ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

24  Νοεμβρίου

379.—Ανακοινώνεται στην Κωνσταντινούπολη η νίκη τού Αυτοκράτορα Θεοδόσιου Α΄κατά των Γότθων, Αλανών και Ούννων. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο-Ἑλληνοϊστορεῖν