όλη την εναντίωση τής οικογένειάς του, ο Λάμπρος θα επιμείνει, και μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, αφού υπηρέτησε στο μέτωπο τής Βορείου Ηπείρου όπου και τραυματίστηκε, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα κυνηγώντας το όνειρο τού ηθοποιού. Επί σαράντα χρόνια χάρισε στο θέατρο και τον κινηματογράφο ανεπανάληπτες ερμηνείες.

1988.—Δολοφονείται από την τρομοκρατική οργάνωση 17Ν, στο Κεφαλάρι Κηφισιάς, καθώς πήγαινε προς την αμερικανική πρεσβεία στο κέντρο τής Αθήνας, ο  Ουίλιαμ Νορντίν, στρατιωτικός ακόλουθος. Οι τρομοκράτες πυροδότησαν παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο που τίναξε στον αέρα τον Αμερικανό.

1992.—Η κυβέρνηση των Σκοπίων απορρίπτει τον όρο που ζήτησε η Ελλάδα και έθεσε η Ε.Ο.Κ., να αλλάξει το όνομά της ώστε να αναγνωριστεί από την Κοινότητα.

1993.—Απεβίωσε ο Βασίλης Σούκας, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους τής δημοτικής μουσικής μας και δεξιοτέχνης τού κλαρίνου.

1996.—Ο πρόεδρος των Σκοπίων Κ. Γκλιγόρωβ,  έχει στην Άγκυρα συνάντηση-συνομιλία με τον πρόεδρο τής τουρκίας Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Σε δηλώσεις που κάνει ο τούρκος πρόεδρος μετά το τέλος τής συναντήσεως, λέει ότι η «Μακεδονία» θα πρέπει στο μέλλον να υπολογίζει την τουρκική συμπαράσταση.

2001.—Δυτικοί σε συνεργασία με την… «Ακαδημία επιστημών των Σκοπίων», αξιώνουν ανταλλαγή εδαφών με την αλβανία στα εδάφη τής Βορείου Ηπείρου. Ευτυχώς, ο αρχηγός των σκοπιανών απέρριψε την ιδέα. Σημειώνεται δε, ότι, οι περιοχές αυτές είχαν επιδικαστεί να επιστραφούν στην Ελλάδα, το 1922 – 1923, αλλά η Ελλάς διά τού Ελ. Βενιζέλου, επιβράδυνε την προσάρτησή τους με αποτέλεσμα να τις απολέσει.

2007.—Μεγάλη πυρκαγιά κατακαίει χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης στην Πάρνηθα.

2012.—Απεβίωσε ο πρωτοπόρος δημοσιογράφος Νέστορας Μάτσας, μία εμβληματική προσωπικότητα με προσφορά στον χώρο τής δημοσιογραφίας και τής λογοτεχνίας. Υπήρξε ο εισηγητής στην ελληνική τηλεόραση των λαογραφικών και εθνογραφικών προγραμμάτων. Πρωτοπόρος στο είδος, γύρισε 150 ντοκιμαντέρ λαογραφικής θεματολογίας τα οποία προβλήθηκαν από την κρατική τηλεόραση. Ήταν αδελφός τού εξαιρετικού ηθοποιού Αρτέμη Μάτσα.

2015.—Με το ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 62, δημοσιοποιήθηκε η διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Το ερώτημα που θα τεθεί στον ελληνικό λαό την Κυριακή 5 Ιουλίου είναι:  «Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Γιούρογκρουπ (Eurogroup) τής 25/06/2015 και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους : Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται ”Μεταρρυθμίσεις γιά την ολοκλήρωση τού τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού’‘ και το δεύτερο ”προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους”».

2018.—Ο πρωθυπουργεύων Αλ. Τσίπρας, σε συνέντευξή του στους «Οικονομικούς Καιρούς» (Financial Times) επεσήμανε ότι είναι ανοικτός στην σύναψη ειδικής συμφωνίας με το Βερολίνο, έτσι ώστε να περιοριστούν οι μετακινήσεις παράνομων αλλοδαπών οι οποίοι εισέρχονται αρχικά στην Ελλάδα και μετά κατευθύνονται στην Γερμανία. Δήλωσε μάλιστα ότι δεν ενδιαφέρουν την κυβέρνησή του τυχόν επιστροφές από την Γερμανία, εάν αυτό δώσει το σήμα κατά κάποιον τρόπο στους διακινητές, ότι η Ευρώπη δεν μένει άπραγη στις παράνομες εισροές (!..) Πρώτα άφησε ανεξέλεγκτο το κύμα παράνομων εισροών μαζί με την ανεκδιήγητη Τασία Χριστοδουλοπούλου, διατυμπανίζοντας ότι τους καλωσορίζουν, και μετά από το χάος που δημιούργησε περιμένει από τις επιστροφές που θα κάνει η Γερμανία στην Ελλάδα, να λάβουν το σήμα οι διακινητές… (βλ. & 29/6/2018).

.—Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και δέκα τρείς Παμμακεδονικές Ενώσεις Απόδημων Μακεδόνων, προσέφυγαν στο Συμβούλιο τής Επικράτειας, με αίτηση ακυρώσεως τής προδοτικής ‘’Συμφωνίας των Πρεσπών’’. Η αίτηση εκδικάστηκε στις 7/12/2018 με πρόεδρο την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου (την διορισθείσα από τον Τσίπρα στο ΣτΕ και εκλεγείσα το 2020 ως Πρόεδρο τής Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη…). Η πρόεδρος συμπεριφερόμενη απαξιωτικά, προσπάθησε να μειώσει την διάρκεια αγορεύσεως των δύο συνηγόρων των Μακεδονικών Ενώσεων, δίνοντάς τους συνολικά 10 – 15 λεπτά (!…) γιά να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους υπέρ τής ακυρώσεως. Καθ’ όλη την διάρκεια των αγορεύσεων έδειχνε ξεκάθαρα την δυσφορία της και μάλιστα τους διέκοπτε επανειλημμένα. Η Ειρήνη Μαρούπα, η δικηγόρος που εκπροσώπησε τις Παμμακεδονικές οργανώσεις ενώπιον τού ΣτΕ, δήλωσε ότι η απόφαση απορρίψεως ήταν προειλημμένη. «Στην κυρία αυτή καταθέσαμε υπομνήματα Πέμπτη μεσημέρι 3:30. Η απόφαση δόθηκε στα Μ.Μ.Ε. την επομένη στις 12:00. Σε λιγότερο από 20 ώρες έκανε διάσκεψη, να πάρει απόφαση, να την καθαρογράψει και την έδωσε στη δημοσιότητα. Περιττό να σάς πω ότι γιά τα υπομνήματά μας είχαμε πληρώσει 1.000 ευρώ σε φωτοτυπίες. Τα υπομνήματά μας ήταν δύο 80σέλιδα. […] Φταίω εγώ που δεν έπεισα τις Παμμακεδονικές να τής κάνω αγωγή κακοδικίας».

2019.—Τρία εμπορευματοκιβώτια με 1,6 τόνους χάπια captagon, προερχόμενα από την Λαττάκεια τής Συρίας και με τελικό προορισμό την Κίνα εντόπισαν και δέσμευσαν  στο λιμάνι τού Πειραιά υπάλληλοι τού Τμήματος  Διώξεως Ναρκωτικών τού Σ.Δ.Ο.Ε σε συνεργασία με το εν Ελλάδι γραφείο τής υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (D.E.A) των Η.Π.Α.Είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει ποτέ κατασχεθεί στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες που έχουν κατασχεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

.—Η Ελλάδα αποτελεί σπάνια περίπτωση χώρας που φορολογεί επιθετικά τόσο την εργασία όσο και το «κεραμίδι», επισημαίνει σε ειδική έκθεσή του ο Σ.Ε.Β. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία τού Σ.Ε.Β., η υπερφορολόγηση μεγιστοποιείται στην μεσαία τάξη και ιδιαίτερα στα εισοδήματα των μισθωτών τού ιδιωτικού τομέα που κατά τεκμήριο έχουν υψηλές δεξιότητες και καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στην αγορά εργασίας. Ως αποτέλεσμα, οι πλέον παραγωγικοί συμπολίτες μας περιορίζονται συχνά σε επαγγελματικές σταδιοδρομίες με χαμηλότερα εισοδήματα ή μεταναστεύουν μαζικά. Γιά καθαρές ετήσιες αποδοχές 20.000 ευρώ, το ελληνικό κράτος «αφαιρεί» από τους μισθωτούς, μέσω φόρων και εισφορών, κατά μέσον όρο το 44% από το ποσό που πληρώνει ο εργοδότης. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, το ύψος των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων επιβάλλεται να συγκλίνει σταδιακά προς την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος. Επί τού παρόντος πάντως, ενώ το ελλαδικό κράτος προσφέρει ένα μετριότατο θεσμικό περιβάλλον… α π α ι τ ε ί από πολίτες και επιχειρήσεις φόρους ανεπτυγμένης χώρας.

.—Ποινή φυλακίσεως 36 μηνών με αναστολή μέχρι την έφεση επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων στους 5 από τους 8 κατηγορούμενους για την υπόθεση θανάτου τού Βαγγέλη Γιακουμάκη, ενώ στους 3 επιβλήθηκε ποινή 150 ωρών κοινωφελούς εργασίας στο Ηράκλειο, καθώς κατά τον χρόνο τελέσεως τής πράξεως ήταν ανήλικοι. Η ποινή των 36 μηνών μετετράπη προς 5 ευρώ την ημέρα. Οι δικηγόροι των κατηγορούμενων εξέφρασαν την απόλυτη βεβαιότητα γιά την αθώωση των πελατών σε δεύτερο βαθμό…. Λίγες ημέρες μετά (στις 2/7), ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, νομικός σύμβουλος τής Σχολής στα Ιωάννινα και επικεφαλής τού κλιμακίου που έκανε την διοικητική έρευνα η οποία και άνοιξε τον δρόμο των ερευνών γιά την αποκάλυψη τής υποθέσεως, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Οι παρεμβάσεις υπέρ των συγκεκριμένων σπουδαστών είναι αναμφισβήτητο γεγονός. Οι παρεμβάσεις που έγιναν τους αποθράσυναν. Τους έκαναν ανεξέλεγκτους, νομίζοντας ότι έχουν το ακαταδίωκτο. Όχι μόνο προς τον Βαγγέλη […]Ο κ. Μαρκογιαννάκης, προς τιμήν του, παραδέχθηκε ότι έκανε παρέμβαση. Το ελληνικό Δηµόσιο δεν στράφηκε εναντίον του, γιατί η παρέμβασή του αφορούσε σε άλλες παραβάσεις που είχαν κάνει οι Κρητικοί και όχι στους βασανισμούς που υπέστη ο Βαγγέλης. […] Δεν έχει κλείσει ακόμα ο φάκελος γιά τον θάνατο τού Βαγγέλη Γιακουμάκη. Η υπόθεση έχει ακόμα δρόμο γιά την δικαίωσή της. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ανοικτή δικογραφία γιά ανθρωποκτονία από πρόθεση εν τοις πράγμασι (κατ’ αγνώστου)».

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση