ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

,

,

26 Ιουνίου

.

404.—Χειροτονήθηκε στον Ναό των Αγίων Αποστόλων νέος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Αρσάκιος. Παρέμεινε στον θρόνο γιά σύντομο χρονικό διάστημα λόγω τού ότι απεβίωσε το έτος 405.

1409.—Ο Πέτρος Φιλάργης εκ Κρήτης, ανακηρύσσεται Πάπας με το όνομα Αλέξανδρος Ε΄, κατά την διάρκεια τού Μεγάλου Σχίσματος τής Καθολικής Εκκλησίας. Σήμερα θεωρείται Αντιπάπας. Στην υπό Ενετική κατοχή Κρήτη στάλθηκε (ως Φραγκισκανός μοναχός)  από το ισχυρό τάγμα τού Αγίου Φραγκίσκου στην Πάδοβα, όπου φοίτησε στο εκεί πανεπιστήμιο και συνέχισε τις σπουδές του στην Θεολογία στα περίφημα πανεπιστήμια τής Οξφόρδης και των Παρισίων. Εκεί αναγορεύθηκε διδάκτωρ, διδάσκοντας μάλιστα γιά ένα διάστημα, μέχρις ότου ανακηρύχθηκε Πάπας.

1742.—Πειρατικά τής Μπαρμπαριάς (Τρίπολη) με τούρκους τής Μ. Ασίας φθάνουν στο λιμάνι τής Σούδας. Έσερναν βενετικό καράβι ως λεία, το οποίο άρπαξαν στον Σαρωνικό και το εκποίησαν στα Χανιά μαζί με μέρος τού φορτίου του.

1774.—Ο Μακεδών κουρσάρος Καραμόσχος είναι πλέον ο τρόμος των μωαμεθανών στα Μακεδονικά παράλια (βλ. & 31/5ου). Αναφορά Ευρωπαίου πρόξενου, μάς γνωστοποιεί την εμφάνιση στολίσκου ρωσοελλήνων πειρατών, μεταφέροντας τον φόβο των τούρκων γιά επίθεση (τού στολίσκου) στην πόλη τής Θεσσαλονίκης. Οι τούρκοι, θεωρώντας ότι οι 8.000 γενίτσαροι που φύλασσαν την πόλη δεν είναι επαρκής αριθμός απέναντι στους 1.000 περίπου Έλληνες, καλούν ενισχύσεις με επιπλέον 20-22.000 στρατό (…)

1789.—Έλληνες πειρατές τού Γιάννη Σφυρή καταδιώκουν και λεηλατούν δύο Ζακυνθινά πλοία, κοντά στο ακρωτήριο Δουκάτο (Λευκάδα). Κατά την συμπλοκή, ή μετά, φόνευσαν κάποιους άνδρες από τα πληρώματα των δύο άτυχων πλοίων γεγονός το οποίο εξόργισε τους Ζακυνθινούς. Σχετικά λίγες ημέρες νωρίτερα, τον μήνα Μάιο, οι ίδιοι εγκληματίες είχαν επιτεθεί και σε ένα Κερκυραϊκό πλοίο.

1813.—Οι τούρκοι απαγχονίζουν τον νεομάρτυρα Δαβίδ από τις Κυδωνιές τής Μικράς Ασίας.

1814.—Ο επίτροπος των Συμμαχικών Δυνάμεων στρατηγός Κάμπελ, παραλαμβάνει επισήμως την εξουσία τής Κέρκυρας. Η υπό γαλλική κυριαρχία Κέρκυρα, πολιορκήθηκε από τους Άγγλους επί τρία χρόνια με τραγικά αποτελέσματα γιά την πόλη και την ύπαιθρο, λόγω τού αποκλεισμού. Τελικά, τον Μάϊο τού 1814, η ηττημένη Γαλλία περιορίσθηκε στα σύνορα που ίσχυαν το 1789, και η αγγλική σημαία υψώθηκε στα φρούρια τής Κέρκυρας στις 12 Ιουνίου. Στις 23 ή 26, ο στρατηγός Δονζελώ παρέδωσε επίσημα το νησί στον Άγγλο στρατηγό Κάμπελ. Με την Συνθήκη των Παρισίων στις 17 Νοεμβρίου 1815, τα Επτάνησα απετέλεσαν το Ιόνιο Κράτος υπό την προστασία τής Μεγάλης Βρετανίας με αντιπρόσωπο τής αυτού μεγαλειότητος τον «Μέγα Αρμοστή». Σχετικά με την τύχη των Επτανήσων, ο Καποδίστριας ως εκπρόσωπος τότε τής Ρωσικής κυβερνήσεως, ζήτησε να τεθούν τα νησιά υπό απλή αγγλική «προστασία» με την προοπτική αυτή η κηδεμονία να μετεξελιχθεί σε ανεξάρτητο κράτος, όπως ήταν επί Ρωσο-τουρκικής συμμαχίας. Η αγγλική κατοχή διήρκεσε 46 χρόνια και η «προστασία» πολλές φορές έγινε τυραννία. Ενώ ο Δονζελώ το 1813 με αυτοκρατορικό διάταγμα συνέστησε διάφορα σχολεία καθώς και την Ιόνιο Ακαδημία, με τον ερχομό των Άγγλων, ο δικτατορικός Κάμπελ διέλυσε το έργο των Γάλλων. Πέρασαν αρκετά χρόνια για να έλθει ο Φιλέλλην Γκύλφορντ, αλλάζοντας τα δεδομένα και ιδρύοντας τελικά την Ιόνιο Ακαδημία.

1821.—«Των τούρκων κυριευσάντων την Λεβάδειαν οι Έλληνες εκλείσθησαν εν τω φρουρίω. Αρχηγοί δε των αντιπάλων ήσαν αφ’ ενός ο Ηλίας Μαυρομιχάλης και αφ’ ετέρου οι Ομέρ πασάς Βρυώνης, Κιοσέ Μεχμέτ πασάς και Χατζή Αχμέταγας». Περιγράφει  ο Ιωάννης Φιλήμων: «Μετά παρέλευσιν δε τριών ημερών απεφάσισαν, συμφωνήσαντες προς αλλήλους οι Λεβαδειείς, όπως οι μεν παντή αδύνατοι, ανίκανοι και άοπλοι μείνωσιν εν τω φρουρίω, οι δε λοιποί εξέλθωσιν διά πολέμου. Ήτο ήδη 17η ημέρα τής πολιορκίας. Ούτω δε εξελθόντες εκ τής μικράς προς το Τροφώνειον πύλης οι ένοπλοι, επέπεσον αίφνης κατά των εκεί εχθρών, κατεδιώχθησαν ωσεί μίαν ώραν, και διεσώθησαν απωλεσθέντες περίπου εξήκοντα. Ηκολούθησαν αυτούς και ικανά γυναικόπαιδα εκ των μάλλον ευρώστων και ωκυπόδων».

.—«Μάχη εις την πεδιάδα τής Μαλάξας. Νίκη Ελλήνων· εν αυτή συνελήφθησαν αιχμάλωτα πολλά τουρκικά γυναικόπαιδα. Αρχηγός εις ταύτην την μάχην ήτο ο Γ. Δασκαλάκης ή Τσελεπής». Στην πεδιάδα τής Μαλάξης Κρήτης έγινε μάχη μεταξύ Ελλήνων και τούρκων· στην μάχην ενίκησαν οι Έλληνες και συνέλαβον αιχμαλώτους πολλούς τούρκους. Ο Πουκεβίλ γράφει γιά την κατάσταση και τους Σφακιανούς: «Οι Σφακιανοί, καίτοι ήσαν σφόδρα παροργισμένοι προς τους τούρκους, εδείκνυον όμως εν ταις μάχαις τόσην γενναιότητα, όσην εκείνοι σκληρότητα και βαρβαρότητα. Ουδένα τούρκον εκακοποίουν συλλαμβανόμενον εν αρχή άοπλον. Εις τους οπλισμένους όμως δεν εχαρίζοντο. Αλλ΄ ότε είδον ότι οι εντός των πόλεων αδελφοί των εσφάζοντο και αδιακρίτως εκρεμούντο εις τας επάλξεις των φρουρίων, δεν εβράδυναν και ούτοι να επηρεασθώσιν υπό τις εκείνων θηριωδίας και να βλάπτωσιν, ους δεν έβλαπτον έως τότε εξερχομένους εκ των φρουρίων αόπλους προς ζήτησιν χρειωδών».

.—Την νύχτα τής 26ης προς 27ης Ιουνίου τού 1821, οι τούρκοι σφαγιάζουν τους μοναχούς τής Μονής Τομπλού στην Σητεία τής Κρήτης.

.—Η Ρωσία απευθύνει διακοίνωση προς την τουρκία ζητώντας της εντός 8 ημερών να λάβει μέτρα προστασίας των χριστιανών. Βεβαίως, η τουρκία δεν υπάκουσε, οι σχέσεις ψυχράνθηκαν και η Ρωσία – μετά την παρέλευση τής προθεσμίας – απέσυρε τον πρέσβη της από την Κωνσταντινούπολη.

1823.—Ο Αρμοστής τής Κρήτης Εμμ. Τομπάζης, συγκαλεί συνέλευση στην Αρκούδαινα (σημ. χωριό Αρχοντική) τού Ρέθυμνου.

1833.—Στο νεοϊδρυθέν από τις 3 Ιουνίου Σώμα Χωροφυλακής, συνεχίζουν οι διορισμοί Αξιωματικών μετά τις πρώτες οι οποίες έγιναν ήδη στις 12 τού μήνα (βλ. ημ.). Ορίστηκαν αρχηγοί σε όλους τους Νομούς τής τότε ελεύθερης Ελλάδος.

.—Το καθεστώς τής Βαυαροκρατίας, σε μία προσπάθεια να ευεργετήσει (και περισσότερο να εξευμενίσει) τους παλαιούς Αγωνιστές, ειδικά αυτούς οι οποίοι δεν έγιναν δεκτοί στον Τακτικό Στρατό ή το σώμα τής Χωροφυλακής, δημοσιεύει στο σημερινό φύλλο τής «Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως» το από τις 4 Ιουνίου Διάταγμα με το οποίο γνωστοποιεί τον διαμοιρασμό γαιών προς αυτούς. Δυστυχώς, μετά την μεγάλη αδικία με τον νόμο ο οποίος απαγόρευε σε αρκετούς την συμμετοχή τους σε σώματα ασφαλείας (βλ. 8/3/1833), αρκετοί από αυτούς εξέπεσαν στο φρικτό φαινόμενο τής ληστείας.

1835.—Το σημερινό φύλο τής εφημερίδος «Αθηνά» φιλοξενεί άρθρο το οποίο διεκτραγωδεί την κατάσταση με το μιαρό φαινόμενο τής ληστείας το οποίο βρίσκεται πάλι σε έξαρση. Μόλις προ ολίγων ημερών, οι ληστές αποτόλμησαν και έκαυσαν ζωντανούς 10 στρατιώτες τού Χατζηχρήστου μέσα σε ένα ναΰδριο, κοντά στον Αλφειό. Τον προδότη που έδωσε την θέση των ανδρών του και ήταν κάποιος από το σώμα του, ανακάλυψε σύντομα ο Χατζηχρήστος, και τον καρατόμησε με το γιαταγάνι του ενώπιον των ανδρών του.

1836.—Πρώτος Δήμαρχος Πατρών ο Ιωάννης Χαΐμης.

1842.—(π.ημ). Κατά την διάρκεια τής ολικής εκλείψεως ηλίου στις 08:00 το πρωί, πραγματοποιήθηκε η θεμελίωση τού νεοκλασικού κτηρίου τού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βάσει σχεδίων τού αρχιτέκτονος, Σούμπερτ (Schaubert). Έτσι, η γη που γέννησε την αστρονομική επιστήμη και ονοματοδότησε το Σύμπαν, απέκτησε το σύγχρονο αστεροσκοπείο της. Η ιδέα ιδρύσεως τού Αστεροσκοπείου, ανήκε στον Μακεδόνα καθηγητή Αστρονομίας και Φυσικό τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιο Βούρη, υλοποιήθηκε όμως χάρις στην δωρεά τού ευεργέτου, Γεωργίου Σίνα βαρώνου και Γενικού Προξένου τής Ελλάδος στην Βιέννη. Το ελληνικό Αστεροσκοπείο θεμελιώθηκε δύο χρόνια πριν από το πρώτο αμερικανικό που βρίσκεται στο Χάρβαρντ και ολοκληρώθηκε το 1846.

1854.—Γαλλικά πολεμικά πλοία, στα πλαίσια τού αποκλεισμού που εφάρμοσαν εκβιαστικά οι Μεγάλες Δυνάμεις, έφθασαν στην Σύρο μεταφέροντας την χολέρα. Η νόσος έπληττε τότε την Νότιο Γαλλία και είχε διαδοθεί στα γαλλικά στρατεύματα που είχαν μεταφερθεί στην Ανατολή λόγω τού Κριμαϊκού πολέμου. Από τα παραπάνω πλοία εξήλθαν στην Ερμούπολη μερικοί «υγιείς» και ήλθαν σε επικοινωνία με τους κατοίκους. Τα κρούσματα που εκδηλώθηκαν στην Σύρο τον Ιούλιο, αρχικά ήταν σποραδικά. Η επιδημία ξέσπασε με ορμή στις αρχές Αυγούστου και διήρκεσε ένα μήνα περίπου, θερίζοντας τους κατοίκους.

1862.—«….Παύσατε τας κατά των φορολογουμένων απηνείς καταδιώξεις. Μην καταπιέζητε την γεωργικήν τάξιν» αναφέρεται σε άρθρο τής εφημερίδας «Εθνοφύλαξ».

1867.—Μάχη μεταξύ επαναστατημένων Κρητών και τούρκων παρά τον Καλλικράτη και την Αράδαινα Σφακιών.

1882.—Εκτεταμένες ζημιές από ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφονται στην Ήπειρο, ημέρα Σαββάτου και λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

1905.—Το σώμα τού αρχηγού καπετάν Ρέμπελου διαβαίνει τον Εριγώνα ποταμό βαδίζοντας υπό φοβερή καταιγίδα, φθάνοντας κοντά στο χωριό Μπόρνικ (περιοχή Μοριχόβου) όπου διέμενε ο αιμοδιψής Τράϊκος. Την επομένη το πρωί θα αρχίσει η μάχη προς εξόντωση τού ανθρωπόμορφου κτήνους.

.—Στα πλαίσια τής τρομοκρατίας στην Μακεδονία, οι αιμοχαρείς βούργαροι δολοφονούν τον ελληνόψυχο Εδεσσαίο Δημήτριο Παπαδόπουλο.

1913.—Οι βούργαροι εξακολουθούν να πολιορκούν την πόλη των Σερρών, η οποία αμύνεται με πολιτοφύλακες και ελάχιστους άνδρες τού Στρατού.

.—Ο Στρατός μας στήνει αρχηγείο δίπλα στον Στρυμόνα και σε ελαχιστότατη απόσταση από τις βουργαρικές γραμμές. Εντός του, ο μπαρουτοκαπνισμένος αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος και οι πρίγκιπες.

.—Απελευθερώνονται τα Άνω Πορόϊα (Κ. Μακεδονία).

.—Διαταγή: «….το γενικόν Στρατηγείον προς την 7ην Μεραρχίαν. Προκειμένου περί επιχειρήσεων αττοτείνεσθε προς υποστράτηγον Μανουσογιαννάκην. Ο πόλεμος όστις διεξάγεται σκοπεί την σύντριψιν τού εχθρού και ουχί την κατάληψιν πόλεων.– Δούσμανης».

.—Ο Ελληνικός Στρατός (X Μεραρχία), μετά από διήμερο σκληρό αγώνα εκδιώκει τους βουργάρους από την οροσειρά τής Κερκίνης (Μπέλες) και κατέρχεται στην κοιλάδα τής Στρώμνιτσας.

.—Η III Μεραρχία, το πρωί τής 26ης Ιουνίου κατόπιν υποχωρήσεων των βουργαρικών τμημάτων, απελευθερώνει την πόλη τής Στρωμνίτσης.

.—Στο ίδιο διάστημα ο σερβικός στρατός καταλαμβάνει το Ιστίπ, τα Κότσανα και το Ράδοβιτς.

.—Το αντιτορπιλικό “Δόξα”, υπό τον Πλωτάρχη Κριεζή, μαζί με τα “Πάνθηρ” και “Ιέραξ”, εισπλέουν στο λιμάνι τής Καβάλας και στην συνέχεια άγημα τού “Δόξα” απελευθερώνει την πόλη και γίνεται δεκτό από τους κατοίκους με άκρατο ενθουσιασμό. Οι βούργαροι είχαν εγκαταλείψει την πόλη παίρνοντας ως ομήρους τον Μητροπολίτη και τριάντα προκρίτους.

1919.—Ο Ελληνικός Στρατός στην Μ. Ασία δέχεται επιθέσεις από τούρκους τακτικούς και ατάκτους που εξορμούν από περιοχές ελεγχόμενες από Ιταλούς.

.—Ολοκληρώνεται η μεταφορά τού Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Μεσημβρινής Ρωσίας στο Γαλάζιο Ρουμανίας, η οποία άρχισε στις 8 Ιουνίου 1919.

1920.—Οι Ελληνικές δυνάμεις στην Μικρά Ασία εκκαθαρίζουν την περιοχήν Προύσης.

1921.—Ολόκληρη η Ελληνική Στρατιά στην Μ.Ασία έτοιμη γιά την προέλασή της.

.—Η Ελλάδα αρνείται την μεσολάβηση στο τουρκικό ζήτημα και καταλαμβάνει το Ισμίντ στην θάλασσα τού Μαρμαρά.

.—Σκοτώθηκε ο πιλότος μας Διονύσιος Φραγκόπουλος, μετά από πτώση τού υδροπλάνου στο οποίο επέβαινε, κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσεως στο Π.Φάληρο. Είχε λάβει μέρος στις επιχειρήσεις τής Μικρασιατικής Εκστρατείας.

1922.—Ο Ελληνικός Στρατός στην Μ. Ασία μάχεται με περιπόλους και πυροβολικό.

1924.—Ως κίνηση διαμαρτυρίας εναντίον τού υπουργού Χατζηκυριάκου,  παραιτούνται περισσότεροι από εκατό μάχιμοι αξιωματικοί. Δέκα ημέρες αργότερα ο υπουργός παραιτείται.

1925.—Μία ημέρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα το οποίο διέπραξε, ο Θ. Πάγκαλος σχηματίζει κυβέρνηση. Με τελεσίγραφο που έστειλε ο Πάγκαλος στον Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, Παύλο Κουντουριώτη, ζητούσε την παραίτηση τής κυβερνήσεως. Σε πρόταση που τού έγινε να συμμετάσχει σε αυτήν, διεμήνυσε ότι μόνο ως πρωθυπουργός θα το έκανε, έχοντας προηγουμένως βεβαιωθεί γιά την επικράτηση τού πραξικοπήματος.  Έτσι, στην νέα εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως, ανέλαβε την πρωθυπουργία, κρατώντας και το υπουργείο Στρατιωτικών. Όταν παρουσιάστηκε στην Βουλή, έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από όλους τους βουλευτές, εκτός δεκατεσσάρων.

1926.—Η καταστροφή στην Ρόδο, άκουγε στο όνομα Εγκέλαδος. Το νησί των μεγάλων σεισμών και κυρίως το ανατολικό της μέρος, δέχεται την σφοδρότητα των 8,0 (οχτώ) Ρίχτερ το βράδυ 21:46 σαν σήμερα. Ο σεισμός κατέστρεψε ολοκληρωτικά τα χωριά Αρχάγγελος και Πυλώνα τής Ρόδου. Συνολικά κατά μήκος των ανατολικών ακτών τού νησιού, καταστράφηκαν 3.000 σπίτια και 4 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Μόνο στον Αρχάγγελο έπεσαν 600 κατοικίες (!) Ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και στην Κάρπαθο, Καστελόριζο και Κω, όπου κατέρρευσαν αρκετά. Οι γειτονικές ακτογραμμές υψώθηκαν τμηματικά περίπου 20-30 εκατοστά, και προκλήθηκε διαπλάτυνση τής ακτής γιά μερικές δεκάδες μέτρα. Σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν και στα παράλια τής Μικρά Ασίας, την Αίγυπτο και μικρότερες στην Μέση Ανατολή. Στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο προκλήθηκαν πολυάριθμες καταρρεύσεις, ενώ 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τού σεισμού προηγήθηκαν μικροί κραδασμοί οι οποίοι προειδοποίησαν τους κατοίκους τού Αρχάγγελου και «….το έβαλαν έγκαιρα στα πόδια….», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα «Ακρόπολις». Τον σεισμό ακολούθησε ελαφριά δόνηση την επομένη ημέρα και μία άλλη στις 5 Ιουλίου (πιό έντονη), η οποία έγινε αισθητή στην Κρήτη.

.—Από τον τρομερό σεισμό των Δωδεκανήσων ιδιαίτερα επλήγη και η Κρήτη, μιάς και, μόνον στο Ηράκλειο κατέρρευσαν 200 κτήρια και άλλα 550 έπαθαν σοβαρές βλάβες. Υπήρξαν επίσης αρκετοί τραυματισμοί. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου υπέστη σοβαρές ζημιές και σημαντικός αριθμός αρχαίων ευρημάτων έσπασε.

1927.—Μετά από διαφωνία τού διοικητή Καλευρά και τού Δήμαρχου Πατρικίου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης παραμένει ακέφαλος. Ο Πατρίκιος υποχρεώθηκε σε μηνιαία παύση.

1928.—Το ιστορικότατο εκπαιδευτικό ιστιοφόρο «Άρης Δ΄», εκτελεί τον πρώτο εκπαιδευτικό πλου.  Χρησιμοποιήθηκε εντατικά γιά τον σκοπό που είχε αγοραστεί και περήφανα περιέφερε την Ελληνική Σημαία στην Μεσόγειο και πέρα από αυτήν. Χρησιμοποιήθηκε σαν πλωτό Νοσοκομείο στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αιχμαλωτίσθηκε από την Γερμανία και μετονομάσθηκε σε ‘ΓΚΡΑΤΣ’. Στις 5 Δεκεμβρίου 1942, βυθίστηκε με το όνομα «ΓΚΡΑΤΣ» και υπό Γερμανική σημαία, στο λιμάνι Μπιζέρτας από Βρετανικό υποβρύχιο.

1930.—Οι σεισμοί που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες την Κρήτη, συνεχίζουν να κλονίζουν το νησί. Μεταξύ άλλων προκλήθηκαν πολλές καταστροφές σπιτιών, ενώ καταγράφηκε ακόμη και σχηματισμός λίμνης (πιθανόν ο χρονογράφος να εννοεί τον σεισμό ο οποίος συνέβη ακριβώς 4 έτη νωρίτερα –βλ. 1926).

.—Στην Βουλή συζητείται το θέμα τής Συμβάσεως τής Άγκυρας, η οποία υπεγράφη προ ολίγων ημερών (βλ. 10/6ου), με τον Π. Τσαλδάρη να κατηγορεί τον Βενιζέλο γιά μη εξασφάλιση τής Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη. Ως απάντηση, ο πρωθυπουργός είπε το περίφημο: «Ἐγώ, θὰ μοῦ ἐπιτρέψητε νὰ τὸ εἰπῶ, διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῶν Μειονοτήτων εἰς τουρκίαν δὲν στηρίζομαι διὰ τὸ μέλλον οὔτε πόροθεν εἰς τὴν Σύμβασιν τῶν Μειονοτήτων. Πιστεύω, …. ὅτι ἡ πρὸς αὐτοὺς συμπεριφορά τῆς τουρκικῆς Κυβερνήσεως, θὰ εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν ἀνάπτυξιν τῶν φιλικῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν δύο Κρατῶν….»

1932.—Έντονη είναι η διαμαρτυρία των κατοίκων τής Αθήνας και τού Πειραιά εναντίον τής Εταιρίας Πάουερ γιά την ανατίμηση τού ρεύματος.[…] Μετά τις φοβερές ανατιμήσεις στο ψωμί και άλλα βασικά είδη πρώτων αναγκών, έρχεται άλλη μία να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο, αυτή τού ηλεκτρισμού. Τα συλλαλητήρια δίνουν και παίρνουν από τις αρχές τού Μαΐου.

1941.—Η κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου, καταργεί την Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.) τού κυβερνήτη Μεταξά.

1942.—Το δύσμοιρο Μπιζάνι. «Μέγα μέρος τοῦ χωρίου τούτου ἐπυρπολήθη ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν, οἱ κάτοικοι ἐγκατέλειψαν τὸ χωρίον καὶ ἐπανῆλθον εἰς αὐτό μόλις τὸν Νοέμβριον τοῦ ἰδίου ἔτους. Τὸν Μάρτιον 1943 ἐγένετο νέα ἐπιδρομὴ τῶν Ἰταλῶν. Τὴν ὁλοκληρωτικήν καταστροφήν ἐπέφεραν οἱ Γερμανοί. Ἐκάησαν 39 οἰκήματα. Ἐξετελέσθησαν δὲ δύο, ἐξ ὧν ὁ εἷς ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν ὁ δὲ ἕτερος ὑπὸ τῶν Γερμανῶν.»

1943.—Στο μαρτυρικό χωριό Λιμίνη τής Άρτας, οι απάνθρωποι Ιταλοί εκτελούν έναν νέο άνθρωπο. Την 22 Φεβρουαρίου είχαν εισβάλει οι ίδιοι εκτελώντας άλλους τέσσερεις, ενώ το χωριό «επισκέφτηκαν» και οι Γερμανοί, οι οποίοι λεηλάτησαν και κατέκαψαν εξήντα τρείς οικίες δολοφονώντας επίσης έναν άνδρα.

1944.—Ξεκινούν οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών στην Κυνουρία Αρκαδίας και στο όρος Πάρνωνας. Συνολικά, στο διάστημα 2/6ου έως 2/7ου, από τούς βάρβαρους Γερμανούς θα χάσουν την ζωή τους 202 πολίτες, ενώ άλλοι 500 θα συλληφθούν.

.—Το απάνθρωπο μαρτύριο και η τελευτή τού 72 ετών ιερέα τού χωριού Αγγελόκαστρου, στην Κορινθία, Δημήτρη Γκέλλη. Οι κομμουνιστές τον είχαν συλλάβει και τον βασάνιζαν επί δύο ολόκληρους μήνες. Τού απέσπασαν με τανάλια τις τρίχες από την γενειάδα του, ενώ όποτε επιχειρούσε να κάνει τον σταυρό του ή να προσευχηθεί, τον κτυπούσαν αλύπητα. Φυσικά, οι απάνθρωποι είχαν φροντίσει νωρίτερα να κάψουν και το σπίτι του, αφήνοντας έτσι άστεγη και την υπόλοιπη οικογένεια τού πτωχού αυτού ανθρώπου.

.—Κατόπιν φρικτών βασανιστηρίων, από κομμουνιστές αντάρτες τού ΕΛΑΣ, πεθαίνει μαρτυρικά ο ιερέας και εφημέριος στην Ι. Μητρόπολη Αιτωλοακαρνανίας, Γεράσιμος Μαρούδας.

.—Ο ιερέας τού χωριού Χουμνικό τού Νομού Σερρών, Ανέστης Παπαναστασίου, συλλαμβάνεται από τα απολίτιστα κτήνη τούς βούργαρους και θανατώνεται με φρικτά βασανιστήρια.

.—Την ίδια ημέρα, ο εφημέριος και ιερέας τού χωριού Κάτω Καμήλα τού Ν. Σερρών, Γερβάσιος Φελέκης, βασανίστηκε και θανατώθηκε (με ιδιαίτερο πάθος) από τούς κτηνώδεις και αιμοδιψείς βούργαρους.

1945.—Η Ελλάς συγκαταριθμείται μεταξύ των 50 ιδρυτικών μελών τού Ο.Η.Ε.

1948.—Άλλη μία βαρβαρότητα από κομμουνιστές αντάρτες τού ΕΛΑΣ κατά τού ιερού κλήρου. Αφού συνέλαβαν τον εφημέριο Βασσαρά Οινούντος τής Ι. Μητροπόλεως Μονεμβασιάς και Σπάρτης, Παναγιώτη Αρβανίτη, τον υπέβαλαν επί πολλές ημέρες σε άγρια και φρικτά μαρτύρια. Τον κρέμασαν σε ένα πεύκο επί τρεις ημέρες όπου από τα κτυπήματα έσταζε το αίμα του! Τέλος, τού έσπασαν τα χέρια και τα πόδια, ενώ κάποιοι τον δολοφόνησαν με μαχαιριές στο σώμα.

1950.—Αρχίζουν οι πολεμικές συρράξεις μεταξύ Βορείου και Νοτίου Κορέας, πόλεμος στον οποίο θα λάβουν μέρος και θα διακριθούν ιδιαιτέρως τα Ελληνικά Σώματα (βλ.& 25/6).

1952.—Η Ολυμπιακή Φλόγα μεταφέρεται από την αρχαία Ολυμπία στο Ελσίνκι γιά την τέλεση των 15ων Ολυμπιακών Αγώνων.

1958.—Στην διάρκεια των τελευταίων ημερών τού Ιουνίου και στην διάρκεια τού Ιουλίου, φονεύονται πενήντα εννέα Έλληνες και τραυματίζονται πάρα πολλοί.

1959.—Στην Ελλάδα φτάνει ο Γενικός Γραμματέας τού ΝΑΤΟ γιά να συζητήσει το θέμα των στρατιωτικών βάσεων.

1963.—Ψήφο εμπιστοσύνης δίνει η ελληνική Βουλή στην κυβέρνηση τού Παναγιώτη Πιπινέλη.

1981.—Οι εφημερίδες γνωστοποιούν την σύλληψη τού «δράκου» τής Νέας Σμύρνης.

1982.—Καύσωνας μαστίζει την χώρα, ενώ στην Αθήνα το θερμόμετρο σκαρφαλώνει στους 45 βαθμούς Κελσίου.

.—Ο Ανδρέας Παπανδρέου επισκέπτεται την Σόφια γιά επίσημες συνομιλίες.

1989.—Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός συναντάται με τον Γ.Γ. τού ΚΚΕ και πρόεδρο τού «Συνασπισμού τής Αριστεράς και τής Προόδου» Χαρίλαο Φλωράκη, στην προσπάθειά του να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο Συνασπισμός τής Αριστεράς και τής Προόδου, ιδρύθηκε το 1989 ως εκλογική συμμαχία τού τής Ελληνικής Αριστεράς και άλλων κομμάτων τού κεντροαριστερού χώρου. Μετά την αποχώρηση τού Κ.Κ.Ε., μετεξελίχθηκε σε ενιαίο κόμμα, γιά να καταλήξει στο ΣΥΡΙΖΑ.

1992.—Η Διάσκεψη Κορυφής τής Ε.Ο.Κ. στην Λισαβόνα, αποφασίζει να μην αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα «Μακεδονία», αποδεχόμενη τις ελληνικές θέσεις-προτάσεις.

1993.—Φτάνουν στην Αθήνα τα γιγάντια εξαρτήματα τού μετροπόντικα ”Ιάσονα’‘ γιά την διάνοιξη τού Μετρό.

1996.—Με τιμές αρχηγού κράτους κηδεύεται στο Α΄ Νεκροταφείο, ο ιδρυτής και πρόεδρος τού Πα.Σο.Κ. Ανδρέας Παπανδρέου…

1997.—Μετά από δικαστικούς αγώνες 15 ετών, ο Άρης Πουλιανός και η Ανθρωπολογική Εταιρεία δικαιώνονται από τα Ελληνικά Δικαστήρια με αποτέλεσμα να μπορέσουν να επανέλθουν στην Χαλκιδική και το Σπήλαιο των Πετραλώνων.  Επί κυβερνήσεως Πα.Σο.Κ. ο καθηγητής ανθρωπολογίας Άρης Πουλιανός και η ερευνητική ομάδα τής Ανθρωπολογικής Εταιρείας, εκδιώχθηκαν διά τής βίας από το Σπήλαιο, τον Αύγουστο τού 1993, από τον πρόεδρο τής κοινότητας Τσομπανέλη και ομάδα κατοίκων τής περιοχής. Λίγες μέρες μετά την επίθεση, οι μετέχοντες στην ομάδα που τού επιτέθηκε με βία, διορίστηκαν (ΦΕΚ 29/8/1983) ως Δημόσιοι Υπάλληλοι στο Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΕΟΤ.

2001.—Νοθεία, εκβιασμοί, συκοφαντίες κατά ομογενών και σωρεία άλλων παράνομων και τρομοκρατικών ενεργειών, σημάδεψαν τις εκλογές στην Βόρειο Ήπειρο.

2004.—(Στο πλαίσιο «άρτος και θεάματα»), η Εθνική Ελλάδας πραγματοποιώντας μεγάλη εμφάνιση, πετυχαίνει σημαντική νίκη στον ποδοσφαιρικό αγώνα γιά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχοντας αντιπάλους τους μέχρι τότε Πρωταθλητές Ευρώπης Γάλλους. Το νικητήριο τέρμα (1-0) πέτυχε ο Άγγελος Χαριστέας. Τα πανηγύρια δεν έχουν τελειωμό σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα είναι στους “4” τής Ευρώπης.

2007.—Ο καύσωνας πλήττει ολόκληρη την επικράτεια. Οι 44.8 βαθμοί στο κέντρο τής Αθήνας, είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στο σταθμό τού ΕΑΑ (στο Θησείο) από το 1897. Πολλοί σταθμοί στην Ελλάδα καταγράφουν άνω των 43 βαθμών, με το θερμόμετρο να φθάνει στους 44.6 στην πόλη τού Βόλου.

2008.—Ἐπίσκεψη στὴν Ἀθήνα καὶ συνάντηση μὲ τὴν ΥΠΕΞ Ντόρα Μητσοτάκη-Μπακογιάννη, πραγματοποίησε σὰν σήμερα ὁ εἰδικὸς διαμεσολαβητής τοῦ Ο.Η.Ε. γιὰ τὸ Σκοπιανό, Μάθιου Νίμιτς. Σὲ ἔκθεση τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἡ ὁποία συντάχθηκε τὴν ἐπόμενη ἡμέρα, ἀναφέρθηκε: «Ὅσον ἀφορᾶ τὰ κείμενα ἐργασίας ποὺ προετοίμασε ὁ κ. Μ. Νίμιτς, ἡ κυρία ὑπουργὸς εἶπε ὅτι ἡ προτίμησή μας γιὰ τὴν ὀνομασία εἶναι ‘’Republic of North Macedonia’’ διότι πληροί τὸ γεωγραφικὸ κριτήριο». Σὲ συνέντευξη ποὺ εἶχε δώσει ἡ ΥΠΕΞ Ντόρα Μπακογιάννη στὸν Βρεττανό δημοσιογράφο Malcolm Brabant λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στὸ Βουκουρέστι (Ἀπρ.2008), δήλωσε ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶναι παράλογη (!..) καὶ εἶναι ἔτοιμη νὰ δεχθῇ ὡς ὀνομασία τῶν Σκοπίων τὸ Νέα ἤ Άνω «Μακεδονία». Λίγους μῆνες μετά, ἡ ἴδια καὶ ὁ Κώστας Καραμανλὴς δέχονταν τὸ ‘’Βόρεια «Μακεδονία»’’. Ἡ πρόταση Νίμιτς προέβλεπε τὸ «Βόρεια Μακεδονία» γιὰ ὁρισμένες διεθνεῖς χρήσεις ἀλλὰ καί γιὰ τὶς διμερεῖς σχέσεις μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἐνῷ παρέπεμπε στὴν γραφειοκρατία τοῦ Ο..ΗΕ. γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς γλώσσας καὶ τῆς ἐθνότητας ὡς «μακεδονικῆς», μὲ τρόπο ποὺ νὰ παρακάμπτεται ἡ ὁποιαδήποτε δυνατότητα παρεμβάσεως τῆς Ἑλλάδος.

.—Τὴν ἴδια ἡμέρα, πραγματοποιήθηκε στὴν Κέρκυρα (26 καὶ 27 Ἰουνίου) ἡ Σύνοδος τοῦ ΟΑΣΕ, στὴν ὁποία, μὲ ἀπόφαση τῆς ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ντόρας Μητσοτάκη-Μπακογιάννη, δόθηκε ἐντολὴ στὶς ἁρμόδιες ἀρχές νὰ ἀποδεχτοῦν κατ’ ἐξαίρεση τὸ ἀεροπλάνο τῶν Σκοπίων μὲ τὰ διακριτικὰ τῆς συνταγματικῆς τους ὀνομασίας [δλδ «Δημοκρατίας τῆς ‘’Μακεδονίας’’»] !…

2014.—Μνημειακό κτήριο με κοσμημένο δάπεδο βρέθηκε σε αρχαιολογικό χώρο στην πόλη Στύβερρα, στην περιοχή τού Πρίλαπου, που σήμερα κατέχουν τα Σκόπια. Πρόκειται γιά το δημαρχείο τής αρχαίας πόλης τής Μακεδονίας. Ένα σημαντικό επίσης εύρημα πού βρέθηκε αργότερα είναι το άγαλμα τής θεάς Νίκης, καθώς και εγχάρακτες επιγραφές, που φυσικά είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα. Τα Στύβερρα βρίσκονται στην περιοχή τής Πελαγονίας η οποία λεηλατήθηκε από τους Γότθους περίπου το 268 π.X., όταν η προέλαση τού Ρωμαίου Αυτοκράτορα Κλαυδίου από την Πανονία προς νότο, τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν την πολιορκία τής Kασσανδρείας και τής Θεσσαλονίκης και να κινηθούν προς βορρά, ερημώνοντας την περιοχή τής Πελαγονίας μαζί με τα ακμάζοντα Στύβερρα.

2018.—Η Ιερά Κοινότητα τού Αγίου Όρους με ανακοίνωσή της εκφράζει την αντίθεσή της στην υπογραφείσα Συμφωνία των Πρεσπών.

.—Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης των ΑΝΕΛ, Γιώργος Λαζαρίδης, γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα τού Πάνου Καμένου, αφήνοντας την κυβερνητική πλειοψηφία στον οριακό αριθμό των 152 βουλευτών και τους ΑΝΕΛ με 7 βουλευτές.

.—Γαλλο-ολλανδικό βέτο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων γιά την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων και τής αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το θέμα να παραπέμπεται γιά επανεξέταση το 2019. Ήδη από τις 23 Ιουνίου είχε γνωστοποιήσει τις προθέσεις των Γαλλο-ολανδών ο ΥΠΕΞ Νίκος Κοτζιάς. Το 2019, παρά τις προεκλογικές διαβεβαιώσεις τού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν θα απεμπολήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας τής Ελλάδος, το μόνο κράτος που είπε όχι στην ένταξη των Σκοπιανών, ήταν η Γαλλία (γιά τους δικούς της λόγους, αλλά ήταν η μόνη). Αντιθέτως η νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, προώθησε τις ενταξιακές διαδικασίες των Σκοπιανών (και αλβανών).

.—Η ΕΛ ΑΣ εξάρθρωσε σπείρα πορτοφολάδων που είχαν ρημάξει το κέντρο τής Αθήνας. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 30 αλλοδαποί, άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 14 έως 39 ετών. Οι αρχηγοί τής εγκληματικής οργανώσεως προέβαιναν στην στρατολόγηση νεαρών γυναικών, κυρίως από την βουργαρία και την Ρουμανία. Με τις νέες αλλαγές τού ποινικού κώδικα που ψηφίσθηκαν μαζικά από την Βουλή τον Ιούνιο τού 2019, τέτοιου είδους «άνθη» θα αφήνονται ελεύθερα…

2019.—Η ελληνική πάλη θρηνεί τον θάνατο τού Μπάμπη Χολίδη. Ο σπουδαίος αθλητής διέπρεψε στην ελληνορωμαϊκή πάλη, ενώ ήταν και Ολυμπιονίκης.

.—Ο πρόεδρος τής τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στην κατάσταση τής Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ότι η στάση που τηρεί η χώρα του κινείται στην κατεύθυνση τής αμοιβαία επωφελούς διευθέτησης των ζητημάτων που υπάρχουν (win-win)!.. «Όλοι όσοι ζουν στο νησί τής Κύπρου έχουν δικαιώματα στην θάλασσα. Δεν συμφωνούμε αν λέτε “θα τα θέσουμε όλα υπό τον έλεγχο τής νότιας Κύπρου (σ.σ.: έτσι αποκαλούν οι τούρκοι την Κυπριακή Δημοκρατία)”». Την προηγούμενη ημέρα (γιά να περνά ο καιρός και να λένε ότι κάνουν κάτι), συνεδρίασε στην Αθήνα το Εθνικό (τρόπος τού λέγειν) Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ) υπό την προεδρία τού υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κατρούγκαλου, με θέμα την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο…

.—Σε χώρο τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξήχθη εκδήλωση, με οικοδεσπότη τον Ρουμάνο ευρωβουλευτή Csaba Sogor, «με αφορμή» την υποτιθέμενη 75η επέτειο από τον δήθεν διωγμό και την δήθεν «γενοκτονία» των Τσάμηδων.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση